Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Program Rewitalizacji Gminy Hażlach

Gmina Hażlach przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Hażlach na lata 2018-2023.

Gminny Program Rewitalizacji jest opracowaniem, podręcznikiem, księgą, która opisuje zjawiska negatywne, kryzysowe na terenie gminy i pokazuje, gdzie w gminie jest ich najwięcej. Kumulacja tych zjawisk, czyli duża ich koncentracja na części terenu gminy stanowi podstawę do wyznaczenia obszaru zdegradowanego, który będzie podlegał rewitalizacji. Rewitalizacja jest procesem zmierzającym do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar zdegradowany to przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne (społeczne, gospodarcze, przestrzenne, środowiskowe) oraz problemy, które wpływają na pogorszenie jakości życia mieszkańców.

Rewitalizacja będzie obejmowała te miejsca, obiekty, przestrzenie i tereny, które uznane zostaną jako wymagające naprawy na podstawie diagnozy i konsultacji społecznych. Program Rewitalizacji Gminy Hażlach na lata 2018-2023 jest jednym z ważniejszych dokumentów w kontekście nowego okresu programowania UE. Przyczyni się bowiem do określenia priorytetowych działań w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych na terenie Gminy.

Zaplanowano cykl spotkań warsztatowo-informacyjnych podczas których zebrane zostaną uwagi odnośnie głównych problemów obszaru rewitalizacji. 23 stycznia 2018 roku w sali sesyjnej Urzędu Gminy Hażlach odbędą się spotkania dla poszczególnych grup interesariuszy:

  • 11.00 – 12.30 – przedstawiciele sektora publicznego (m.in. jednostki organizacyjne gminy);
  • 12.30 – 14.00 – przedsiębiorcy;
  • 14.00 – 15.30 – organizacje pozarządowe;
  • 15.30 – 17.00 – mieszkańcy.


Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do kolejnego etapu prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Hażlach na lata 2018-2023 (LPR). Jest to jeden z ważniejszych dokumentów w kontekście obecnego okresu programowania UE. Jest również warunkiem umożliwiającym aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – informuje Grzegorz Sikorski Wójt Gminy Hażlach.

W wyniku procedury delimitacyjnej, opracowanej zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju, na terenie Gminy Hażlach został określony zasięg obszaru wymagającego interwencji. Są to miejscowości Hażlach, Kończyce Wielkie oraz Rudnik.

Dla mieszkańców gminy Hażlach przygotowano ankietę, która pozwoli na określenie potrzeb rewitalizacyjnych wyznaczonego obszaru. Ankieta ma charakter anonimowy i służy wyłącznie do celów opracowania Programu Rewitalizacji. Ankietę można wypełnić on-line lub pobrać wersję edytowalną i dostarczyć do Urzędu Gminy w Hażlachu.

red./mat.pras.


 

źródło: OX.PL
dodał: ES

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: