Znalezione nie kradzione?

Wbrew powszechnie powtarzanemu przysłowiu iż ''znalezione nie niekradzione'', za przywłaszczenie cudzej rzeczy można trafić nawet do więzienia.

Wielu z nas kieruje się zasadą, że jeśli znaleźliśmy „coś”, to przecież nie ukradliśmy, a więc możemy to bezkarnie zatrzymać. Policja odradza takich zachowań i przestrzega, że za przywłaszczenie cudzej własności grozi grzywna, a nawet kara więzienia.

Każda osoba, która znajdzie cudzą rzecz, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym właściciela danej rzeczy, a jeśli identyfikacja jego jest niemożliwa, należy zgłosić ten fakt odpowiednim instytucjom – biuro rzeczy znalezionych, urząd, policja czy też straż miejska. Należy pamiętać, że żadna rzecz, której nie jesteśmy właścicielami nie należy do nas i należy niezwłocznie podjąć kroki, by jak najszybciej trafiła do właściciela. Jeśli jednak działasz w myśl zasady „ znalezione nie kradzione”, stajesz się sprawcą czynu karnego.

Czy wiesz, kiedy przywłaszczenie jest przestępstwem, a kiedy uznawane jest za wykroczenie? - Jeżeli wartość przywłaszczonej rzeczy nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia (tj. 525 zł. - stan prawny na początek 2018 roku) sprawca odpowiada za wykroczenie. W obu jednak przypadkach o winie i karze decyduje sąd. – wyjasniają policjanci, przytaczając jednoczęsnie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i karnego: 

Kodeks cywilny
Art. 183.
§ 1. Kto znalazł rzecz zgubioną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. Jeżeli znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy albo jeżeli nie zna miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, powinien niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu właściwy organ państwowy.
§ 2. Przepisy o rzeczach znalezionych stosuje się odpowiednio do rzeczy porzuconych bez zamiaru wyzbycia się własności, jak również do zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.

Kodeks karny
Art. 284
§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kodeks wykroczeń

Art. 119.
§ 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona.

red./mat.pras.
 

źródło: OX.PL
dodał: ES

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
kontakt z redakcją