Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Czujka na straży twojego bezpieczeństwa!

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” – pod takim hasłem realizowana jest ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjnej prowadzona przez Państwową Straż Pożarną.

Kampania pod nazwą „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” realizowana jest od października 2018 r. do marca 2019 r. i ma na celu uświadomienie społeczeństwu zagrożeń wynikających z ryzyka powstania pożarów spowodowanych  użytkowaniem urządzeń ogrzewczych oraz zdarzeń związanych z zatruciem tlenkiem węgla. – Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej. – informują mundurowi.

Należy pamiętać, że tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, nie jest widoczny, nie ma smaku ani zapachu. Czad wchłania się drogą oddechową i stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowa i  życia, ma silne właściwości toksyczne, a jego niewielka ilość może spowodować zatrucie, ból i zawroty głowy, wymioty, uczucie oszołomienia, osłabienia, bóle kończyn, konwulsje, przyspieszenie tętna i oddechu, utrata przytomności, a w przypadku dużego stężenia czadu dochodzi do zgonu. Przyczyną zatrucia czadem może być niesprawność urządzeń grzewczych (piecyków, pieców), a także przewodów kominowych: wentylacyjnych, dymowych i spalinowych bądź niedostosowanie istniejącego systemu wentylacyjnego do standardów szczelności stosowanych drzwi i okien (niedostateczna wymiana powietrza w pomieszczeniach).  – Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). – informują strażacy. Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych.

red./mat.pras.

źródło: ox.pl
dodał: Elżbieta Sikorska

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: