Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Pomoc społeczna w powiecie w czasie pandemii: Cieszyn (7)

Przypomnijmy, pandemia COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 rozpoczęła się jako epidemia 17 listopada 2019 w mieście Wuhan, a pacjent 0 w Polsce pojawił się 4 marca 2020 r. Cały świat został postawiony na głowie, wprowadzano zakazy, zamykano miejsca publiczne, wprowadzano nowe obostrzenia sanitarne jednak epidemia rozprzestrzeniała się nadal. Wiele osób w tym okresie potrzebowało różnorodnej pomocy i często nadal o nią prosi. Wsparcia udziela wiele instytucji m.in. z Ośrodki Pomocy Społecznej.

 Zadaliśmy pytania ośrodkom pomocy społecznej (MOPS, GOPS, OPS) z terenu powiatu cieszyńskiego.Tym razem przedstawiamy odpowiedzi na pytania portalu udzielone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.

- Mija właśnie rok od momentu pierwszego zachorowania na korona wirusa w Polsce. Jak zmieniła pracę Waszego ośrodka właśnie ta pandemia?
- MOPS Cieszyn: – Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ogłoszony został na terenie kraju stan zagrożenia a następnie stan epidemii. W związku z zaistniałą sytuacją Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie oprócz realizacji swoich zadań statutowych aktywnie włączył się w działania mające na celu ochronę osób szczególnie narażonych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w tym osób starszych, niepełnosprawnych długotrwale chorych, osób bezdomnych. Począwszy od miesiąca marca 2020 roku na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta Cieszyna w celu ochrony społeczności naszej Gminy w sytuacji kryzysowej określił w zarządzeniu wykaz szczególnych form udzielania pomocy mieszkańcom Miasta Cieszyna, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym oraz osobom objętym kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym, które nie mają możliwości zorganizowania tej pomocy we własnym zakresie, w tym w ramach pomocy rodziny. Pomoc ta obejmuje m.in.: zapewnienie pomocy w formie posiłku lub produktów żywnościowych, przyznanie usług opiekuńczych dla osób po leczeniu szpitalnym świadczenie pomocy w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, przekazywanie informacji wolontariuszom, organizacjom pozarządowymi innym podmiotom zaangażowanym w pomoc o osobach potrzebujących pomocy, udzielanie pomocy finansowej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej na zakup leków, środków higienicznych oraz środków czystości. Do kontaktów telefonicznych udostępniono mieszkańcom numer telefonu Straży Miejskiej w Cieszynie, zaś realizacją szczególnych form pomocy mieszkańcom Cieszyna zajmuje się nasz ośrodek. Aby zapewnić sprawną pomoc osobom tego potrzebującym pracownicy socjalni cieszyńskiego ośrodka pełnią w okresie epidemii dyżury przy telefonie w godzinach pracy Ośrodka przyjmując zgłoszenia od osób i rodzin będących w kwarantannie lub izolacji na zakup żywności. Koszyk produktów żywnościowych przyznawany mieszkańcom Cieszyna objętych kwarantanną w ramach szczególnych form udzielania pomocy określił Burmistrz Miasta w zarządzeniu w dniu 19 marca 2020 roku. Po dokonaniu zakupów przez pracowników socjalnych MOPS-u żywność ta dostarczana była przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie Bobrku wraz z pracownikiem socjalnym do miejsca zamieszkania osób będących w kwarantannie, a obecnie wraz ze Strażą Miejską.

- Na jakie usługi i jaką pomoc mogą liczyć osoby zgłaszające się do ośrodka? Jak wygląda pomoc świadczona przez ośrodek i czy zlecacie jakieś usługi zewnętrznym podmiotom?
- MOPS Cieszyn: - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy na rzecz osób potrzebujących różnego rodzaju usługi. Są to: poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. W trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Gmina zleca m. in. prowadzenie placówek wsparcia dziennego, schroniska, noclegowni, domu dla matek z małoletnimi dziećmi organizacjom pozarządowym. Natomiast w trybie ustawy prawo zamówień publicznych wyłania wykonawcę, który świadczy dla Gminy usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. O pomoc mogą zgłaszać się również osoby starsze i niepełnosprawne pozostające ze względu na bezpieczeństwo w domu, a wymagające pomocy w formie dokonania zakupu żywności, środków czystości, leków, środków dezynfekcyjnych, załatwienia spraw urzędowych, czy też opieki nad zwierzętami. Ten rodzaj pomocy świadczony jest przez wolontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska - Hufiec Ziemi Cieszyńskiej oraz wolontariuszy niezrzeszonych. Łącznie w okresie epidemii akces do pomagania osobom starszym zgłosiło 22 wolontariuszy z terenu Gminy Cieszyn.

- Czy Gmina rozszerzyła swoje usługi, pomoc o jakieś nowe programy, akcje czy projekty związane typowo z walką z epidemią korona wirusa?
- MOPS Cieszyn: - Od października 2020 roku Gmina Cieszyn przystąpiła do realizacji programu ,,Wspieraj seniora”. Celem Programu jest organizacyjne i finansowe wsparcie przez administrację rządową samorządów gminnych w częściowej opiece nad osobami powyżej 70 roku życia, które w perspektywie kilku najbliższych tygodni ograniczyły swoją aktywność do niezbędnego minimum i pozostały w domu. Gminy przystępujące do realizacji Programu udzielały wsparcia osobom starszym w wieku 70 lat i więcej, które zdecydowały się na pozostanie w domu, w zakresie dostarczania zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby w tym artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. Gmina na realizację Programu mogła otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych w ich finansowaniu wyniósł co najmniej 20%. Pomoc ta świadczona była przez wolontariuszy i pracowników socjalnych Ośrodka. Od miesiąca stycznia 2021 roku cieszyński MOPS uczestniczy w realizacji zadania pn. transport mieszkańców Gminy Cieszyn mających trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub I grupę z w/w schorzeniami. W tym celu pracownicy socjalni Ośrodka pełnią dyżury pod wskazanym numerem telefonu i przekazują potrzeby mieszkańców w tym zakresie do koordynatora realizacji transportu na terenie Gminy.

Pandemia trwa już 12 miesięcy i na pewno wiele osób, które potrzebują pomocy osoby drugiej, wsparcia wiedzą do kogo się zwrócić i na co można liczyć. Jednak są również tacy, którzy pomimo potrzeby krępują się o nią prosić. Ośrodki pomocy społecznej zapraszają do zgłaszania potrzeb do nich i w miarę możliwości udzielą potrzebnej i niezbędnej pomocy.

AK, MOPS Cieszyn

źródło: ox.pl
dodał: red

Komentarze

1
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2021-03-03 09:06:50
św. Patryk.: cieszyński MOPS to już bodaj ponad 60 etatów - wszystko na ten temat
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: