Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Debata w Skoczowie. Zapis (1)

Prezentujemy zapis poniedziałkowej (25 października) debaty kandydatów na urząd burmistrza Skoczowa. Wkrótce część druga.

Łukasz Grzesiczak, Maciej Konopka: Dlaczego Pan/Pani zamierza ubiegać się o stanowisko burmistrza miasta Skoczowa?

Andrzej Bacza: Dobry wieczór Państwu. Dziękuję, że tak licznie przybyli Państwo na to spotkanie. Jestem trochę wstrząśnięty, bo takiej widowni jeszcze nie miałem. Stoję na czele Komitetu Wyborczego „Mała Ojczyzna”. Komitet ten desygnował mnie na kandydata na burmistrza Skoczowa. Mam 42 lata. Wykształcenie średnie techniczne. Później zrobiłem dwie szkoły policealne o profilu humanistycznym. Doświadczenie zawodowe: praca w firmie prywatnej oraz prawie już 20 lat w firmie państwowej. Praca w firmie państwowej nauczyła mnie wagi dokumentów, praca w firmie prywatnej nauczyła mnie odpowiedzialności za każdą wydaną złotówkę i szybkości podejmowania decyzji, co jest bardzo ważne. Byłem radnym w trzeciej kadencji, jestem radnym w aktualnej kadencji, przez trzy lata w tej kadencji byłem przewodniczącym Rady Miejskiej.

To doświadczenie nauczyło mnie tego, że mamy problemy duże, ogólnogminne, ale też każdy z Państwa ma problem osobisty. Wydaje się, że z pozycji burmistrza można drobne, osobiste problemy załatwiać jednym telefonem, natomiast problemy ogólnogminne można załatwiać czasami krócej, czasami dłużej, ale istotne jest podjęcie zdecydowanej decyzji (tego się nie boję): szybkiej a zarazem przemyślanej. Nasz komitet „Mała Ojczyzna” jest komitetem bezpartyjnym. Partie polityczne są dla ludzi władzy, a komitet „Mała Ojczyzna” jest dla Państwa i tym się różnimy od pozostałych komitetów.

Witold Dzierżawski:
Witam Państwa serdecznie. Mam 62 lata. Mieszkam w Ochabach, gdzie przez 16 lat prowadziłem własne gospodarstwo rolne. Ukończyłem politologie na Uniwersytecie Śląskim. Mam doświadczenie samorządowe, byłem starostą cieszyńskim, byłem burmistrzem Skoczowa, organizowałem i prowadziłem przez dwa lata placówkę zamiejscową urzędu marszałkowskiego w Bielski Białej. Obecnie jestem na wcześniejszej emeryturze z powodu sytuacji rodzinnej.

Obecnie moja sytuacja rodzinna się zmieniła i mogę wrócić do samorządu. Dlaczego ja mam być burmistrzem Skoczowa? Dlatego, że sadzę: wiem co i jakimi środkami możemy osiągnąć wszystko to, co nam jest potrzebne. Nie boję się wyzwań. Przechodziłem przez wiele trudnych momentów, przypomnę tutaj choćby powódź w 1997 roku, czy przygotowanie i przeprowadzanie wizyty Ojca Świętego w Skoczowie, gdzie było nas wtedy u nas w tym mieście przeszło 300 tysięcy ludzi. Jestem człowiekiem szukającym konsensusu, a jeśli nie da się go znaleźć to chciałbym chociaż znaleźć kompromis, aby każda ze stron tego kompromisu była zadowolona i nie czuła się pokrzywdzona. Nasz program znajduje się na stronie internatowej: http://www.pis-skoczow.pl. Znajdziecie tam Państwo szczegóły. Ja chce powiedzieć tylko o najważniejszych kwestiach. Najważniejsze kwestie to inwestycje w infrastrukturę, które wyzwalają inwestycje oraz tworzą miejsca pracy, a praca to jest coś najważniejszego. Wszystkie inne sprawy można załatwić mniej priorytetowo. Kanalizacja to również jeden z najważniejszych problemów naszej gminy. Odsyłam Państwa na nasza stronę i zapraszam do głosowania na nasz komitet i na mnie.

Krystian Mróz: Witam serdecznie. Nazywam się Krystian Mróz. Mam 36 lat i jestem najmłodszym kandydatem na burmistrza. Z wykształcenia jestem automatykiem, skończyłem Politechnikę Śląską w Gliwicach na Wydziale Automatyki i Robotyki. Poza studiami - szereg kursów m.in.: kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, gdzie dowiedziałem się w jaki sposób prowadzić rachunkowość, ekonomie, w jaki sposób pracować z gronem ludzi. Startuję z Komitetu Wyborczego „Pokolenia” - jest to również komitet wyborczy niezależny zorganizowany ponad wszelkimi podziałami. Zarówno partyjnymi, jak i prywatnymi, chcemy pracować przede wszystkim dla was wszystkich, dla mieszkańców. Nie będziemy budować żadnego koleżeństwa, żadnych interesów prywatnych, tylko mieszkańcy. Jeśli chodzi o najważniejsze sprawy: borykamy się przede wszystkim z problemami finansowymi. Nie wiemy skąd pozyskać pieniądze. Myślę, ze możemy to załatwić poprzez partnerstwo publiczno-prywatne i w tym doszukuje się najważniejszego celu swojej pracy. Chciałbym zorganizować prace osobom, które są bezrobotne, chciałbym je zmobilizować do tego, żeby intensywnie poszukiwali tej pracy. Mam nadzieję zrestrukturyzować (czy poszerzyć) działalność opieki społecznej. Wykorzystać ich finanse, które są tam roztrwanianie - by je lepiej wykorzystać, żeby ludzie pobierający te pieniążki szukali pracy, a nie tylko pobierali zasiłek. Dziękuję.

Janina Żagan: Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko: Janina Żagan. Myślę, że Państwo mnie znacie, ponieważ to właśnie mnie cztery lata temu obdarzyliście Państwo zaufaniem powierzając obowiązki burmistrza Skoczowa. Przez te lata starałam się służyć gminie zachowując równowagę między rozwojem miasta i sołectw. Przez cały ten czas wspieraliście mnie Państwo swoją mądrością i doświadczeniem. Zawsze starałam się z tego korzystać. W czasie, kiedy sprawowałam obowiązki burmistrza zrealizowaliśmy wiele ważnych inwestycji. Przebudowaliśmy drogi, remontowaliśmy szkoły i przedszkola, budowaliśmy kanalizację i budowaliśmy mieszkania socjalne. Wiele z tych inwestycji udało się zrealizować dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Dzięki działaniom Urzędu Miejskiego uzyskaliśmy ponad 17 milionów złotych zewnętrznego dofinansowania. Wiele udało się przez te cztery lata z Państwa pomocą zmienić, ale też wiele zostało do zrobienia. Najważniejszą sprawą niewątpliwie jest rozbudowa kanalizacji, tak by za cztery lata większość mieszkańców naszej gminy mogła z niej korzystać. Drugim ważnym problemem naszej gminy jest problem komunikacji w naszym mieście. Musimy doprowadzić do tego, żeby Skoczów był miastem przyjaznym dla kierowców, żeby nie było wielkich korków. Nie da się, proszę Państwa, tego zrobić bez budowy drugiego mostu. Na większość inwestycji, które planujemy na przyszłość, będzie można nadal się ubiegać o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Z tego będziemy korzystać. Dziękuję bardzo.

Jak zaradzić słabej infrastrukturze drogowej w mieście?


Witold Dzierżawski: Proszę Państwa, drogi to jest rzeczywiście nerw miasta. Myślę, że ten program, który był realizowany jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu i teraz również, jest programem współpracy gminy Skoczów z powiatem cieszyńskim. Udało się rozpocząć, myślę ku pożytkowi mieszkańców (przestaliśmy wytykać sobie, która droga jest czyja) współdziałanie na rzecz wyremontowania głównych ciągów komunikacyjnych.

Te, które są wyremontowane zostały przygotowane do remontu jeszcze w poprzedniej kadencji powiatu cieszyńskiego. Ale teraz powinny być realizowane i myślę, że będą realizowane takie główne remonty ulic i modernizacje jak: ulica Górny Bór, Górecka, przede wszystkim ulica Mickiewicz, która jest główną ulica miasta.

Rozmawiając o tym z ówczesnym Panem burmistrzem Malikiem. Ustaliliśmy, że w przyszłości zamienimy nowobudowaną w tej chwili ulicę Ciężarową-Wiślańską na ulice Mickiewicza, między gminą a powiatem. Ponieważ ulica Mickiewicza to główna arteria miasta, natomiast tamta ulica jest ulica przelotową, ale obecnie we władaniu gminy. Oczywiście kwestia mostów, o której mówi Pani burmistrz jest rzeczą bardzo ważną i bardzo potrzebną, ponieważ istnieje potrzebna, z jednej strony wyremontowaniu mostu łączącego ulicę Bielską z Objazdową, z drugiej poszerzenia możliwości komunikacyjnej. Myślę, że ten most powinien być gdzieś na wysokości ulicy Sportowej. To są te podstawowe komunikacyjne inwestycje.

Krystian Mróz: Szanowni Państwo, uważam, że zamiast mostu, następnego mostu na rzece Wiśle, powinniśmy dbać, aby w Skoczowie nie powstawały korki. Korki powstały tylko i wyłącznie dlatego, że zamknęliśmy jeden wyjazd i wjazd do Skoczowa, który znajdował się w Międzyświeciu. Powinniśmy - burmistrz i Rada Miejska Skoczowa z pomocą mieszkańców - zabiegać do Generalnej Dyrekcji Dróg, aby z powrotem przywrócić ten zjazd i o to będę zabiegał. Jeżeli chodzi o dodatkowe rozwiązywanie problemów komunikacyjnych w Skoczowie to są parkingi. Nie mamy pieniążków na to, aby w Skoczowie powstały parkingi, nie mamy również miejsca. Zwłaszcza w centrum miasta powinny powstać porządne nowoczesne parkingi wielopiętrowe, które pozwolą na to, żeby wykorzystać w 100% miejsce, którego mamy naprawdę niewiele. Dodatkowo, również ze współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg, powinniśmy rozwiązać problem naszego główne skrzyżowania w Skoczowie, na którym wiecznie są korki i wiecznie są problemy. Moim zdaniem powinno być to skrzyżowanie bezkolizyjne, takie jak w Harbutowicach.

Janina Żagan: Jak już wspomniałam, most jest takim kluczowym punktem wyjścia do rozwiązania problemów komunikacyjnych. Jak wiemy, korki powstają ponieważ nie możemy przejechać przez skrzyżowania, na most, a potem na rondo, gdzie można byłoby już wjechać, gdyby nie te wcześniejsze przyblokowania. Natomiast kwestia wjazdu na S1 - o tym możemy mówić od połowy następnej kadencji. Ponieważ minie pięć lat od oddania tego obiektu drogowego i wtedy można cokolwiek w nim zmieniać i mówić o jakichkolwiek próbach wykonania wjazdu na S1. Na pewno to ułatwi życie kierowcom, na pewno będzie łatwiej dostać się z osiedla do Cieszyna, ale to nie rozwiąże naszych problemów. My musimy remontować wszystkie drogi, tak gminne jak i powiatowe, gminne za swoje ze wsparciem zewnętrznym, powiatowe wraz z powiatem plus wsparcie zewnętrzne, tak jak to robimy w tej chwili. Dzięki mądrości Rady Miejskiej Skoczowa, która wyraża zgodę na takie rozwiązania, tak właśnie się dzieje. A nade wszystko należy od razu przystąpić do remontu chodników i to w całym mieście. O tym jakie to jest uciążliwe i jakie są trudne do pokonania nasze dziurawe chodniki teraz sie osobiście przekonuję. I na pewno będę dbała o drogi, ale najważniejsze sprawy to chodniki, chodnik przy Mickiewicza, która będzie remontowana wespół z powiatem jako ta schetynówka przyszłoroczna. Mam nadzieję że się uda.

Andrzej Bacza: Proszę Państwa, nic dodać nic ująć. Bardzo się cieszę, ze tu mamy praktycznie pełną zgodę w wypowiedziach moich poprzedników. Nieskromnie, ale jestem dumny z tego, że koncepcja mostu powstała dzięki mojej inicjatywie i już ją mamy. Mamy tę koncepcję. Teraz przed nami projekt i skąd wziąć kasę, ale to będziemy się zastanawiać. Proszę Państwa, rondo przy Wspólnocie, nie ma czasu na dyskusje, cztery lata rozmawialiśmy, czy to mają być światła czy coś, nie udało się. Musi powstać rondo. Nawet z gminnych pieniędzy. Dwa dni temu znowu tam była stłuczka. Ja tam przejeżdżam przynajmniej piętnaście razy dziennie, więc widzę kilkadziesiąt stłuczek w tym roku. To jest sprawa podstawowa. Parkingi. Parkingi w tym mieście, z priorytetem na parking przy ulicy Objazdowej, czy też miejsca postojowe, bo to fachowcy zaraz mnie mogą poprawić. Parking to jest inna definicja, miejsce postojowe jest prostsze do wykonania, mniej problemów prawnych jest z tym związanych. No i podzielenie miasta na strefy parkingowe. W samym centrum oplata jakaś musi być, bo wtedy jest rotacja tych pojazdów większa, im dalej od centrum tym taniej, a na obrzeżach parkingi bezpłatne. Bezpieczny przejazd między ulicą Katowicką a Wiślańską, bo to co zostało wykonane, to jest spartaczone, moim zdaniem. I to Państwo, którzy jeżdżą samochodem wiecie. To musimy poprawić. Międzyświeć, tam jest miejsce na wjazd i zjazd z S1. Szkoda, że to się nie udało zrobić z pieniędzy europejskich. Nie udało się, jak Pani burmistrz mówi za dwa lata musimy w to uderzyć, aby odciążyć tą cześć miasta. Ekrany dźwiękochłonne. Cztery lata o nie walczę i jestem pewien, że kiedy zostanę burmistrzem na pewno się pojawią.

(opracował łg)

Oglądaj:
- Debata: Andrzej Bacza>>>
- Debata: Witold Dzierżawski>>>
- Debata: Krystian Mróz>>>
- Debata: Janina Żagan>>>

źródło: OX.pl
dodał: ŁG

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: