Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Coś ciekawego dla dorosłych i dla dzieci (110)

Jak co tydzień zapraszamy do zapoznania się z czterema naszymi propozycjami książek zarówno dla miłośników kryminału, romansu obyczajowego oraz czegoś dla tych młodszych miłośników czytania lub słuchania.

Zaczynamy dzisiaj od czegoś mocniejszego, a mianowicie od Amerykańskiego Thrillera kryminalno-sensacyjnego „Musisz mi uwierzyć” autorem którego jest Minka Kent. Dove nienawidzi swojego byłego męża. Czy to jednak znaczy, że pragnie jego śmierci Każdego dnia Dove Damiani przejeżdża obok swojego dawnego domu, w którym jej eks mieszka z jej psem i jej byłą instruktorką jogi, obok swoich dawnych sąsiadów i dawnego życia, które kiedyś opisywała z czułością jako "przerażająco idealne". Ludzie uważają Dove za zgorzkniałą i zawziętą. Po rozwodzie została praktycznie z niczym. Kiedy ciało jej byłego męża zostaje znalezione w brzozowym zagajniku przed mieszkaniem Dove w dniu, w którym obchodziliby piątą rocznicę ślubu, śledczy czynią z niej główną podejrzaną. Przysięga, że tego nie zrobiła. W ciągu całego swojego trzydziestoczteroletniego życia nie skrzywdziła nawet muchy. Jednak gdy dowodów świadczących przeciwko niej przybywa, Dove zaczyna kwestionować swoją pamięć, poczytalność i w końcu swoją niewinność.

Polska powieść obyczajowa Macieja Marcisza „Taśmy rodzinne” to druga nasza propozycja na plażę czy pod parasol w ogródku. Marcin Małys ma 30 lat, 63 tysiące złotych długu i mętną wizję własnej przyszłości.Kiedy ojciec decyduje się go wydziedziczyć i przekazać wielomilionowy majątek na cele dobroczynne, Marcin postanawia odzyskać należne mu dziedzictwo. Żeby nakłonić ojca do zmiany zdania, musi przekonać do siebie matkę, siostrę i brata, którzy postanowili o nim na zawsze zapomnieć.Z przezabawnej historii o próbach radzenia sobie z dorosłością Taśmy rodzinne przeradzają się w poruszającą sagę rodzinną. To opowieść o magicznej i fatalnej sile pieniądza, narodzinach fortun nowobogackich, toksycznym poczuciu wyjątkowości i skutkach manipulowania wspomnieniami. O tym, czego nigdy nie dowiemy się o cudzej rodzinie i o pewnej taśmie VHS.

Agnieszka Olejnik jest autorką przeszło 30 książek z różnego gatunku od literatury dziecięcej, młodzieżowej, obyczajowej, kryminałów, sensacji po romanse. My proponujemy polski romans obyczajowy „Odrobina magii”. Czerwone dachy powolutku przykrywa śnieg. Księżyc zagląda do okien mieszkańcom. Oto Zosia, która właśnie straciła miłość swego życia i pragnie ją odzyskać. Oto Klara, tkwiąca w nieudanym związku. Tu zaś śpi Kosma, marzący o debiucie literackim. Pani Jadzia krząta się jeszcze w kuchni i zerka na telefon. Może syn wreszcie zadzwoni, może zapowie się na święta. A syn? Syn, który po sześciu latach nadal nie pogodził się ze śmiercią żony, pragnie tylko, aby matka zostawiła go w spokoju. Wszyscy czegoś pragną, czegoś szukają. I wszyscy znajdą, jeśli tylko pozwolą, aby w ich życiu pojawiła się odrobina magii. No tak, jest jeszcze kot. Kot też marzy. O czymś, co dałoby się zjeść, o ciepłym kąciku, gdzie mógłby po prostu spać i jeszcze żeby to białe, mokre paskudztwo przestało wreszcie lecieć z nieba.

Ostatnia propozycja to książka dla najmłodszych czytelników, którą jest „Bajkowy rok” autorstwa Agnieszki Tyszki. Sympatyczni bohaterowie zapraszają do świata przyrody - królestwa, w którym rządzą cztery pory roku. „Bajkowy Rok” to pełne humoru i fantazji opowiadania dla dzieci, które lubią słuchać niezwykłych opowieści. Dzieci dowiedzą się jak król Rok rozwiązał problem przekazania swojej władzy córkom, co przydarzyło się pewnej małej biedronce, kto obudził potwora, który spał na drzewie, czy smok lubi ropuchy i co może zdziałać zaczarowana muszelka. Przyjazne dziecku teksty Agnieszki Tyszki, ilustracje Ewy Poklewskiej-Koziełło gwarantują rozwój wyobraźni.

Wszystkim czytelnikom naszego portalu przebywającym na urlopie lub wkrótce na urlop wybierającym się życzymy miłego wypoczynku ,samych słonecznych dni oraz bezpiecznego powrotu Nie zapominajcie również o jakiejś ciekawej lekturze.

AK

źródło: ox.pl
dodał: red

Komentarze

57
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2021-07-10 08:19:46
robespierre: Lektura ze specjalną dedykacją dla nienawistników grasujących w komentarzach na tym portalu i ich patronów.
2021-07-10 08:20:22
robespierre: Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.
2021-07-10 08:20:47
robespierre: Artykuł 47 statuuje dwa prawa podmiotowe o odmiennym charakterze, którymi są prawo jednostki do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz prawo decydowania o swoim życiu osobistym. Poszczególne elementy prawa do prywatności regulują i konkretyzują kolejne przepisy konstytucyjne (art. 48-51, art. 53 ust.7, art 76), które względem art. 47 stanowią lex specialis. Komentowany przepis ma zatem charakter subsydiarny i uzupełniający. Jeśli dana sfera prywatności nie została objęta zakresem normowania innych przepisów konstytucyjnych, to oznacza, że gwarancje jej ochrony wynikają bezpośrednio z art. 47. // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-07-10 08:21:11
robespierre: Prawo do prywatności podlega ochronie nie tylko w relacjach wertykalnych, ale również horyzontalnych. W tym ostatnim wypadku jednostki zobowiązane są do poszanowania prywatności innych jednostek, a państwo zobowiązane jest do ochrony różnych aspektów prywatności jednostki wymienionych w art. 47 przed zagrożeniami pochodzącymi od innych jednostek. // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-07-10 08:21:46
robespierre: Szeroko rozumiana sfera prywatności, poddana z mocy art. 47 ochronie prawnej, obejmuje cztery elementy, tj. życie prywatne, życie rodzinne, cześć i dobre imię. Nie jest to wyliczenie ani rozłączne, ani wyczerpujące. // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-07-10 08:22:08
robespierre: Życie rodzinne obejmuje relacje między członkami rodziny, a zatem małżonkami i osobami pozostającymi względem siebie w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa, a także konkubentami i osobami pozostającymi w związku faktycznym i traktowanym przez te osoby jako odpowiednik małżeństwa. Zasadę ochrony rodziny i małżeństwa, z której wynika obowiązek podejmowania przez państwo działań ochronnych o charakterze pozytywnym, o tyle art. 47 ustanawia podmiotowe prawo do ochrony życia rodzinnego, które może być przedmiotem roszczeń jednostki, a jego naruszenie może być dochodzone w trybie skargi konstytucyjnej. // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-07-10 08:22:40
robespierre: Życie rodzinne jest elementem życia prywatnego i w tym sensie obie sfery życia nie mogą być precyzyjnie rozdzielone na gruncie art. 47. Życie prywatne to sfera życia człowieka, która nie jest objęta jego działalnością publiczną. Ta ostatnia zaś obejmuje nie tylko działalność polityczną, ale również zawodową i społeczną. Życie prywatne obejmuje również tę sferę życia człowieka, która pozostaje poza zakresem życia rodzinnego, a która określana jest mianem sfery życia osobistego. W praktyce precyzyjne rozgraniczenie tych wszystkich sfer życia człowieka nie zawsze jest możliwe. Z pewnością kwestie sporne powinny być rozstrzygane przy zastosowaniu kryterium obiektywnego uznania, że dana forma aktywności człowieka ma charakter prywatny lub publiczny, a nie subiektywnego przekonania tej osoby co do charakteru tej aktywności. Do sfery życia prywatnego należą m.in. informacje o stanie zdrowia, sytuacji majątkowej, oraz działalności zawodowej najbliższych członków rodziny. // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-07-10 08:23:15
robespierre: Z kolei cześć i dobre imię to przymioty osobiste, które związane są ze sposobem postrzegania człowieka przez inne osoby, jego pozytywnym ocenianiem w wymiarze społecznym. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego zwraca się uwagę na ich ścisły związek z godnością człowieka. Warto również zauważyć, że ustrojodawca w art. 233 ust. 1 oba te przymioty określa mianem dóbr osobistych, zakazując ich ogranicza na szczególnych zasadach w czasie stanu wojennego i wyjątkowego. // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-07-10 08:23:40
robespierre: Ochronę prawną życia prywatnego i rodzinnego, czci i dobrego imienia gwarantuje art. 47, z którego wynika spoczywający na ustawodawcy obowiązek ustanowienia odpowiednich środków prawnych i procedur służących ochronie tych sfer życia jednostki. Brak regulacji ustawowej o charakterze ochronnym lub jej niepełny charakter uprawniają jednostkę do formułowania roszczeń o ochronę prywatności bezpośrednio na podstawie art. 47. // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-07-10 08:24:08
robespierre: Drugie prawo objęte zakresem normowania art. 47 w istocie jest wolnością decydowania o sobie i o swoim życiu, której towarzyszy spoczywający na państwie i podmiotach prywatnych obowiązek nienaruszania tej wolności i nieingerencji w sferę przez nią wyznaczoną. Jest to przejaw ogólnej wolności człowieka, wyrażonej w art. 31 ust. 1, i wolności osobistej sensu stricto, wynikającej z art. 41 ust. 1. Prawo do decydowania o swoim życiu osobistym jest więc swoistym prawem do pozostawania w spokoju („a right to be let alone”), o którym pisali L. Brandeis i S. Warren w artykule „The right to provacy” opublikowanym w 1980 r. na łamach „Harvard Law Review”. Prawo do prywatności w aspekcie związanym z wolnością decydowania o sobie jest silnie związane z godnością człowieka. Jak podkreśla Trybunał Konstytucyjny: „Zachowanie przez człowieka godności wymaga bowiem poszanowania jego sfery czysto osobistej, gdzie nie jest narażony na konieczność <<bycia z innymi>> czy <<dzielenia się innymi>> swoimi przeżyciami czy doznaniami o intymnym charakterze” (TK – K32/04). // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-07-10 08:24:40
robespierre: Rozwinięcie prawa do decydowania o swoim życiu osobistym zawiera art. 51 ust. 1, który przewiduje, że nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Ten ostatni przepis ustanawia wyjątek od tzw. autonomii informacyjnej jednostki znajdującej swoje umocowanie w treści art. 47, dopuszczając możliwość zobowiązania jednostki przez ustawodawcę do ujawnienia informacji, które jej dotyczą. // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-07-10 08:25:06
robespierre: Prawo do prywatności nie ma charakteru absolutnego i może podlegać ograniczeniom na zasadach określonych w art. 31 ust.3. Ograniczenia te w większym stopniu mogą objąć sferę życia prywatnego i rodzinnego osób pełniących funkcje publiczne oraz osób ubiegających się o pełnienie funkcji publicznych, choć już sfera życia intymnego (w znaczeniu szerszym niż potocznie przyjęte) tych osób chroniona jest w takim samym zakresie jak sfera życia intymnego osób niezaangażowanych w działalność publiczną. Kryterium, które powinno być brane pod uwagę przy ocenie możliwości upublicznienia pewnych informacji dotyczących sfery życia prywatnego i rodzinnego osób pełniących funkcje publiczne i osób ubiegających się o pełnienie tych funkcji, jest kryterium „uzasadnionego zainteresowania”. Jak podkreśla Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie, osoby te muszą się godzić z uzasadnionym zainteresowaniem opinii publicznej, wyrażającym się między innymi wolą uzyskania jak najszerszego zakresu informacji o życiu (również prywatnym) tych osób i ich przeszłości. W szczególności przedmiotem takiego zainteresowania może być, a w polskiej rzeczywistości – jest, fakt współpracy z organami bezpieczeństwa państwa (zob. TK – K 24/98). // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-07-10 08:25:42
robespierre: W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego sformułowano trzy warunki uzasadniające możliwość pozyskania i upublicznienia informacji dotyczących prywatności osób pełniących funkcje publiczne (zob. TK – K 17/5) Po pierwsze, informacje, których natura i charakter mogą naruszać interesy i prawa innych osób, nie mogą wykraczać poza niezbędność określoną potrzebą transparentności życia publicznego, ocenianą zgodnie ze standardami przyjętymi w demokratycznym państwie. Po drugie, muszą to być zawsze informacje mające znaczenia dla oceny funkcjonowania instytucji oraz osób pełniących funkcje publiczne. Po trzecie, nie mogą to być informacje – co do swej natury i zakresu – przekreślające sens (istotę) ochrony prawa do życia prywatnego. // Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz pod red. Piotra Tulei, Warszawa 2019. //
2021-07-10 08:27:30
robespierre: Zamiast wylewać pomyje w komentarzach na tym portalu, epatować nienawiścią i ignorancją, jeden z drugim uzupełniłby deficyty wiedzy, a nie zabierał głos w sprawach, o których nie ma pojęcia — w konsekwencji konfabulował i sprowadzał poziom poniżej dna.
2021-07-10 08:28:09
: donuś jeszcze coś z "Moniki" walnij dla urozmaicenia :D
2021-07-10 08:33:15
: a potem trochę cytatów twojego kolesia baraniego łba BEZ SPACJI zakutego we wiadro, w swoich własnych wypocinach też bez problemu znajdziesz hejterskie gówienka :D:D
2021-07-10 08:41:02
: Szymon Hołownia w dziesiątkę o korupcji i nepotyzmie w PiS ===> "W ubiegły weekend odbył się Kongres PiS, na którym podjęto uchwałę sanacyjną. Na jej podstawie rodziny polityków z Prawa i Sprawiedliwości nie mogą zasiadać w spółkach Skarbu Państwa z wyjątkiem "nadzwyczajnych sytuacji życiowych". - To jest bardzo interesujące od strony komentowania rzeczywistości. Przychodzi ktoś i mówi: koledzy doszedłem do takiego wniosku, że chciałbym, abyście już nie kradli. Kradliście przez 6 lat, to teraz już przestańcie. Zrobimy taką ustawę, żeby wam to uniemożliwić. Ze złodziejem nie wymienia się zamków w domu, z podpalaczem nie idzie się gasić pożarów, mówi Szymon Hołownia. Były kandydat na prezydenta stwierdził również, że Jarosław Kaczyński, wprowadzając uchwałę sanacyjną, nie jest wiarygodny. - Od sześciu lat jego żołnierze rozkradają państwo na potęgę, tak jak żadna partia polityczna do tej pory nie umiała - powiedział lider Polski 2050."
2021-07-10 08:43:21
: "Po wejściu smoka jakim było przejęcie Platformy Obywatelskiej z wynikiem 201: 0, Donaldowi Tuskowi udały się dwie rzeczy: natychmiast postawił na nogi partię, a raczej całą scenę polityczną, a PiS zaczął się krztusić z nienawiści. Choć jest liderem partii, która ma 13 % w sondażach, to 60-80% wiadomości o polityce publikowanych w mediach masowych dotyczy tego, co powiedział. Każdy post na temat Tuska wywołuje lawinę komentarzy (Tusk oczywiście natychmiast okazał się nie tylko Niemcem, ale również Żydem). Z jednej konferencji prasowej powstają całe serie newsów. Zaczęła się karuzela medialna „co powiedział Tusk” o Kaczyńskim, o aferze respiratorowej, o swoich zarobkach, o swoich wydatkach, o Trzaskowskim, o Budce, o areszcie dla Sławomira Nowaka, o mediach publicznych, o…"
2021-07-10 08:43:47
: "Sprawę ułatwia fakt, że z Tuskomanii nigdy nie wyzdrowiał PiS i jego lider. Zbigniew Ziobro od razu złożył pozew na którąś z wypowiedzi starego-nowego lidera PO. Dziennikarze TVP poszczuli pytaniami. Zwolennicy PiS doprowadzili do rękoczynów już podczas pierwszej wizyty Tuska w Szczecinie. Jeszcze przed sobotnią nominacją jeden z polityków PiS powiedział mi, że powrót Tuska to jest tak, jakby ktoś im przejechał pałką po kratach. Wszystkich postawił na nogi."
2021-07-10 08:43:50
marat: krzy-sio+sran-duś+fortepatrycjuszu+ pozostałe wcielenia (także te kradzione) w różnych osobach, jak nie macie nic sensownego do powiedzenia, darujcie sobie wasze konfabulacje.
2021-07-10 08:44:34
: "Jarosław Kaczyński nagle postanowił walczyć z nepotyzmem w swoich szeregach. Pomysł jest ambitny, bo nepotyzm stał się już synonimem PiS-u. Tysiące rodzin PiSowskich ministrów, posłów, radnych obsiadły wszystko, co jest państwowe w Polsce. Obajtkoza trawi spółki skarbu państwa. Stała się instrumentem organizowania większości parlamentarnej i sejmikowej. PiS się tego nawet niespecjalnie wypiera, a z pewnością nie wstydzi. Partia sama się do nepotyzmu przyznała w uchwale z ostatniego tajnego zjazdu. Od tej pory zakazuje się zatrudniania rodzin polityków PiS w spółkach skarbu państwa. Z takim samokrytycznym zastrzeżeniem, że „to nie obejmuje osób, które zostały zatrudnione w strukturach Skarbu Państwa ze względu na swoje kompetencje”."
2021-07-10 08:48:40
: "Ostentacyjna zgoda na nepotyzm spełnia swoją rolę i okazała się całkiem skuteczna. Pokazując, że „owszem kradniemy i co nam zrobicie”, PiS onieśmielał pewnością siebie przeciwników i zaprzeczał prawom politycznej fizyki. Dziwiono się: „każdy rząd by upadł za podobne afery, a ten robi, co chce i nie traci poparcia”. Skoro tak, to w tym szaleństwie musi być metoda. To tajemnicze „coś” odbierało dotąd wolę walki przeciwnikom. Uchwała PiS jest blefem, jakich nie brakowało w PiS-ie, zaczynając od samej nazwy partii. Wejście do gry Donalda Tuska zmienia całkowicie sytuację." - to równie celny jak SzH komentarz S. Sierakowskiego do ostatnich wydarzeń - a złodzieje i oszuści z PiS niech zawczasu szykują plecaczki z bielizną i przyborami toaletowymi, zbliża się bowiem ten czas kiedy o 6 rano paru smutnych zapuka do ich drzwi z nakazem aresztowania
2021-07-10 09:33:04
: "Ponad sto miejsc, w których sąsiedzi mordowali sąsiadów. Odnale­zione relacje mówią o sytuacjach, gdy polscy mieszkańcy zbiorowo udawali się na miejsce kaźni, by się „pogapić”, jak inni współmieszkańcy rozprawiają się z Żydami. Między dorosłymi kręciły się też wyrostki i dzieci. Masakry przeprowadzano za pomocą najbardziej prymitywnych metod i narzędzi, co zwielokrotniało cierpienie ofiar - o zbrodniach dokonanych na żydowskich mieszkańcach Podlasia pisze szczegółowo dr Mirosław Tryczyk. Tekst ukazał się w 85. numerze kwartalnika "Karta"."
2021-07-10 09:34:14
: "Mirosław Tryczyk przebadał akta ponad 700 spraw, zeznania świadków żydowskich i polskich zebrane po wojnie, żydowskie księgi pamięci spisane przez ocalałych z Zagłady, dokumentacje postępowań prowadzonych przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, meldunki i raporty z kraju przygotowywane dla Rządu Polskiego w Londynie, archiwa niemiec­kiej Centrali Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu, archiwa sowieckie, w tym archiwa NKWD przekazane polskim instytucjom w latach 90., materiały śledztw prowadzonych przez pion śledczy Oddziału IPN w Białymstoku oraz zeznania świadków spisane po 1989 r. Napisana przez dra Tryczyka obszerna analiza ułatwia dziś zrozumienie okoliczności, które doprowadziły do tragicznych wydarzeń na Podlasiu, choć pogromów nie pozwala usprawiedliwić. - To przerażający przykład tego, do czego zdolni są zwykli ludzie, jeśli uzbroi się ich w patologiczną ideologię i da, choćby milczące, przyzwolenie na zbrodnię - podsumowuje M. Tryczyk"
2021-07-10 09:35:51
: przerażające memento, wstydliwie przez dekady skrywana prawda o Polsce i Polakach czasu II wojny - cały tekst na onet.pl
2021-07-10 19:49:29
jasper: Polecam ksiazke Anny Bikont. - „ My z Jedwabnego „ wstrzasajacy reportaz o zbrodni, ktorej dokonali Polacy na Zydach 80 lat temu - 10 lipca 1941 roku w Jedwabnem. Ksiazka trudna, ale bardzo poruszajaca.
2021-07-10 22:01:02
florian: Problematykę relacji polsko-żydowskich należy przedstawiać całościowo, a nie tylko wybiórczo.
2021-07-10 22:03:05
florian: Historia Żydów w Polsce jest nieco bardziej skomplikowana. Na terenach współczesnej Polski ludność żydowska pojawiała się już w X w. np. jako kupcy, którzy korzystali na wymianie handlowej, zwłaszcza pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią a państwami muzułmańskimi (Kalifat Kordoby, Kalifat Abbasydów, Kalifat Fatymidów). Większe, osiadłe na terenach współczesnej Polski społeczności Żydowskie powstawały mniej więcej w okresie początkowym krucjat, chociażby w związku z narastającą wobec Żydów falą nienawiści na Zachodzie Europy. W Polsce był to mniej więcej okres panowania Mieszka III, wówczas obserwujemy wybijanie monet, w których legendzie dopatrujemy się liter z alfabetu hebrajskiego. W 1264 książę wielkopolski Bolesław Pobożny nadał ludności Żydowskiej przywilej (Statut Kaliski), który i dziś wśród niektórych wzbudza kontrowersje. Za Kazimierza III Wielkiego, w związku z brakiem posiadania przez Polskę poważniejszych zasobów kruszcu, Król, kierując się sytuacją ekonomiczną państwa, wspierał mieszkające na terenie Polski wspólnoty Żydowskie. Za Władysława Jagiełły (tu mogę się mylić) konwersja na chrześcijaństwo wiązała się dla ludności Żydowskiej z możliwością przyjęcia do stanu szlacheckiego. Aż do XVIII wieku ludność Żydowska znana była ze współpracy ze stanem szlacheckim, posiadała Waad etc.
2021-07-10 22:03:34
florian: W Polsce w XVII- XVIII wieku, szerzej zakrojone prześladowania ludności Żydowskiej były zauważalne na kresach wschodnich i wiązały się z działalnością Kozaków (Powstania Kozackie). Do najbardziej znanego prześladowania ludności Żydowskiej doszło z podpuszczenia rosyjskiego w 1768 r. w trakcie Koliszczyzny na polskiej Ukrainie. W czasie Rzezi Humania mordowani byli na równi Polacy i Żydzi. W okresie rozbiorów, Imperium Rosyjskie na zajmowanym przez siebie terytorium prowadziło systemową antyżydowską politykę, wprowadziło strefę osiedlenia, dyskryminowało ludność Żydowską, inicjowało antyżydowskie pogromy, również na terenach zamieszkałych przez Polaków. Przed II światową, Europa Wschodnia często uchodziła za jeden z bardziej nieprzyjaznych dla Żydów terenów. Niektórzy sugerują, iż to właśnie rosyjska porewolucyjna emigracja wpłynęła znacząco na wzrost antysemityzmu w Niemczech. Oczywiście nie można pominąć oddziaływania popularnych wówczas fałszywych i godnych pogardy teorii rasowych. Jak można zauważyć, z losami Żydów na terenach Polski było różnie, jednak godne pogardy zachowania, z obu stron, często wynikały z udziału czynnika trzeciego.
2021-07-10 22:07:15
florian: Godna zainteresowania, oczywiście nie pod każdym kątem, jest twórczości Stanisława Kostki Potockiego, mowa o traktacie zatytułowanym "Podróż do Ciemnogrodu". Wypada zapoznać się z treścią tego dzieła, oczywiście z zachowaniem dystansu i należnej krytyki. Czyżby ze względu na poniektóre treści zawarte w wymienionym utworze, zważywszy na WSPÓŁCZESNE standardy, dziś Stanisław Kostka Potockich z dużym prawdopodobieństwem nie zostałby uznany za antysemitę? Zresztą Stanisław Staszic w swej antyżydowskiej retoryce nie odbiega znacząco od postawy Kostki Potockiego. Obie wymienione postacie stanowią przykład przedstawicieli swojego pokolenia i ich poglądy znacząco nie odbiegają od tych wówczas panujących. Warto zwrócić uwagę, że traktuje się ich dziś nadal jako krzewicieli oświecenia, przyjmuje się, że z zasady kierowali się rozumem, ponad wyznaniowym zabobonem.
2021-07-10 22:07:53
florian: Przestępców i godnych pogardy zdarzeń możemy doszukać się w każdym narodzie. Niektórzy próbują psuć wzajemne polsko-żydowskie relacje, chociażby oskarżając Polaków za współudział w zbrodniach dokonywanych na ludności Żydowskiej w pierwszym okresie przeprowadzania przez nazistowskie Niemcy operacji Barbarossa, na zajmowanych przez Niemców terenach zamieszkanych przez Polaków. Należy zwrócić uwagę, w jakiej sytuacji znajdowały się szeroko pojęte ziemie polskie, zdobywane przez Niemcy na przełomie czerwca i lipca 1941 roku. Dlaczego do przedstawianych wydarzeń, bez względu na narodowość sprawców nie doszło wcześniej, kiedy teren był okupowany przez ZSRR? Co działo się uprzednio, w szczególności na byłych polskich terenach zajmowanych w '41 przez wojska niemieckie? Jak zachowywała się wobec swoich żydowskich sąsiadów ludność np. litewska, ukraińska czy łotewska? - (pisze o tym, chociażby Laurence Rees) - Kto nadzorował umiejscowienie tych wykopanych uprzednio dołów i dlaczego te znalazły się w takim, a nie innym miejscu? Kto o tym zadecydował? Co do Jedwabnego, dlaczego do dzisiaj nie została przeprowadzona EKSHUMACJA, która rozwiałaby sporą część krążących spekulacji? Czy cała przedwojenna społeczność określonego wyznania, padła ofiarą zbrodni w Jedwabnem? Polecam "Prześnioną Rewolucję" Andrzeja Ledera i zainteresowanie się, od jakiej sceny Bohdan Poręba w swym zamierzeniu, chciał rozpocząć film "Hubal". Z drugiej strony, na wzajemne relacje wpływają inne wydarzenia, jakie w okresie II światowej rozegrały się w Koniuchach, Nalibokach, Ludmiłówce, Kraśniku, czy Drzewicy. Warto zwrócić uwagę na pracę Frédéric’a Martel’a, co napisał w swej pozycji pt. "SODOMA" w odniesieniu do przeszłości z okresu II światowej. Czy czasem niektórym nie chodzi o stygmatyzację, zwykle krzywdzącą, na rzecz swobody prowadzenia dyskursu i osiągania pewnych politycznych celów?
2021-07-10 22:08:31
florian: Właściwsza jest "niewygodna prawda" niż słodkie kłamstwo. Warto zapoznać się z treściami, jakie przed II światową prezentowała prasa poza granicami Polski, jakie wówczas na świecie panowały tendencje. Właśnie... Co więcej, zdaje się, iż o antysemityzm przez niektóre środowiska jest oskarżana również postać Zofii Kossak, związanej z regionem. Czy słusznie? Pozostawiam jako sprawę otwartą. Niektórym, którzy na przysłowiową "siłę" próbują fałszywie i krzywdząco stygmatyzować, proponuję "przypomnieć sobie" lub w ogóle zapoznać się z treścią książki pt. "Inny Świat" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, do którego w swej pozycji pt. "Stalin. Terror absolutny" odnosił się również Jörg Baberowski. Polecam zwrócić uwagę zwłaszcza na zakończenie. Co z jego treści wynika... Zdaje się, iż ktoś myli Historię z "polityką historyczną", warto odróżniać przedstawione pojęcia. Tym bardziej, iż ktoś pewne sytuacje powielił bez przedstawienia kontekstu, krytyki i próby zadania pytania "dlaczego?"
2021-07-10 22:09:11
florian: Uważam, iż wątek relacji polsko- żydowskich, zwłaszcza pod kątem tych godnych powielania wzorców, powinien być eksponowany na przykładzie sytuacji panującej w Austrii, zwłaszcza w okresie funkcjonowania Austro- Węgier. Polacy (Galicja) zgodnie i konsekwentnie współpracowali z Żydami w austriackiej Radzie Państwa, wspólnie działali w ramach polskiego koła. Sporo osób tak nazywanego Wyznania Mojżeszowego, wobec nieuznawania przez władze austriackie narodowości Żydowskiej, w spisach powszechnych opowiadało się za narodowością polską. Takie postacie jak Szymon Schreiber, Szymon Samelsohn, Ber Meisels, Ludwik Hirszfeld, Ludwik Zamenhof, czy Berek Joselewicz (być może twórca pierwszego żydowskiego oddziału wojskowego po upadku powstań w Judzie w II w.), powinny zostać przywrócone powszechnej świadomości i stanowić motywację do współpracy. Kolejną postacią, wartą przypomnienia szerszej publice, która powinna być popularyzowana i na czyim przykładzie winniśmy budować dobre wzajemne relacje, jest, chociażby Naftali Herc Imber, autor słów wiersza, który został uznany za hymn państwowy Izraela. Co ciekawe, część badaczy we fragmentach konkretnego utworu dopatruje się nawiązań do treści "Pieśni Legionów Polskich we Włoszech". Niestety w ostatnich czasach coraz bardziej zaczyna dominować przekaz podobny do tego przedstawianego w „Księgach Jakubowych” przez Olgę Tokarczuk, czy w „Malowanym Ptaku” Jerzego Kosińskiego.
2021-07-10 22:10:12
florian: Współpraca polsko-żydowska z okresu austriackiego na nawie politycznej była kontynuowana w ramach Czechosłowacji po 1918 r.
2021-07-10 22:10:56
florian: Należy budować dobre relacje i współpracę ponad wszelkimi podziałami. Do wymienionych już, godnych uznania osób warto dodać również takie postacie jak Irena Sendlerowa, czy te mniej powszechnie znane jak Jadwiga Piotrowska, czy Jan Dobraczyński. Oczywiście pomagało sporo więcej ludzi, o czym świadczy liczba drzewek znajdujących się w ogrodzie Instytutu Yad Vashem, których liczba i tak nie jest adekwatna względem wszystkich, którzy nieśli pomoc. Oczywiście wsparcia udzielali również Niemcy, warto wspomnieć taką postać jak Wilm Hosenfeld, czy Oskar Schindler. Z drugiej strony, spotykamy osoby kontrowersyjne, takie jak, chociażby Chaim Rumkowski. Dzięki Istocie Najwyższej, Na Śląsku Cieszyńskim raczej nie mamy się czego wstydzić, przynajmniej pod kątem relacji polsko- żydowskich. Gdyby owa sytuacja, co na Śląsku Cieszyńskim, panowałaby w całej Europie, byłoby przynajmniej dobrze.
2021-07-10 22:12:17
florian: Zakończenie II światowej (w przypadku Europy 8/9 V '45) bynajmniej nie zakończyło cierpień Narodu Żydowskiego. Zwłaszcza warto poznać losy osób, które przeżyły gehennę niemieckiej, nazistowskiej polityki eksterminacyjnej i postanowiły rozpocząć nowe życie w Niepodległym Izraelu. Czekało ich tam dalsze poniżenie, walka, a także udział w eksperymentach społecznych o nikłym powodzeniu (POKOLENIA SABRA).
2021-07-10 22:12:52
florian: Warto dodać, iż z godnej pogardy nazistowskiej, niemieckiej polityki eksterminacyjnej krociowe zyski czerpały również ówczesne, jeszcze dziś istniejące, międzynarodowe korporacje, niejednokrotnie wspierające dojście nazistów do władzy w Niemczech i zwykle z nimi już wówczas sympatyzujące. O odpowiedzialności podmiotów innych niż osoby fizyczne i państwa, jakoś się zapomina.
2021-07-11 00:04:19
jasper: doneczku vel florian - chodzi o pamiec tych co zgineli w Jedwabnem - dzieci, kobiety, starcy, mezczyzni. Zamordowani przez polskich sasiadow. Okrucienstwo tego czynu do „ katolickich Januszow „ nie przemawia.
2021-07-11 00:05:54
tomasz9999: Żydzi mordowali żydów czy to się komuś podoba czy nie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2021-07-11 00:05:54
tomasz9999: Żydzi mordowali żydów czy to się komuś podoba czy nie !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2021-07-11 00:07:08
tomasz9999: Siemens, BMW, Volksvagen, Ford, Opel
2021-07-11 00:07:23
tomasz9999: Siemens, BMW, Volksvagen, Ford, Opel
2021-07-11 00:10:19
tomasz9999: jasper debilu a ilu Polaków zabili żydzi ? ilu Polaków zginęło chroniąc żydów ???? ty lewacki debilu ??? wg twoich idoli Jedwabne to był incydent jak każdy zamach muslima na białego ty k u r w a d e b i l u
2021-07-11 07:51:29
krzysztof  mm: proszę bardzo, oto tomasz9999: podręcznikowy przykład statystycznego wyborcy i zwolennika PiS, dziękujemy za autoprezentację - przy okazji Redakcję ox.pl uczulam na kwestię odpowiedzialności za tolerowanie podobnych ekscesów
2021-07-11 08:01:33
Antykler   Forte: antysemityzm zawsze był i jest żywą tradycją polskiego kleru katolickiego, pielęgnowaną i kultywowaną od wieków, począwszy od seminariów i kurii biskupich, skończywszy na wiejskich plebaniach - jeszcze do niedawna jawny, teraz to zakamuflowana opcja
2021-07-11 08:13:52
krzysztof  mm: Redakcji ox.pl dla przypomnienia i ku rozwadze: "Kłamstwo oświęcimskie (negacjonizm, rewizjonizm Holocaustu) – twierdzenie przyjmujące, że powszechnie przyjęta interpretacja Holocaustu jest albo w dużym stopniu przesadzona, albo całkowicie zafałszowana. W wielu krajach, w tym w Polsce, istnieją obostrzenia prawne, nakładające na organy państwowe obowiązek ścigania z urzędu osób szerzących kłamstwo oświęcimskie."
2021-07-11 08:15:39
krzysztof  mm: "W Polsce rozpowszechnianie kłamstwa oświęcimskiego jest karalne. Na podstawie art. 55 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaprzeczanie publicznie i wbrew faktom zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1 powyższej ustawy, jest przestępstwem ściganym z urzędu zagrożonym grzywną lub karą pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości."
2021-07-11 08:16:52
krzysztof  mm: "Czynami określonymi w art. 1 pkt 1 ustawy są: ===> a) popełnione na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 1 września 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r.: – zbrodnie nazistowskie, – zbrodnie komunistyczne, – inne przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne; ===> b) inne represje z motywów politycznych, jakich dopuścili się funkcjonariusze polskich organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości albo osoby działające na ich zlecenie, a ujawnione w treści orzeczeń zapadłych na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Ustawa zabrania negacji wszelkich zbrodni popełnionych przez systemy totalitarne, zarówno w mutacji faszystowskiej, jak komunistycznej." [za wikipedia.pl]
2021-07-11 08:19:56
jasper: ” Polak iest olbrzym, a czlowiek w Polaku karzel„ - Norwid . Tak, to o tobie tomasz9999 !!
2021-07-11 08:26:20
krzysztof  mm: żaden to olbrzym, nawet nie karzeł - o wiele gorzej, to klasyczny pisiec
2021-07-11 10:06:46
jasper: Coz mozna oczekiwac od typka, ktorego jedyna lektura sa paski TVP kurwizji.
2021-07-11 12:14:37
censor: Prowokujecie i hejtujecie samych siebie, jacy z was nieszczęśliwi ludzie krzy-sio+sran-duś+pozostałe wcielenia w różnych osobach, ten tomasz9999 to nie czasem Wasze kolejne prowokacyjne konto, jak swego czasu lusia78, czy lampard? Kogo próbujecie nabrać?
2021-07-11 12:55:29
jasper: censor, tos sie spocil... za zloty piecdziesiat czy juz w rublach placa ?
2021-07-11 20:10:54
censor: W swoim życiu najwyraźniej niczego Wy nie zrobiliście społecznie.
2021-07-11 23:15:47
one: Ekshumacje w Jedwabnem przerwano w 2001 r. na żądanie Izraela. Zbrodnia ta nigdy nie została wyjaśniona.
2021-07-12 03:19:14
Pogromca pogromców i cwaniaczków: Az do Cieszyna zalatuje kolejną nieudaczną pokraczną prowokacją POsrandka. Założył sobie konto tomasz9999 żeby stworzyć pozory zawistnych obywateli, jak to określił cyt: "podręcznikowy przykład statystycznego wyborcy i zwolennika PiS, dziękujemy za autoprezentację". No statystyczni wyborcy i zwolennicy oraz statystyczni zwolennicy innych opcji wcale ci nie dziękują trollu za to szczucie i prowokowanie. A potem żali się że ktoś do niego "dziubie" i nie pozwala hejtować.
2021-07-21 17:57:50
bolo 5064: witam. Jo bedym pisoł w jynzyku jakim mówiym.Nie bardzo rozumiym ło co sie tak żrocie.Jo se myśloł ,że bedymy rządzić ło ksiąszkach.Jo usz je stary. Jak żech był młody,to my stoli w kolejce za ksiónszkóm.Telewizor,mama s tatóm kupili na raty w 1972 roku.Coby sie sie łodgrodzić łot tej szarej kómuny czytało sie Maja /Winetu/,Szklarskigo /seria Tomków/,Verna.Jak człowiek był starszy czytoł bardzij dorosłe ksiónszki.I nie obchodziło mie czy autor był kómónistóm, socjalistóm,ludowcym,hadekym itp,itd.Ważne aby w tej szarości żicio wyobraźnia była nad tym.Wy sie wadzicie ,a nie wiym po co.Wszystkimu je winny mały człowiek niskigo wzrostu z Żoliborza.Olejcie go na ciepło. A w prziszłości porzóndzimy ło ksionszkach.To jest ciekawsze.Pozdrawiam.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: