Zebrzydowice mają plan

W Zebrzydowicach obowiązuje już nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice. Plan został przyjęty przez Radę Gminy jeszcze w lutym tego roku i obowiązuje od 8 kwietnia 2018 r. wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Celem sporządzenia planu było ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenów gminy na okres perspektywiczny najbliższych 10 – 20 lat. - W zapisach planu uwzględniono większość wniosków jakie wpłynęły do Wójta Gminy po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia nowego planu. Głównym celem sporządzenia planu było maksymalne wykorzystanie terenów zabudowanych dla uzupełnienia zabudowy oraz wykluczenie i ograniczenie zabudowy na terenach stanowiących zasób przyrodniczy gminy. – informuje UG w Zebrzydowicach

Podstawową zasadą wyznaczania nowych terenów do zabudowy było wypełnienie istniejącej struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy poprzez uzupełnienie zabudowy istniejącej i wypełnienie przestrzeni pomiędzy zespołami zabudowy istniejącej. Rozwój układu osadniczego gminy zaplanowano w układach zabudowy w zespołach urbanistycznych, zabudowy ulicowej oraz zabudowy wyspowej.  W planie uwzględniono też możliwość modernizacji linii kolejowej Warszawa – Zebrzydowice – Wiedeń z uwzględnieniem korekty przebiegu trasy na terenie sołectw Zebrzydowice Dolne, Kończyce Małe.

W związku z występującym obszarem i terenem górniczym oraz złożami węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej, podejmowanie i wykonywanie działalności górniczej w oparciu o zapisy niniejszego planu będzie dozwolone tylko wówczas jeżeli nie naruszy ona przeznaczenia terenu określonego w planie.   

- W konsekwencji plan pozwala na wydzielenie około 3820 nowych działek budowlanych o średniej powierzchni około 900 m2, a zetem daje możliwość wybudowania 3820 nowych domów, w których może zamieszkać około 11,5 tys. mieszkańców. Przyjęty plan biorąc pod uwagę atrakcyjność gminy dla osiedlenia się mieszkańców wyznacza powierzchnię dla nowej zabudowy z dużym nadmiarem zapotrzebowania gminy w tym zakresie. – informuje urząd

Plan dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy www.zebrzydowice.pl w zakładce gminny portal mapowy.

(red. /mat.pras.)
 

źródło: ox.pl
dodał: CR

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
kontakt z redakcją