Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Zatrudniamy osobę niepełnosprawną- ściąga dla pracodawcy

Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON.

Do końca marca 2014 roku istniał podział na zakłady pracy chronionej oraz otwarty rynek pracy i widoczny był także podział na kwoty dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych niepełnosprawnych. Od 1 kwietnia 2014 roku kwoty te zostały zrównane i wynoszą obecnie:

1) 1800 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
2) 1125 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
3)  450 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa wyżej, zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 75% tych kosztów.

- Pomimo tego, iż  zatrudnienie osób niepełnosprawnych przekłada się na wymierny zysk ekonomiczny, rynek pracy nadal pozostaje nieprzychylny tej grupie. Wyniki badań przeprowadzonych wśród pracodawców przez Instytut Spraw Publicznych pokazują, że głównymi czynnikami utrudniającymi zatrudnianie osób niepełnosprawnych są: niejasne i często zmieniające się przepisy prawne dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, niedostateczne wsparcie pracodawców ze strony instytucji publicznych oraz ich niska świadomość na temat korzyści wynikających z zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, a także istniejące bariery architektoniczne i wysokie koszty dostosowania stanowisk pracy – mówi doradczyni zawodowa Katarzyna Cieloch.

Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną przez okres co najmniej 36 miesięcy może otrzymać zwrot ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów:

  • adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
  • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
  • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
  • rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej.

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może również otrzymać dofinansowanie do zakupu wyposażenia stanowiska pracy oraz szkolenie osoby niepełnosprawnej. - Warto jednak podkreślić, że nie każda dysfunkcja zdrowotna niesie za sobą konieczność dostosowania  miejsca pracy czy wyposażenia w specjalistyczny sprzęt.  Przeprowadzono już wiele kampanii, których celem było wspieranie zatrudnienia i łamanie stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych. Nadal jednak u wielu pracodawców występują bariery mentalne związane z otwarciem się na różnorodnych pracowników. Źródłem tych barier jest przede wszystkim niewiedza i obawa przed nieznanym. Osoby niepełnosprawne są często postrzegane jako pracownicy niewydajni, przysparzający kłopotów i niekonkurencyjnych w stosunku do osób sprawnych. Jednak to często świetni i lojalni fachowcy, którzy cenią i szanują swoją pracę. Zatrudniając ich pracodawca oprócz korzyści finansowych, uzyskuje również korzyści wizerunkowe, tworząc obraz firmy odpowiedzialnej społecznie – dodaje doradczyni.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

Andrzej Koenig

źródło: ox.pl
dodał:

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: