Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Zabłocie. Witaj szkoło! Witaj przygodo!

Wyposażona w najnowszą technologię i imponujący zasób pomocy dydaktycznych szkoła w Zabłociu spełniła marzenie uczniów o szkole bez nudy. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zabłociu” w placówce stworzona została m.in. wyjątkowa pracownia matematyczno – przyrodnicza.

Szkoła, która staje się przestrzenią pasjonującej przygody z nauką. W taką przestrzeń wkroczyli od września uczniowie zabłockiej szkoły. Pachnąca nowością pracownia matematyczno - przyrodnicza wypełniona jest atrakcyjnymi pomocami naukowymi i dydaktycznymi. Monitor multimedialny, drukarka 3D, tablety, laptop czy wizualizer – to tylko niektóre ze sprzętów, które pozwalają rozwinąć skrzydła uczęszczającym do szkoły uczniom. To również pole do popisu dla nauczycieli, którzy w ramach projektu nie tylko mogą podnieść swoje kwalifikacje, ale także wprowadzić nowe metody nauczania oparte na doświadczeniu i eksperymentach.

O korzyściach i wpływie tak dużego przedsięwzięcia na życie niewielkiej szkoły mówi dyrektorka placówki, pani Ewa Homa: Projekt ma wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania szkoły. Fundusze otrzymane w ramach projektu umożliwiły kompleksowy remont pracowni matematyczno-przyrodniczej oraz doposażenie jej w nowe funkcjonalne meble. Szkoła pozyskała również znaczną ilość niezwykle różnorodnych pomocy dydaktycznych. Wdrożenie projektu w tak małej szkole jak nasza wymaga ogromnego wkładu i zaangażowania ze strony nauczycieli i pracowników, ale wierzę, że będzie to miało pozytywny wpływ na jakość naszej pracy i wizerunek szkoły.

Projekt zakłada kompleksowe podejście do poszerzenia oferty szkoły. Udział szkoły w projekcie pozwolił wejść placówce na zupełnie nowy poziom kształcenia. Kształcenia nowoczesnego, nastawionego na indywidualną aktywność. Oprócz remontu sali, wyposażenia jej w pomoce dydaktyczne, w ramach projektu uczniowie biorą udział w zajęciach dodatkowych, zaś nauczyciele korzystają ze szkoleń. Łącznie w Zabłociu odbędzie się aż 1620 godzin zajęć projektowych dla uczniówdodaje Burmistrz Strumienia Anna Grygierek.

Dzięki zajęciom dodatkowym z projektu „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu” w znaczny sposób została rozszerzona oferta zajęć pozalekcyjnych dla wszystkich uczniów, zarówno z klas 1–3, jak i 4–8. Oferta proponowanych zajęć obejmuje trzy segmenty: dydaktyczno-wyrównawczy, rozwijający oraz spotkania prowadzone metodą eksperymentu. W Zabłociu zajęcia zaplanowane są na 30 tygodni i odbywają się w kameralnych maksymalnie 8 – osobowych grupach. Jednym z priorytetów „unijnych zajęć” jest wspomaganie uczniów w rozwijaniu tzw. kompetencji kluczowych – są to umiejętności matematyczno-przyrodnicze, nauka języków obcych, a także przydatne w życiu umiejętności uniwersalne – kreatywność, innowacyjność, obsługa urządzeń TIK (technologia informacyjno–komunikacyjna), przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozumienie, umiejętność rozwiązywania problemów i uczenia się oraz umiejętność pracy zespołowej, co będzie mogło szczególnie zaowocować na dalszych etapach wkraczania w dorosłe życie. Uczniom towarzyszą nauczyciele, którzy po ostatnich szkoleniach z nową wiedzą i nową energią zabierają swoich podopiecznych w podróż po wiedzę, umiejętności i wiarę we własne możliwości. 

Jako długoletni nauczyciel (34. rok pracy) biologii i przyrody nie ukrywam, że podeszłam do propozycji rozpoczęcia projektu z pewną dozą rezerwy. Podyktowana była ona głównie myślą, czy to nie zbyt duże obciążenie czasowe dla uczniów. Pierwsze moje pozytywne odczucia pojawiły się, gdy zobaczyłam, o ile ciekawych i wartościowych pomocy wzbogacił się mój warsztat pracy. Planując zajęcia w poszczególnych grupach, mam z czego korzystać. Ponieważ prowadzę je metodą eksperymentu, staram się nimi zaciekawić moich uczniów, poprowadzić je tak, aby rosło zainteresowanie tymi zajęciami i żeby uczniowie chętnie brali w nich udziałmówi nauczycielka biologii i przyrody, Barbara Puda.

Projekt „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabłociu” wyceniono ogółem na 333 719,96 zł, z czego 283 661,96 zł stanowi dotacja z EFS, dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 16 686,00 zł, zaś wkład własny Gminy Strumień to 33 372,00 zł (wkładem własnym jest udostępnienie sal lekcyjnych na potrzeby zajęć projektowych). Źródłem środków unijnych jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

To spory sukces strumieńskiego samorządu - ze 170 wniosków o wsparcie, złożonych w województwie śląskim, pieniądze otrzymało tylko 51. „zwycięzców” w tym dwie placówki z terenu gminy Strumień: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drogomyślu. Możliwość zdobywania wiedzy w interesującej formie mają teraz uczniowie obu gminnych szkół.

Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Artykuł sponsorowany

źródło: ox.pl
dodał: red.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: