Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Wybory do Senatu 2015: Tadeusz Kopeć

Choć w przypadku wyborów do Senatu jest mniej kandydatów niż w wyborach do Sejmu, nie znaczy to, że jest to łatwiejsze wyzwanie dla wyborców. Dlatego poprosiliśmy dwóch kandydatów z powiatu cieszyńskiego o odpowiedź na parę pytań przygotowanych przez redakcję. Odpowiada Senator Tadeusz Kopeć, nie należący do partii politycznej.

1. Senat z założenia ma być "izbą rozsądku", jakim doświadczeniem i wiedzą oraz obyciem politycznym może się Pan pochwalić?

Jako Senator Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzam tezę, że Senat to „Izba rozsądku”. W Sejmie toczy się walka polityczna, ścierają się interesy partyjne. W Senacie ma miejsce prawdziwa refleksja pozwalająca stanowić lepsze i bardziej skuteczne prawo.

Po dwóch kadencjach przepracowanych w Sejmie RP i jednej w Senacie RP, dysponuję wiedzą i doświadczeniem dojrzałego parlamentarzysty. Moja praca została doceniona poprzez nominację mojej osoby na kandydata do Senatu przez władze PiS i Zjednoczonej Prawicy. Mam też w sobie wiele pokory oraz świadomość, że tak jak w wielu innych profesjach trzeba zdobywać stale poszerzać swoją wiedzę. To, czego już się nauczyłem stanowi mój potencjał, który w pełni wykorzystam w nowej kadencji, jeśli tak zadecydują Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego i Ziemi Żywieckiej.


2. Czy w przypadku ewentualnego głosowania byłby Pan za czy przeciw:
a) obniżeniu wieku emerytalnego
b) obniżenie stawki VAT
c) wprowadzeniu podatku katastralnego
d) likwidacji NFZ i finansowanie składek zdrowotnych i społecznych z budżetu państwa
e) likwidacji Funduszu Kościelnego
f) wprowadzeniu związków partnerskich osób tej samej płci

Każde z pytań wymagałoby obszernej odpowiedzi. Na mój pogląd w poszczególnych sprawach składa się wiele czynników, których tutaj nie sposób przedstawić. Pozwólcie jednak Państwo, że odpowiem krótko:

Obniżenie wieku emerytalnego - tak
Obniżenie stawki VAT - tak
Wprowadzenie podatku katastralnego - nie
Likwidacja NFZ i finansowanie składek zdrowotnych i społecznych z budżetu państwa - tak
Likwidacja Fundusz Kościelnego - nie
Wprowadzenie związków partnerskich osób tej samej płci – nie3. Jaki jest główny cel, który chce Pan osiągnąć jako senator?


Mam kilka celów, bo Polska jest w bardzo ważnym i trudnym momencie, pełnym wielu potrzeb:

1. Nadrzędnym celem jest realizacja programu Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy takich jak: 500 zł na dziecko, obniżenie wieku emartyalnego do 60 dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn ,15% CIT dla małych firm, darmowe leki dla seniorów, minimalna stawka godzinowa – 12zł/brutto, przywrócenie obowiązku szkolnego od 7 lat, Narodowy Program Zatrudnienia oraz obrona polskiej ziemi.

2. Nadchodzące czasy niosą ze sobą wiele zagrożeń i bieżących problemów. Obawiamy się m.in. fali uchodźców. W tej sprawie nikt nas nie pyta o zdanie, a powinien, bo nasz głos jest najważniejszy.

3. Wysokość świadczeń socjalnych i pomocy rodzinie jest wciąż niewystarczająca. Dlatego mam przygotowane konkretne ustawy m.in. ustawę, która pozwoli uszczelnić system podatkowy i uzyskać do budżetu Państwa 720 mln zł rocznie z gier hazardowych i szarej strefy. Będzie je można przeznaczyć na pomoc rodzinom i potrzebującym dzieciom. Przygotowałem także projekty, które młodym ludziom ułatwią zakup lub wynajem tak potrzebnych mieszkań. W minionej kadencji zostały one odrzucone przez ministra finansów.

4. Priorytetem dla mnie jest też projekt dotyczący „Polski powiatowej”, w której żyjemy, a której dzisiaj nie dostrzegają wielkie aglomeracje. Ludzie mieszkający w naszym powiecie chcą żyć godnie. Płacimy takie same podatki i mamy takie samo prawo do dynamicznego rozwoju jak mieszkańcy dużych miast.
Jak widać nie startuję w tych wyborach z obietnicami lecz z konkretnym i gotowym materiałem do realizacji.

 

4. Dlaczego Pana zdaniem, wyższa izba parlamentu RP jest potrzebna?

Mimo że jestem Senatorem RP sądzę, że jeżeli w przyszłości taka będzie wola narodu, by zlikwidować tę Izbę - wówczas szanując zasadę demokracji, o którą przez wiele lat walczyliśmy należy się jej poddać. Jednak należy pamiętać, że dorobek odrodzonego Senatu jest bardzo wielki. To właśnie tam narodziły się najważniejsze inicjatywy dotyczące ustroju demokratycznego i samorządowego. Niemal wszystkie demokratyczne państwa świata posiadają dwuizbowy parlament.


5. Gdyby mógł Pan przeprowadzić referendum ogólnokrajowego, czego by ono dotyczyło?

Jest taka pokusa, aby łatwo i szybko sięgać po referendum jako sposób na podejmowanie decyzji w ważnych sprawach społecznych. Jednak warto zaznaczyć, że aby referendum było reprezentatywne wymaga rzetelnego przygotowania wszystkich uczestników. Muszą oni mieć pełną informację w rozstrzyganych sprawach, tak aby dokonując wyboru robili to świadomie i znali jego konsekwencje.

Gdyby przypadło mi ogłosić dziś referendum to chciałbym, aby Polacy mogli wypowiedzieć się w sprawie uchodźców. Uważam, że również na rozstrzygnięcie zasługują te problemy, które z wraz wieloma milionami podpisów obywateli złożone zostały w Sejmie, a dotychczasowy rząd odrzucił je bez rozpatrzenia.


6. Dlaczego wyborcy mają na Pana głosować - proszę podać 3 najważniejsze powody.

Niezręcznie mówić o samym sobie, ale przyjmując, że taka jest formuła tej rozmowy odpowiem, dlaczego warto oddać na mnie głos.

- Dysponuję dużym doświadczeniem i wiedzą ta temat pracy zarówno w Sejmie jak i w Senacie, a także w samorządzie. Skupiam się na uczciwej i rzetelnej pracy, co zostało zauważone w wielu rankingach, gdzie określono mnie jako najbardziej pracowitego i rzetelnego posła podbeskidzia w V i VI kadencji.

- Jestem ukształtowany przez zbiór uniwersalnych zasad i wartości chrześcijańskich. Na nich opieram swój światopogląd i nimi kieruję się w pracy i życiu.

- Nie angażuję się w parlamentarne w przepychanki, nie chcę być politycznym celebrytą. Minister Gowin w zeszły piątek na konferencji prasowej w Cieszynie powiedział o mnie, że jestem jedynym znanym mu człowiekiem, który nie ma wrogów, zarówno wewnątrz własnej partii jak i w innych. Zawsze w relacjach z innymi staram się szukać porozumienia.

- Jeśli mnie Państwo wybiorą - mam gotowe projekty, które zainicjowałem i pracę w nowej kadencji zacznę od konkretów na które tak czekają wyborcy.

Dzisiaj po raz kolejny poddaję się wyborczej weryfikacji. Tak jak dotychczas będę reprezentował wyborców godnie, z szacunkiem dla ich poglądów i dlatego z pokorą proszę o Państwa głos.

 

Wszystkie wiadomości związane z wyborami do Sejmu i Senatu 2015 znajdziesz tutaj:

 

NG

źródło: OX.PL
dodał: NG

Komentarze

51
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2015-10-22 11:06:26
Iwan: Hrabia BUL Lewatywa : \&quot;Już wkrótce Polacy zaczną wracać z emigracji, bo praca tu będzie się opłacać. <br />Będą nas leczyć dobrze zarabiający lekarze i pielęgniarki, dobrze zarabiający <br />nauczyciele będą uczyć nasze dzieci, dobrze zarabiający policjanci będą dbać <br />o nasze bezpieczeństwo. <br />Przy polskich drogach wyrosną nowoczesne stadiony i pływalnie. <br />Czy to możliwe? <br />Udało się w Irlandii, dlaczego ma nie udać się w Polsce? <br />Przecież Polacy to wielki i mądry naród. <br />Polskę też stać na swój cud gospodarczy\&quot;. <br /><br />- spot wyborczy PO <br /><br />\&quot;Zrobimy wiele, zbudujemy naprawdę wiele. To będzie rozpoczęcie budowy już na wszystkich odcinkach przewidywanych, planowanych autostrad w Polsce. Zbudujemy autostrady, 1000 km w 500 dni!\&quot; <br />B. K. Kampania prezydencja 5 lat temu. <br /><br />Fragm. 10 zobowiązań PO : <br />- Przyspieszymy i wykorzystamy wzrost gospodarczy <br />- Radykalnie podniesiemy płace dla budżetówki, zwiększymy emerytury i renty <br />- Wybudujemy nowoczesną sieć autostrad, dróg ekspresowych, mostów i obwodnic <br />- Zagwarantujemy bezpłatny dostęp do opieki medycznej i zlikwidujemy NFZ <br />- Uprościmy podatki - wprowadzimy podatek liniowy z ulgą prorodzinną, zlikwidujemy ponad 200 opłat urzędowych <br />- Sprawimy, że Polacy z emigracji będą chcieli wracać do domu i inwestować w Polsce <br />- Podniesiemy poziom edukacji i upowszechnimy Internet <br />- Podejmiemy rzeczywistą walkę z korupcją\&quot; <br /><br />B. K. Kampania prezydencja 5 lat temu : <br />- zniesiemy abonament RTV <br />- zmniejszymy sejm i senat <br />- darmowy internet dla każdego! <br /><br />każdemu butelkę wódki, pęto kiełbasy i okolicznościowy znaczek PO
2015-10-22 11:09:05
Iwan: Temu panu mówimy nie. Z tych trzech senatorów najlepszy Barcik. Pan Kopeć to PO pan Węglarzy to PZPR. Najlepszy z nich to Barcik. Jeżeli nie oddamy głosu to umożliwimy tym dwom panom wejść do senatu
2015-10-22 11:15:18
Wyborca 456: A co ma p. Barcik z Cieszyńskim ?
2015-10-22 11:18:40
Iwan: jest tylko 3 senatorów Barcik, Węglarzy i Kopeć na teren Bielsko Cieszyn. Najlepszy senator z tych tzrech
2015-10-22 11:19:03
Iwan: Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik<br /><br /><br />rbarcik.jpgUrodził się w 1948 roku w Rychwałdku k/ Żywca. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego i zdaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które ukończył w 1972 roku. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1981 roku. W 1993 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego objął kierownictwo Katedry Towaroznawstwa. Od 1994 jest Kierownikiem Katedry Zarządzania. W latach 1994-1996 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania. W 1996 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego na w/w Wydziale. Od 1999 roku pełnił z mianowania funkcję Dziekana, a w 2002 roku utworzył i został wybrany na Dziekana Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej, pełniąc tę funkcję do 2008 r. Od 2001 roku jest Kierownikiem Zakładu Logistyki i Jakości Wydziału Zarządzania i Informatyki.<br /><br />Jest Członkiem Komitetu Nauki o Materiałach oraz Członkiem Sekcji Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. Od 2008 jest Członkiem Komisji ds. organizacyjnych i legislacyjnych KRASP-u. W 2008 roku został wybrany Rektorem Akademii Techniczno-Humanistycznej.W 2009 roku przyjął Honorowe Członkostwo Business Center Club. Od 2010 roku jest Honorowym Członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W tym samym roku otrzymał wyróżnienie Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii \&quot;Pro publico bono\&quot;, przyznane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Od chwili uzyskania stopnia doktora habilitowanego jego zainteresowania koncentrowały się w dziedzinie zarządzania logistycznego i zarządzania jakością. W tym celu utworzył Zakład Logistyki i Jakości, w którym realizowane są badania z zakresu zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach oraz zarządzania systemami jakości. Dorobek naukowo-badawczy jaki osiągnął w całym akademickim okresie pracy obejmuje 296 pozycji. Na dorobek ten składa się: 30 książek, 106 artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych, 87 prace opublikowane w materiałach konferencyjnych. Na jego dorobek składają się również 73 prace naukowo-badawcze wdrożone do praktyki przemysłowej. Usamodzielnił i utworzył Wydział Zarządzania i Informatyki w Akademii Techniczno-Humanistycznej, które nastąpiło wraz z utworzeniem Akademii Techniczno- Humanistycznej w 2001 roku. Był także inicjatorem i autorem powstania specjalności na kierunku Zarządzanie i Marketing, gdzie opracował program i treści szczegółowe przedmiotów na specjalności Zarządzanie logistyką i jakością, której kierownikiem i opiekunem naukowym jest od 2001 roku. W procesie dydaktycznym od lat prowadzi zajęcia dydaktyczne, głównie wykładowe z następujących przedmiotów: Zarządzanie logistyczne, Logistyka, Przedsiębiorczość, Systemy zarządzania jakością, Zarządzanie projektami. Do prowadzonych przedmiotów opracował programy szczegółowe.<br /><br />Prowadzi także od lat seminaria dyplomowe i prace dyplomowe pod swoim promotorstwem.Pracował nad wnioskiem i całą dokumentacją związaną z możliwością nadania przez Centralną Komisję ds. Tytułów i Stopni Naukowych praw doktoryzowania w dziedzinie Nauk Ekonomicznych i dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu dla Wydziału Zarządzania i Informatyki. Posiada także znaczny dorobek w kształceniu kadr naukowych. W kształtowaniu naukowej i zawodowej sylwetki ważną rolę spełniły staże naukowe szczególnie zagraniczne: University of Houston USA, Jackson State University USA MIT, Cambridge USA, Yale University USA.<br /><br />Za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej został wyróżniony 30-krotnie nagrodami J. M. Rektora Politechniki Śląskiej, Politechniki Łódzkiej i Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jego osiągnięcia naukowe można także powiększyć o udział w 29 komitetach i radach programowych krajowych konferencji i sympozjów naukowych.<br /><br />W 1986 roku otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Zespołową Stopnia Drugiego z tytułu osiągnięć naukowo-badawczych i dydaktycznych, w 1990 roku otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, Zespołową Stopnia Trzeciego z tytułu osiągnięć naukowych i postępu naukowo-technicznego. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w roku 2000 został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2001 roku otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złoty Krzyż Zasługi w dowód uznania wybitnego wkładu pracy na rzecz Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W 2009 roku otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Indywidualną Stopnia Drugiego za Osiągnięcia Organizacyjne, jako rektor Akademii Techniczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej.<br />
2015-10-22 11:19:17
!QAZ: No to juz jest szczyt hipokryzji zeby w koncowce kampanii ukrywac partie z ktorej sie startuje . Moze jeszce sie do PiSu nie zapisal ale jest to wierutne klamstwo ze nie jest reprezentantem pogladow i ze nie stratuje z partii . Co wstydzi sie PISu z ktorego startuje czy obmyslil taka taktykę by wygrac na Śląsku Ciszynskim i przypodobac sie ewangielikom. TEN PAN DO WCZORAJ BYL PRZEZ DWANASCIE LAT W PLATFORMIE I TO MU PASOWALO , a po przegranej Komorowskiego nagle przepisal sie do grupy Gowina i uzyskal tym samym miejsce na liscie PIS w wyborach do senatu ! Ludzie co za interesowna wolta to naprawde juz lepiej przyjżeć sie Barcikowi i Węglarzemu niz glosowac na takiego cwaniaka. Tym bardziej ze powody jakie wymienia są czysto reklamowe , a tak naprawde to znam malo ludzi ktorym ten czlowiek pomogl . No coż stwiedzil ze lepiej wielu nie drażnic nazwą PIS i na końcu chytrze z niej sie wycofal ! Dziwię się redakcji ze wiedzac kogo ten czlowiek reprezentuje zgodzila się taką półnieprwde napisać !!! Pozdrawiam<br />
2015-10-22 11:26:15
!QAZ: Do Iwana - czy ty jestes dotorantem czy studentem Barcika ze tak Go wychwalasz . Tak zyciorys i dokonania prawdziwe ale my na ziemi cieszynskiej mamy Uniwersytet Śląski i wlasnych naukowcow nie mniej slawnych jak Barcik a w dodatku zwiazanych z tą ziemia . Poza tym jakie to bedzie mialo znaczenie i korzysci dla ziemi cieszynskiej bo nie widze zwiazku a poza tym to Barcik nie mieszka ani na ziemi zywieckiej ani na slasku cieszynskim i nie zna naszych problemow tylko ze zadna partia nie chciala go przyjac wiec wystartowal niby jako niezalezny bo nikt Go nie chcial .
2015-10-22 11:40:43
tyrranozaur: Pan Kopeć głosował z parti PO za podwższeniem podatku, wieku emerytalnego, a teraz aby dostać sie do senatu startuje z listy PIS i deklaryje się przeciwko. Co to za przeszczep, tyłek mu przyrusł do senatorskiego stołka, boi się iż ktoś inny na nim siądzie...? DOŚĆ TEGO - MÓWIMY NIE TAKIM DWULICOWYM OSOBOM.<br />
2015-10-22 11:40:44
tyrranozaur: Pan Kopeć głosował z parti PO za podwższeniem podatku, wieku emerytalnego, a teraz aby dostać sie do senatu startuje z listy PIS i deklaryje się przeciwko. Co to za przeszczep, tyłek mu przyrusł do senatorskiego stołka, boi się iż ktoś inny na nim siądzie...? DOŚĆ TEGO - MÓWIMY NIE TAKIM DWULICOWYM OSOBOM.<br />
2015-10-22 11:42:19
irenask@poczta.onet.pl: Polityczny koniunkturalizm aż oślepia. Przecież jako senator Platformy Obywatelskiej głosował Pan za podwyższeniem wieku emerytalnego (www.sprwadzampolityka.pl). Jest Pan niewiarygodny!!! Kto da gwarancje, że jak już Pan dostanie upragniony mandat nie \&quot;przeczmychnie\&quot; się Pan np. do innego Klubu (nazwy nie wymienię, by nie robić ugrupowaniu które mam na myśli reklamy wyborczej) i głosować będzie zgodnie z dyscyplina partyjną, inaczej niż chcą tego Pana potencjalni wyborcy?<br />Skoro miał Pan tak marną siłę przebicia, ze Pana rewelacyjne pomysły \&quot;się nie mogły zrealizować znaczy, ze Pana kompetencje są marne!!!!!!! I do tego te oklepane frazesy - naprawdę szkoda gadać!!!.<br />Mam gotowe projekty, to brzmi dumnie ale to słyszymy codziennie od pewnej Pani, która nawet nie potrafi godnie zaprzeczyć jak się ją już zwie premierem. A ja myślę, że z takim parlamentarnym wykształceniem jakim pan się chlubi należałoby podać więcej szczegółów, ale ich widać brak, lepiej podać hasło, obietnice bez pokrycia, uff, szkoda gadać. <br />I mam nadzieję, że wyborcza weryfikacja nie będzie po Pana myśli, czego szczerze życzę sobie i wszystkim mieszkańcom Śląska Cieszyńskiego i Ziemi Żywieckiej.
2015-10-22 11:42:26
tyrranozaur: Tadziu wracaj do domu, jaki ty dajesz przykład swoim dzieciom...
2015-10-22 11:44:37
tyrranozaur: Trefnie Pani Irenko
2015-10-22 12:10:33
Iwan: Tak samo Bielszczanie czy Żywiczanie mogli by powiedzieć co mają z Kopcia czy Węglarzego są trzej senatorowie i uważam że pan Barcik jest najlepszy. Kopeć jak wiatr wieje chorągiewka idzie tam gdzie pieniądze oby przy korycie. Węglarzy były PZPR komunista najlepiej mu z PO co już przerabialiśmy. Trzeba zapytać pracowników jego firmy co to za człowiek. Wg. Barcik to najlepsza kandydatura
2015-10-22 12:44:02
kokoteczek: W glowie sie nie miesci zachowanie kopcia tego oszusta ucieczka z tonacego po do najwiekszego rywala pisu to juz mowi samo za siebie i jego smieszne oswiadczenie ze po nie odpowiqda juz jego przekonaniom hehe no jakas totalna obłuda kazdy a szczegolnie z tych tarych wyjadaczy pcha sie do stolka byle tylko przy korycie byc a on chcial mydlic oczy ludziom o jego dobrotliwosci jakiejs masakra ogromne nie dla KOPCIA!!!
2015-10-22 12:53:04
!QAZ: Niestety nie masz racji Galu ze Barcik dobrze rokuje bo On bal sie konkurencji w Bielsku gdzie jest rektorem najwiekszej uczelni i dlatego wystartowal od nas ale ja go znam dlugie lata osobiscie i wiem ze robi to tylko jak tadziu dla dalszej przewidywalnej przyszlosci bo nie ma innego zrodla utrezymania a pan prof Karol ma dosyc pieniedzy by zyc spokojnie na emeryturze i tego nie robi bo byc moze chce odkupic to co nie zawsze w zyciu slusznie zrobił !!! ???&gt; Dlaczego jako chrzescijanin nie wierzysz w przebaczenie , wybaczenie i możliwosc poprawy ??
2015-10-22 13:11:05
Kaśka125: Pan Senator, wierny zasadom konsekwentnie pomija w swoim życiorysie przynależność do Unii Pracy, Unii Wolności, większość kojarzy Go tylko z PO. Niestety Pan Senator wierny zasadom zmienia partie jak rękawiczki , zatem pytam Panie Senatorze jakim zasadom oprócz żądzy władzy jest Pan wierny ? Przykro mi, że oddałam na Pana Głos w poprzednich wyborach, takich polityków jak Pan powinni wyrzucać poza margines polityczny. Temu PANU nie można zaufać, elektoracie PIS i WAS zdradzi !
2015-10-22 13:18:14
Iwan: Panie !QAZ ty jesteś rzecznikiem pana Węglarzego bo tak to wygląda bronisz go zaciekle a wg. mnie nie ma czego. Przebaczenie nie ma nic wspólnego z pchaniem się ponownie do koryta. Jego pięć minut było jak był w PZPR. Wybaczamy mu ale już nie chcemy czy to tak trudno zrozumieć.
2015-10-22 13:28:35
rudlan: Pan Kopeć deklaruje ,że jest wierny zasadom- dlatego zmienił partię. Wg mnie nie o to chodzi - PO zaczęła przegrywać w sondażach i aby dostać się do żłoba startuje z list innej partii. Koniunkturalizm w czystej postaci
2015-10-22 13:37:16
cd minerwa: Typowy polityk w Polsce to taki mezczyzna po przejsciach - z partii do partii.<br />Nie pierwszy i nie ostatni i to w kazdym ugrupowaniu.<br /><br />Oczywiscie jak wszyscy politycy, PIS to tez populisci i klamczuszki.<br />Ludziom robic pranie mozgu - to zwykla sojotechnika, takie marketingowe sekciarstwo. W heroicznej walce bronienia szesciolatkow, daja rade pokazujac jak krotka maja pamiec, jak diametralnie zmieniaja swoje poglady na dane tematy. <br />Program PIS 2005<br /><br />http://www.pis.org.pl/doc.php?d=unit&amp;id=3<br /><br />Struktura oświaty ? str. 99<br />? Prawo i Sprawiedliwość uważa za zasadne obniżenie wieku rozpoczynania<br />szkoły podstawowej od szóstego roku życia. Jednocześnie opowiadamy się za<br />pozostawieniem dotychczasowej struktury szkolnej: sześcioletniej szkoły<br />podstawowej, trzyletniego gimnazjum oraz trzyletniego liceum.?<br /><br />Kazdy dzien te same wyglaszane hasla - <br />\&quot;Zaprosic do stolu wszystkich Polakow, nawet tych co mysla inaczej. Wszyscy Polacy sa rowni \&quot; ? toc to inzynieria spoleczna (te same zasady jak przy sprzedazy garnkow AMC czy innych produktow). Tymi slowami sami dziela. Juz prezydent Duda pokazal , ze jest takim prezydentem \&quot; wszystkich\&quot; Polakow i jak chetnie wszystkich zaprasza . Usiasc i plakac . <br />
2015-10-22 14:10:01
pragmatyk: Kaśka 125. Ciekawy post. Kiedy Kopeć znalazł się w trzeciej partii to na niego głosowała, a jak startuje z czwartej to się obraziła i chce go wyrzucić. Czy ktoś to rozumie? To może zagłosuje na Węglarzego? On był tylko w PZPR i PO, więc ma szanse. A to że jako poseł głosował w Sejmie za stanem wojennym, pięć tygodni po zamordowaniu górników z \&quot;Wujka\&quot; to chyba nie będzie przeszkadzać.
2015-10-22 14:30:14
gluszec: Słusznie, iż Pan Kopeć pisze o wierności zasadom - on ma jedną i jest jej wierny - obojętnie z kim ważne aby ryj był w korycie.
2015-10-22 16:18:15
kokoteczek: Dokladnie tej jednej jest wierny oan kopeć...mam nadzieje ze tym razem wyborcy zlamia jego droge do wymarzonego celu.
2015-10-22 16:19:33
kokoteczek: Z reszta po samych komentarzach widac jasno ze pan kopeć z poparciem kiepsko na maksa...a jesli chodzi kto komu jest adwokatem to tez widac ze jeden drugiemu i odwrotnie.
2015-10-22 16:44:42
Wyborca 456: I po co tyle pomyj wylewać i ujadać. Wystarczy nie postawić krzyżyka obok nazwiska przy wyborach .......<br />I jest spokojnie, bez inwektyw, ubliżania, poniżania.........
2015-10-22 17:26:08
!QAZ: TAK DROGI WYBORCO 456 wystarczy tylko mądrze i dobrze wybrac w niedziele by ludzie przewidywalni i obliczalni rzadzili a nie skrajni ekstremisci ktorzy tak naprawde wieczna wojne by chcieli bo ludzi nie lubią !!!
2015-10-22 18:16:48
mysza320: Panie Kopeć jest pan wstydem dla naszego regionu!
2015-10-22 19:01:02
obert: !QAZ, Ivan - obudzili się propagatorzy, macie jakieś konkretne powody aby poprzeć któregoś z kandydatów do Senatu?
2015-10-22 19:04:48
alternatywy 5: !QAZ + Wyborca 456 = ta sama osoba<br /> Pojawiłeś się nagle jako rzecznik i obrońca Węglarzego, na daremno. Temu panu owszem krzyżyk, ale na drogę. Piszesz: pan prof Karol ma dosyc pieniedzy by zyc spokojnie....i pewnie jego cała rodzina też. Pieniądze które są pozyskane w nieuczciwy sposób, obarczają w przyszłości tych co z nich korzystają - nawet cztery pokolenia. Miej to na uwadze i pamietaj.
2015-10-22 19:06:50
trnike: cztery lata temu PO, dziś PiS a za cztery lata PSL - taka chorągiewką na wietrze, Panie Kopeć WSTYD!!!!
2015-10-22 19:21:07
syroma: Weglarzy był w PZPR, to wszyscy wiedzą. A że niby Barcik nie? Ciekawe jakim cudem zrobiłby karierę bez legitymacji???
2015-10-22 19:27:45
obert: ten Barcik nie był także w SLD? a teraz występuje dumnie pod szyldem bezpartyjny
2015-10-22 20:09:48
!QAZ: Do alternatywy 5 - nawet nie wiesz jak sie mylisz bo kazdy z tych nickow nalezy do innej osoby , po prostu ktos podobnie mysli , dziwi Cie to ? co to za uwaga pojawiles sie nagle a Ty co masz czasu duzo i stale by sie nie nudzic piszesz w internecie ??? Oj schodzisz z merytorycznej dyskusji na niepoważne uwagi bo co ? nie mozesz zrozumiec ze innii mogą miec inne zdanie o danym czlowieku i lepsze dowody na prawde niz ty ???? Pozdrawiam i zyczę lepszego rozeznania i nie baw sie w szpiega kto jest kto skoro sam sie nazwiskiem prawdziwym nie przedstawiasz !!!
2015-10-22 20:30:49
Madlene: Cieszy mnie fakt, że tyle jest osób myślących logicznie i wypowiadających się tutaj. Wszystko w zasadzie już zostało trafnie podsumowane. Jak mamy rozumieć nagłą zmianę poglądów w sprawie wieku emerytalnego pana Kandydata? Przecież zagłosował za wydłużeniem wieku emerytalnego. W efekcie wiele osób nie może teraz przejść na emeryturę.
2015-10-22 20:58:11
Kaśka125: Do Pragmatyka: nie przeszkadzało bo wtedy na niego nie głosowałam, teraz przeszkadza i to bardzo, bo nie da się ukryć jakimi pobudkami się kieruje. Wierność zasadom pytam jakim ?. Z tego co wiem Węglarzy od początku powstania PO jest jej członkiem. Wiem na kogo oddam swój głos, na pewno nie na Kopcia. Za cztery lata zrozumiesz, że głos oddany na Kopcia to głos zmarnowany i będziesz tego żałował jak ja dziś.
2015-10-22 21:35:03
Wyborca 456: Do alternatywy 5:<br />jeśli masz szklaną kulę i widzisz w niej, że 2 nicki ci się zlały w jedną osobę to czym prędzej złóż reklamację.<br />Albo idź do okulisty.<br />Albo... nie pij więcej.
2015-10-22 22:22:28
obserwator ludowy: Kandydat Kopeć po prostu jest, tak jak bohater książki Kosińskiego. Całą kadencję trwa jakby w zanużeniu wypływając tylko przed wyborami na powierzchnię. Wcześniej te wizyty kandydata Kopcia na suchym lądzie charakteryzowały się chorobliwym niepokojem o reelekcję. Teraz jeszcze zafundował sobie lifting polityczny. Kolejnym doświadczeniem kandydata jest więc bycie przechrztą politycznym więc będziemy go określać mianem odwróconego. Z całości jego wypowiedzi przebija szczere i niezachwiane przekonanie o 100% prwdziwości i jedyności programu PiS. Z gorliwością neofity program ten popiera i jest przekonany, iż jest on zbawieniem dla Polski. W punkcie 1 pobrzmiewa samozadowolenie kandydata odwróconego Kopcia i radość, iż nie musiał być członkiem plugawej izby poselskiej. Punkt drugi nie będzie omawiany, albowiem jest to zbiór chaseł i komunałów, wypowiedzi są tak/nie. Mamy jednak wrażenie, że odpowiedzi kandydatowi odwróconemu Kopciowi przyszły łatwo. Początek wypowiedzi w punkcie trzecim gdzie czytamy: ,,Mam kilka celów, bo Polska jest w bardzo ważnym i trudnym momencie, pełnym wielu potrzeb\&quot; nasuwa nam od razu myśl, że skromność konkuruje z wiedzą i doświadczeniem kandydata o lepsze. Dalej kandydat odwrócony Kopeć z właściwą sobie swadą kreśli swój plan zbawienia Polski pod skrzydłami ukochanego PiS-u. Wspomina swych PiS-owskich nowych panów nader często, a zawsze dobrze. W punkcie 5 łatwo znajduje się w roli prezydenta ogłaszającego referendum, wie jakie by ono było, które pierwsze i jak przygotować uczestników. W punkcie 6 stwierdzamy jednak z radością że kandadat odwrócony Kopeć jest skromny. Wszystko to nas cieszy i raduje, zastanawia tylko jedno, dlaczego po lekturze mamy wrażenie jakby oblazły nas wszy?
2015-10-22 22:41:31
Maciek3: Brawo Obserwatorze Ludowy. Zgadzam się z Tobą i tak mi radośnie na duszy!!!!
2015-10-22 23:43:01
Wusia555: Obserwatorze - może jeszcze dedykacja piosenki dla Pana Senatora? Wierna czytelniczka ;)
2015-10-23 08:22:15
pragmatyk: Do Kaśka125. Coraz mniej z tego rozumiem. W pierwszym poście pisałaś : \&quot;Przykro mi, że oddałam na Pana Głos w poprzednich wyborach\&quot;, a w drugim : \&quot;...bo wtedy na niego nie głosowałam...\&quot;. to kiedy piszesz prawdę? Albo szwankuje pamięć, albo wiarygodność.
2015-10-23 08:32:57
jankur1: Obserwatorze Ludowy cóż jeszcze można by było dodać do Pańskiej wypowiedzi, może tylko: Panie Kopeć, panie odwrócony \&quot;paszoł won\&quot; i to wystarczy.
2015-10-23 09:10:36
markuez: Zobaczcie i pomyslcie....<br />https://www.youtube.com/watch?v=FKRXSvfz8qE
2015-10-23 09:21:20
java500: Byłem przez pewien czas kolegą partyjnym Kopćia /tfu,tfu pluję na własną głupotę ,że<br />tak dałem się omamić,,zresztą nie tylko ja/.Facet bez krzty solidarności , przypomina<br />grabie o mocno podgiętych zębach, potrafił zostawić na lodzie tych co mu zaufali i <br />włożyli mnóstwo pracy w jego wybór. Apeluję , wyborcy nie dajcie się więcej temu<br />Panu oszukać,
2015-10-23 11:00:58
ROMIN: Szanowny Pan Tadeusz Kopeć w dniu 1 kwietnia 2008 r. jako członek PO głosował ZA przyjęciem Traktatu Lizbońskiego. Niezgodnie z Konstytucją RP i interesem narodowym.<br />Nikt, kto głosował podobnie, jak on, nie powinien mieć prawa sprawowania JAKIEGOKOLWIEK urzędu...<br /><br />Posłowie przysięgali na Konstytucję RP, że będą jej przestrzegać.<br />Tymczasem większość oddała głos sprzeczny z Konstytucją (i wbrew polskiej opinii publicznej).<br /><br />Według Traktatu Lizbońskiego jest on nadrzędny nad prawami krajowymi, według Konstytucji RP najwyższym prawem decydującym o Polsce, jest Konstytucja RP.<br /><br />GŁOSOWALI ?ZA? TRAKTATEM LIZBOŃSKIM :<br /><br />http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=16565&amp;Itemid=100<br /><br /><br />
2015-10-23 13:27:12
spokojna: Popieram komentarz jawa 500, pan Kopeć zawiódł nas na całej linii jak cztery lata temu startował na senatora to byliśmy dumni, bo to nasz człowiek ,a teraz pozostał niesmak i wstyd że przeszedł na stronę pisu,gdyby jeszcze na inną partie to bym zrozumiała,Ostatnio spotkaliśmy się w Cieszynie próbował pan podejść ,ale widząć mój wzrok dal sobie pan spokój i niech tak zostanie,mój głos zostanie tam gdzie jego miejsce
2015-10-23 13:52:11
Gulasz1: Ja powiem bardzo krótko: Mój głos oddam na profesora Ryszarda Barcika, jeśli chodzi o kandydata do senatu.<br />Jest to kontrkandydat dla Pana Węglarzego i Kopcia, gdzie wcześniej wsomniani Panowie przez laty ślizgają się na stanowiskach a dla naszego regionu NIC NIGDY NIE ZROBILI...<br />Pozdrawiam!!
2015-10-23 14:50:43
caczorekwakwa: Sprzedawczyk jak chorągiewka wszystko zrobi żeby tylko ciepłe krzesełko było NIE dla niego i jego PIS u.
2015-10-23 21:59:42
Maciek3: Bulwersują mnie od kilku dni słowa lidera partii, która ma aspiracje do władzy absolutnej, że nie będzie się mścić, że nie będzie brać odwetu. A ja się pytam na kim i za co? Kto i jaka krzywdę im wyrządził? Brali z budżetu państwa grube miliony, jeszcze dorabiali na kilometrówkach o Skokach nie wspomnę. Bezkarnie uchodziła im pogarda dla ludzi inaczej myślących lub po prostu innych. Bezkarnie rzucali oskarżenia typu \&quot;Sfałszowaliście wybory...\&quot;, na listach wyborczych ludzie z wyrokami. Raz jeszcze pytam kto i za ma się dziś czuć zagrożony? Bo tym na wstępie zacytowanym stwierdzeniom nie daję wiary!!!. Może zamiast rozwodzić się nad odległą przeszłością kandydatów zastanowić się należy jaka nas czeka przyszłość??? Wysilić wyobraźnię, wszak to nie było tak dawno, zaledwie przed ośmioma laty. O tym należy pamiętać. Tego się bać co może być. Dlatego zastanówmy się zanim postawimy w niedzielnych wyborach X na żółtej karcie wyborczej do Senatu i na jednej z list wyborczych do Sejmu. Ja pamiętam i boję się o przyszłość. My mamy w swych rękach przyszłość i od tego X będzie zależało jaka będzie. Memento!
2015-10-23 22:18:23
Donek: Tak Cię uczono gdy byłeś mały,<br />Że Twoim znakiem jest Orzeł Biały.<br />I kochać Ojczyznę miłości spragnioną<br />I tę polską flagę biało- czerwoną.<br />Co to jest patriotyzm w szkole nam wpajano<br />I dobrych manier nas nauczano.<br />Ten, kto swój kraj kocha, człowieka drugiego<br />I nie ma nienawiści, urazy do niego,<br />Iść na kompromis, umieć wybaczyć,<br />Wiele to słowo patriotyzm znaczy.<br />Chociaż nie bierzesz udziału w tych sporach,<br />Twoim obowiązkiem głosować w wyborach.<br />Że jesteś Polakiem- bądź dumny z tego,<br />Choć i czasem nie masz przykładu dobrego.<br />Masz swój kraj kochać i jego zwyczaje,<br />Głosujcie na PIS
2015-10-23 22:41:41
Kaśka125: Do Pragmatyka: Czytaj ze zrozumieniem i tyle.
2015-10-23 23:21:35
Donek: Polska - to taka kraina,<br />która się w sercu zaczyna.<br />Potem jest w myślach blisko,<br />w pięknej ziemi nad Wisłą.<br />Jej ścieżkami chodzimy,<br />budujemy, bronimy.<br />Polska - Ojczyzna...<br />Kraina, która się w sercu zaczyna.<br />W dniu 25.10.2015r zadecydujesz o Polsce zrób to dobrze i zagłosuj na PIS
2015-10-23 23:51:19
Maciek3: Moim Kandydatem do Senatu jest Profesor Karol Węglarzy, bo jest CZŁOWIEKIEM CZYNU a nie zaczynem człowieka jak postrzegam niedawnego kolegę z PO, a dziś kandydata z listy PIS Tadeusza Kopcia, który jak sam o sobie pisze, iż \&quot;znalazł się poza nawiasem\&quot;.<br />Trzymam kciuki Panie Profesorze Węglarzy!
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: