Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Pomoc społeczna w powiecie w czasie pandemii: Zebrzydowice (3)

Pandemia zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 rozpoczęła się jako epidemia 17 listopada 2019 w mieście Wuhan, a pacjent 0 w Polsce pojawił się 4 marca 2021 r. Cały świat został postawiony na głowie, wprowadzano zakazy, zamykano miejsca publiczne, wprowadzano nowe obostrzenia sanitarne jednak epidemia rozprzestrzeniała się nadal. Wiele osób w tym okresie potrzebowało różnorodnej pomocy i często nadal o nią prosi. Wsparcie idzie z wielu stron m.in. z Ośrodków Pomocy Społecznej.

Zadaliśmy pytania ośrodkom pomocy społecznej (MOPS, GOPS, OPS) z terenu powiatu cieszyńskiego. Dzisiaj przedstawiamy odpowiedzi na pytania portalu udzielone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

- Mija właśnie rok od momentu pierwszego zachorowania na korona wirusa w Polsce. Jak zmieniła pracę Waszego ośrodka właśnie ta pandemia?
- GOPS Zebrzydowice: - Ośrodek, funkcjonuje nieprzerwanie pomimo wprowadzonego stanu epidemii. Cały czas świadczona jest pomoc oraz wypłacane świadczenia. Wprowadzono możliwość telefonicznego wnioskowania o świadczenia z pomocy społecznej oraz przeprowadzanie rodzinnego wywiadu środowiskowego w tej formie. W dalszym ciągu, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzane są interwencje w miejscu zamieszkania osób wymagających wsparcia, monitorowana sytuacja osób starszych, niepełnosprawnych czy też bezdomnych, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.
W związku z decyzjami wojewody czy też rządowymi rozporządzeniami zawieszona została działalność placówki wsparcia dziennego – świetlicy środowiskowej, która od razu przeszła w zdalny tryb pracy za pośrednictwem portali społecznościowych, komunikatorów internetowych, natomiast materiały na zajęcia przekazywane były wychowankom do skrzynek pocztowych. Duża część pracy wychowawcy świetlicy – podobnie jak Asystenta Rodziny nakierowana była na wsparcie dzieci w nauce zdalnej. Działalność placówki w formie stacjonarnej została wznowiona 15-02-2021. Podobnie zawieszenie działalności dotyczyło Klubu „Senior+” czy też Klubu Integracji Społecznej w Kaczycach, który wznowił swoją działalność w reżimie sanitarnym we wrześniu 2020r.

- Jako instytucja świadcząca pomoc osobą starszym, chorym, bezrobotnym, z trudną sytuacją finansową zauważyliście większą ilość osób zgłaszających się do Was o pomoc?
- GOPS Zebrzydowice: - Liczba osób korzystająca ze wsparcia utrzymuje się na podobnym poziomie jak miało to miejsce w latach poprzednich. Nie mniej jednak, w związku z epidemią COVID-19 ośrodek świadczy dodatkowe wsparcie osobom kwarantannowanym lub pozostającym w izolacji domowej oraz osobom starszym, które z uwagi na obawę przed zakażeniem zdecydowały się pozostać w domach. Osoby te wcześniej nie korzystały ze świadczeń GOPS.

- Na jakie usługi i jaką pomoc mogą liczyć osoby zgłaszające się do ośrodka? Jak wygląda pomoc świadczona przez ośrodek i czy zlecacie jakieś usługi zewnętrznym podmiotom?
- GOPS Zebrzydowice: - Ośrodek świadczy szerokie wsparcie finansowe dla mieszkańców. Wypłacane są m. in. takie świadczenia jak świadczenie 500+, zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, becikowe, „Dobry Start” fundusz alimentacyjny, stypendia szkolne, bony żłobkowe, dodatki mieszkaniowe oraz szereg świadczeń z systemu pomocy społecznej jak np. zasiłki stałe, okresowe, celowe czy też specjalne celowe. Do świadczeń niepieniężnych można zaliczyć np. posiłki dla dzieci w szkołach a także oósb starszych i niepełnosprawnych, którym posiłki dowożone są do miejsca zamieszkania oraz dla osób bezdomnych, usługi opiekuńcze dla osób samotnych, zapewnienie schronienia, wsparcie psychologa czy też Asystenta Rodziny, realizowana jest praca socjalna. GOPS prowadzi świetlice środowiskową dlą dzieci. W ramach działalności Klubu Integracji Społecznej w roku 2020 zrealizowano doradztwo oraz szkolenia i kursy zawodowe, w tym kurs prawa jazdy, zajęcia arteterapii dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, grupę wsparcia dla kobiet, warsztaty rękodzieła, Ekologiczny Klub Malucha, czy też wsparcie psychologa Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej oraz specjalisty ds. psychoterapii uzależnień. Prowadzony jest Klub Seniora.
W realizacji wsparcia dla mieszkańców GOPS współpracuje z wieloma podmiotami jak np. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii w Zebrzydowicach (której członkowie wydają żywność dla osób skierowanych przez GOPS – także w okresie epidemii), Fundacją „Być Razem” z Cieszyna, Towarzystwem Charytatywnym „Rodzina” z Wodzisławia Śląskiego, powiatem cieszyńskim czy też Stowarzyszeniem „Być Razem”.

- Czy Gmina rozszerzyła swoje usługi, pomoc o jakieś nowe programy, akcje czy projekty związane typowo z walką z epidemią koronawirusa?
- GOPS Zebrzydowice: - W gminie uruchomiono dodatkowy nr telefonu pod którym swoje potrzeby mogą zgłaszać osoby pozostające w kwarantannie lub izolacji domowej a także osoby starsze i niepełnosprawne. Pracownicy ośrodka, kontaktują się z osobami poddanymi kwarantannie. W przypadku wystąpienia takiej konieczności dowożą żywność lub leki osobom izolowanym, które nie mogą liczyć na wsparcie rodziny lub sąsiadów. Wspierają osoby starsze poprzez załatwianie formalności w urzędach, opłacają rachunki, robią zakupy, czy też choćby pomagają w rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19 osobom starszym. W przypadku tych osób, gmina zapewnia dowóz na szczepienia. Końcem 2020r. gmina przystąpiła do rządowego programu „Wspieraj Seniora”.

Pandemia trwa już 12 miesięcy i na pewno wiele osób, które potrzebują pomocy osoby drugiej, wsparcia wiedzą do kogo się zwrócić i na co można liczyć. Jednak są również tacy, którzy pomimo potrzeby krępują się o nią prosić. Ośrodki pomocy społecznej zapraszają do zgłaszania potrzeb do nich i w miarę możliwości udzielą pomocy.

AK, GOPS Zebrzydowice

 

źródło: ox.pl
dodał: red

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: