Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Pity 2021 – najważniejsze informacje dla podatników

Podstawowym źródłem informacji dla osób fizycznych, o podatku dochodowym oraz zasadach jego rozliczania, w tym przygotowywania deklaracji podatkowych, jest akt prawny i informacje zawarte w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) zwanej dalej "Ustawa o PIT". Reguluje ona podstawowe standardy, którymi kierować się będą Pity 2021.

Podstawy i terminy złożenia PIT

Pity 2021 i ich przygotowywanie ma swoją podstawę prawną w rozdziale 8 Ustawy o PIT, który rozpoczyna się od art. 45, stanowiącego podstawę prawną najpopularniejszych deklaracji podatkowych (na przykład PIT 37). Od razu wskazuje on termin przygotowania deklaracji - od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Wyciąg z przepisów Ustawa o PIT:

Art.  45.  ust. 1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Wyjątki do terminu 30 kwietnia

Zdarza się, że termin, w którym podatnicy przygotowują zeznanie podatkowe, przypadnie w sobotę lub dzień wolny od pracy. Z taką sytuacją będą mierzyli się właśnie przygotowujący Pity 2021. Ustawodawca zdecydował, że ze względu na to, że PIT jest swoistego rodzaju "pracą" czy obowiązkiem, w takim wypadku, termin na przygotowanie deklaracji podatkowej zostaje przedłużony. Wynika to bezpośrednio z treści Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.) zwanej dalej "Ordynacja podatkowa".

Wyciąg z przepisów Ordynacja Podatkowa:

art. 12 §  5.  Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Zachowanie terminu – formy

Ustawa ordynacja podatkowa przewiduje możliwość dochowania terminu w 5 opcjach. Po pierwsze - termin może zostać zachowany jeżeli pismo zostało wysłane na adres doręczeń elektronicznych (zgodnie ze stosowymi przepisami). Po drugie - termin zostanie zachowany jeżeli pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej (zgodnie z przepisami prawo pocztowe) oraz w określonych formach i zasadach również za granicą. Po trzecie -  gdy zostało złożone przez żołnierza lub załogę statku morskiego w dowództwie lub kapitanowi takiego statku. Po czwarte - w zakładach karnych dla osób pozbawionych wolności poprzez złożenie w administracji zakładu karnego. Po piąte - w przypadku aresztowania w administracji aresztu śledczego. Z tym zastrzeżeniem, że niektóre PITy 2021 mogą wymagać tylko formy elektronicznej złożenia deklaracji.

PIT tradycyjnie i online

Ustawodawca przewidział dwie możliwe formy przygotowania i rozliczenia dla Pitów 2021. Są to możliwe wersje: tradycyjna (papierowa) oraz elektroniczna (PIT online lub Twój e-PIT). Najpopularniejsze z nich można przygotowywać cały czas na oba sposoby, jednak powoli ustawodawca zaczyna ograniczać coraz większy katalog PIT tylko do rozliczenia elektronicznego.

Artykuł sponsorowany

źródło: ox.pl
dodał: red.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: