Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Danuta Łabaj - kandydatka na Burmistrza Cieszyna

Dziś prezentujemy rozmowę z Danutą Łabaj, kandydatką na stanowisko Burmistrza Cieszyna. W kolejnych dniach ukażą się sylwetki pozostałych kandydatów.

Proszę przybliżyć czytelnikom portalu OX.PL Pani osobę.
Danuta Łabaj, lat 52,mężatka, matka dwóch dorosłych synów, wykształcenie wyższe -pedagog specjalny, studia podyplomowe z zarządzania, od 14 lat dyrektor Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, od 20 związana z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci , od 18 lat pełni funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego TPD, twórca sieci środowiskowych ognisk wychowawczych , placówek wsparcia dziennego na terenie powiatu, członek zarządu Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, członkini Cieszyńskiego Klubu Międzynarodowej Organizacji Kobiecej Soroptimist International.Za pracę na rzecz środowiska lokalnego wyróżniona Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem dr H. Jordana. W wolnych chwilach lubię czytać, podróżować.

Co wpłynęło na Pani decyzję o zgłoszeniu swojej kandydatury na stanowisko Burmistrza Miasta Cieszyna?
Kandydując na burmistrza Cieszyna, chciałabym wykorzystać swoje doświadczenie, kompetencje, wiedzę oraz umiejętność współpracy z ludźmi. Na moją decyzję niewątpliwy wpływ mieli również ludzie, którzy dali mi jasny przekaz, że mam podjąć decyzję o startowaniu w wyborach. Były to głosy z  różnych środowisk. Swoich sił w wyborach samorządowych próbowałam w 2010 roku. Startowałam wtedy do rady powiatu i wtedy pojawił się pierwszy jasny przekaz, że mogę liczyć na spore poparcie wyborców. Poza tym przychodzi kiedyś taki czas, że można zrobić  więcej i dla mnie ten czas właśnie  nadszedł. Chciałabym, aby Cieszyn odzyskał renomę miasta – stolicy powiatu.

Czy jest Pani związana z konkretnym ugrupowaniem politycznym?
Tak , od 2011 roku należę do Platformy Obywatelskiej RP.

Czy ma Pani jakieś doświadczenie w pracy w samorządzie?
Jak już wcześniej wspomniałam od 14 lat zarządzam Gimnazjum nr 3  z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, które jest jednostką budżetową miasta. W latach 1998 -2002 byłam członkiem spoza Rady Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w Cieszynie. Jako Prezes cieszyńskiego TPD  i organizując działalność statutową stowarzyszenia na co dzień współpracuję z administracją samorządową . W latach 2008 – 2010 koordynowałam projekt „Szkoła szansą i wyzwaniem” w 9 placówkach oświatowych Cieszyna, na który pozyskano środki unijne.

Jakie Pani zdaniem są najważniejsze problemy Cieszyna, które Burmistrz będzie musiał rozwiązać w nadchodzącej kadencji?
Kanalizacja, czyli przedsięwzięcie, które się pojawiło, a które jest niezwykle ważne. Należy je sprawnie doprowadzić do końca. Nowa rada i nowy burmistrz będą musieli zmierzyć się z zakończeniem i rozliczeniem tego zadania.Opracowanie czytelnych zasad informacji przestrzennej miasta  z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Należy również uporządkować gospodarkę przestrzenną miasta. Jest to jeden z tych problemów miasta, który konsultowałam z fachowcami, ze specjalistami, z ludźmi, którzy patrzą na rozwój miasta z punktu widzenia swojego doświadczenia zawodowego i swoich kompetencji zawodowych. I problem nieuporządkowanej gospodarki przestrzennej był wskazywany jako ten, który hamuje powstawanie nowych miejsc pracy. W kwestii zagospodarowania przestrzennego pozostaje również kwestia targowiska miejskiego, które nie jest w pełni wykorzystane. To jest miejsce, które działa dwa razy w tygodniu. Poza tym trudno mówić o jego estetyce. Komunikacja zbiorowa ,lokalna i ponadlokalna. W tym zakresie miasto musi współpracować ze starostwem powiatowym. Dodatkowo pokusiłabym się o stwierdzenie, iż w rozwiązaniach tych   uwzględniany powinien być również Czeski Cieszyn. Brakuje nam studium komunikacyjnego dla całego obszaru miasta. Taki dokument powinien powstać ,abyśmy mogli zorganizować ruch pojazdów w mieście. Potrzebny jest również program rozwoju komunikacji miejskiej: autobusowej i kolejowej. Jestem też za usprawnieniem komunikacji kołowej pomiędzy Cieszynem, a poszczególnymi gminami powiatu. Proszę zauważyć ,co się dzieje. W związku z tym, że dojazd do Cieszyna stał się uciążliwy, odpływają nam uczniowie szkół gimnazjalnych np. ze Strumienia, Pruchnej czy Kaczyc. Wybierają oni bardziej skomunikowane z ich miejscowością miasta, takie jak JastrzębieZdrój czy Pszczyna. Przy okazji komunikacji chciałabym również wspomnieć o polityce parkingowej. Jak wiemy, Cieszyn jest bardzo zatłoczony, można wykorzystać budowę parkingów zautomatyzowanych typu Smart, nadających się idealnie do ciasnych przestrzeni miejskich, stanowiących alternatywę dla tradycyjnych parkingów  Powinniśmy przystąpić również do rewitalizacji centrum miasta z zachowaniem ochrony konserwatorskiej i wprowadzeniem strefy pieszej wokół rynku. Wszystko to musi mieć odzwierciedlenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzenie zmian do lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi powstawanie nowych miejsc pracy, poprawę komunikacji oraz rewitalizację centrum i poprawę jego estetyki. Myślę, że w tym zakresie powinno się utworzyć samodzielne stanowisko – koordynatora ds. planowania przestrzennego i inwestycji. Taki koordynator mógłby precyzować zadania dla projektantów pod kątem możliwości miasta. Mógłby też podejmować rozmowy z właścicielami obiektów i terenów, które nie są w zasobach miasta oraz negocjować z inwestorami warunki współpracy z miastem. Co ważne, taki koordynator musiałby ściśle współpracować z pozostałymi komórkami urzędu oraz z jednostkami powiatowymi.

Jaki Pani zdaniem jest potencjał Cieszyna? Jak Pani wykorzysta ten potencjał wygrywając wybory?
Olbrzymi potencjał tkwi w ludziach, są pracowici, chętni do podejmowania działań. Przede wszystkim chciałabym zmienić język w dyskusji o mieście. Często jest to język formalno-urzędniczy, niezrozumiały dla mieszkańców, z tego powodu mieszkańcy wycofują się z publicznej dyskusji, gdyż nie rozumieją tej nowomowy i zawiłych terminów, pod którymi kryją się prawdziwe problemy. Nie wyobrażam sobie również, by nie występował dialog między radą miejską a burmistrzem. Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy wrócili do zwyczaju, jaki był praktykowany w tym mieście, a mianowicie do ciał doradczych, składających się z członków komisji spoza rady. Należy wykorzystać potencjał mieszkańców, organizacji pozarządowych przy tworzeniu budżetu obywatelskiego. Współpraca z mieszkańcami oparta na zaufaniu, stworzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej, miejsca gdzie można się spotkać i porozmawiać o bieżących sprawach miasta. Burmistrz i Rada Miasta to reprezentanci mieszkańców, nastawieni na słuchanie, wykorzystujący mądre pomysły mieszkańców do realizacji

Jak przyciągnąć do Cieszyna potencjalnych inwestorów?
Szansą na pozyskanie inwestorów może być np. partnerstwo publiczno-prywatne. Pozyskanie inwestora dla budowy wiodącego zakładu pracy zatrudniającego kilkaset osób - na zasadzie PPP /teren lub obiekt prywatny + wkład miasta w infrastrukturę obsługującą teren inwestycyjny oraz udział w aktywnym poszukiwaniu inwestora/. Można pomyśleć o gwarancjach kredytowych dla inwestora w miarę możliwości budżetu miasta. Współpraca z lokalnym biznesem. Pozyskanie inwestorów, stworzenie nowych miejsc pracy spowoduje, że młodzi ludzie w Cieszynie zauważą , że jest szansa na zatrudnienie. Mając pieniądze ,będą chcieli je zostawić tutaj. Poza tym jeśli zapewni się im mieszkania, komunikację z regionem, miejsca w żłobkach i przedszkolach oraz miejsca rekreacji i wypoczynku, to młodzi ludzie nie będą chcieli stąd wyjeżdżać.

Jak uatrakcyjnić Cieszyn dla mieszkańców Miasta i turystów w różnych grupach wiekowych?
Stworzenie jednej wiodącej inwestycji rekreacyjnej dla mieszkańców Cieszyna i okolic, która będzie konkurencyjna do ofert w powiecie, przeznaczonej dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku. Usamodzielnienie wydziału promocji miasta, wydział taki, wspierany przez technologię informatyczną, mógłby służyć turystom i zainteresowanym współpracą z Cieszynem. Poza tym promocją powinni zajmować się ludzie kompetentni, marketingowcy, którzy mają pomysły na to, jak zaprezentować miasto. Opracowanie oferty turystycznej Cieszyna dla wczasowiczów i kuracjuszy przebywających w innych miejscowościach powiatu. Mamy, czym przyciągnąć turystów. Dopracujmy to jednak i chwalmy się tym, co mamy, wykorzystanie potencjału turystycznego Wzgórza Zamkowego, działalność Zamku, COK Dom Narodowy, Książnicy Cieszyńskiej, Biblioteki Miejskiej, muzeów, teatru, promocja istniejących festiwali. Współpraca w tym zakresie z Czeskim Cieszynem i gminami powiatu cieszyńskiego. Wykorzystanie potencjału, jaki stanowi Uniwersytet Śląski, kadra, studenci.

Jak ustosunkowałaby  się Pani do kwestii prac związanych z kanalizacją w Cieszynie ?
Kanalizacja to przedsięwzięcie niezwykle ważne. Należy je sprawnie doprowadzić do końca. Nowa rada i nowy burmistrz będą musieli zmierzyć się z zakończeniem i rozliczeniem tego zadania. Można dyskutować o koordynacji prac prowadzonych w czasie trwania zadania, informowaniu mieszkańców, ale uważam, że teraz należy się skupić na zakończeniu robót. Dobrze by było przeprowadzić audyt zewnętrzny oceniający rzetelność wykonania prac.

Jak widzi Pani przyszłość komunikacji (PKS , PKP) w Cieszynie?
Brakuje nam studium komunikacyjnego dla całego obszaru miasta. Taki dokument powinien powstać ,abyśmy mogli zorganizować ruch pojazdów w mieście. Potrzebny jest również program rozwoju komunikacji miejskiej: autobusowej i kolejowej.Jestem za usprawnieniem komunikacji pomiędzy Cieszynem, a poszczególnymi gminami powiatu. Przy okazji komunikacji chciałabym również wspomnieć o polityce parkingowej, z możliwością budowy parkingów zautomatyzowanych, nadających się idealnie do ciasnych przestrzeni miejskich. W zakresie komunikacji miasto musi współpracować ze starostwem powiatowym, władzami wojewódzkimi . Dodatkowo pokusiłabym się o stwierdzenie, iż w rozwiązaniach tych  uwzględniany powinien być również Czeski Cieszyn.

 

MSZ

źródło: ox
dodał: MSZ

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: