Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Chybie: medale dla zasłużonych

Wójt Gminy Chybie Janusz Żydek poprzez Wojewodę Śląskiego wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie Złotego Medalu Skarbnikowi Gminy Chybie Aleksandrze Białej; Srebrnego Medalu Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu Rafałowi Cymorkowi, Brązowego Medalu Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Chybiu Darii Wawrzyczek.

Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych kilkudziesięciu osobom z województwa śląskiego szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego, czy też pracy zawodowej odbyła się w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zasłużeni odebrali medale z rąk Wojewody Jarosława Wieczorka.

Aleksandra Biała posiada łącznie prawie 40-letni staż pracy zawodowej.
Początkowo od 22.06.1976r. pracowała jako listonosz, a od 20.06.1977r. jako telefonistka central międzymiastowych  i miejscowych w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych. Następnie, od dnia 1.08.1984r. podjęła pracę w PKP (Stacja Zebrzydowice) jako ekspedytor i st. odprawiacz pociągów. W latach 1992-1998 była z-cą głównej księgowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Skoczowie, z kolei od 16.02.1998 do 31.12.1999 była główną księgową w Odlewniczej  Spółdzielni Pracy Metali Nieżelaznych w Ustroniu, a od 2000r.- główną księgową w Zakładzie Budżetowym – Kryta Pływalnia „DELFIN” w Skoczowie.
Na wniosek ówczesnego Wójta Gminy Chybie z dniem 1 września 2005r. uchwałą  Rady Gminy Chybie została powołana na  stanowisko  Skarbnika Gminy Chybie. Funkcje tą pełni nadal.  Do zakresu obowiązków  Pani Skarbnik należy: -pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu Gminy oraz Urzędu Gminy w  Chybiu, -kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, -nadzór nad gospodarką finansową Gminy, -nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i ewidencją majątku Gminy, -opracowywanie i przedkładanie projektu uchwały budżetowej, -prowadzenie spraw związanych z wykonaniem budżetu Gminy, -analiza sytuacji finansowej Gminy, monitorowanie płynności środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy, -prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem kredytów oraz ich spłatą, -pełnienie funkcji kierownika Referatu Finansowo-Podatkowego -kierowanie pracą referatu, nadzór i kontrola realizacji zadań przez pracowników referatu,

Rafał Cymorek posiada łącznie ponad 20-letni staż pracy zawodowej.
Od 1994 roku do chwili obecnej pracuje w Gminnym  Ośrodku Kultury w Chybiu, przy czym najpierw w latach 1994-1998 jako instruktor, a od 1 października 1996r.  jest pracownikiem etatowym Ośrodka. Z dniem 8 maja 1998r. uchwałą Zarządu Gminy w Chybiu został powołany na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu. Funkcje tę pełni nadal.
Jako Dyrektor GOK w Chybiu P. R. Cymorek: kieruje jednostką, sprawuje nadzór nad podległymi mu  pracownikami, wykonuje zadania z zakresu kontroli zarządczej, wspólnie z księgowym opracowuje plan finansowy instytucji kultury,.
W ciągu wielu lat pracy zawodowej, w tym na stanowisku kierowniczym, dał  się poznać jako osoba z sumiennością wypełniająca obowiązki, a zarazem koleżeńska. Jest prawdziwym menagerem kultury. Gminny Ośrodek Kultury, kierowany przez Pana Cymorka, realizuje  zadania i cele statutowe na stałym wysokim poziomie. Są to przede wszystkim imprezy cykliczne, jak i jednorazowe. Godnym podkreślenia jest zaangażowanie Dyrektora  GOK-u  - wraz z zespołem współpracowników, w tym sporej grupy młodych wolontariuszy - w organizację zwłaszcza: Rodzinnego Rajdu Rowerowego (przedostatnia sobota maja), głównego gminnego święta  - Żabionalii (rokrocznie w czerwcu) oraz gminnych dożynek (początek września). Niektóre z przedstawień (formy słowno-muzyczne i taneczne, filmy) bywają wystawiane poza terenem naszej gminy, a nawet za granicą RP (partnerska Gmina Cierlicko w Republice Czeskiej), co stanowi dodatkową promocję chybskiej kultury i pozwala niejednokrotnie na pozyskanie dodatkowych środków na działalność GOK-u.
Ponadto P. Rafał Cymorek aktywnie uczestniczy w działalności Amatorskiego Klubu Filmowego ‘KLAPS” w Chybiu, jedynego wiejskiego klubu filmowego w Polsce.
Posiadane wyróżnienia, odznaki
Odznaka ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY (2002)

Daria Wawrzyczek posiada łącznie prawie 13-letni staż pracy zawodowej.

Początkowo w okresie 9.08.2004r. do 17.10 2004r. pracowała w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jako referent-stażysta, następnie od 18.10.2004r. do 14.06.2008r. była zatrudniona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej na stanowisku inspektora.
Z dniem 16.06.2008 roku podjęła pracę w Urzędzie Gminy w Chybiu jako podinspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Społecznych. Rada Gminy Chybie z dniem 8 lipca 2008r. powołała Panią D. Mańka (obecnie Wawrzyczek) na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Chybiu. Na stanowisku tym pozostaje ona pozostaje do dnia dzisiejszego. Aktualnie  - z uwagi na długotrwałą nieobecność w pracy Kierownika USC - do zakresu jej obowiązków należy m. in.: -bieżące kierowanie pracą referatu, nadzór i kontrola nad podległymi pracownikami, opracowywanie projektu budżetu Gminy i sprawozdań z jego wykonania w odniesieniu do zadań realizowanych przez referat, -przygotowywanie projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady oraz projektów odpowiedzi na wnioski Komisji Rady i interpelacje (wnioski) radnych, -załatwianie skarg, wniosków i interwencji obywateli, -prowadzenie całości spraw z zakresu stanu cywilnego (w tym udzielanie ślubów w soboty), -prowadzenie ewidencji ludności i spraw meldunkowych, -współpraca z jednostkami OSP, -z zakresu spraw wojskowych (kwalifikacja wojskowa, akcja kurierska), -realizacja programu– „Karta Dużej Rodziny”.
Posiadane wyróżnienia, odznaki
Brązowy, Medal „Za Zasługi dla obronności Kraju” (2015)

(red./chybie.pl)
 

źródło: ox.pl
dodał: CR

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: