Strumień: sesja za nami

Sesja w Strumieniu rozpoczęła się uroczystym wręczeniem odznaki ''Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu'' przyznanej przez Ministerstwo Zdrowia mieszkańcowi Drogomyśla - Panu Tomaszowi Pacha, honorowemu dawcy krwi, który przez okres 17 lat oddał ponad 26 litrów krwi.

Następnie radni zapoznali się z informacją o działalności Burmistrza Strumienia Anny Grygierek oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Strumienia. Radni zgłaszali również interpelacje i zapytania.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zapoznała radnych z informacją o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu za 2017 rok oraz sprawozdaniem z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Strumień. Omówiono też działalność Hali Sportowej i Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu za rok 2017 oraz informacje o planach na 2018 rok. Przedmiotem obrad była też informacja przedstawiająca stan mienia komunalnego gminy Strumień za rok 2017.

W dalszej części sesji Rada Miejska w Strumieniu podjęła uchwałę określającą wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strumień. Zgodnie z podjętą uchwałą bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolach prowadzonych przez gminę Strumień realizowana jest w czasie 5 godzin dziennie. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę tych zajęć.

Kolejna z podjętych uchwał określa wysokości i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy Strumień. Na mocy tej uchwały osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, posiadające wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym dotację celową z budżetu gminy.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu ich rozliczania. Uchwała została podjęta w związku z tym, że spółka wodna dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi, a przedmiotowa uchwała umożliwia kontynuowanie rozpoczętego w 2011 roku udzielania pomocy spółce wodnej, która może obejmować dofinansowanie do bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych, jak również finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Rada Miejska w Strumieniu zdecydowała też o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strumień, zlokalizowanego w rejonie ulicy Czarnoty. Zgodnie z podjętą uchwałą zmiana planu zapewnieni możliwość realizacji m.in. inwestycji związanych z rekreacją rodzinną np. budowa tężni, na nieruchomości będącej własnością gminy Strumień, zlokalizowanej w rejonie ul. Czarnoty w Strumieniu. Z uwagi na zapisy aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które uniemożliwiają wykonanie tego typu inwestycji, podjęto uchwałę o sporządzeniu nowego planu. Obecnie w planie jest to teren przeznaczony na garaże i parkingi.

(red/mat.pras.)
 

źródło: ox.pl
dodał: CR

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
kontakt z redakcją