Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Statut Powiatu Cieszyńskiego Nieważny

Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego, stwierdziła nieważność zasadniczego aktu jednostki samorządu terytorialnego, jakim jest powiat, czyli Statutu Powiatu Cieszyńskiego. Uchwała, która wprowadzała nowy Statut Powiatu Cieszyńskiego, została podjęta przez radnych powiatowych w trakcie sesji z dnia 25 września 2018 roku.

Statut powiatu to zasadniczy akt jednostki, który stanowi o jej ustroju. Jest on uchwalany przez radę powiatu i musi być zgodny m.in. z ustawą o samorządzie powiatowym oraz innymi ustawami, tworzących system prawa polskiego. Zgodnie z przepisami statut powiatu jest aktem prawa miejscowego, w związku z czym, tak jak inne uchwały rady powiatu, wchodzi w skład przepisów prawa, obowiązujących na danym terenie.

Zgodnie z prawem, statut powiatu powinien regulować: zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich, zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę, a także zasady tworzenia klubów radnych, zasady działania klubów radnych, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu. W przypadku uchwały, podjętej na wrześniowej sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego, statut nie zawiera wszystkich wyżej opisanych elementów, w związku z czym nie spełnia wymogów formalnych. W uchwale brak jest kompleksowych regulacji dotyczących zasad dostępu do informacji publicznej. Rada nie uregulowała również prawidłowo organizacji pracy — statut nie zawiera bowiem określenia, w jaki sposób Radni zawiadamiani są o terminie, miejscu, porządku obrad itp. (art. 19 ustawy). Tym samym Statut pozbawiony został elementów obligatoryjnych, co wpływa na legalność całego aktu – wyjaśnia organ nadzorczy, jakim jest wojewoda.

Uchwała nie jest pozbawiona również innych wad, które wpływają na jej niezgodność z prawem powszechnie obowiązującym, a co za tym idzie na jej nieważność. Jednym z nich jest nieodpowiednie nakreślenie kompetencji przewodniczącego Rady Powiatu — zgodnie z § 9 ust. 1 Statutu Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz oraz kieruje jej pracami (…) Powyższy zapis został podjęty z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 3 zd. 1 ustawy (o samorządzie powiatowym – przyp. red.). W myśl tego przepisu zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Zadania związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego rady gminy mają charakter materialnotechniczny. Przepis art. 14 ust. 3 zd. 1 ustawy jednoznacznie kształtuje usługowy charakter funkcji przewodniczącego w stosunku do rady powiatu, przez co nie jest dopuszczalna zmiana, nie mówiąc już o odwróceniu tej relacji w Statucie Powiatu – wskazuje organ nadzorczy w uzasadnieniu.

Innymi uchybieniami jest m.in. stwierdzenie, że „kierownicy kontrolowanych podmiotów są obowiązani do zapewnienia warunków do przeprowadzania kontroli, w szczególności do udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjaśnień”, gdyż zgodnie z prawem Rada Powiatu nie ma prawa decydowania o takich kwestiach, jest to więc przekroczenie kompetencji; czy przepisywanie treści aktów prawa powszechnie obowiązującego. Wszystkie te błędy spowodowały, że wojewoda stwierdził nieważność uchwały, w związku z czym w świetle prawa uważa się ją za nieistniejącą, a radni będą musieli pochylić się nad odpowiednimi regulacjami jeszcze raz.

 

źródło: ox.pl
dodał: JŚ

Komentarze

4
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2018-11-10 09:24:04
krzysztof.mm: za co się pisiactwo nie weźmie...
2018-11-10 10:22:36
kampin: krzysztof, buty cie nie uwierają - to może mieć wpływ na ból głowy?
2018-11-10 14:49:08
krzysztof.mm: chwała Bogu pis się kończy
2018-11-10 15:28:48
prometeusz: Czyli rozumiem , że Radni zwrócą wynagrodzenia za złą "prace" A tak serio WSTYD , pan przewodniczący ! Oj dużo by pisać ! dawno Rada Powiatu powinna zostać rozwiązana , a pieniądze przeznaczyć na godny cel
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: