Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Sezon na... obrady

Mimo że okres wakacyjny już powoli się rozpoczyna, radni wciąż nie pozwalają sobie na chwilę odpoczynku. W ciągu najbliższych dwóch dni obradować będą w Goleszowie, Hażlachu, Strumieniu, Skoczowie, Ustroniu, Cieszynie oraz Zebrzydowicach. Poruszone zostaną kwestie istotne tak dla mieszkańców, jak i przyszłości samych gmin.

Najbliższa sesja Rady Gminy Goleszów odbędzie się 25 czerwca o godz. 15.00 w sali UG Goleszów. Podczas obrad będzie się mówiło o zmianach prognozy finansowej na najbliższe lata oraz budżetu na bieżący rok. Nie zabraknie również dyskusji o czystości i porządku w gminie. Podjęta zostanie też kwestia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania nimi. Radni podyskutują o ustanowieniu programu osłonowego „Pomoc dla mieszkańców Gminy Goleszów w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Porozmawiają też na temat dzierżawy nieruchomości po umowie zawartej do 3 lat oraz zasadach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony. Szczegóły dotyczące danej sesji znajdują: TUTAJ.

Na środę, 25 czerwca, godz. 15:30 planowana jest też sesja Rady Gminy Hażlach. Będzie się tam rozmawiać o finansach i budżecie gminy, gospodarowaniu mieniem komunalnym oraz odpadami. Podjęte zostaną zagadnienia ochrony środowiska oraz współdziałania z innymi gminami i powiatami przy realizacji projektu "Program Rozwoju Subregionu Południowego”, który to ma na celu upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocję zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru. Uzgodnione zostanie też, czy potwierdzić zawarcie kolejnej, 10-letniej umowy najmu lokali użytkowych nr 1 i 2 w budynku położonym przy ulicy Ks. Olszaka 8 w Kończycach Wielkich. Więcej na temat posiedzenia: TUTAJ.

W dniu 25 czerwca o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu (Ratusz I piętro, pok. nr 7) odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Radni rozpatrzą wtedy projekt uchwały w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strumieniu. Będzie się dyskutować o dotacjach dla szkół niepublicznych i uprawnieniach szkół publicznych. Podjęta też zostanie decyzja, czy w sprawie podziału sołectwa Zabłocie na dwa odrębne sołectwa: Zabłocie Centrum i Zabłocie Solanka zwrócić się do konsultacji z mieszkańcami gminy. Rozmawiać też będą o zmianie nazwy ulicy w Zbytkowie. Radni rozpatrzą też sprawę podziału gminy Strumień na okręgi wyborcze. Oprócz tego, poruszona zostanie sporna kwestia skargi dotyczącej działalności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strumieniu. Szczegóły na temat posiedzenia znajdują się: TUTAJ.

Obrady najbliższej sesji Rady Miejskiej Skoczowa zwołanej na dzień 26 czerwca o godz. 14:00 odbędą się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego. Będzie tam można uzyskać informacje o zakresie przygotowania do działań w sytuacjach kryzysowych w gminie, a także na temat utrzymania dróg w gminie w sezonie zimowym. Nie zabraknie też rozmów na temat zmian w budżecie na bieżący rok, a także zwolnienia z podatku od nieruchomości. Podjęte zostaną uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie gminy. Poruszona zostanie również kwestia nadania nazw ulicom w sołectwie Bładnice. Radni postanowią, czy wyrazić zgodę na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego działek nr 1/5 i 1/6 obręb 4 „Górny Bór” w Skoczowie łącznie z własnością znajdujących się na działkach urządzeń. Porozmawiają również o zabytkach – podejmą decyzję o przyjęciu „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Skoczów na lata 2014-2017”. Będzie też okazja omówić projekct pt. „Szkoła daje szansę i nowe możliwości uczniom w Gminie Skoczów”, współfinansowany przez Unię Europejską. Zostanie też podjęta decyzja o zasadności skargi Pani Marzeny Nawrockiej na Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2, a także skargi Pana Łukasza Szoblika na działanie Kierownika Zarządu Budynków Miejskich. Po szczegóły można zajrzeć: TUTAJ.

Na 26 czerwca, godz. 14:00, zaplanowano też sesję Rady Miasta Ustroń. Będzie można posłuchać o finansach i budżecie na bieżący rok, a także planie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu. Radni uchwalą Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ustroń na lata 2014 – 2020. Będzie też trochę o ochronie przyrody – podjęta zostanie decyzja o ustanowieniu stanowiska dokumentacyjnego „Kamieniołom Skalica” zlokalizowanego na terenie Ustronia. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta w sprawie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli. Więcej na ten temat: TUTAJ.

Już 26 czerwca o godzinie 15:00 zostanie zwołana sesja zwyczajna Rady Miejskiej Cieszyna. Planuje się na niej tradycyjnie rozmowy o finansach i budżecie na bieżący rok, przy tym zostaną też omówione zasady przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat części wydatków z budżetu na rok 2015. Konieczne będzie też podjęcie dyskusji na temat planów zagospodarowania przestrzennego Cieszyna, a przede wszystkim spornego terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Hajduka i Bobreckiej. Będzie też mowa o rozwoju oświaty do roku 2020, omówione zostaną też zmiany w regulaminach korzystania z sal gimnastycznych, boisk i pływalni przy placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę. Mieszkańcy mogą też być zainteresowani kwestią dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy. Rada Miasta podejmie decyzję o udzieleniu pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie. Oprócz tego, uchwalony zostanie Statut Miasta Cieszyna. Materiały dotyczące sesji do pobrania: TUTAJ.

W dniu 27 czerwca o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice odbędzie się sesja Rady Gminy. Radni będą tam dyskutować między innymi o zaciągnięciu długoterminowego kredytu oraz chęci nabycia nieruchomości położonej w Kończycach Małych na rzecz mienia komunalnego gminy. Poruszona zostanie też kwestia utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Więcej na temat planowanego posiedzenia można przeczytać: TUTAJ.

 

 

(lili)

źródło: ox.pl/ mat. pras.
dodał: LB

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: