Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Posłowie... Poseł o Ukrainie

W związku z trudną sytuacją wojenną w Ukrainie oraz wyzwaniem zapewnienia domu uchodźcom uciekającym przed wojną do Polski postanowiliśmy zadać kilka pytań posłom reprezentującym nasz region. Niestety tylko jeden z naszego okręgu wyborczego udzielił nam odpowiedzi na zadane przez nas pytania. Jest nim Przemysław Drabek (PiS).W sytuacjach kryzysowych często pytamy rządzących o przyszłość i pomysły związane z dostosowaniem prawa do otaczającej nas rzeczywistości. - Nie dajmy się podzielić – apeluje Przemysław Drabek z Prawa i Sprawiedliwości, który reprezentuje nasz region. To jedyny poseł, który udzielił odpowiedzi na pytania zadane przez Portal Śląska Cieszyńskiego OX.PL.

Pytaliśmy o osobiste zaangażowanie posłów w działalność na rzecz uchodźców. Jak odpowiedział Poseł Przemysław Drabek, sam zaangażowany jest w szereg działań związanym z pomocą dla tych którzy opuścili swój kraj ogarnięty wojną. -  Między innymi byłem z grupą posłów przekazać pomoc humanitarną z Agencji Rezerw Materiałowych w Mościskach na Ukrainie. Jestem w stałym kontakcie z grupami ochotników strażaków i innymi wolontariuszami zajmującymi się pomocą na terenie Bielska-Białej i okolicznych powiatów.  Putin, najeżdżając na Ukrainę, zamienił życie jej obywateli w piekło. To co mogło wydawać się koszmarem, stało się rzeczywistością.  Rosja decydując się na ataki wobec cywilów targnęła się na ich cały życiowy dorobek. Wielu mieszkańców Ukrainy, zwłaszcza kobiet i dzieci, zostało skazanych na ucieczkę z ojczyzny – na ucieczkę pod gradem bomb, w pośpiechu i strachu o jutro – stwierdza poseł.

Jak podkreśla Przemysław Drabek pomoc z Polski przyszła szybko - Błyskawicznie uruchomiliśmy bardzo rozbudowany system pomocy. Jest ona kierowana zarówno bezpośrednio na Ukrainę, jak i do uchodźców, którzy znajdą się już po stronie polskiej. Ta pomoc nie byłaby możliwa gdyby nie miliony Polaków. Nie ma dziś wystarczających słów, które mogłyby wyrazić podziękowanie dla wszystkich osób angażujących się w tę pomoc. Dziękuję też za współpracę wszystkim samorządom i organizacjom pozarządowym. Z myślą o naszych braciach i siostrach z Ukrainy, którzy szukają schronienia przed okrucieństwem wojny w ramach działań rządowych i parlamentarnych przygotowaliśmy rozwiązanie systemowe: Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa to specjalne i kompleksowe rozwiązanie - podkresla poseł.

Jak tłumaczy to własnie ustawa jest podstawową regulacją pomocy uchodźcom z Ukrainy. - W ustawie zawarliśmy regulacje dotyczące pobytu, pracy, edukacji, opieki zdrowotnej obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce, a także zasady dotyczące finansowania tych zadań przez rząd. Ustawa m. in. otworzyła polski rynek pracy obywatelom Ukrainy, którzy schronili się w Polsce z powodu rosyjskiej agresji. W ustawie zakładamy też finansowanie przejściowego, dwumiesięcznego okresu wsparcia dla osób, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy. Dzienne wsparcie na jedną osobę wyniesie 40 zł, co w skali miesiąca da ok. 1200 zł. Ustawa reguluje kwestię legalnego pobytu obywateli Ukrainy na terenie Polski. Nowe przepisy regulują też pomoc udzielaną przez rząd i samorządy. Chodzi m.in. o: zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego,  transport do miejsc zakwaterowania, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. Obywatele Ukrainy będą mogli ubiegać się o jednorazowe wsparcie na utrzymanie. Rząd przeznaczy dodatkowe środki z budżetu państwa na kształcenie uczniów z Ukrainy. Każdy obywatel Ukrainy uciekający przed wojną ma zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia, na tych samych zasadach co obywatele Polscy – dodaje poseł.

Jak podkreśla szczególnie leży na sercu rządzącym edukacja. - Przeznaczyliśmy dodatkowe środki z budżetu państwa w subwencji dla samorządów na kształcenie uczniów z Ukrainy. Wprowadzamy możliwość tworzenia publicznych lub niepublicznych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym zajęć wychowania przedszkolnego, podporządkowanych organizacyjnie szkołom (nie będą stosowane procedury związane z przekształcaniem szkół, nie będzie konieczności zmiany sieci szkół publicznych). Umożliwimy przydzielanie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych w przypadku utworzenia oddziału dla dzieci z Ukrainy – wymiarze ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
Nauczyciele na świadczeniu kompensacyjnym będą mogli być zatrudnieni bez utraty tego świadczenia na stanowiskach: pomoc nauczyciela, nauczyciela w dodatkowym oddziale.
Ułatwienia w zatrudnieniu obywatela Ukrainy, który zna język polski na stanowisku nauczyciela, pomocy nauczyciela. Uchwalone jest także zwolnienie Ukraińców poszkodowanych w wyniku działań wojennych z opłaty za wydanie przez kuratora oświaty dokumentu o uznaniu poziomu wykształcenia, uprawnień do studiowania – podkreśla poseł.

Dodatkowo wylicza pomoc rządu - wsparcia biznesu angażującego się w pomoc uchodźcom. - Polskie firmy prężnie ruszyły z pomocą ofiarom skutków wojny na Ukrainie, w związku z tym umożliwiliśmy zaliczanie takiej pomocy, niesionej za pośrednictwem szerokiego spectrum organizacji, do kosztów uzyskania przychodów. Kosztem podatkowym – w PIT i CIT – będą wydatki na wytworzenie lub cena nabycia rzeczy i praw przekazanych na rzecz różnych organizacji w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Chodzi o dary przekazywane: organizacjom pozarządowym (również z Ukrainy), jednostkom samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotom wykonującym działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy. Kosztem uzyskania przychodów będą również wydatki poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń, a więc np. darmowej pomocy medycznej na rzecz organizacji pozarządowych. Skorzystają na tym przedsiębiorcy (np. lekarze, weterynarze), którzy w ramach swojej działalności chcą pomagać i oferować swoje usługi za darmo obywatelom Ukrainy. Nowe przepisy zwalniają też przychody z nieodpłatnych świadczeń o charakterze pomocy humanitarnej uzyskiwanych przez obywateli Ukrainy uzyskiwanych od zwykłych osób fizycznych i firm. Chodzi o podatek do zapłaty którego, w normalnych okolicznościach zobowiązana byłaby osoba otrzymująca takie świadczenie. Przed zmianą przepisów nie była nim objęta pomoc otrzymana za pośrednictwem organizacji pozarządowych (OPP), ale podatek uregulować trzeba było, gdy wsparcie pochodziło bezpośrednio od osoby fizycznej czy przedsiębiorcy. Nowe przepisy zwolnią z PIT wszelkie świadczenia nieodpłatne takie jak: darmowe zakwaterowanie, zapewnienie wyżywienia, zapewnienie nauki w niepublicznej placówce, czy sfinansowanie leczenia. Ustawa nie wymienia tych świadczeń ze względu na ich dużą różnorodność, uzależnioną od sytuacji w jakiej znalazł się uchodźca. Preferencja obowiązuje od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. Zwolnione z podatku dochodowego będą również świadczenia pieniężne od rządu dla tych podatników, którzy udzielają pomocy uchodźcom. Chodzi o osoby i firmy, które przyjmą pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy i będą otrzymywać od państwa dodatkowe środki na każdego uchodźcę. Dzięki preferencji podatkowej otrzymywane świadczenia będą wolne zarówno od PIT,  jak i  CIT – wylicza Przemysław Drabek.

Jak stwierdza, wszyscy musimy zmierzyć się z długodystansową pomocą uchodźcom. - Niestety sytuacja międzynarodowa wskazuje że konflikt na Ukrainie będzie trwał jeszcze dosyć długo. Z tego miejsca pragnę jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim Polakom, którzy otworzyli swoje serce i domy dla uchodźców uciekających przed tragedią wojny. Działania Rządu, samorządów, organizacji pozarządowych ma na celu zabezpieczenie mpodstawowego funkcjonowania obywateli Ukrainy na terenie na terenie Polski. Za największe zagrożenie w najbliższych dniach uważam szereg działań dezinformacyjnych i wojny informacyjnej - niestety jesteśmy świadkami bardzo mocnej kampanii działającej w przestrzeni medialnej i socjal mediów, mającej na celu rozbicie jedności Polaków, kreowanie złego wizerunku Polski na świecie, jak i  próby zniechęcania do niesienia pomocy przez Polaków dla Ukraińców.  Szanowni Państwo jeszcze raz serdecznie dziękuję za ogromny wysiłek i pomoc bardzo proszę wspierajmy się wzajemnie - nie dajmy się podzielić – apeluje poseł .
KOD

źródło: ox.pl
dodał:

Komentarze

8
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2022-04-07 20:04:39
inigo: Każda socjalistyczna władza zawsze dzielnie walczy z problemami, które sama stworzyła. Wojna na Ukrainie prędzej czy później się skończy, a Ukraińcy zostaną i rząd, ten czy następny, znowu będzie dzielnie "walczył z tym problemem" - oczywiście jak zawsze na nasz koszt.
2022-04-07 20:08:48
donekT: Człowiek nigdy nie stanowi problemu. Wszelkie waśnie zaczynają się od braku życzliwości i dobrego słowa.
2022-04-07 20:20:10
donekT: Społeczeństwo polskie od przeszło kilkunastu lat jest sukcesywnie trybalizowane pomiędzy zwalczające się obozy polityczno-ideologiczne, które pospołu prowadzą do rozpadu świadomości wspólnoty narodowej. Ów spór parę lat temu przybrał wymiar kulturowy i rozpoczyna się już od ogniska domowego. Klęski, które nas nawiedziły, a także te, które są zapowiadane, jedynie chwilowo przykryły niedawne animozje, które odrodzą się przy sprzyjających warunkach. Sytuacja Ukrainy najbardziej dobitnie ukazuje, do czego prowadzi sztucznie dzielenie społeczeństwa i kto z tego odnosi korzyści. Concordia civium murus urbium.
2022-04-07 20:23:16
inigo: "Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie."
2022-04-07 20:32:35
donekT: Konflikt rosyjsko-ukraiński już dziś ma charakter globalny, jego reperkusje sięgają niemal każdego miejsca na globie. Żadne z wielkich mocarstw nie może sobie pozwolić na obojętność, zmuszone jest zająć odpowiadające swoim interesom stanowisko. Mimowolnie jedną ze stron konfliktu stała się Europa, która im dłużej trwa wojna, tym mniej wydaje się zjednoczona, a za gestami i słowami nie zawsze kryją się czyny. Ukraina i Federacja Rosyjską należą, chociażby do czołówki państw znanych z uprawy pszenicy, a przedłużający się konflikt grozi załamaniem się dotychczasowych łańcuchów dostaw. Jak zwykle najbardziej odbije się to na najbiedniejszych, którzy naturalnie będą szukali schronienia w Europie. Być może na południu kontynentu grozi nam kolejny kryzys migracyjny. Nasi sąsiedzi dali już wystarczający pokaz bohaterstwa i być może pora powstrzymać dalszy rozlew krwi? Konflikt niekoniecznie musi ograniczać się do działań zbrojnych, których konsekwencje ponosimy wszyscy.
2022-04-07 20:38:28
donekT: Co do sprawy pomagania innym, jak najbardziej szlachetnego i chrześcijańskiego gestu, w Biblii nie tylko pojawia się najczęściej cytowane zdanie: "Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie"; ale również: "Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane: Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele."
2022-04-07 21:57:25
Marx.: wojna w Ukrainie, inflacja w Polsce szaleje, a episkopat domaga się obniżenia podatków dla kleru - to nie jest pomyłka, oto wielka tajemnica wiary
2022-04-08 19:43:01
voltaire: Nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale po kres moich dni będę bronił twego prawa do ich głoszenia.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: