Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Policja skuteczna

Ponad połowa mieszkańców Śląska uważa, że Policja skutecznie walczy z przestępczością w okolicy ich miejsca zamieszkania, a większość 73,9% - czuje się bezpiecznie w swojej okolicy.

Ostatnia edycja Polskiego Badania Przestępczości - badania, zleconego przez Komendę Główną Policji - miała na celu poznanie społecznych ocen skuteczności Policji, pracy policjantów pełniących służbę w okolicy miejsca zamieszkania respondentów oraz poziomu poczucia bezpieczeństwa Polaków. Ponad połowa mieszkańców Śląska - 58,3% - uważa, że Policja skutecznie walczy z przestępczością w okolicy ich miejsca zamieszkania, a większość - 73,9% - czuje się bezpiecznie w swojej okolicy.
 
Ponad połowa mieszkańców Śląska – 58,3% - uważa, że Policja skutecznie walczy z przestępczością w okolicy ich miejsca zamieszkania.
 
Jedna czwarta ankietowanych - 26,9% - twierdzi, że widuje piesze lub zmotoryzowane patrole Policji w pobliżu swojego miejsca zamieszkania co najmniej raz w tygodniu. Około jedna piąta badanych wskazuje na widywanie policjantów co najmniej raz w miesiącu - 21,2%. Zbliżony odsetek – 20,2% - widuje patrole kilka razy w tygodniu, a 8,1% mieszkańców Śląska widuje policjantów codziennie.
 
Większość ankietowanych ze Śląska – 73,9% - czuje się bezpiecznie podczas spacerów po zmroku w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Ponad połowa ankietowanych – 54,9% - nie unikała pewnych ulic, miejsc lub ludzi z obawy o swoje bezpieczeństwo.
 
Mieszkańców województwa śląskiego zapytano, jakich zagrożeń w pobliżu swojego miejsca zamieszkania obawiają się najbardziej. Dwie piąte respondentów – 41,3% - wskazuje na włamania, np. do mieszkań, piwnic lub samochodów. Rzadziej wymieniane są napady i rozboje – 29,8% - i niszczenie mienia przez wandali - 25,3%. Około jedna czwarta mieszkańców Śląska mówi także o lęku przed agresją: ze strony grup młodzieży – 24,4% - oraz osób pijanych lub narkomanów - 22,6%. Ponad jedna piąta respondentów obawia się brawurowo jeżdżących kierowców - 21,5%.
 
Respondenci swoją ocenę pracy Policji opierali głównie na własnych obserwacjach - 40,2% wskazań. Zdecydowanie rzadziej podstawę oceny stanowiły własne doświadczenia w kontaktach z Policją - 25,4%, informacje z mediów – 16,3%, czy opinie otoczenia – 12,9%.
 
Większość mieszkańców Śląska – 67,8% - nie miała bezpośrednich kontaktów z Policją w ciągu ostatniego roku. Przeciwne deklaracje składa około jedna trzecia badanych - 32,2%. Jak wynika z wypowiedzi respondentów z tej grupy, do kontaktu z Policją dochodziło najczęściej podczas kontroli drogowej.
 
Podsumowując: ponad połowa mieszkańców województwa śląskiego uznaje Policję za skuteczną w walce z przestępczością, a większość pozytywnie ocenia pracę policjantów. Ponad jedna czwarta ankietowanych ze Śląska co najmniej raz w tygodniu widuje piesze lub zmotoryzowane patrole policyjne w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Niemal trzy czwarte ankietowanych deklaruje poczucie bezpieczeństwa w swojej okolicy po zmroku. W wypowiedziach ankietowanych na temat największych zagrożeń, jakich obawiają się w pobliżu swojego miejsca zamieszkania najczęściej pojawiają się włamania, np. do mieszkań, piwnic, samochodów oraz napady i rozboje. Skuteczność Policji najlepiej oceniają mieszkańcy wsi, a pracę policjantów - mieszkańcy małych miast. Należy przy tym zauważyć, że spośród wszystkich analizowanych grup społeczno-demograficznych najgorzej o skuteczności i pracy policjantów wypowiadają się mieszkańcy dużych miast, chociaż i tam oceny pozytywne przeważają nad negatywnymi. Na podstawie wyników badania można stwierdzić, że największe poczucie bezpieczeństwa deklarują nastolatkowie oraz mieszkańcy wsi, natomiast na brak poczucia bezpieczeństwa wskazują głównie mieszkańcy dużych miast. W poszczególnych grupach społeczno-demograficznych widoczne są także różnice we wskazaniach na największe zagrożenia. Włamania budzą największe obawy wśród trzydziestolatków i pięćdziesięciolatków, a najrzadziej wskazywane są przez nastolatków. Napadów i rozbojów najbardziej obawiają się mieszkańcy dużych miast, częściej są to kobiety niż mężczyźni. Warto dodać, że napady i rozboje budzą najmniejszy lęk wśród mieszkańców wsi i pięćdziesięciolatków.
 
W stosunku do wyników poprzedniej edycji Polskiego Badania Przestępczości - ze stycznia 2011 roku - mieszkańcy województwa śląskiego lepiej oceniają skuteczność i pracę Policji - odpowiednio o 8,6 i 4,1 punktu procentowego - natomiast odsetek wskazań na poczucie bezpieczeństwa utrzymał się na zbliżonym poziomie.
 
Inicjatywy
 
Aby poprawić skuteczność funkcjonowania Śląskiej Policji z KWP w Katowicach do jednostek terenowych przekazano 50 etatów policyjnych, 15 etatów korpusu służby cywilnej i 9 etatów pracowniczych.
Zreorganizowano strukturę jednostek – zamiast 37 małych posterunków utworzono 12 silnych komisariatów, a pozostałe etaty wzmocniły komendy miejskie i powiatowe.
Zmieniono sposób pełnienia służby przez dzielnicowych, którzy mają częściej kontaktować się z mieszkańcami w swoim rewirze.
Dla podniesienia bezpieczeństwa na śląskim odcinku autostrady A4 planowane jest utworzenie specjalistycznego komisariatu policji autostradowej.
 
Te inicjatywy przyczynią się do poprawy funkcjonowania Śląskiej Policji i podniesienia poziomu bezpieczeństwa.
 

źródło: ox.pl
dodał: DK

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować: