Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Owce na plus!

Rozpoczęto prace nad przygotowaniem pilotażowego programu „Owca plus", który będzie miał na celu odnowienie gospodarki pasterskiej i owczarskiej w województwie śląskim.


W Urzędzie Marszałkówskim powołano zespół roboczy do opracowania projektu „Program aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej -»Owca plus«". Obejmie on powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, zawierciański, mysz-kowski i częstochowski. W skład zespołu roboczego weszli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, samorządów lokalnych agencji rolnych oraz organizacji pozarządowych z powiatów objętych pilotażem.
Głównym celem programu jest aktywizacja gospodarcza oraz ochrona dziedzictwa kulturowego. Objętych nim obszarów. Dzięki pasterstwu wykształciła się bowiem unikalna i bogata kultura i obyczajowość. Przemiany gospodarcze, które nastąpiły po roku 1989 doprowadziły do upadku gospodarki pasterskiej i owczarstwa. Ilość owiec w Polsce zmniejszyła się dwudziestokrotnie, z około 4,5 miliona sztuk do około 250 tysięcy sztuk. Według danych z 2004 roku, w województwie śląskim hoduje się około 22 tysięcy owiec. Ta tendencja spowodowała negatywne zjawiska w środowisku naturalnym, głównie zarastanie polan, a co za tym idzie zanikanie wielu uni-kalnych gatunków zwierząt i roślin.

Na razie, jak mówi Jerzy Motloch, dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, konkretne obszary, na których realizowany będzie projekt, nie zostały wskazane. - Mogę z pewnością stwierdzić, że już od 2007 roku rozpoczną się prace w Beskidzie Śląskim. Dotyczy to terenów leżących 350 m n.p.m., chociaż nie wykluczamy, żeby w przyszłości objąć projektem również niższe tereny. W każdym razie, pieniądze na ten cel są już w budżecie na przyszły rok, więc w pierwszej kolejności aktywizować będziemy te tereny, które tego wsparcia najbardziej potrzebują. Chcę też dodać, że owca ma być bardziej elementem krajobrazu, niż »czynnikiem ekonomicznym«. W projekcie, oprócz Urzędu Marszałkowskiego, biorą udział również inne jednostki, takie jak Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Izba Rolnicza -dodaje Motłoch.


Twórcy programu przewidują, że „Owca plus" przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej Jury oraz Be
skidów. Wychodzą również z założenia, że rozwój pasterstwa da szansę na stworzenie nowych miejsc pracy w hodowli, przetwórstwie oraz turystyce. Program zakłada także promo-cję produktów pochodzenia owczego, rękodzieła oraz tradycji hodowli.

źródło: gzc
dodał: AK

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: