Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Miliony trafią do Chybia

To będzie druga, po Cieszynie, w ostatnich latach tak duża inwestycja w powiecie. Chybie otrzymało ponad 31 milionów złotych dofinansowania na rozbudowę kanalizacji w gminie.

Wójt Gminy – Janusz Żydek podpisał umowę na największe w historii Gminy Chybie dofinansowanie projektu kanalizacyjnego. Inwestycja, której tytuł brzmi „Ochrona zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie jest realizowany i finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Oficjalne podpisanie umowy nastąpiło w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aleksandry Białej, natomiast ze strony NFOŚiGW zobowiązanie podpisał Prezes Zarządu – Kazimierz Kujda oraz p.o. Głównego Księgowego – Janusz Topolski.

- Prace przygotowawcze rozpoczęły się już kilka lat temu. Dokumentacja techniczna powstawała już za czasów mojej poprzedniczki, natomiast pełna dokumentacja, pozwolenie na budowę, dokumentacja aplikacyjna powstała już podczas mojej kadencji. Wyłoniono również firmę, który pomagała w specjalistycznych wyliczeniach ekonomicznych, które konieczne były składając wniosek w Narodowym Funduszu Ochrony środowiska – wyjaśnia wójt Chybia Janusz Żydek. Jak dodaje, gmina nie złożyła wniosku podczas pierwszego naboru. - Podjąłem decyzję, aby dodać do projektu również urządzenia związane z fotowoltaiką. Chodziło o obniżenie kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Te decyzje wpłynęły na podniesienie punktacji wniosku. W drugim konkursie, do którego złożyliśmy wniosek, zajęliśmy na liście rankingowej czwarte miejsce. – mówi.

Jak szacuje wójt, obecnie gmina skanalizowana jest w ponad 50%. Dzięki nowej inwestycji, praktycznie całość Chybia i jego sołectw będzie miało kanalizacje. - Oczywiście chodzi o obszar aglomeracji. Oczywiście są miejsca gdzie do odległych budynków kanalizacja nie będzie doprowadzana, ale i wówczas pomyślimy nad pomocom tym mieszkańcom przy budowie przydomowej oczyszczalni. – dodaje Żydek.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Chybie na terenie miejscowości: Chybie, Mnich, Frelichów, Zarzecze, Zaborze o łącznej długości ponad 46 km. Koszt całkowity przedsięwzięcia oszacowano na kwotę niespełna 60 milionów złotych z czego 31,3 miliona zł pochodzi z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Dodatkowo projekt uwzględnia doposażenie oczyszczalni ścieków Mnich w nowoczesne urządzenia oraz sieci technologiczne zapewniające poprawienie właściwości energetycznych osadów ściekowych, umożliwiając ich efektywne wtórne wykorzystanie, oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni celem produkcji zielonej energii na potrzeby własne.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków społecznych, gospodarczych i przyrodniczych Gminy Chybie poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej a przez to ograniczenie przedostawania się do wód i gleb zanieczyszczeń szkodliwych dla życia oraz zdrowia. Realizacja inwestycji wpływa także pozytywnie na rozwój gospodarczy gminy poprzez umożliwienie przedsiębiorstwom dostosowania infrastruktury technicznej do krajowych i europejskich wymogów sanitarnych.

W najbliższym czasie gmina Chybie przystąpi do pierwszych przetargów. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 31 grudnia 2021 r. D duże prace kanalizacyjne realizowano w Chybiu w 2015 roku, wówczas skanalizowano sporą część Mnicha oraz część Chybia. Zobacz film: Chybie - kanalizacja gotowa.

JB

źródło: ox.pl
dodał: JB

Komentarze

2
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2017-04-27 20:12:52
ogregor6: I tak trzymać Panie Wójcie!!!!!!
2017-04-28 08:53:17
marian1951: I świetnie.Powinien być jeszcze bezwzględny obowiązek podłączania do sieci .
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: