Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

KWW Młodzi dla Powiatu Cieszyńskiego oraz KWW Młodzi dla Miasta Ustroń

W dniu 2 kwietnia 2024 roku w Miejskim Domu Kultury "Prażakówka" w Ustroniu odbył się wspólny Kongres Wyborczy KWW Młodzi dla Miasta Ustroń oraz KWW Młodzi dla Powiatu Cieszyńskiego. Wydarzenie było prowadzone przez założyciela i lidera siostrzanych komitetów Christiana Jaworskiego oraz Szefa Sztabu Wyborczego Szymona Muszera.

Na kongresie obecni byli mieszkańcy powiatu, którzy mieli okazję poznać kandydatów do Rady Miasta Ustroń oraz Rady Powiatu Cieszyńskiego. Przedstawione zostały również programy wyborcze obu komitetów, przy czynnym udziale kandydatów z każdego okręgu wyborczego do Rady Powiatu Cieszyńskiego. Prowadzący Kongres Szymon Muszer, podkreślił, że: opracowanie profesjonalnego programu wyborczego i zarejestrowanie pełnych list kandydatów w wyborach do Rady Miasta Ustroń, Rady Powiatu Cieszyńskiego, a także wystawienie kandydatki na Burmistrza Ustronia jest dla naszego środowiska ogromnym sukcesem, który wymagał dużego nakładu sił i przeprowadzenia wielogodzinnych rozmów z mieszkańcami o ich potrzebach i wizjach rozwoju Miasta i Powiatu. Chcemy odróżnić się od starych ugrupowań i dać mieszkańcom możliwość wyboru zmiany pokoleniowej i jakościowej. Uważamy, że polityka, również na szczeblu lokalnym, zasługuje na nową jakość, a młode osoby mogą wnieść wiele ciekawych pomysłów i nowej energii do organów jednostek samorządu terytorialnego. Przemowę wygłosił również Christian Jaworski, który stwierdził, że: Miastem Ustroń i Powiatem Cieszyńskim można zarządzać znacznie lepiej niż czynią to obecne władze ze starostą Szczurkiem na czele. Nadszedł czas, aby odsunąć od władzy stare, zmęczone elity, które rządzą nieudolnie bez pomysłu i programu, mając na względzie głównie swoje prywatne interesy, przede wszystkim diety i wypłaty. 3 z 5 obecnych członków zarządu powiatu jest w wieku emerytalnym. Ci ludzie od wielu lat funkcjonują w polityce. Dajmy im odpocząć. Młode pokolenie powinno współdecydować o sprawach lokalnych, partycypować w samorządach. Jego głos nie może pozostać ignorowany. My chcemy rozbić stare układy, mamy odpowiednie kompetencje, wyższe wykształcenie, doświadczenie międzynarodowe, znamy języki obce, a przede wszystkim chęci do działania. Miasto i Powiat, potrzebują reform, planu działania i konkretnych wizji rozwoju. Chcemy rozwiązać problemy, z którymi borykają się mieszkańcy Ustronia oraz Powiatu Cieszyńskiego. Autobusowy transport publiczny, szpital powiatowy w Cieszynie, infrastruktura drogowa, placówki edukacyjne - wszystkie te obszary są zaniedbane i niedoinwestowane. My mamy plan i wiemy jak to zrobić! Programy wyborcze naszych dwóch siostrzanych komitetów zostały przygotowane w oparciu o szerokie konsultacje z mieszkańcami. Wsłuchiwaliśmy się przede wszystkim w głos mieszkańców i znamy ich potrzeby!

 

Podczas wydarzenia zaprezentowano poszczególnych kandydatów do Rady Powiatu Cieszyńskiego w kolejności numeracji na liście:

 • Okręg nr 1 - Cieszyn: Krystian Kukuczka, Dominika Baszczyńska, Marlena Krupa, Wiktoria Szul-Jakieła, Patryk Stefański, Magdalena Przeworska oraz Wojciech Spandel;
 • Okręg nr 2 - Dębowiec-Goleszów: Olaf Warzecha, Maria Kulesza, Patryk Sikora, Gabriela Kohut, Kamil Trąbała;
 • Okręg nr 3 - Hażlach-Zebrzydowice: Dawid Chodura, Anna Parchańska, Przemysław Lose, Oliwia Budzińska-Drężek, Rafał Szpin, Ewelina Kubica-Żyła;
 • Okręg nr 4 - Chybie-Strumień: Paweł Mikołajczyk, Justyna Łowicka, Paweł Kuboszek, Marcela Wajsman, Sebastian Sudoł, Agnieszka Wisełka;
 • Okręg nr 5 - Skoczów: Barbara Wojtyła-Sikora, Łukasz Miodoński, Sara Gajewska, Błażej Gawlas, Angelika Bury, Marcin Bączek;
 • Okręg nr 6 - Brenna-Ustroń: Christian Jaworski, Marta Zając, Konrad Waliczek, Dagmara Moskała, Kinga Bury, Emilia Holeksa, Szymon Muszer;
 • Okręg nr 7 - Istebna-Wisła: Piotr Kilian, Sabina Cieślar, Przemysław Legierski, Angelika Heller, Krzysztof Witos, Barbara Krężelok.

 

Kandydatem na Starostę Powiatu Cieszyńskiego jest Christian Jaworski.

 

 

Omówiono również program wyborczy, który przedstawia się następująco:

 • wydłużenie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie do godz. 18:00 w jednym dniu w tygodniu;
 • dostosowanie komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców powiatu, tak aby była dostępna i przyjazna dla młodzieży i osób dojeżdżających do Cieszyna z innych gmin, a także dla osób z niepełnosprawnościami i starszych (większa ilość połączeń autobusowych, jeden bilet autobusowy na wszystkie linie w całym powiecie, zastąpienie prywatnych firm transportowych publicznym przewoźnikiem na wzór Komunikacji Beskidzkiej w sąsiednim Powiecie Bielskim, sukcesywne wprowadzanie niskopodłogowego taboru);
 • poprawa stanu publicznej opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez zatrudnienie nowych lekarzy i przywrócenie oddziału pediatrycznego oraz oddziału chirurgii dziecięcej w szpitalu powiatowym w Cieszynie;
 • zwiększenie środków finansowych przeznaczanych na sport i kulturę w powiecie (stworzenie specjalnego programu stypendialnego dla uzdolnionych sportowców, większe środki dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych);
 • rozwój e-usług publicznych i elektronicznej administracji w Powiecie Cieszyńskim – przywrócenie internetowej rezerwacji wizyt w starostwie powiatowym oraz uruchomienie specjalnego paczkomatu do odbioru wybranych dokumentów wydawanych przez starostwo (np. dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne);
 • wprowadzenie języka czeskiego jako nowy przedmiot do wyboru w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat;
 • utworzenie powiatowego budżetu obywatelskiego – to mieszkańcy powiatu zdecydują na co przeznaczyć część wydatków budżetowych (na wzór funkcjonujących już gminnych i miejskich budżetów obywatelskich);
 • stworzenie powiatowej mapy potrzeb infrastruktury drogowej, czyli systematyczne remonty najbardziej zaniedbanych dróg powiatowych, budowa chodników, zastąpienie ronda tymczasowego na skrzyżowaniu ul. Bielskiej i Wiślańskiej w Cieszynie nowym rondem stałym;
 • zwiększenie dostępności instytucji powiatowych dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i o ograniczonej mobilności (budowa wind i podjazdów w szkołach publicznych prowadzonych przez powiat, czyli w liceach, technikach, szkołach branżowych lub zawodowych oraz w budynkach administracyjnych – w tym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie);
 • utworzenie powiatowej rady seniorów – my młodzi chcemy słyszeć głos osób starszych i skorzystać z ich doświadczenia;
 • utworzenie młodzieżowej rady powiatu wyposażonej w odpowiedni budżet i narzędzia, która byłaby swoistą „szkołą samorządu terytorialnego”;
 • utworzenie platformy spotkań, wymiany doświadczeń dla różnych pokoleń – młodzi uczą starszych, a starsi młodych (młodzieżowa rada powiatu wraz z powiatową radą seniorów realizowałaby cykl wydarzeń z zakresu dialogu międzypokoleniowego);
 • zawarcie umów partnerskich z innymi powiatami oraz umów o współpracy międzynarodowej z jednostkami samorządu terytorialnego średniego szczebla w innych państwach w celu organizacji wymian krajowych i międzynarodowych, wydarzeń transgranicznych, szkoleń i warsztatów dla różnych grup społecznych w powiecie, m.in. seniorów, młodzieży szkolnej, strażaków ochotników, członkiń KGW, nauczycieli, przedstawicieli organizacji pozarządowych;
 • rozwój polityki społecznej, tj. unowocześnienie i rozbudowa domów pomocy społecznej w powiecie, budowa nowoczesnego powiatowego domu seniora, wsparcie projektów asystenckich dla osób z niepełnosprawnością, wprowadzenie i sfinansowanie dedykowanej publicznej i darmowej „taksówki” dla osób z niepełnosprawnościami;
 • wprowadzenie zajęć na strzelnicy z obsługi broni palnej i pneumatycznej dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat cieszyński w ramach „edukacji dla bezpieczeństwa”;
 • wdrożenie zajęć fakultatywnych z przedsiębiorcami w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat (warsztaty na temat przedsiębiorczości i założenia własnej firmy);
 • reorganizacja i wzmocnienie kadrowe Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, w celu zwiększenia skuteczności pozyskiwania dotacji i preferencyjnych kredytów z UE, programów rządowych oraz innych instytucji;
 • wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu cieszyńskiego poprzez stworzenie bazy projektów, konkursów oraz przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli OSP w zakresie tworzenia i składania wniosków w celu ułatwienia pozyskania dofinansowania na zakup sprzętu, wyposażenia, a także utworzenie swoistej „mapy potrzeb” dla sprawniejszej koordynacji pozyskiwania funduszy;
 • utworzenie Biura Współpracy Międzynarodowej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie koordynującego współpracę zagraniczną powiatu, odpowiedzialnego m. in. za pisanie wniosków projektowych w celu pozyskania środków na organizowanie wymian międzynarodowych i szkoleń zagranicznych dla uczniów powiatowych szkół ponadpodstawowych (we współpracy z dyrekcją tych szkół);
 • budowa nowych ścieżek rowerowych, ze szczególnym uwzględnieniem trasy Cieszyn-Ustroń;
 • organizacja corocznego, dużego festiwalu muzycznego we współpracy z Miastem Cieszyn.

 

Następnie przedstawiono kandydatów do Rady Miasta Ustroń:

 • Okręg nr 1 - Katarzyna Maziarczuk
 • Okręg nr 2 - Magdalena Porębska
 • Okręg nr 3 - Kamil Szafarz
 • Okręg nr 4 - Marta Kosińska
 • Okręg nr 5 - Michał Kubień
 • Okręg nr 6 - Patryk Bujok
 • Okręg nr 7 - Konrad Lubiński
 • Okręg nr 8 - Arkadiusz Błahut
 • Okręg nr 9 - Konrad Mojeścik
 • Okręg nr 10 - Paweł Błahut
 • Okręg nr 11 - Krzysztof Mojeścik
 • Okręg nr 12 - Paweł Porębski
 • Okręg nr 13 - Daniel Husar
 • Okręg nr 14 - Łukasz Sajan
 • Okręg nr 15 - Tomasz Niemiec

 

Kandydatką na Burmistrza Ustronia jest Katarzyna Maziarczuk.

 

 

 

Program wyborczy KWW Młodzi dla Miasta Ustroń przedstawia się następująco:

 • wydłużenie godzin pracy Urzędu Miasta Ustroń w jednym dniu w tygodniu do godz. 17:00, tak aby urząd był bardziej dostępny dla mieszkańców;
 • znaczne obniżenie opłat za wywóz segregowanych śmieci, które obecnie są najwyższe w całym powiecie (m.in. poprzez wprowadzenie ulgi za kompostowanie w wysokości 6 zł na wzór miasta Wisły oraz obniżenie kosztów działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ustroniu);
 • budowa drugiego miejskiego żłobka oraz nowego przedszkola;
 • rozbudowa lub budowa nowego miejskiego domu spokojnej starości;
 • dofinansowanie do zabiegów sterylizacji psów i kotów, które będzie przysługiwało mieszkańcom;
 • zwiększenie dofinansowania dla organizacji pozarządowych i budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt;
 • rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta;
 • prowadzenie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami - budowa wind w szkołach, instytucjach miejskich oraz w budynku urzędu miasta;
 • utworzenie młodzieżowej rady miasta wyposażonej w odpowiedni budżet i narzędzia, która byłaby swoistą „szkołą samorządu terytorialnego”;
 • likwidacja straży miejskiej i przekazanie zaoszczędzonych w ten sposób środków finansowych na ważniejsze cele;
 • reorganizacja i wzmocnienie kadrowe Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Miasta Ustroń, w celu zwiększenia skuteczności pozyskiwania dotacji i preferencyjnych kredytów z UE, programów rządowych oraz innych instytucji;
 • uruchomienie regularnej linii autobusowej z centrum Ustronia na Równicę, tak aby ograniczyć ilość wjeżdżających na górę samochodów;
 • uruchomienie dodatkowych połączeń autobusowych wspólnie z władzami powiatu, tak aby wyeliminować wykluczenie transportowe mieszkańców bocznych dzielnic Ustronia, m.in.: Lipowca, Nierodzimia, Jaszowca i Dobki;
 • stworzenie miejskiej mapy potrzeb infrastruktury drogowej, budowa chodników i systematyczne remonty najbardziej zaniedbanych dróg gminnych, m.in.: ul. Sanatoryjna, Leśna, Krzywaniec, Bernadka oraz powiatowych;
 • rozszerzenie uprawnień posiadaczy karty mieszkańca m.in.: tańsze parkowanie - powyżej 2 h bezpłatnego parkowania 5 zł bez limitu czasowego, wjazd koleją linową na Czantorię za symboliczną złotówkę, niezależnie od dnia;
 • organizacja corocznego, dużego młodzieżowego festiwalu muzycznego;
 • uruchomienie regularnego połączenia szynobusowego pomiędzy Ustroniem a Wisłą, co pozwoliłoby zredukować korki i uatrakcyjnić lokalną ofertę komunikacyjną i turystyczną;
 • utworzenie stacji pogotowia ratunkowego w Ustroniu wspólnie z władzami powiatu;
 • poprawa jakości powietrza poprzez systematyczne eliminowanie nieekologicznych źródeł ciepła, dopłaty do odnawialnych źródeł energii i pomoc finansowa w wymianie starych kotłów grzewczych;
 • utworzenie Biura Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Ustroń koordynującego współpracę zagraniczną. Nawiązywanie nowych partnerstw z innymi miastami i uzdrowiskami za granicą;
 • remont obiektów sportowych i dofinansowanie klubów sportowych.

 

Na zakończenie głos zabrał założyciel i lider obu komitetów, dziękując wszystkim za przybycie oraz wyrażając nadzieję na pozytywny wynik wyborczy. Specjalne podziękowania skierował do Szefa Sztabu Wyborczego oraz pełnomocnika wyborczego KWW Młodzi dla Powiatu Cieszyńskiego Szymona Muszera, osób odpowiedzialnych za tworzenie grafik oraz filmów: Mateusza Sikory, Marty Kosińskiej oraz Anniki Warzechy, pełnomocnika wyborczego KWW Młodzi dla Miasta Ustroń Roberta Kłosowskiego, jak również Magdalenie Porębskiej, wspierającej organizacyjnie oba komitety, a także wszystkim innym, którzy aktywnie angażowali się w prowadzenie kampanii wyborczej.

 

Po oficjalnym zakończeniu Kongresu nadszedł czas na rozmowy z mieszkańcami, gdzie poszczególni kandydaci odpowiadali w indywidulanych rozmowach na zadane pytania.

 

Artykuł sponsorowany

Materiał Komitetu Wyborczego Wyborców Młodzi Dla Powiatu Cieszyńskiego

źródło: ox.pl
dodał: NG
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: