Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Kolejna porcja wiedzy w COP w Bielsku-Białej

Centrum Organizacji Pozarządowych w Bielsku Białej zrealizowała wraz z partnerem ze Słowacji kolejne szkolenia online dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z rejonu pogranicza. Tym razem Uczestnicy szkoleń skupili się na tajnikach narzędzi do efektywnego promowania oraz na zarządzaniu informacjami w kampaniach promocyjnych.

W ubiegłym tygodniu (18-19.10.2022) Uczestnicy projektu zajęli się tematami: Przygotowanie strategii marketingowej działań statutowych w organizacji oraz Promocja miejsca oraz kształtowanie wizerunku organizacji działającej na rzecz dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej.

W ostatnich dniach pracownicy organizacji pozarządowych z pogranicza wzięli udział w szkoleniach:

24.10.2022  - Narzędzia efektywnego promowania na rzecz działań dziedzictwa kulturowego -

Zakres szkolenia: 
1.Co to są narzędzia promocji?
- online, offline, płatne, bezpłatne.
2.Z jakich narzędzi promocji można korzystać?
- najważniejsze technologie, serwisy internetowe.
3. Jak dobrać właściwe narzędzia promocji, żeby osiągnąć zamierzony cel?
- umiejętność wykorzystania nowoczesnych rozwiązań 
i połączenia kilku narzędzi.
4.Instrumenty promocji w procesie komunikacji z odbiorcami.

25.10.2022 r.  - Promocja dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej – zarządzanie informacjami w kampaniach promocyjnych organizacji 

Zakres szkolenia:
1.Zarządzenie informacją w marketingu
2.Formułowanie komunikatów reklamowych
3.Systemy informacji marketingowej
4.Dobre praktyki w zarządzaniu informacjami w kampaniach promocyjnych

Mikroprojekt  „Promowanie dziedzictwa kulturowego i współpracy transgranicznej regionu dzięki zwiększeniu kompetencji kadry organizacji  pozarządowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014- 2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Więcej o projekcie na stronie: https://bielsko-biala.pl/interreg


Ďalšia časť vedomostí v COP

Centrum mimovládnych organizácií v Bielsko-Białe spolu s partnerom zo Slovenska uskutočnilo ďalšie online školenia pre zástupcov mimovládnych organizácií z pohraničného regiónu. Tentokrát sa účastníci školenia zamerali na tajomstvá nástrojov na efektívnu propagáciu a na správu informácií v propagačných kampaniach.

Minulý týždeň (18-19.10.2022) Účastníci projektu sa zaoberali nasledovnými témami: Príprava marketingovej stratégie pre štatutárne aktivity v organizácii a Propagácia miesta a formovanie imidžu organizácie pracujúcej pre kultúrne dedičstvo a cezhraničnú spoluprácu.

V posledných dňoch sa zamestnanci mimovládnych organizácií z pohraničia zúčastnili školení:

24.10.2022 - Nástroje na efektívnu propagáciu aktivít v oblasti kultúrneho dedičstva -

Rozsah školenia: 1.Co sú propagačné nástroje?
- online, offline, platené, zadarmo.
2.Aké propagačné nástroje môžem použiť?
- najdôležitejšie technológie, webové stránky.
3. Ako si vybrať správne propagačné nástroje na dosiahnutie zamýšľaného cieľa?
- schopnosť používať moderné riešenia a kombinovať niekoľko nástrojov.
4.Propagačné nástroje v procese komunikácie s príjemcami.

 25.10.2022 - Podpora kultúrneho dedičstva a cezhraničná spolupráca – informačný manažment v propagačných kampaniach organizácie

Rozsah školenia:
1. Správa informácií v marketingu
2.Formulácia reklamných odkazov
3.Marketingové informačné systémy
4.Osvedčené postupy v oblasti riadenia informácií v propagačných kampaniach

Mikroprojekt "Podpora kultúrneho dedičstva a cezhraničnej spolupráce regiónu zvyšovaním kompetencií pracovníkov mimovládnych organizácií" spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom beskydského euroregiónu.

Viac o projekte na: https://bielsko-biala.pl/interreg

Artykuł sponsorowany

źródło: ox.pl
dodał: NG
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: