Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Istebna podsumowuje 2019 rok

Istebniański magistrat opublikował na swojej stronie internetowej Raport o Stanie Gminy Istebna za rok 2019.

Przygotowanie takiego opracowania to obowiązek każdej gminy w Polsce, który obowiązuje od ubiegłego roku. W raporcie znajdują się informacje o działalności poszczególnych jednostek samorządu, dane finansowe, czy sprawozdania z realizacji inwestycji gminnych. Cały dokument z Istebnej, liczący 84 strony, można znaleźć tutaj

W jego podsumowaniu Łucja Michałek podkreśla, że władze samorządowe w centrum uwagi postawiły mieszkańców trójwsi. - Zależy nam bowiem już nie tylko na potencjalnych inwestorach, ale w sposób szczególny chcemy tych wszystkich skromnych i pracowitych mieszkańców, kótrzy ze swoimi rodzinami przez lata tworzyli i dbali o piękno kultury i życia w tym niezwykłym zakątku naszej Ojczyzny - pisze wójtka gminy na trójstyku.

Jak dodaje, samorządowi bardzo zależy na promocji istebniańskiej kultury. - Chcę, aby ministrowie, posłowie, czy inni przedstawiciele administracji publicznej widzieli jak żyją beskidzcy górale i by szanowali naszą kulturę. Szczęśliwie udaje nam się tych przedstawicieli państwa polskiego gościć u siebie i szczęśliwie udaje się już zyskiwać ich zrozumienie, a liczymy, że w przyszłości będzie go jeszcze więcej. 

Zdaniem Łucji Michałek, gminę czeka wiele pracy przy nadchodzących inwestycjach i zmianach prawnych. - Duże zmiany czekają nas w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Stąd już od jakiegoś czasu przygotowujemy się do nowych, określonych prawem rozwiązań, licząc z jednej strony na zwiększenie się konkurencyjności firm zajmujących się odbiorem śmieci oraz na zmianę przepisów prawa tą konkurencyjność gwarantujących, a z drugiej strony licząc na samych mieszkańców, by coraz roztropniej podchodzili do problemu ilości wytwarzanych śmieci - zaznacza szefowa istebniańskiego samorządu, dodając, że od 1 stycznia przyszłego roku gmina za wywóz śmieci nie będzie płacić ryczałtu, a ekwiwalent za dokładną ilość odpadów. 

Jedną z najważniejszych dla gminy inwestycji jest budowa gazociągu. - W najbliższych latach możemy się spodziewać, że prace projektowe związane z siecią gazociągową zaczną przekładać się na inwestycje w terenie. Stąd nadal prosimy o życzliwe podejście do udostępniania swoich nieruchomości pod sieć gazową, gdyż ta inwestycja z pewnością przyczyni się do rozwoju naszej gminy i wpłynie na jakość powietrza, którym wszyscy oddychamy - pisze Michałek. 

KR/UG Istebna

 

źródło: ox.pl
dodał: Krzysztof Rojowski

Komentarze

32
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2020-05-15 10:08:06
krzysztof.nm: pani pochwaliła się bliskimi związkami gminy z bandą oszustów i złodziei z nowogrodzkiej, ale zapomniała wspomnieć o największym osiągnięciu - awansie społeczności do grona autorów haniebnych, pisanych pod dyktando kleru i politykierów deklaracji dyskryminacyjnych - nie widzę też wzmianki o ściągalności podatków od nieruchomości, to chyba wstydliwy temat dla bogobojnych radnych
2020-05-15 10:43:18
hanbes: amen...
2020-05-15 11:11:21
Vito: Haniebna deklaracja, którą podpisała Istebna, mówi, że rodzic ma prawo wyboru czy jego dziecko powinno chodzić na zajęcia lgbt i gender itp. Natomiast, gminy pracujące pod dyktando zachodu, dyskryminuja rodziców, którzy się na to nie godzą i ich dzieci muszą w takich zajęciach brać udział. Krzysiu jak i inne oszolomy oczarowane zachodem bardzo łatwo pomijając ten szczegół.
2020-05-15 11:15:50
Vito: Dodam jeszcze tylko, że w tej "haniebnej" ustawie nie ma ani słowa o zakazywaniu zajęć lgbt. Ustawa daje tylko albo aż prawo wyboru dla rodziców. I na tym polega to zaklamywanie lewactwa, nie wypada mówić że konserwatyści dają prawo wyboru więc mówią że zakazuja, bo pewnie i tak nikt tej ustawy nie przeczyta. I nie czytają właśnie oszolomy pokroju Krzyśka
2020-05-15 12:04:21
donekT: Kwestia GENDER stała się przedmiotem ostrego sporu, który dotyczy najgłębszych podstaw kultury, dlatego spór ten ma charakter bardzo emocjonalny i nie ma w nim miejsca na argumenty racjonalne. Ideologia GENDER stanowi współczesną mutację marksizmu, czyli ideologii NIEROZWIĄZALNEGO KONFLIKTU MIĘDZY KATEM A OFIARĄ (Teoria Krytyczna), w którym marksiści pełnią rzekomo misję obrońców uciemiężonej ofiary. Marksizm już wcześniej wskazywał różne nierozwiązywalne konflikty, które z biegiem lat okazywały się pozorne. Ideologia GENDER jako fundamentalny konflikt rzeczywistości i przyczynę jej immanentnej wadliwości wskazała KONFLIKT PŁCI będący praźródłem WSZELKIEJ PRZEMOCY, DOMINACJI, WYZYSKU I NIESPRAWIEDLIWOŚCI. W logiczny więc sposób jedyną metodą likwidacji wadliwej rzeczywistości JEST LIKWIDACJA TEGO ZRÓŻNICOWANIA PŁCI, KTÓRE JEST PODSTAWĄ KONFLIKTU. Takiemu oto rozumowaniu trudno odmówić logiki, co nie znaczy, iż przedstawione założenie jest prawdziwe.
2020-05-15 12:05:18
donekT: Warunkiem spełnienia drugiego założenia, b) WARUNKIEM LIKWIDACJI NIESPRAWIEDLIWOŚCI SPOŁECZNEJ, JEST LIKWIDACJA PODSTAWY TEJ NIESPRAWIEDLIWOŚCI, jest wykazanie, że nierówne role społeczne i wzorce zachowań przypisywane osobnikom o różnych płciach biologicznych, a utrwalające system niesprawiedliwości społecznej, nie są zdeterminowane przez płeć biologiczną (sex), nie są wynikiem naturalnych predyspozycji i potrzeb osobników o różnych płciach biologicznych, ale SĄ KONSTRUKTAMI STWORZONYMI PRZEZ SYSTEM NIESPRAWIEDLIWOŚCI (KULTURĘ) I NARZUCANYMI LUDZIOM W PROCESIE WYCHOWANIA.
2020-05-15 12:06:12
donekT: W ten sposób pewne kwestie przedstawia ideologia GENDER, co NIE ZNACZY, iż założenia tej IDEOLOGII GENDER SĄ PRAWDZIWE. IDEOLOGIA GENDER FORMUŁUJE JEDYNIE PEWIEN PRAKTYCZNY POSTULAT, który wykracza poza sferę teorii. Chodzi o to, iż tradycyjna, kształtująca się przez wieki (przynajmniej od roku 325) kultura stworzyła tak silne wzorce osobowe, wypełniła całe życie społeczne własnymi symbolami KONWENCJONALNEJ KULTUROWEJ PŁCIOWOŚCI, że warunkiem wyzwolenia człowieka i stworzenia nowej osobowości stała się konieczność LIKWIDACJI NIE TYLKO SYSTEMU WYCHOWANIA UTRWALAJĄCEGO REAKCYJNE WZORCE, ALE CZYNNE I AKTYWNE WYKORZENIENIE TYCH WZORCÓW, PRZEDE WSZYSTKIM OCZYSZCZENIE PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ Z SYMBOLI TE WZORCE UTRWALAJĄCYCH. Postulat ten zakłada przeprowadzenie NAJGŁĘBIEJ IDĄCEJ REWOLUCJI KULTUROWEJ, ZMIENIAJĄCEJ CHARAKTER KULTURY, NEGUJĄCEJ ZASTANĄ KULTURĘ (CHRZEŚCIJAŃSTWO).
2020-05-15 12:09:28
donekT: Skąd natomiast IDEOLOGIA GENDER zaczerpnęła tezę o stopniowym niewoleniu płci wraz z rozwojem kultury i postępem stosunków społeczno- ekonomicznych? Wynika to z myśli FRYDERYKA ENGELSA, które zawarł w wydanej w roku 1884 przez siebie pracy „POCHODZENIE RODZINY, WŁASNOŚCI PRYWATNEJ I PAŃSTWA”. W swej pracy Engels przedstawił ewolucję instytucji rodziny od hipotetycznej, wielopokoleniowej rodziny pierwotnej, w której każda generacja tworzyła zbiorowe małżeństwo bez stałych partnerów seksualnych. POWSTANIE WŁASNOŚCI PRYWATNEJ, zdaniem Engelsa, ZAKOŃCZYŁO EPOKĘ MATRIARCHATU, systemu plemiennego i rodowego, spowodowało ukształtowanie PATRIARCHALNEJ RODZINY MONOGAMICZNEJ, w której zdaniem Engelsa, kobieta jest całkowicie EKONOMICZNIE UZALEŻNIONA OD MĘŻCZYZNY I ZEPCHNIĘTA POZA SFERĘ ŻYCIA PUBLICZNEGO, DO SFERY GOSPODARSTWA DOMOWEGO (kobiety do garów? Kura domowa?). Engels twierdził, iż monogamia rozumiana jako wyłączność seksualna służyła zapewnieniu dziedzictwa własności w linii męskiej i doprowadziła do ekonomicznego zniewolenia kobiety, oraz jej społecznego upośledzenia. Na marginesie warto dodać, iż Marks w swoich zapiskach, małżeństwo traktował jako przejaw zinstytucjonalizowanej zbiorowej prostytucji, utrwalającej ekonomiczno- społeczne upośledzenie kobiety.
2020-05-15 12:10:43
donekT: Związane to było z poznaniem rządzących materią PRAW DIALEKTYKI, które zdaniem Marksa można było doświadczyć na drodze filozoficznych analiz. Stąd podobnie jak u Platona, to filozofowie, zdolni do rozumienia dialektyki, mieli stać na straży postępu. Prawa Dialektyczne w założeniu Marksa stały ponad prawami nauki (np. fizyki). Do esencji dialektyki miało należeć założenie o istnieniu prawa przemiany ilości w jakość, polegającego na NIEUSTANNEJ przemianie materii, co w konsekwencji sumarycznie prowadziło do punktu krytycznego i powstania nowej jakości, z czego wynikał postęp. Następne wysuwano prawo NIEUSTANNEGO ŚCIERANIA SIĘ PRZECIWIEŃSTW (teoria nierozwiązalnego konfliktu, teoria wadliwej rzeczywistości, krytyczna destrukcja), sprowadzające się do nieustannego konfliktu przeciwieństw, różnej jakości tej samej materii, czym WARUNKOWANY JEST POSTĘP, stąd czerpane były hasła, iż np. „W miarę postępów w budowie socjalizmu walka klasowa zaostrza się”. Możemy to również przełożyć na teorię walki płci. W związku z powyższym, na podstawie przedstawionych założeń i nawiązań (Luter, Feuerbach, Hegel), Marks materii przypisał cechy, które moglibyśmy określić jako IMMANENTNĄ BOSKOŚĆ. Materia dla Marksa jest wszystkim, wszystko wpisuje się w materię. W konsekwencji prowadzi to do EMANCYPACJI, wyrażającej się, chociażby w DEHUMANIZACJI, co stanowi istotę marksizmu, w każdej formie, walki klas, czy walki płci.
2020-05-15 12:12:13
donekT: UPOŚLEDZENIA PRZEZ WZGLĄD NA PŁEĆ. Nierównomierne obciążenie płci w procesie prokreacji jest faktem. Jednak obserwacje nawet prymitywnych społeczeństw, o kulturach pozbawionych aparatu terroru i prawa pisanego, czasem nawet instytucji sądu, nie stwierdziły, aby owe wynikłe z natury „upośledzenie” powodowało jakiekolwiek napięcia społeczne, wynikłe z różnic płci, czy negowania zaistniałego, naturalnego stanu rzeczy. Nawet w społecznościach matrylinearnych, gdzie dziedziczenie pozycji społecznej i stanu posiadania następowało w linii matki, nie przeszkadzało w sprawowaniu realnej władzy przez mężczyzn. Dopiero wraz z rozwojem społeczności, cywilizacji, kultury, powstaniem państwa, rozpadem rodziny wielopokoleniowej i pojawieniem się rodziny nuklearnej, zmianami stosunków społeczno- ekonomicznych, kobieta znalazła się w pozycji EKONOMICZNIE upośledzonej i stała się zależna od mężczyzny. Co ciekawe, implementacja rzekomo postępowego prawa napoleońskiego na polskim gruncie, na początku XIX wieku, nie polepszyła sytuacji prawnej kobiet, wręcz przeciwnie, pogorszyła.
2020-05-15 12:13:38
donekT: Z pozdrowieniami dla NEOMARKSISTOWSKIEGO KÓŁKA WZAJEMNEJ ADORACJI z cieszyńskiej przykopy, o TOTALITARNYCH skłonnościach…
2020-05-15 14:19:15
Wiederholec: Istebna się chwali. A czym może pochwalić się Cieszyn?
2020-05-15 15:06:23
hanbes: donek; w jaki sposób można porównywać krytykę polityki gminy Istebna z neomarksistowskim ruchem dodając do tego totalitaryzm? Mógłbyś rozwinąć ten temat? Dla mnie to brzmi jak OSTRY CIEŃ MGŁY...
2020-05-15 15:29:16
donekT: hanbes, "PAŃSTWO" PLATONA, przeczytaj parę razy, za którymś zrozumiesz. Wówczas będziesz wiedział, dlaczego pewne, WYBIÓRCZE, środowisko przyjęło właśnie symbol "LAMBDA" i do czego stanowi to nawiązanie. "MANIFEST KOMUNISTYCZNY" MARKSA i ENGELSA, czytał? Ze zrozumieniem? ... Do jakiej ideologii nawiązuje cieszyńska przykopa, pod czyim podpisuje się imieniem i co sobą prezentuje? To tylko cząstka szerszej całości... Jak przeczytasz lektury i będziesz miał o MARKSIZMIE jakieś pojęcie, będziesz odróżniał IDEOLOGIĘ od DOKTRYNY, wówczas dopiero możemy podyskutować.
2020-05-15 15:33:11
donekT: ... Typowy MARKSISTA gardzi zwykłym człowiekiem, uznaje człowieka za element materii z przeznaczeniem na unicestwienie. Nie podejmuje dyskusji na temat DOKTRYNY, bo ta zarezerwowana jest dla tych WTAJEMNICZONYCH. Wszelkie ataki wymierzone w istotę marksizmu ośmiesza lub pomija milczeniem.
2020-05-15 15:41:46
hanbes: O Panie! Twój naukowy bełkot wprost zwala z nóg! Pozwól, Cieszyński Mędrco wyrazić podziw za biegłość i znajomość Koranu Komunistycznego..! W zamian spełnij prośbę niedouczonego lewaka: POCAŁUJ MNIE W DUPĘ!
2020-05-15 16:58:22
krzysztof.nm: ...a tymczasem PiS-owska władza solidaryzuje się z konsekrowanymi pedofilami i ochraniającymi je biskupami: "Autorem pisma ze stycznia 2019 r. jest Tomasz Szafrański, dyrektor biura prezydialnego Prokuratury Krajowej. Potwierdza, że kościelne dokumenty mogą być dowodami w śledztwach, ale ostrzega, by nie drażnić Kościoła: Zasada autonomii wymaga, aby organy państwa w relacjach z instytucjami kościelnymi opierały się na współdziałaniu, rezygnując z wykorzystywania uprawnień władczych w sposób antagonistyczny". "W dokumencie czytamy, że decyzję o żądaniu kościelnych akt prokuratorzy powinni podejmować z rozwagą. Jeśli Kościół odmówi, mają ocenić, na ile potrzebne są im akta. Mogą się domagać ich wydania tylko w sytuacji, gdy w inny sposób nie można ustalić danych sprawcy czy pokrzywdzonego. Jeśli dokumenty miałyby stanowić jedynie dowód uzupełniający, prokuratorzy -poza wyjątkowymi sytuacjami - mają odpuścić"
2020-05-15 17:26:41
donekT: hanbes-Q, Bóg zapłać dobry człowieku! Dziękujemy za spodziewaną reakcję.
2020-05-15 17:39:38
krzysztof.nm: Vito - albo czytałeś uchwałę "anty-LGBT" i ł ż e s z jak bura suka, albo n i e czytałeś i jesteś w temacie c i e m n y jak tabaka w rogu robiąc za pożytecznego i d i o t ę - sam tytuł uchwały mówi o "powstrzymywaniu ideologii LGBT", potem jest już tylko gorzej: "w związku z wywołaną w o j n ą ideologiczna... podejmuje deklarację 'Samorząd w o l n y od LGBT... r a d y k a ł o w i e dążący do r e w o l u c j i kulturowej w Polsce a t a k u j ą wolność słowa, n i e w i n n o ś ć dzieci, a u t o r y t e t rodziny i szkoły oraz s w o b o d ę przedsiębiorców..."
2020-05-15 17:46:52
krzysztof.nm: "będziemy bronić naszej wspólnoty!... dla dobra życia, rodziny i wolności deklarujemy... na wartościach chrześcijańskich... nie będzie ingerować w sferę prywatną rodzin... nie damy narzucić sobie problemów i konliktów które niesie LGBT... nie zgadzamy się na instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności tzw latarników... zrobimy wszystko by do szkół nie mieli wstępu gorszyciele zainteresowani seksualizacją dzieci... nie pozwolimy wywierać administracyjnej presji na rzecz politycznej poprawności słusznie nazywanej homopropagandą... będziemy chronili nauczycieli i przedsiębiorców przed narzucaniem im nieprofesjonalnych kryteriów działania w pracy wychowawczej... "
2020-05-15 17:51:10
krzysztof.nm: nazwać ten s t e k inspirowanych bez wątpienia pospolitą g ł u p o t ą i wiejskim politykierstwem i d i o t y z m ó w haniebnym, to tak naprawdę prawić mu komplement - w rzeczywistości to śmierdzące z daleka faryzejstwem, obłudą, zakłamaniem i ciemnotą ł a j n o - a ci, co nad nim klaszczą, to obrzydliwi łajna smakosze
2020-05-15 18:57:11
donekT: TOTALITARYZMY XX WIEKU, Zwłaszcza NAZIZM, FASZYZM i KOMUNIZM w swej istocie odnosiły się właśnie do MARKSIZMU i IDEALIZMU NIEMIECKIEGO. Marks w "Manifeście Komunistycznym" wyraźnie zastrzegł, iż warunkiem powodzenia zaprowadzonych zmian jest SYSTEM TOTALITARNY, inaczej, zdaniem samego Marksa, projekt nie może się powieść. NEOMARKSIZM stanowi kolejną mutację marksizmu, co zostało wykazane, ze swej istoty dąży do zaprowadzenia SYSTEMU TOTALITARNEGO na miarę XXI wieku i to W SKALI GLOBALNEJ. Kiedy NOWY TOTALITARYZM XXI WIEKU stanie się rzeczywistością, ISTEBNEJ i podobnym do ISTEBNEJ gminom zostanie przyznana racja, oby tylko wówczas jeszcze nie było za późno.
2020-05-15 19:09:20
jasper: donek vel bronek, placa ci chociaz za te brednie, ktore wypisujesz czy jestes troll wolontariusz?
2020-05-15 19:15:18
donekT: A tymczasem, cieszyńska przykopa odwołuje się właśnie do nauczania MARKSA, promuje w regionie zmodyfikowaną wersję MARKSIZMU, próbuje wywierać wpływ na LOKALNĄ POLITYKĘ, STYGMATYZOWAĆ, ZAKŁAMYWAĆ LOKALNĄ HISTORIĘ, krzewić kolejne formy nacjonalizmu (nacjonalizm śląski), Tolerancję rozumie zupełnie inaczej niż nam się wydaje, jako TOLERANCJĘ REPRESYWNĄ, która oznaczą tolerancję dla "postepowych" mniejszości i nienawiść, i pogardę wobec ogółu. Polska KONSTYTUCJA powinna nie tylko zakazywać NAZIZMU, FASZYZMU i KOMUNIZMU, ale zwłaszcza MARKSIZMU, do którego nawiązywały te w KONSTYTUCJI wymienione.
2020-05-15 19:17:00
donekT: jasper-Q, jeżeli gdzieś dopatrujesz się niekonsekwencji, po prostu to wykaż ...
2020-05-15 19:40:45
Wiederholec: Zauważyłem, że niejaki krzysztof.nm nic mądrego nie umie napisać. Zazwyczaj umieszcza cytaty lub linki do innych artykułów bądź ubliża osobom mających prawicowe poglądy. Nie potrafi sklecić żadnego interesującego komentarza na aktualny temat.
2020-05-15 21:54:08
jasper: doneczki & co. - zacytulcie lepiej cos z pracy doktorskiej Kaczynskiego i zapytajcie w partii PiSS na ile Jarek zmienil swoje poglady o korzysciach marksizmu !?
2020-05-15 22:01:07
jasper: A moze na ten temat sie wypowiecie - „ Nie draznic KK w sprawie pedofilii ksiezy”. Tajne i bulwersujace wytyczne dla prokuratorow. Pismo jest tutaj: static.im-g.pl/im/9/25282/m25282809,PISMO-PROKURATURA-KRAJOWA.pdf Naprawde warto przeczytac. W tym panstwie ksieza katoliccy naprawde moga dalej spokojnie molestowac i krzywdzic wasze dzieci i wnuki.
2020-05-15 22:06:03
jasper: To historia o tym, jak wladza panstwowa doklada wszelkich staran, by przywodcy koscielni i ich podwladni mieli mozliwosc przygotowania sie do skladania zeznan. Jak rzadzacy czyli PiS dbaja o to, by kaplani mogli zminimalizowac lub zaprzeczyc swojemu udzialowi w krzywdzeniu dzieci, niezaleznie od tego, czy polegal na bezposredniej przemocy czy przyzwoleniu i ukrywaniu przestepcow w sutannach.
2020-05-15 22:33:54
Wiederholec: jasper nie wiedziałem, że jesteś pełnomocnikiem krzysztof.nm. Dla Was zrobię wyjątek i napiszę drukowanymi literami: PISZECIE KOMENTARZE (POSTY) NIE NA TEMAT.
2020-05-16 05:49:20
krzysztof.nm: wypocił gamoń na temat... シ
2020-05-16 07:13:16
hanbes: Jasper; ten browar aktualny? A czas się zbliża, juz w poniedziałek...
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: