Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Gość Ox. pl - Gabriela Staszkiewicz - "Burmistrz"

Jakie wyzwania czekają Cieszyn? Jak nasz Gość prognozuje współpracę z Radą Miasta? Jacek Porzycki zapytał również o drogi, mieszkania i finanse. Zapraszamy do obejrzenia odcinka.
źródło: ox.pl
dodał: red

Komentarze

11
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2024-04-28 16:44:49
czytelnikfan1: Wracając stare biedne czasy. Od 1 lipca prąd ostro w górę ! ? Tymczasem PGNiG już rozsyła do klientów @ z informację o nowych stawkach obowiązujących od 1 lipca 2024. Wynika z tego; jak ktoś płacił np: 80 złotych za 2-mce , to od 1 lipca będzie płacić aż około 150 złotych ( 60 gr. zamiast 25 gr. /kWh - zużycie 200 kwh / 2 - mce) Szykują się także podwyżki cen wody. Nowy rząd zapowiedział przywrócenie kompetencji do zatwierdzania taryf za wodę i ścieki wyłącznie radom gmin a nie jak dotychczas Wodą Polskim !
2024-04-28 16:54:41
1234567890: Tia ,a coś ty myślał,że sielanka z tarczami będzie można ciągnąć w nieskończoność???? Te barany z pisu zamiast sukcesywnie małymi krokami podnosić ceny żeby nie było skoku cenowego,mrozili coby ino wygrywać kolejne wybory.
2024-04-28 20:11:04
Hera: Pani burmistrz gratuluję wyboru na drugą kadencję.Pierwsza była trudna a druga chyba będzie trudniejsza. Wierzę jednak że da pani radę i nasze miasto będzie bezpiecznie rozwijało się pod pani rządami.Powodzenia.
2024-04-29 08:43:53
RysiekK22: jeżeli zrealizują swój najgłupszy plan czyli parking na liburni to nie bydzie "rozwoju" ino zacofywanie.
2024-04-29 11:57:32
Mach: Szanowna pani Burmistrz- wysłuchałem Pani powyborczego wywiadu. Wybory już się zakończyły więc, rozmowa moim zdaniem powinna być bardziej konkretna z mieszkańcami. Zatem nie wystarczy ogólnie mieszkańcom powiedzieć ,że będą remontowane drogi, ale wobec zatwierdzonego budżetu na rok 2024 wypada powiedzieć, które drogi w 2024 będą remontowane i za jaką kwotę, oczywiście możana też podać ,które będą remontowane w następnych latach i jaki będzie ich szacunkowy koszt remontu bo przecież w fazie projektowej pewnie są już oprcowane- tę konkretną wiedz już Pani posiada w przeciwiestwie do większości mieszkańców ,którzy w tym momencie Pani słuchają i oczekujemy konkretów. Jeżeli chodzi o zadłużenie miasta i odnoszenie poziomu tego zadłużenia do całkowitych dochodów miasta, to oczywiście można uważać ,że miasto jest po stronie jeszcze bezpiecznej biorąc pod uwagę ustawę budżetowa w zakresie finansowania gmin, jednak lepiej zadłużenie gminy odnosić do dochodów własnych gminy, bo przecież to z tych dochodów spłacane jest zadłużenie a nie np. ze środków przeznaczonych na finansowanie oświaty bo tych pieniędzy jako dotacje celowe na nic innego nie można wydać. Moja sugestia wcześniej przekazywana , powinna polegać na zwiększeniu dochodów własnych poprzez przejęcie czynszy z lokali komercyjnych przez bezpośrednio budżet miejski a nie wyposażenie spółki prawa handlowego jakim stał się Zakład Budynków Miejskich nie tylko w majątek jakim były budynki miejskie ale także pozbawienie się dochodu z tych budynków głównie z lokali użytkowych. Tutaj pragnę też zapytać ,i proszę udzielić mi precyzyjnej odpowiedzi, czy owe 16 lokali wybudowane przez ZBM, są rzeczywiście lokalami komunalnymi czy też stanowią własność ZBM-u, bo to zasadnicza różnica nawet jeśli przyjmiemy ,że ZBM jest spółką z. o.o ze 100% kapitałem miejskim? Ostatecznie zawsze wypada spojrzeć na to pod wzgl. efektywności gospodarowania- w gruncie rzeczy ZBM- utrzymuje swój wydział inwestycyjny, podobnie miasto również ma taki wydział. W sytuacji ograniczonych dochodów własnych miasta dublowanie takich wydziałów jest drogie skora ma je miasto i spółka zależna miasta jakim jest ZBM, a zaangżowane w nich służby słabo wykorzystane- i cięcia personalne w tych wydziałach są pożądane jeśli środki inwestycyjne są tak ograniczone. Czy rzeczywiście takie budowanie może być tanie? Przecież nawet ZBM zatrudnia kolejnego pośrednika inwestycyjnego. Proszę sobie zrobić takie rozeznanie- np. ilość środków finansowych wypłacanych procownikom wydziału socjalnego-pomocy społecznej na ul. Skrajnej wraz z obciązeniami i porównać z kwotą wypłacanych doraźnie w formie gotówkowej i rzeczowej mieszkańcom na pomoc socjalną- wyjdzie ,że to osoby potrzebujące utrzymują wydział socjalny wypełniony urzędnikami ,którzy niejednokrotnie również angażują do tej pomocy społecznej kolejnych pośredników. Tak też się ma sprawa ZBMu i drogiego budowania mieszkań 'jeszcze raz pytam czy naprawdę "komunalnych". Proszę to traktować jako życzliwą radę.
2024-04-29 14:14:13
"tom": ... już widzę jak Pierwsza i Jedyna skorzysta z tej życzliwej rady, gdy wygodniej jest rządzić spółkami poza świadomością i wiedzą RM ( oczywiście ta wygoda nie dotyczy tylko burmistrza, ale radnych także). Tam gdzie rządy są bezpośrednie i istnieje możliwość ingerencji przynajmniej kontrolnych przez RM, tam dopiero widać zaangażowanie i kompetencje np. w MZD, gdzie dziury mnożą się na potęgę w asfalcie, w sąsiedztwie utworzonych w wysepkach plastikowych kwietników, vide Bielska od Wyższej Bramy do Kolejowej. Tam gdzie tych dziur w jezdni jest więcej, MZD ma przerób 5-ciu dołków/dobę, wychodzi po jednej na pracownika zaangażowanego w ich łatanie. Oczywiście możliwa odpowiedź jest wytrychem pasującym do wszystkich pytań ni ma piniendzy. Czego tu więc oczekiwać po Gosposi, gdy nie o pieniądze chodzi, tylko o priorytety, a te zmieniają się w zależności od koniunktury ;-)
2024-04-30 06:44:26
Mach: Kontynuując, wspomina Pani burmistrz, o niestabilnych dochodach z PiT, w których ma udział gmina, w ostatnich latach, 42mln,potem 34 mln i znów 46 mln przekazywanych przez państwo ,pomimo, że wskaźniki wskazywały ,że dochody mieszkańców miasta były stabilne a wręcz rosły, co oczywiście sugeruje ,że rząd PiS( "tom" to twoja opcja polityczna skradła gminie te 8mln) nie wywiązywał się z ustawowych obowiązków wobec gmin, stąd trudności w planowaniu budżetu gminnego ,bo rzeczywiście jeżeli w danym roku podatkowym te przewidywalne wpływy z PIT maleją o 8mln w sposób nieprzewidywalny, mniej więcej o tyle ile wyności roczna rata spłaty miejskiego długu , to takie zawirowania mają istotny wpływ na gospodarkę gminną. To tym bardziej sugeruję ,że trzeba mimo wszystko polegać na tych dochodach własnych, które mogą się dokonywać za sprawą woli samych radnych, czyli przychody z czynszy nieruchomości komercyjnych przekazanych drogą uchwały za czasów burmistrza Ficka do ZBMu, co było dużum błędem , szkodliwym dla budżetu a co należy uchwałą zmienić i przywrócić dawny porządek i zwiększyć dochody własne gminy co równocześnie zwiększa zdolności kredytowe miasta i daje większe możliwości gromadzenia wkładu własnego na projekty unijne. Nie ma żadnego uzasadnienia aby w majątek miejski wyposażać firmę która działa w oparciu o kodeks handlowy i konkuruje z innymi firmami na wolnym rynku. Budżet gminny nie będzie stabilny w sytuacjach kiedy część finansów kontroluje państwo i raz przestrzegać będzie ustawę o udziale w dochodach gmin z podatku PiT a raz nie, w zależności od kondycji państwa- co przecież może się powtarzać jeśli weźmiemy pod uwagę np. wielkie plany zbrojeniowe Polski i rosnące wydatki kosztem zwiększania deficytu państwowego.
2024-04-30 08:49:29
"tom": ... że też ci przez klawiaturę
2024-04-30 09:06:20
"tom": ... Mach nie przejdzie, która opcja polityczna skradła (bo była w większości odpowiedzialna za jego nadzór) majątek gminy 13 mln złotych, pozbywając się EC, a tłumaczysz jak krowie na rowie jakie uchwały powinna podejmować nowa większość w RM. Pożyjemy zobaczymy, ale wątpię by odwrócono uchwały, likwidując Spółki miejskie dla zwiększenia wpływów do budżetu gminy, jeśli personalnie została ta sama ekipa ignorantów. Trzy spółki miejskie powstały by mogły dofinansowywać zasiadających w radach nadzorczych notabli nie budżet gminy. Jedna już została przejęta przez podmiot mający pojęcie o wolnorynkowej walce, bez konsekwencji dla miejskich nadzorców gminnego majątku. Najprościej szukać zewnętrznego winnego, bo przecież była ekipa włodarzy i radnych przyzwyczajona jest, że im się przecież należy, przynajmniej w pracy spokój i brak problemów, bo winni są - ale daleko ;-)
2024-05-01 06:48:38
Mach: O ile samo przekształcenie ZBMu w spółkę gminną, mogło wpłynąć korzystnie dla dla gminy, np. uwolnienie gminy od odpraw pracowniczych w sytuacji upadłości, to pozbywanie się majątku miejskiego na jej rzecz było błędem osłabiającym pozycję miasta. Wystarczyło ZBMowi płacić jedynie koszty zarządu nad nieruchomościami miejskimi, ustalanymi w drodze przetargu, ogłoszonego dla licencjonowanych zarządców nieruchomości lub drogą negocjacji, na podstawie cen rynkowych za zarząd. Dziś Pani burmistrz ma problemy w określeniu czy budynki wniesione aportem do majątku przekształconego ZBMu wraz z lokalami komercyjnymi wypracowujące dochód tej firmie, która obecnie jako podmiot gospodarczy buduje nowe budynki mieszkalne nadal nazywają się budynkami komunalnymi. Czy to znaczy ,że pani w imieniu gminy odkupi te mieszkania od ZBMu i przekaże je oczekującym na takie mieszkania z listy? Proszę sobie odpowiedzieć na te pytania-lub poczytać tablicę informacyjną pod realizowaną inwestycją z 16 mieszkaniami przy ul Mickiewicza- jeszcze coś tam na niej widać. Nie ma powodu by uwłaszczać na majątku gminnm wybrany podmiot gospodarczy, tylko dlatego ,że jego rodowód wiązał się z gminą. Inni zarządcy nieruchomości muszą sobie radzić na wolnym rynku bez dodatkowej "fachli" ze strony miasta- czy podejmie się pani polemiki osobiście lub przez swojego przedstawiciela w tej sprawie i przedstawi racje alternatywne? Dalej wspominała Pani o przeniesieniu targowiska przemysłowego- jedno by było tam gdzie jest obecnie spożywcze a drugie na byłym lodowisku. czy nie uważa Pani ,że wystarczy jeden plac. Kto powiedział ,że targowisko przemysłowe i spożywcze za każdym razem ma odbywać się w te same dnie tj. środa i sobota. Zaoszczędzi Pani na terenie i wyposażeniu obiektu w stragany ustalając np. że targi spożywcze są we środy i soboty a przemysłowe we wtorki i piątki- lepsze wykorzystanie infrastruktury, oszczędność terenu itd. Proszę i ten pomysł rozważyć.
2024-05-14 09:17:59
suaaa: Przez 8 minut ogólne gadanie że trzeba się zabrać za drogi i za budynki... Prawie żadnych konkretów a jak już się jakiś pojawi trzeba to wyłowić z gąszczu wodolejstwa.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: