Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Budżet Zebrzydowic

Kolejną gminą, do której zaglądamy i sprawdzamy jej budżet na ten rok to Zebrzydowice.
Uchwałą z dnia 28 grudnia 2012 r. radni Zebrzydowic uchwalili budżet na nowy rok. Dochody budżetu ustalono na 39,3 miliona zł. Wydatki budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie ustalono na 38,5 miliona zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie, którą przeznacza się na spłatę pożyczek.

Dochody gminy to przede wszystkim część z podatków od osób prawnych i fizycznych, w przypadku Zebrzydowic to nieco ponad 15,9 miliona zł. Ponad 12,1 mln zł zapisano w dziale 'rozliczenia różne' w tym pieniądze pochodzące z subwencji oświatowej.
Ponad 2,1 miliona zł pochodzić będzie z budżetu państwa jako dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego). Z tytułu opłat za sprzedaż alkoholu, założono wpływ do gminnej kasy rzędu 200 tys. złotych.

Jakie wydatki czekają Zebrzydowice?

Na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej gminy przeznacza się kwotę 3,6 miliona zł. To projekty m.in. pn.”Budowa SUW w Konczycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”, ”Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul.Korczaka i Spółdzielczej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Lipowej”, ”Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach .

Pomoc społeczna to 4,2 mln. Administracja publiczna – 4,1 mln zł. Wydatki związane z oświatą przekroczą 16,1 mln złotych. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 970 tys. Do Domów kultury, świetlic i bibliotek trafi nieco ponad milion złotych.
Trzy miliony Zebrzydowice przeznaczą na turystykę. Projektem kluczowym w tym dziale jest stworzenie ośrodka sportów wodnych wokół stawu Młyńszczok w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy Zamku w Kończycach Małych.
 
Na ten rok zaplanowano również inwestycje polegające na wyposażeniu obiektów sportowo - rekreacyjno - kulturalnych w sołectwie Kończyce Małe. Przewidziano także rewitalizację terenu rekreacyjnego w centrum Zebrzydowice - urządzenie placu zabaw. Większość z działań w turystyce otrzyma dofinansowanie z różnych źródeł zewnętrznych.
 
Wśród wydatków inwestycyjnych zaplanowano również przystosowanie budynku Urzędu Gminy dla potrzeb osób niepełnosprawnych - dobudowa klatki schodowej z windą, na ten cel zaplanowano 780 tys. zł.
480 tysięcy zaplanowano na Stworzenie zaplecza świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Zebrzydowicach. 550 tys. zł ma pochłonąć przebudowa dachu budynku przedszkola w Kaczycach.

Jan Bacza
źródło: OX.pl/BIP
dodał: JB

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: