Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Budżet na 2015 rok uchwalony

Na wtorkowej (27.01) sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego radni przyjęli uchwałę budżetową na rok 2015. Nie obyło się jednak bez kontrowersji wokół wspomnianej uchwały. Najwięcej emocji wzbudziła autopoprawka,a dokładnie brak aktualnej wersji uchwały budżetowej.

Długa i burzliwa – tak można podsumować wtorkową (27.01) sesję Rady Powiatu Cieszyńskiego. Ma to związek głównie z uchwałami, które znalazły się w porządku obrad, a dokładnie z bardzo ważną uchwałą budżetową na 2015 rok. Radni blisko 2 godziny dyskutowali nad różnego rodzaju sprawami bezpośrednio dotyczącymi wspomnianej uchwały. Zanim jednak rozgorzała dyskusja, głos zabrał starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król. Jesteśmy przed podjęciem ważnej decyzji dla funkcjonowania całego powiatu. Projekt tego budżetu został przedłożony w listopadzie jeszcze przez poprzedni zarząd. 5 grudnia 2014 roku został on pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Prace nad tym budżetem nowy zarząd rozpoczął od połowy grudnia. Wszelkie poprawki i wnioski zgłoszone przez komisje zostały najpierw przegłosowane przez komisję budżetową, a później uwzględnione przez zarząd powiatu. To wszystko jest zawarte w autopoprawce – mówił Starosta.

Janusz Król mówiąc o budżecie podkreślał, iż w każdym obszarze działania powiatu, zostały zaplanowane zadania inwestycyjne. Wśród największych inwestycji jeżeli chodzi o oświatę wymienił m.in.: kontynuację rozpoczętej inwestycji kompleksowej termomodernizacji i przebudowy budynku Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cieszynie, wymianę okien w I LO im. Osuchowskiego, budowę zbiornika przeciwpożarowego w Wiśle przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich, wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie oraz sporządzenie dokumentacji projektowej dla 32 pracowni. W zakresie pomocy społecznej Starosta wymienił: termomodernizację Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Kończycach Małych i modernizację elewacji budynku PDPS „Pogodna jesień” w Cieszynie. Rok 2015 będzie sprzyjał również inwestycją drogowym, a przede wszystkim mostowym. 1,5 mln zł przewidziano na nakładki drogowe. W planach ujęto również bardzo dużą inwestycję remontu mostu w Skoczowie na kwotę ponad 7 mln zł. W autopoprawce znalazł się także remont mostu na rzece Wiśle w Strumieniu na kwotę 1,5 mln zł. Wskazano również przebudowę ul. Bielskiej w Górkach Wielkich, czy remont muru oporowego w Wiśle przy ul. Górnośląskiej.

Zmiany wprowadzone do budżetu w formie autopoprawki omówił Skarbnik. Zwiększeniu, o 2 mln 877 tyś. zł, w autopoprawce uległy wydatki. Na tę kwotę składają się przede wszystkim dwie główne pozycje. 1,5 mln zł jest zaplanowane na modernizację mostu na rzece Wiśle w Strumieniu i około 1 mln 300 tys. zł to wprowadzane do budżetu projekty oświatowe, unijne oraz jeden z urzędu pracy. Po stronie dochodów aby zbilansować omówione wydatki planuje się zwiększenie dochodów z takich tytułów jak: sprzedaż nieruchomości byłego schroniska Zaolzianka w Istebnej za 1 mln 55 tys. zł, planowana pomoc finansowa gminy Strumień i Chybie w kwocie 500 tyś. zł, środki unijne na projekty oświatowe oraz na projekt realizowany przez urząd pracy – wymieniał Skarbnik.

Wątpliwości co do przedstawionego projektu budżetu wraz z autopoprawką miał m.in. Jerzy Nogowczyk. Co do tego, że mosty i drogi trzeba remontować nie mam uwag. Zdziwienie budzi jednak fakt, iż całość środków ze sprzedaży schroniska młodzieżowego Zaolzianka zostanie przekazana na remont mostu w Strumieniu. Jak rozumiem nie ma ważniejszych potrzeb. Warto pamiętać, iż są również inne obiekty mostowe może nie tak ważne jak ten łączący Chybie ze Strumieniem, ale w gorszym stanie technicznym. Tryb wprowadzenia autopoprawki sprawia, że pojawia się również trudność przy rozliczeniu ostatecznej nadwyżki. Na komisji finansowej w materiałach była informacja o 300 tyś. zł, zaś obecnie jest to 140 tyś. zł. Autopoprawka sprawia, iż trudno będzie nam zagłosować za budżetem powiatu w takiej postaci – mówił Nogowczyk.

Starosta zaznaczył, iż ujęcie remontu mostu w Strumieniu w projekcie budżetu jest dobrą decyzją. Radny Kubicius zwrócił jednak uwagę na samą autopoprawkę. Przede mną jest projekt, gdzie są całkiem inne dochody budżetu. Nie wiem wiec jaka jest ta ostateczna kwota. Nikt z radnych nie ma aktualnej wersji uchwały budżetowej po autopoprawkach, nawet w wersji elektronicznej – zaznaczył radny.

Skarbnik przyznał, iż po ewentualnym podjęciu uchwały i podpisaniu jej przez przewodniczącego, ostateczny tekst uchwały zostanie przekazany radnym. Podkreślał również, iż w autopoprawce są tylko i wyłącznie kwoty, które głównie powodują zwiększenie dochodów i wydatków. Zaznaczył także, że w ubiegłych latach procedura wyglądała podobnie. W przypadku kiedy była sporządzana autopoprawka na sesji budżetowej nie rozdawano jednolitego tekstu wraz z autopoprawką – podkreślał. Również mecenas zaznaczył, iż nie widzi w tym zakresie naruszenia procedury. Po długiej i burzliwej dyskusji radnym został jednak przekazany tekst uchwały z autopoprawką. I tak w uchwale budżetowej na 2015 rok Rada Powiatu uchwaliła, iż dochody budżetu wyniosą 155 585 712 zł, zaś wydatki budżetu na 2015 rok określono na 152 427 963 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 3 157 749 zł.

Uchwałę budżetową na rok 2015 radni przyjęli 16 głosami za, przy 1 przeciwnym oraz 11 wstrzymującymi się. Dziękuję za przyjęcie budżetu i zaznaczam, iż jest to dobry budżet – podziękował radnym Starosta Powiatu Cieszyńskiego, Janusz Król.

 

MSZ

źródło: ox
dodał: MSZ

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: