Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Będzie nowe święto

20 czerwca będziemy po raz pierwszy świętować Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Nowe święto państwowe ma upamiętniać trzy zrywy z lat 1919–1921.

Ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich w imieniu prezydenta, który podjął inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że "trzy Powstania Śląskie odegrały niezwykle ważną rolę w procesie jednoczenia ziem polskich po okresie zaborów i wywarły istotny wpływ na ukształtowanie się zachodniej granicy odrodzonego państwa".[…] "Dla Rzeczypospolitej region ten miał ogromne znaczenie jako bogaty, nowoczesny okręg przemysłowy, o dużym potencjale społecznym i gospodarczym, z własną tradycją i etosem pracy, a także głębokim patriotyzmem i poczuciem związku z polskością. Hołd Powstańcom Śląskim za ich patriotyzm, miłość Ojczyzny, męstwo i hart ducha w walce złożył Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich, a Senat Rzeczypospolitej Polskiej – ustanawiając uchwałą rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich" .

20 czerwca nawiązuje do powszechnej w świadomości Ślązaków – daty wjazdu do Katowic w 1922 r. wojska polskiego na czele z gen. broni Stanisławem Szeptyckim.

Narodowy Dzień Powstań Śląskich nie będzie dniem wolnym od pracy.

 

Powstania Śląskie

Powstania Śląskie to trzy konflikty na Górnym Śląsku pomiędzy ludnością polską i niemiecką w latach 1919-21. I powstanie wybuchło w sierpniu 1919 r. i zostało stłumione przez Niemców. II powstanie, w sierpniu 1920 r., osiągnęło swoje cele – rozwiązano niemiecką policję, udało się uzyskać zapewnienie o ukaraniu przywódców antypolskich ekscesów.

Dwa powstania poprzedzały zapowiedziany na marzec 1921 r. plebiscyt, w wyniku którego alianci zaproponowali przyznanie Polsce jedynie powiatów pszczyńskiego i rybnickiego.

III Powstanie Śląskie, trwające od maja do lipca 1921 r., było odpowiedzią na niekorzystne dla Polski propozycje podziału Górnego Śląska. Na czele zrywu, w którym wzięło udział ok. 60 tys. Polaków, stanął Wojciech Korfanty. Powstańcy zdołali opanować prawie cały obszar, na którym głosy oddano za Polską. Do najpoważniejszych starć doszło w okolicach Góry św. Anny.

W wyniku tego zrywu Rada Ambasadorów zdecydowała o korzystniejszym dla Polski podziale Śląska. Z obszaru plebiscytowego – czyli ponad 11 tys. km kw. - zamieszkanego przez ponad 2 mln ludzi, do Polski przyłączono 29 proc. terenu i 46 proc. ludności. W Polsce znalazły się m.in.: Katowice, Świętochłowice, Królewska Huta (obecny Chorzów), Rybnik, Lubliniec, Tarnowskie Góry i Pszczyna. Podział był też korzystny dla Polski gospodarczo - na przyłączonym terenie znalazły się 53 z 67 istniejących kopalni, 22 z 37 wielkich pieców oraz 9 z 14 stalowni.

 

Powstania Śląskie a Śląsk Cieszyński

Najwięcej wątków cieszyńskich odnaleźć można w historii pierwszego powstania śląskiego - z terenu Śląska Cieszyńskiego wyszedł sygnał do wybuchu powstania. Z Piotrowic, gdzie ulokowany był sztab Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska, padł rozkaz rozpoczęcia działań zbrojnych i stamtąd też wyszedł pierwszy atak. Powstańcy uderzyli wówczas na Gołkowice i Godów. Także ze Strumienia wychodziły ataki na niemieckie placówki. Wyruszające stamtąd oddziały powstańcze docierały m.in. do Goczałkowic. Mieszkańcy Strumienia i okolicznych wsi wspierali powstańców, służąc im jako wywiadowcy i przewodnicy.

W Cieszynie bacznie obserwowano, co się dzieje na pograniczu, zbierano środki dla powstańców, założono komitet opieki nad uchodźcami i ich rodzinami. Organizowano manifestacje poparcia, podczas których formułowano wezwania pod adresem Warszawy o udzielenie należytej pomocy powstańcom. Opiekowano się także rannymi w szpitalu w Cieszynie.

Również w trzecim powstaniu śląskim cieszyńscy Ślązacy mieli swój udział. I to bezpośredni, jako członkowie uczestniczącego w powstańczych bojach „Baonu Cieszyniaków”.

 

red.

źródło: ox.pl
dodał: NG

Komentarze

17
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2022-05-24 13:00:16
Artur_z_bažin: Najwyższa pora wprowadzić święto narodowe dla uczczenia rekordowej w XXI wieku inflacji w RP, opcja "dzień wolny od pracy" jak najbardziej wskazana.
2022-05-24 16:54:29
robespierre: Historyczny Górny Śląsk obejmował również Śląsk Cieszyński. Coś niecoś pozmieniało się w XVIII w. w związku z austriacko-pruskimi niesnaskami. Od czasu tak nazywanych wojen śląskich, kiedy Habsburgowie pogodzili się ze stałą utratą przeważającej części Śląska, poszczególne regiony dawniej jednolitej prowincji rozwijały się niezależnie od siebie, co wyraźnie wpłynęło na tożsamość mieszkańców. W przypadku dawnego Śląska Austriackiego po I wojnie światowej doszło do kolejnego podziału.
2022-05-24 16:55:16
robespierre: Region (Śląsk) przez około 600 lat znajdował się poza oficjalnymi granicami Polski. Silnie oddziaływały tu kulturowe wpływy Niemców. Miejscowi przez ten czas posługiwali się własnym, ludowym wariantem j. polskiego, który zachował wiele staropolskich form i wyrażeń, które zaginęły w oficjalnej polszczyźnie. Dodatkowo śląskie gwary (jest ich kilka, nigdy nie było jednego j. śląskiego) na przestrzeni dziejów zaadoptowały wiele słów z języków niemieckich (górnoniemiecki, dolnoniemiecki), j. czeskiego, a także z innych języków. W konsekwencji Ślązacy posługiwali się własnymi wariantami j. polskiego o ludowym charakterze. Lokalna szlachta przyjęła obyczaj niemiecki (wieki XVII i XVIII), stąd po paru stuleciach, spory narodowościowe na Śląsku nałożyły się na konflikt klasowy. Polskość na Śląsku znacząco różni się od tej wykreowanej w szlacheckich dworkach, ma wymiar ludowy. Ślązacy w innych regionach kraju spotykali się z niezrozumieniem, a nawet zdarzało się, iż krzywdząco odmawiano im prawa do polskości. Prowadziło to rozlicznych nieporozumień, pogardzania śląską polskością, odmawiania mieszkańcom regionu posiadania ukształtowanej tożsamości narodowej, a nawet do oskarżeń Ślązaków o rzekomą proniemieckość.
2022-05-24 16:56:41
bolo 5064: Cześć.Jak trzeba iść do roboty w tyn dziyń, to to nima żodne świynto.A czy wiecie kiedy jest "Dzień Żebraka ? Otóż w nasze narodowe święto 11 listopada. Przy tych cenach jakie nas teraz zaskakują,przy tej inflacji będziemy świętować oba w jednym dniu.Pozdrawiam.
2022-05-24 16:56:42
robespierre: Śląsk jako region ukształtował się w ramach państwowotwórczej działalności Piastów. Wcześniej, jeszcze zanim napłynęli Słowianie, obszar od źródeł Wisły do Kwisy zamieszkiwany był przez Celtów, a później Germanów (np. Wandalów). Słowianie na tym terenie nie wytworzyli jednolitego plemienia. Pewne trwałe struktury jednoczące cały region powstały wraz z organizacją kościelną i początkowo pozostawały tożsame z administracją państwową. To Piastowie na Śląsku jako pierwsi stworzyli pierwsze trwałe struktury państwowe. Już w średniowieczu obserwujemy podział na Dolny Śląsk (Śląsk) i Górny Śląsk (Opolszczyzna). Rozradzający się Piastowie generowali pogłębiający się podział wspólnoty państwowej, stąd od 1202 r. mamy do czynienia z oddzielnymi od siebie liniami Piastów śląskich. Śląsk jako region stanowił mozaikę księstw i różnego rodzaju władztw terytorialnych, które cieszyły się innym zakresem suwerenności i podległości względem sąsiednich królestw. Księstwo Cieszyńskie miało dość spory zakres niezależności. Były tu obecne wpływy polskie, w szczególności w XVI w., kiedy szlachta cieszyńska utrzymywała ożywione relacje z polskim dworem.
2022-05-24 16:57:20
robespierre: W XVIII w. Śląsk został podzielony pomiędzy Królestwo Prus i Austrię. Berlin na zajętych terenach Śląska wprowadził przymus szkolny, który wpłynął na przyjmowanie przez lud j. niemieckiego za ojczysty. Proces ten był szczególnie obserwowany na Dolnym Śląsku, gdzie już wcześniej funkcjonowały dość spore „wyspy” osadnictwa niemieckiego. Do XVIII w. Dolny Śląsk jako region znajdował się na „polskiej mapie etnograficznej”. Inaczej sytuacja wyglądała na Górnym Śląsku, gdzie polskość w swej ludowej wersji zachowała wpływy do XX w. Nie bez znaczenia był związek miejscowej ludności z Kościołem Katolickim. Z kolei na Śląsku Cieszyńskim to wspólnoty protestanckie (znacząca ich część) wiodły prym w zachowaniu polskiego charakteru regionu.
2022-05-24 16:57:56
robespierre: Do drugiej połowy XIX w. sprawa Śląska znajdowała się poza zainteresowaniem głównego nurtu polskich patriotów, którzy odrodzoną Polskę wyobrażali sobie w granicach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. Działacze polscy na Śląsku w okresie Wiosny Ludów w innych regionach historycznej Polski spotykali się niewiedzą rodaków na temat polskiego charakteru Śląska. Co prawda zdarzało się, iż Śląsk w pewnych środowiskach bywał określany jako „Stara Polska”, niemniej niewielu uświadamiało sobie polskość tego regionu. Na Śląsku nie było polskiej szlachty, z kolei polscy patrioci w sporej mierze rekrutowali się właśnie spośród nobilitowanych. Co najgorsze, były również i takie regiony, gdzie polskość utożsamiano z przynależnością do stanu szlacheckiego. Zmiana w świadomości Polaków (spoza Śląska) nastąpiła za sprawą Romana Dmowskiego i w związku z działalnością narodowej demokracji (endecji). Współcześnie fakt ten umyka powszechnej świadomości.
2022-05-24 16:58:31
robespierre: Wojciech Korfanty, najbardziej aktywny polski działacz narodowy na Śląsku (Górnym Śląsku), poza chadecją ideowo był związany z narodową demokracją (endecją), która cieszyła się sporą popularnością na terenach polskich podległych administracji niemieckiej. Sympatycy Romana Dmowskiego reprezentowali autorską wizję odrodzonej Polski i pozostawali w sporze ideowym z pozostałymi nurtami polskich patriotów. Za głównego przeciwnika Romana Dmowskiego, również w życiu prywatnym, uchodził Józef Piłsudski. Nie bez powodu Piłsudski dystansował się wobec zaangażowania Polski w pomoc Powstańcom Śląskim. Naczelnikowi bardziej zależało na losie Wileńszczyzny. Piłsudczycy w okresie międzywojennym nie cieszyli się popularnością na Śląsku.
2022-05-24 16:59:19
utopiec: robespierre jak zwykle, znów się popisuje.
2022-05-24 16:59:47
robespierre: Autonomiczne Województwo Śląskie, którego Śląsk Cieszyński stanowił część, funkcjonowało w ramach struktury administracyjnej II RP. Wbrew pozorom nie stanowiło „autonomii” we właściwym rozumieniu tego słowa. Struktura ta odzwierciedlała specyfikę Śląska, który niemal pod każdym względem różnił się od pozostałych regionów odrodzonej Polski. Województwo w odróżnieniu od tych współcześnie występujących wyrażało się w rozwiniętej formie samorządu. W ten szczególny sposób zabezpieczone zostały interesy mieszkańców. Celem funkcjonowania tej nietypowej formy administracyjno-ustrojowej była pełna unifikacja z państwem. Kiedy J. Piłsudski obalił demokrację w Polsce, śląska autonomia stanowiła ostoję samorządności i demokracji, a także jeden z najważniejszych bastionów antyrządowej opozycji w kraju.
2022-05-24 17:00:22
robespierre: Powstańcy Śląscy, podobnie jak Powstańcy Wielkopolscy, kojarzeni byli z nurtem endeckim, stąd ich wkład w odrodzenie Polski dawniej bywał niedoceniany. Endecy przez piłsudczyków, a później przez komunistów uważani byli za ideowych wrogów. To właśnie powstania zainicjowane przez ludzi zainspirowanych myślą endecką zakończyły się powodzeniem. Ów niewygodny fakt okazał się trudny do zaakceptowania. Nie bez powodu endecki wkład w odrodzenie Polski po I wojnie światowej został zauważony dopiero sto lat po tych wydarzeniach.
2022-05-24 17:02:03
robespierre: Opisywany gest, chociaż dokonany po latach, może zostać poczytany jako symboliczne uznanie udziału obozu endeckiego w odrodzenie Polski. Współcześnie rządząca partia nawiązuje do tradycji piłsudczykowskiej, z którą swego czasu utożsamiała się również rodzina prezydenta.
2022-05-24 17:39:06
Artur_z_bažin: "Dzień Żebraka", ale draka...
2022-05-24 21:56:42
suski: Jeszcze Polska nie zginęła póki my żyjemy. I to by było na tyle.
2022-05-24 22:07:49
hanbes: Kuźwa!!! Donek, robespierre czy też właścicielu innych nicków tego nie idzie czytać!!! Bełkot!! Jak możesz ?! Z jakich źródeł przepisujesz te badziewia?! Endecja jako ruch polityczny powstał po przewrocie majowym w 1926 roku, dla przypomnienia III powstanie śląskie wybuchło w maju 1921r.! Ty abnegacie wiedzy!!! TO JEST MIEJSCE NA KOMENTARZE! Chyba że jako absolwent niedzielnej szkółki zakonnej jesteś wprawiony jedynie do przepisywania tekstów o których g***o wiesz by dowartościować się do poziomu który jest poza twoim zasięgiem... Typowy przykład średniowiecznego skryby skrobiącego na świńskiej skórze coś co było dla niego abstrakcją.
2022-05-24 22:11:56
Ar--Ai: hanbes bardzo efektowny i celny komentarz, kciuk w górę
2022-05-25 16:24:52
oxjas1: A teraz wyobrazcie sobie takiego robespierre vel donek spisujacego przekazy ustne do ksiag starego testamentu ?! Ilu bylo takich bajarzy.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: