Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Wybory do Sejmu 2015: Danuta Kożusznik

Do wyborów niedaleko. Czy już znacie wszystkich kandydatów do Sejmu? Kandydatom z powiatu cieszyńskiego wysłaliśmy identyczne pięć pytań i poprosiliśmy ich o odpowiedź. Dziś na nasze pytania odpowiada Danuta Kożusznik z Cieszyna, ''dwójka'' na liście nr 5: Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Do wszystkich kandydatów, których udało nam się namierzyć, drogą mailową lub na Facebooku wysłaliśmy takie same pytania. Odpowiedzi kandydatów prezentujemy w porządku alfabetycznym.

DANUTA KOŻUSZNIK z d. Gazurek. Mam 41 lat i mieszkam z rodziną w Cieszynie, gdzie ukończyłam Technikum Ochrony Roślin, a tytuł magistra inżyniera zdobyłam na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Krakowie (specjalizacja ekonomiczna). Ukończyłam studia podyplomowe z informatyki na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wiele kursów specjalistycznych w zakresie ekonomicznym i pozyskiwania środków unijnych. Od 1999 r. pracuję w Zespole Szkół im. Szybińskiego jako nauczyciel - obecnie dyplomowany - przedmiotów rolniczych, ekonomicznych i informatycznych. Uczyłam też w Zespole Szkół Rolniczych w Międzyświeciu. Współpracowałam z ogólnopolską firmą edukacyjną przy projektach unijnych oraz jako Z-ca Dyrektora ds. finansowych. Od 2008 r. jestem Prezesem Zarządu Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej. Działam w kilku organizacjach pozarządowych.


1. Dlaczego zdecydował się Pan/Pani na kandydowanie w wyborach do Sejmu RP?

Kandyduję, bo uważam, że w Sejmie powinno znaleźć się zdecydowanie więcej młodszych, kompetentnych i odpowiedzialnych osób, które nie zajmują się politycznymi waśniami, tylko solidną realizacją założonych celów. Kandyduję, bo na listach wyborczych powinny znaleźć się osoby znane Państwu z codziennej pracy z ludźmi i dla ludzi, które znacie z rzetelnej pracy zawodowej oraz umiłowania tradycji i kultywowania lokalnego dziedzictwa, patriotyzmu i chrześcijańskich wartości. Powierzono mi 2. miejsce na liście, aby godnie reprezentować rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, szkolnictwo i organizacje społeczne, w tym głównie Koła Gospodyń Wiejskich, Kółka Rolnicze, ponieważ to z problemami tych grup spotykam się na co dzień w mojej pracy.

 

2. Jakimi najważniejszymi osiągnięciami w życiu społecznym/politycznym może się Pan/Pani poszczycić?

- od czasów szkolnych angażowałam się społecznie, przewodnicząc samorządom klasowym, szkolnym i studenckim;

- w samorządzie rolniczym po raz trzeci zostałam wybrana na delegata Śląskiej Izby Rolniczej z gminy Cieszyn, ponieważ zawsze angażowałam się w sprawy rolnictwa regionu. Prowadząc biuro ŚIR w Międzyświeciu organizowałam wiele szkoleń, wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych, pomagam rolnikom wypełniać wnioski o dopłaty i inne środki unijne, prowadzę doradztwo rolnicze, od ponad dekady współorganizuję w powiecie i regionie Forum Rolnicze;

- jako działacz Izby Rolniczej i Kółek Rolniczych udało się mi pomoc kilku gospodarstwom z regionu w rozwiązaniu bardzo trudnych spraw w różnych instytucjach państwowych;

- jako przedstawiciel Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, a później członek Prezydium Europejskiej Organizacji Pracodawców Rolnych GEOPA-COPA w Brukseli, prezentowałam stanowiska polskich organizacji rolniczych na międzynarodowych konferencjach i seminariach;

- jestem autorem kilku publikacji naukowych z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w których m.in. promowałam wielokierunkowe bogactwo rolnictwa i terenów wiejskich Ziemi Cieszyńskiej;

- pisałam, realizowałam i nadzorowałam wiele projektów edukacyjnych i kulturalnych, w tym ze środków unijnych, o wartości ok. 1,5 mln zł, dzięki czemu jedna z powiatowych szkół ponadgimnazjalnych pozyskała najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne, w tym informatyczne, a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne przyczyniły się do uplasowania się tej szkoły w czołówce wojewódzkich i krajowych rankingów szkół średnich;

- dzięki życzliwej współpracy z samorządem terytorialnym wszystkich szczebli udało się mi zorganizować w regionie wiele przedsięwzięć promujących bogactwo naszego dziedzictwa kulturowego, w tym przeglądy zespołów regionalnych, kolędniczych, konkursy wieńców dożynkowych, konkursy kulinarne, spartakiady dla seniorów, pielgrzymki, kursy rękodzieła i inne przedsięwzięcia aktywizujące organizacje społeczne, zwłaszcza Koła Gospodyń Wiejskich;

- dzięki poparciu i zaufaniu Wyborców jestem radną Sejmiku Woj. Śląskiego. Pracując w komisji Edukacji, Nauki i Kultury; Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich oraz w Kapitule Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego - zawsze staram się działać w obronie interesów naszego Regionu.

- z okazji 70-tej rocznicy tragicznej śmierci Anny Szalbot ps. Rachela, zasłużonej dla Ziemi Cieszyńskiej i kraju łączniczki Batalionów Chłopskich zaangażowanej m.in. w odnalezienie tajnego ładunku 1.zrzutu cichociemnych nad Dębowcem i pomoc więźniom Oświęcimia (a prywatnie siostry mojej babci), udało się mi zorganizować i przeprowadzić w powiecie cieszyńskim kilka wykładów na temat jej życia i działalności, aby promować postawy patriotyzmu i oddania dla dobra bliźnich i Ojczyzny;

- od kilku kadencji jestem powoływana do Powiatowej Rady Zatrudnienia;

- od wielu lat działam społecznie w Kole Gospodyń Wiejskich, Kółku Rolniczym, Ochotniczej Straży Społecznej, w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej koło Mnisztwo (funkcja w-ce prezesa, w Stowarzyszeniu "Wszechnica" (funkcja skarbnika). Należę też do Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego;

- w miarę możliwości pomagam charytatywnie osobom potrzebującym;

- politycznie: jestem wiceprezesem Zarządu Powiatowego PSL powiatu cieszyńskiego oraz członkiem Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL.


3. Jaki Pana/Pani zdaniem jest najważniejszy problem/zagadnienie związane z regionem, które jako poseł/posłanka będzie Pani/Pan starał/-a się rozwiązać?

W naszym regionie, również w terenach górskich, gdzie dominują niewielkie gospodarstwa rolne i tradycje wytwarzania wysokiej jakości przetworów (sery, wędliny, ryby, przetwory owocowo-warzywne itp.), producenci rolni powinni mieć prawo sprzedawania tych wyrobów wg uproszczonych przepisów i bez kolejnych podatków. Nie zgadzam się na tłumaczenia, że to Unia wymaga skomplikowanych procedur, bo gdy jeździmy z rolnikami do najstarszych państw Unii, zaskoczeni jesteśmy prostotą ich krajowych rozwiązań prawnych. Jestem po stronie upraszczania przepisów, zwłaszcza w prowadzeniu gospodarstw rolnych i małych firm; popieram bezpośrednią sprzedaż produktów i przetworów z naszych gospodarstw bez zbędnej biurokracji i konieczności zakładania działalności gospodarczej. Podniesie to dochodowość naszych mieszkańców i przyczyni się do dalszego rozwoju naszego pięknego regionu czemu bardzo pomogłoby przekazywanie w całości podatku CIT do samorządów lokalnych na inwestycje i rozwój infrastruktury.

 

4. Jakie będzie Pana/Pani zdaniem największe wyzwanie dla nowego rządu?

Polityka społeczna i rynku pracy polegająca na stworzeniu sprzyjających warunków dla ludzi młodych, rodzin i zwiększającej się liczby seniorów. Należy m.in. dalej kontynuować politykę wspierającą szkolnictwo zawodowe, staże, stypendia, aby młodzież zdobywała konkretny fach potrzebny na dzisiejszym rynku pracy, trzeba nadal wspierać przedsiębiorców, by potrafili zatrudniać pracowników za godziwe stawki – wszystko, by hamować opuszczanie kraju przez młode, wykształcone za nasze podatki osoby. Konieczne jest wspierane polskich rodzin, np. przez zerowy VAT na artykuły dziecięce, żłobki za złotówkę, zaś emerytura powinna przysługiwać po 40 latach pracy, a seniorom można m.in. pomóc przez darmowe leki czy dzienny dom seniora w każdej gminie.
 

5. Dlaczego wyborcy maja na Pana/Panią głosować - proszę podać 3 najważniejsze powody.

Dzięki swojemu wykształceniu, bogatemu doświadczeniu zawodowemu oraz predyspozycjom do zgodnej współpracy potrafię dobrze wypełnić obowiązki Posła. Jestem zawsze za życzliwym porozumieniem, bo nie kłótniami, ale współpracą i szacunkiem można osiągać cele i przyczyniać się do rozwoju naszego Regionu i Kraju.

 

Danuta Kożusznik -  Lista nr 5: Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - miejsce nr 2.

 

Wszystkie wiadomości związane z wyborami do Sejmu i Senatu 2015 znajdziesz tutaj:


 

NG

źródło: OX.PL
dodał: NG

Komentarze

10
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2015-10-16 12:30:08
obserwator ludowy: Kandydatka Danuta Kożusznik wyróżnia się niezwykle pięknym uśmiechem, co z pewnością przysporzy jej niejednego głosu nie tylko brodatych i wąsatych baców lecz również ludzi miastowych. Jak możemy wywnioskować z lektury punktu 2 wszystkie osiągnięcia są dla kandydatki Kożusznik ważne, również przewodniczenie samorządom klasowym i szkolnym, które stawia na miejscu pierwszym. W punkcie 5 rzuca się w oczy wielka spolegliwość i zgodny, łagodny charakter kandydatki Kożusznik. Dla pilnych obserwatorów sceny politycznej nie jest tajemnicą, że jest to również cecha partii do której należy. PSL jest znany jako zgodny koalicjant, który nad swary, kłótnie i sejmowe czcze gadanie przedkłada pracowite umieszczanie swoich najlepszych członków w instytucjach, urzędach i przedsiębiorstwach państwowych. Należy to ocenić pozytywnie, gdyż jeszcze parę lat, a będą tam sami zgodni i spolegliwi urzędnicy, dyrektorzy, prezesi i kierownicy, a jak wiadomo dobry przykład najlepiej jak idzie z góry.
2015-10-16 15:03:33
dyżurny: PSL to polityczne kutwy i dzifki. <br />Mam nadzieję że nie wejdą do sejmu. <br />Ci co głosują na nich to niestety lykajaca ciemnota.
2015-10-16 16:48:26
irzi: PSL może i tak, ale podaj mi partię na którą mam głosować. Bo patrząc na to wszystko to nawet nie ma mniejszego zła.
2015-10-16 18:08:16
marian1951: A ja będę głosował na panią Kożusznik,bo znam ją z jak najlepszej strony.Głosuję na człowieka a nie na partię.
2015-10-16 19:31:15
dyżurny: Tylko ze każdy kandydat w kampanii to dobrodziej.
2015-10-16 19:37:30
onyks2014: Ta partia i ta pani jest m.in. za przechodzeniem na emeryturę po 40 latach pracy. Życze wszystkim 30-latkom , którzy są na zleceniach udanej roboty do min. 70! Oni są za odejściem od zleceń , itp. Pracodawca szybko zwolni, witaj wzroście bezrobocia i szara strefo.
2015-10-16 20:01:42
dyżurny: Teraz za emerytura po 40 latach skladkowych, a 3 lata temu te kuvwy glosowaly za 67.<br /><br />Onyks..... chodzi oto ze albo idziesz w wieku 67 lub ten kto ma 40 lat stażu w wieku np 59 lat to może odejsc
2015-10-17 08:20:13
Herr Flick: Ta Pani studiowała na sławetnym WYSROLu, he he<br /><br />PSL, SLD, PO, PiS, ZLEW- dziękujemy za wspaniałą Polskę, wolną i samorządna.... Nowoczesnej też
2015-10-17 08:31:39
vis: Prawdą jest że ugrupowanie kandydatki głosowało za podniesieniem wieku emerytalnego, a także odrzuciło poprawki dające możliwość przechodzenia na emeryturę po 40 latach pracy więc skąd teraz taka zmiana? Kandydatka nie ma pojęcia o sytuacji na rynku pracy gdzie aktywność zawodowa po 60 roku życia gwałtownie spada ze względu na brak ofert pracy dla tej grupy wiekowej i zwalnianie osób w tym wieku przez pracodawców,więc osiągnięcie 40 lat pracy jest fikcją dla dużej większości obywateli. Pozyskiwani inwestorzy przez Pana Piechocińskiego lidera ugrupowania kandydatki w żadnym stopniu nie przyczyniają się do rozwoju gdyż w większości są to miejsca pracy na taśmie montażowej za najniższa pensję krajową, gdzie średnio państwo dopłaca takiemu pseudo inwestorowi 150 tyś. zł za stworzenie jednego miejsca pracy w różnego rodzaju zwolnieniach i ulgach podatkowych - gdzie lokalny przedsiębiorca może liczyć z łaską na kilkanaście tysięcy złotych za stworzenie miejsca pracy i to na pełny etat ze wszystkimi opłatami. Polska jest największą montownią zachodnich koncernów w Europie. Urzędy Skarbowe, ZUS, Sanepid, PIP ścigają kontrolują przede wszystkim lokalnych przedsiębiorców a ci wielcy pseudo pracodawcy są nietykalni. I co najważniejsze nie płacą w Polsce podatków. Na koniec PSL jest tylko i wyłącznie przystawką dla tworzenia większości sejmowej dla dużych ugrupowań w zamian za stanowiska. Mam nadzieję że że w najbliższych wyborach ugrupowanie kandydatki nie przekroczy progu i nie będą niszczyć polskiej gospodarki.
2016-03-09 17:49:31
tytuska: A gdzie można zobaczyć jej plan wyborczy ponoć obiecała Oferty pracy dla nauczycieli japoński Kraków za pomocą platfromy Preply http://preply.com/pl/krakow/oferty-pracy-dla-nauczycieli-języka-japońskiego
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: