Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Warto wiedzieć: świadczenie renty rodzinnej

Świadczenie renty rodzinnej jest świadczeniem, którego nikomu nie życzymy ale niestety zdarzają się takie przypadki i warto o tym przypominać. Renta rodzinna przysługuje najbliższym członkom zmarłego.

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która:
• w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń,
• w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Do renty rodzinnej uprawnieni są następujący członkowie rodziny:
• dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
• przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci,
• małżonek (wdowa i wdowiec),
• rodzice (również ojczym i macocha oraz osoby przysposabiające).

Renta rodzinna wynosi:
• dla jednej osoby uprawnionej – 85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
• dla dwóch osób uprawnionych – 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu,
• dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Podstawowym dokumentem stanowiącym dowód zatrudnienia w ramach stosunku pracy jest wydawane przez pracodawcę świadectwo pracy, w którym podaje się informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Świadectwo pracy wydawane jest przez pracodawcę samemu pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej. Jednak zasada ta, z oczywistych względów, nie obowiązuje w przypadku śmierci pracownika. W razie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika pracodawca sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika. Na wniosek małżonka lub innej osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną, innej osoby będącej spadkobiercą tego pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, pracodawca wydaje świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia dokumentu.

Szczegółowe warunki, które członkowie rodziny muszą spełniać, aby uzyskać prawo do renty rodzinnej, określono w art. 68–71 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

AK, inf. Pras.

źródło: ox.pl
dodał: red

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: