Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Przejścia dla pieszych na terenie Gminy Cieszyn

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie w miesiącach lipiec, sierpień oraz wrzesień w około 270 lokalizacjach wyznaczy znaki poziome na nawierzchni dróg oznaczające przejścia dla pieszych.

Zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie określone są w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w tym m.in. utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, natomiast kształt i wymiary znaków naniesionych na nawierzchnię drogi określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. - Z przykrością należy jednak stwierdzić, iż na terenie miasta Cieszyna istnieje wiele przejść dla pieszych, gdzie nawierzchnia jezdni nie jest odpowiednia do umieszczenia znaku poziomego oznaczającego przejście, co ma miejsce na ul. Zamkowej. Mimo iż przepisy  dopuszczają w tej sytuacji możliwość wyznaczenia przejścia tylko znakami D-6, umieszczając je po obu stronach drogi, MZD dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego wykonuje oznakowanie poziome, pomimo wątpliwej trwałości tegoż oznakowania – tłumaczy Beata Sobik z Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie. W związku z podpisanym porozumieniem Powiatu Cieszyńskiego, Miejski Zarząd Dróg realizuje przedmiotowy zakres prac zarówno na drogach gminnych, jak i powiatowych.

Wybór miejsca w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych dokonywany jest po przeprowadzeniu analizy warunków drogowych i ruchowych oraz możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu, uwzględniając w szczególności:

  • źródła i cele ruchu pieszych,
  • kierunki ruchu pieszych,
  • rozkład ruchu pieszych w ciągu doby,
  • natężenie ruchu pieszych,
  • natężenie ruchu kołowego na drodze, przez którą wyznaczone ma być przejście,
  • geometrię drogi.

Regulują to przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  Podobnie jest z potrzebą wyznaczeniem przejścia dla pieszych oraz jego lokalizacji. Wybór miejsca dokonywany jest według określonych zasad:

a) poza obszarami zabudowanymi przejścia można wyznaczać na obciążonych ruchem pieszym skrzyżowaniach oraz w rejonach przystanków autobusowych, szkół, zakładów pracy itp.,
b) w obszarach zabudowanych wyznaczenie przejść przez drogi dwujezdniowe lub wyodrębnione z jezdni torowiska tramwajowe w rejonach podanych w lit. a jest niezbędne,
c) przejścia powinny koncentrować możliwie największą liczbę pieszych przekraczających drogę, przy czym lokalizacja tych przejść powinna uwzględniać najkrótszą drogę między źródłem a celem ruchu pieszych,
d) przejścia należy lokalizować przede wszystkim przy skrzyżowaniach dróg,
e) odległości między przejściami poza obszarem zabudowanym nie powinny być mniejsze niż 500 m, a w obszarze zabudowanym:
- 100 m na drogach jednojezdniowych,
- 200 m na drogach dwujezdniowych,
f) przejścia między skrzyżowaniami należy lokalizować w miejscach zapewniających wzajemną widoczność pieszych i kierujących pojazdami; nie należy wyznaczać przejść za wzniesieniami, na łukach poziomych i za tymi łukami, w miejscach zasłoniętych przez budynki, zieleń lub inne obiekty znajdujące się przy drodze,
g) przejścia należy wyznaczać w zasadzie tylko przez ulice układu podstawowego uznane za trasy  z pierwszeństwem; przez pozostałe ulice dopuszcza się wyznaczanie przejść w rejonach szkół i innych obiektów, do których uczęszczają dzieci, lub zakładów przemysłowych, gdzie występuje duża koncentracja ruchu pieszych,
h) wyznaczając przejścia w rejonie przystanków komunikacji zbiorowej, należy, jeżeli to tylko możliwe, uwzględnić następującą jego lokalizację w stosunku do znaku oznaczającego przystanek:
- przed znakiem D-15 lub D-16,
- za znakiem D-17,
i) lokalizując przejścia na skrzyżowaniach, należy wyznaczać je na wszystkich jezdniach, w poprzek których dopuszczone zostało przekroczenie jezdni; w sytuacjach wynikających z warunków ruchu można wyznaczyć przejścia nie na wszystkich wlotach.

               

 red./mat.pras.

źródło: ox.pl
dodał: ES

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: