Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Na szlaku cieszyńskich kościołów

W sobotę (25.07) odbył się kolejny z cieszyńskich spacerów z przewodnikiem. Tym razem uczestnicy wydarzenia odwiedzili cztery cieszyńskie kościoły. O pierwszym z nich opowiedział Władysław Żagan – pracownik zamku i lokalny historyk, o kolejnych przewodniczka PTTK.

Spacer rozpoczął się od zwiedzenia Rotundy, usytuowanej na wzgórzu zamkowym. O pierwszym z kościołów na szlaku opowiedział Władysław Żagan – Powinniśmy zacząć od najstarszej świątyni, która znajdowała się w tym miejscu. Wywodzącej się z legend, z czasów, zanim powstała ta kaplica. Od świątyni pogańskiej, która w tym miejscu się znajdowała, zanim powstał ten współczesny Cieszyn, jaki znamy. Wcześniej na wzgórzu zamkowym rozciągało się grodzisko drewniane, praktycznie niewiele o nim wiemy, tak samo, jak o samej świątyni. W źródłach są dwie informacje – że świątynia ta była poświęcona bogini Marzannie, czyli bogini śmierci i choroby, lub bogu Perunowi, odpowiednikowi greckiego Zeusa. To tyle ile możemy powiedzieć o świątyni, która znajdowała się tutaj przed kaplicą – wyjaśniał.

Gdy na ziemie cieszyńskie przyszło chrześcijaństwo i lud został ochrzczony, co miało miejsce ok. roku 875, kiedy to książę wielkomorawski Świętopełk wyruszył z misją chrystianizacyjną na ziemie śląskie, ale również dalej, do państwa plemiennego Wiślan. Kaplicę, w której dziś się znajdujemy, zbudowano na przełomie XI i XII wieku.

Dla wielu osób zaskoczeniem było, że prawdopodobnie początkowo rotunda wcale nie była miejscem kultu świętego mikołaja. Świątynia pod tym wezwaniem mieściła się w miejscu dzisiejszego teatru, aktualnie nie ma po niej śladu. Temat św. Mikołaja jest stosunkowo ciekawy, gdyż większość starych polskich kościołów to kościoły pod wezwaniem świętego Mikołaja. Święty zagościł w świątyni, dzięki Rychezie, która przywiozła kult św. Mikołaja z Niemiec. W Rotundzie swoje miejsce ma jeszcze jeden święty – święty Wacław. 

 

źródło: ox.pl
dodał:

Komentarze

28
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2020-07-26 20:22:52
donekT: ... Legenda jako gatunek literacki ma swoje chrześcijańskie konotacje i co zasady dotyczy postaci świętych... Zdaje się, iż dokładnie nie wiemy, kiedy powstała rotunda, jedni wskazują na czasy Bolesława Chrobrego, inni na okres Bolesława Krzywoustego, osobiście bardziej wskazywałbym na Krzywoustego... Fakt, istnieją wzmianki, iż obecne wzgórze zamkowe pełniło funkcję kultową... Grodzisko to nie to samo co gród----> grodzisko to pozostałość po grodzie/osadzie, która istnieje do dziś... W okresie chrystianizacji dawnych bogów i miejsca ich kultu wpisywano w odpowiednie postacie świętych. Jeżeli chodzi o tereny słowiańskie, miejsce dawnego Welesa zajmowała właśnie postać świętego Mikołaja. To, iż w danym okresie ludność dzisiejszego obszaru Śląska Cieszyńskiego zajmowała się również hodowlą bydła, możemy odnieść nie tylko do dawnych obiektów sakralnych, którym nadano jako patrona św. Mikołaja, także w nazwie miejscowości np. Skoczów, która zdaniem niektórych ma pochodzić od skotów, czyli dawnego słowiańskiego nazewnictwa bydła. Weles był inaczej nazywanym Skotij Boh, czyli bogiem bydła. ... Szukanie odpowiedników danego boga w innych mitologiach było charakterystyczne dla minionego już okresu w nauce, obecnie się od tego odchodzi... NIE WIEMY, KIEDY TEREN OBECNEGO ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO ZOSTAŁ SCHRYSTIANIZOWANY!!! Co więcej, w owym okresie chrzest przyjmowała głównie miejscowa elita, lud jeszcze długo pozostawał w dawnych wierzeniach, wówczas nie było jeszcze sieci parafialnej, kler był niedouczony, a świątynie chrześcijańskie wznosiły się głównie w większych ośrodkach. Wzmianka w tekście o chrzcie stanowi NADINTERPRETACJĘ AUTORA.
2020-07-26 20:28:05
donekT: A Świętopełk bynajmniej nigdzie nie WYRUSZAŁ Z ŻADNĄ KRUCJATĄ. Co prawda w tekście to określenie nie pada, ale u odbiorcy pojawiają się pewnego rodzaju skojarzenia. Chrześcijaństwo, zwłaszcza w obrządku "słowiańskim" było temu władcy potrzebne do LEGITYMIZACJI WŁASNEJ WŁADZY, a nie ekspansji zewnętrznej. To nie Karol Wielki!!!
2020-07-26 20:30:53
donekT: Co do św. Wacława, warto przypomnieć sobie, iż Polska do 999 nie miała "swojego" świętego, zresztą św. Wojciech był rodakiem św. Wacława. Wiele dawnych (pierwszych) kościołów z terenu zwłaszcza obecnej Polski południowej jest pod wezwaniem św. Wacława. Niektórzy wiążą to z wpływami czeskimi. Osobiście pragnąłbym zasugerować, iż św. Wacław wywodził się z tej samej dynastii co matka Bolesława Chrobrego. Co więcej, Chrobry np. na Morawach był traktowany jako władca przyrodzony i odnoszenie się do postaci św. Wacława bynajmniej nie szkodziło wpływom polskim, wprost przeciwnie, były one legitymizowane. Pragnę wspomnieć, iż Chrobry przed wypędzeniem macochy Ody z dziećmi sprawował władzę właśnie w południowej części obecnej Polski. Śmiało mógł nawiązywać do postaci św. Wacława, wszak to był jego krewny...
2020-07-26 20:40:24
donekT: Jeżeli mowa o Kościele i Chrystianizacji, śmiało, można poruszyć temat Biblii...
2020-07-26 20:43:09
donekT: Śmiało możemy stwierdzić, iż dla pewnych środowisk Biblia stanowi OGRANICZENIE, źródło NIENAWIŚCI, kulturową podstawę HOMOFOBII, FAŁSZYWE i ZAKŁAMANE UJĘCIE RZECZYWISTOŚCI. Przecież to właśnie w tej Księdze opisane zostało, co należy traktować jako dobre i złe, natomiast prawda została ujęta absolutnie, a nie uznaniowo i relatywnie, jak te pewne środowiska zakładają. Biblia i wyznania ukute na przekazie biblijnym, które wpłynęły na ukształtowanie się współczesnego charakteru Europy w wymiarze kulturowym, z samej swej istoty przez pewne środowiska są uznawane za nienawistne i nietolerancyjne a rzekomo opresyjna kultura, którą te wyznania stworzyły, wedle ich relacji skazana jest na zagładę i jej dalsze podtrzymywanie jest niecelowe. Zniszczenie kultury chrześcijańskiej Europy ich zdaniem jest warunkiem postępu, rozwoju, wyzwolenia i stanowi progresywną, nieuniknioną dziejową konieczność.
2020-07-26 20:43:56
donekT: Tym sposobem możemy dojść do śmiałego stwierdzenia, iż walka z PATRIARCHATEM w swej istocie dotyczy Tego, który stoi na czele tegoż systemu patriarchalnego, który określa, co jest dobre i złe – MOWA O BOGU! Zatem co zdaniem pewnych środowisk stanowi podstawę NIENAWIŚCI? Boże Przesłanie i Objawienie, jakim jest Pismo Święte! Stąd śmiało możemy stwierdzić, zachowując logikę i konsekwencję pewnych środowisk, iż kościelna homofobia bierze swój początek właśnie z Biblii. Tam jest napisane to, co napisane i nic na to nie poradzimy. Zastanawiające jest, czy pewne środowiska w swym rewolucyjnym i na swój sposób rozumianym postępowym zapale nie postanowią kiedyś ZLIKWIDOWAĆ ŹRÓDŁA TEJ NIENAWIŚCI, ich zdaniem. Nie tylko Biblii, również tego Kościoła, który wprost nawiązuje do Pisma Świętego i nie będzie chciał się odpowiednio zmodernizować i dostosować. W Biblii hebrajskiej seks mężczyzn jest obrzydliwością, za którą należy się kara śmierci. Dosłownie! W Nowym Testamencie Paweł skazuje na wieczne potępienie mężczyzn współżyjących ze sobą. Biblia to żywe, pulsujące źródło homofobii, ich zdaniem. Przecież te teksty są od wieków czytane w kościołach, one ich zdaniem współtworzyły i współtworzą kościelną nienawiść do homoseksualizmu. Zdaniem pewnych środowisk, walka z kościelną homofobią stanowi walkę z wiatrakami. Tak długo, jak swobodnie funkcjonuje Kościół. Co innego w sytuacji, kiedy te pewne środowiska doprowadzą do konsekwentnej i systemowej eksterminacji kościoła. Chrześcijaństwo ze względów kulturowych może tracić na znaczeniu. Już dużo straciło. Ale tam, gdzie jest żywotne, czy tam, gdzie będzie się odradzać, ludzie będą czytać Biblię i trafiać na Księgę Kapłańską i listy Pawła. Jaki z tego możemy wysnuć wniosek? Jakie działanie uniemożliwi potencjalne odrodzenie się homofobii i nienawiści w przyszłości? Może likwidacja Kościoła i Biblii? Może wystarczy odpowiednio zmodernizować i dostosować Kościół, a pozostałą resztę nienawistników poddać „resocjalizacji” i „reedukacji”. Marks w kwestii reakcji miał nieco inne, bardziej dosadnie wyrażone zdanie, a zawziętych przeciwników ideologicznych określał per "śmieci".
2020-07-26 20:45:42
donekT: Jeśli chodzi o stosunek do homoseksualności, Benedykt XVI w 2005 r., odmówił mężczyznom o tej orientacji dostępu do kapłaństwa. Tak jakby stwierdził, że w przeciwieństwie do heteryków nie są zdolni do zachowania celibatu. Benedykt tego nie wyjaśnił, tylko zakazał. Niestety, gdzieś w tle miało to się odnosić do walki z pedofilią. Papież ostatecznie podał się do dymisji, być może, gdy sobie uświadomił, że większość jego decyzji administracyjnych to była klęska, ale zdania w tej kwestii są podzielone, a sama abdykacja niewątpliwie nastąpiła z przyczyn osobistych. Jeśli się pisze jakiś dokument, który czegoś zakazuje, to trzeba wyjaśnić dlaczego. Osoby homoseksualne nie mogą mieć, jak pisze Benedykt, poprawnych relacji w stosunku do mężczyzn i kobiet. Jak to rozumieć? Czym są poprawne relacje? Tu wyjaśnienia brak. A przecież to może zostać przez gejów uznane za obraźliwe. Taki dokument może zdaniem pewnych środowisk jedynie podtrzymywać homofobię i budować negatywne skojarzenia z homoseksualnością.
2020-07-26 20:46:11
donekT: Wewnątrz świata kościelnego są poczciwi ludzie, sympatyczni, uczciwi. Ale to nie zmienia systemu. Można mieć dobrą wolę, starać się pewne rzeczy naprawić – zmienić język, atmosferę, mówić: „kim jestem, by osądzać”. Jednak per saldo strukturalna funkcja Franciszka polega na naprawie szkód wizerunkowych. Duża część jego aktywności to właśnie aktywność wizerunkowa. Katolicy, którzy chcieliby być w światłym/otwartym Kościele, są więc w siódmym niebie. Chwytają się tego, jak tonący brzytwy – nie musimy słuchać abp. Jędraszewskiego, przecież mamy papieża Franciszka. Tylko że on od 60 lat jest człowiekiem tego systemu. Zna go doskonale. Ma – w przeciwieństwie do Benedykta XVI – intuicję społeczną. Paweł Reszka jedną ze swych pozycji poświęcił przedstawieniu środowiska kleru. Osobiście uważam, iż dokonał tego dość obiektywnie, choć można dopatrzyć się w jego przekazie tendencyjności. Z jego reportaży bynajmniej nic nie wynika. Jeden z rozdziałów dotyczy współpracy księży z wiernymi, wspólnotami parafialnymi i aktywistami kościelnymi. Jaki po lekturze fragmentu reportażu Reszki możemy wysnuć wniosek? Zdarza się, że to księża próbują zainspirować dobre zmiany, niestety często trafiają na opór samych parafian. Mamy takich polityków, na jakich zasługujemy, to samo dotyczy księży, a głównymi winnymi są parafianie, którzy przysłowiowo przymykają oczy na zło i są oporni na dobre i konieczne zmiany. Zdaniem pewnych środowisk, Kościół wytwarza podwójny świat – Niby parafianie i mieszkańcy danej okolicy coś wiedzą, ale oficjalnie się o tym nie mówi, zgodnie ze starym prowincjonalnym założeniem, że brudy nie pierze się poza swoją zagrodą- kto się onieśmieli, zostaje wrogiem publicznym danej społeczności i naraża się na ostracyzm. Stosunki lojalnościowe są familijne, działa tu zasada wzajemnej protekcji. Zasadą naczelną jest wzajemna lojalność, zmowa milczenia, surowe karanie za nielojalność, zwłaszcza za publiczną krytykę. To zaślepia na cierpienia ofiar.
2020-07-26 20:47:22
donekT: Bardzo pouczający jest przykład pracownika pewnej firmy z branży meblowej, działającej na terytorium Polski. Pan Tomasz został zwolniony pod zarzutem „agresywnej homofobii”. Co należy rozumieć przez to określenie? Jak się okazuje, zdaniem niektórych wystarczy cytować Pismo Święte, aby zostać uznanym za propagatora nienawiści. Pan Tomasz, jako pracownik, opublikował wpis w wewnętrznej sieci, przeznaczonej do komunikacji z pracownikami, po tym, jak IKEA ogłosiła jeden z dni „dniem solidarności z osobami wykluczonymi”, a w firmowym intranecie ukazał się artykuł, w odniesieniu do którego wspomniany pracownik napisał komentarz, na który składały się dwa cytaty z Biblii. W konsekwencji został zwolniony, ale jak się okazało, było to zachowanie przedwczesne i nieuzasadnione, za co wobec odpowiedzialnych poczynione zostały kroki prawne.
2020-07-26 20:48:45
donekT: Jak można zauważyć, pewne środowiska traktują Pismo Święte jako dzieło będące z samej swej istoty podstawą NIENAWIŚCI. Co więcej, stanowiące fundament zastanej kultury, która została uznana ze swej natury za opresyjną. W związku z tym, wspólnoty nawiązujące do Biblii z oczywistych względów, naturalnie uznawane są za NIENAWISTNE, zachowując logikę i konsekwencję myśli tych pewnych środowisk. Jaka przyszłość czeka Kościoły i pozostałe chrześcijańskie wspólnoty wyznaniowe w przypadku, kiedy te pewne środowiska uzyskają realny wpływ na władzę w kraju? Przecież potencjalnie zawsze istnieje taka możliwość. Czy Pismo Święte, przez wzgląd na pewne rzekomo nienawistne treści, zdaniem tych pewnych środowisk, zasługuje na eliminację z powszechnego używania? Jeżeli zniszczony zostanie fundament kultury, cała cywilizacja legnie w gruzach. Co nastąpi później? Kolejny TOTALITARYZM, którego wstęp będzie stanowić EKSTERMINACJA CHRZEŚCIJAN i WYRUGOWANIE PISMA ŚWIĘTEGO? Zdaje się, że właśnie do tego dążą poniektóre środowiska, zgodnie z przesłaniem ich mistrza- NIETZSCHEGO.
2020-07-26 20:49:13
donekT: Aby nie pozostać gołosłownym, odsyłam do artykułu zamieszczonego w tygodniku POLITYKA, którego fragmenty zamieszczone są w wypowiedzi. // https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1958642,1,czy-homoseksualizm-ma-cos-wspolnego-z-pedofilia.read //
2020-07-26 21:28:01
donekT: Odsyłam do tygodnika POLITYKA
2020-07-26 22:58:05
donekT: ... Reasumując, jaki może być morał z rozważań na temat zaprowadzania zachodniej kultury chrześcijańskiej w Polsce, w której Polska znajduje się do dziś? Polska nie weszła do Europy w roku 2004, znajduje się w niej od przeszło tysiąca lat, a ziemie obecnej południowej Polski być może są w Europie jeszcze dłużej. Kulturę zachodnią na ziemiach obecnej Polski zaprowadzano za pośrednictwem czeskim i SŁOWIAŃSKIM. Sami Czesi korzystali z dorobku MORAW, skąd tradycja bezpośrednio zaczerpnięta została z KONSTANTYNOPOLA. Świadczy o tym sporo istniejących do dziś zapożyczeń z języka czeskiego, zwłaszcza w tematyce kościelnej i liturgicznej. Samo określenie np. "Kościół" jest pochodzenia czeskiego, podobnie jak, chociażby "Msza", czy "ołtarz". Jaki z tego wniosek? Nasi przodkowie byli SAMODZIELNIE zdolni budować własną Kulturę i Cywilizację odnoszącą się do wzorców RZYMSKICH. Nie potrzebowali do tego NIEMIECKIEGO POŚREDNICTWA ani KIEROWNICTWA jak wielu zwykło uważać i to fałszywe wyobrażenie wśród wielu pokutuje do dziś.
2020-07-26 23:07:42
donekT: In plus, kiedy Polska była już liczącym się w swej części Europy królestwem, taka np. Anglia znajdowała się pod DUŃSKIM BUTEM/"PROTEKTORATEM" i nie odgrywała większej roli w europejskiej polityce. Polacy jako naród nie mają się czego wstydzić. Pewne środowiska o niewygodnych dla swej narracji faktach zapominają, inne wykorzystują dla STYGMATYZACJI, pod lansowanie "pedagogiki wstydu", kreowania poczucia niższości i pogardy względem własnego państwa i narodu.
2020-07-27 06:22:58
utopiec: donekT: Czy Ty kiedyś zmądrzejesz?
2020-07-28 09:40:35
stefanbbn: donek temat jest kontrowersyjny.Czytajac Biblie niekiedy znajdujesz w konkretnej sytuacji nie jedna jednoznaczna odpowiedz a odpowiedzi ktore sie jakby wykluczaja.Przyklad -kobiety.Bog stworzyl mezczyzne i kobiete na swoje podobienstwo.Nowy testament w niektorych miejscach potwierdza rownosc a w niektorych miejscach apostol Pawel pisze ze kobiety w zborze maja milczec,nakrywac glowy,sluchac mezczyzny.Mamy wiec dylemat.Apostol Pawel pisze ze homoseksualizm jest przeciwko naturze. Ale dalej ten sam apostol pisze ze przeciwko naturze sa mezczyzni z dlugimi wlosami.Poniewaz wlosy rosna tak samo u obu plci argument przeciwko naturze jest sprzeczny.Sam Pawel nie chce zeby wogole zakladano rodziny.Pisze wyraznie ze lepiej czlowiekowi samemu ale zeby grzechy byly mniejsze mozna sie wiazac.Tymczasem wszyscy czujemy ze rodzina jest niesamowicie wazna.Stary testament nazywa homoseksualizm obrzydliwoscia-czytajac dalej znajdziesz mase innych obrzydliwosci zwiazanych z jedzeniem, przygotowaniem jedzenia, ubiorem zachowaniem.Obrzydliwoscia karana smiercia jest onanizm-jakby wygladal ten swiat jakbysmy sie do tej reguly stosowali?Ok mozna by przyjac ze obrzydliwosci starotestamentowe jesli nie sa potwierdzone nowym testamentem dla nas chrzescian nie obowiazuja.Jak wytlumaczysz spozywanie krwi-w starym testamencie jako obrzydliwosc, zakaz tabu, w nowym testamencie w dziejach apostolskich potwierdzenie.nalezy sie wystrzegac spozywania krwi.Ta obrzydliwosc jest dzisiaj normalna i spozywamy krwiste steki czy kaszanke z dodatkiem krwi.Jesli cos sie argumentuje to wybiera sie stosowne cytaty.Pytanie jest czy mozna homoseksualizm dzisiaj traktowac normalnie jak np. spozywanie krwi.Stary i Nowy Testament maja jedno wielkie przeslanie-Miluj Boga i miluj blizniego swego .Nasze grzechy zostaly zmazane krwia baranka i to grzechy bez wyjatku.Stygmatyzacja homoseksualizmu nie jest zgodna w imieniu milosci blizniego---Biblia podresla to jako drugie najwazniejsze przykazanie Boga .Wykluczajac kogos ze spolecznosci osadzasz wyrokiem ludzkim.Cytaty ze Bog kocha homoseksalistow nienawidzi ich czyny to tez sprzecznosci , bo Bog nienawidzi kazdy rodzaj grzechu.Osobiscie jestem za liberalizacja w imie Milosci blizniego.
2020-07-28 16:00:36
Jarek.K: Biblia to zbiór niesamowitych opowieści fantasy i nie należy brać ją na serio. Gdyby 2000 lat temu był internet, to taka ściema by nie przeszła. Ile ta kościelna sekta dokonała ludobójstw, gwałtów i innych zbrodni dzięki ten bajeczce wszyscy wiemy. Mówiąc " wszyscy" nie mam na myśli kołtuństwa typu nażreć się i wysrać, bo oni nadal wolą żyć w nieświadomości.
2020-07-28 23:50:31
Pogromca pogromców i cwaniaczków: stefanbbn w którymś kościele dzwoniło, ale w którym... Mieszasz i wybierasz wygodne dla siebie stwierdzenia (bo nie cytaty). Przez większą cześć wpisu przewija się pojęcie homoseksualizmu a twoje wywody jakby chciały szukać usprawiedliwienia i jeszcze poklepania po plecach. Jeśli twierdzisz że cyt: "Ok mozna by przyjac ze obrzydliwosci starotestamentowe jesli nie sa potwierdzone nowym testamentem dla nas chrzescian nie obowiazuja." To rozczaruję cie bo właśnie Apostoł Paweł w Liście do Rzymian 1 rozdz. pisze: 26 w. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. 27 w. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. Miłość bliźniego czy szerzej pojęta tolerancja nie jest tożsama z przyzwoleniem na grzech, zboczenia i dewiacje. Stygmatyzacja czyli piętnowanie takich zachowań również ma tutaj inne znaczenie. Jeśli osoba jest niewierząca wtedy chrześcijanin może np w imię tej miłości bliźniego wskazywać mu właściwą drogę ale nie piętnować. Jeśli natomiast mowa o kimś z danej grupy, kościoła, zboru itd to Biblia też mówi co powinniśmy zrobić Mt, 18, 15-20. Twoja liberalna postawa polega właśnie na źle rozumianej tolerancji i pozostawieniu każdemu całkowitej wolności. Znajduje ona wyraz między innymi w bezstresowym wychowaniu. Róbta co chceta i Hulaj dusza piekła nie ma.
2020-07-29 05:20:30
krzysztof.mm: nie ma większego k o ł t u ń s t w a jak podpieranie się cytatami z biblii dla wychwalania własnej g ł u p o t y i usprawiedliwiania swej agresji wobec innych - tak, to o tobie, ł o s i u zaoczny, zakuty łbie
2020-07-29 17:57:19
stefanbbn: pogromco kazde zdanie moge poprzec wersem z Bibli, jesli cos jest nie jasne napisz ktore moje zdanie mam poprzec cytatem biblijnym,przyklad kobiet--wiesz jak to bylo dzisiaj nikt nie proteswtuje jesli kobieta czyta na mszy ewangelie czy spiewa w chorze koscielnym a wedlug Bibli ma milczec w zborze 1 List do Koryntian 14 rozdzial 34 33b -34 "Jak we wszystkich zgromadzeniach świętych, kobiety powinny milczeć w zborach. Nie mogą mówić, ale mają być poddane, jak nakazuje Prawo.
2020-07-29 18:15:17
stefanbbn: nienawisc, dyskryminacja ,nie jest w intencji Boga.Bog stworzyl ludzi bo ich miluje jak swoje dzieci.Ludzie grzeszni a jestesmy wszyscy grzesznikami maja szanse na laske .Nawet cudzoloznica---jak nakazuje prawo powinna zostac ukamieniowana---Jezus ulitowal sie mowiac-- jesli ktos z was jest bez grzechju niech rzuci pierwszy kamien....Ewangelia Jana 8 rozdzial«Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień». 8 I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. 9 Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezu
2020-07-29 19:55:12
jasper: KSIĘGA PIĄTA PSALM 137(136) „ 9 Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije o skałę twoje dzieci.„ - czyzby mowa o cwaniaczkowym pogromcy ?!
2020-07-29 21:05:01
stefanbbn: Jasper dlaczego nie cytujesz sensu tego psalmu, to lud Izraela cierpi w niewoli babilonskiej marzac o powrocie do swojej ojczyzny,jest to mozliwe tylko jesli Babilon upadnie dlatego ta piesn 8 7 Córo Babilonu, niszczycielko, szczęśliwy, kto ci odpłaci za zło, jakie nam wyrządziłaś! 9 Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije o skałę twoje dzieci. To piesn podobna do wielu hymnow--patrz Polski -co nam obca przemoc wziela szabla odbijemy, a teraz pierwsza zwrotka marsylianki po polsku; I naprzód marsz, Ojczyzny dzieci, Bo nadszedł chwały naszej dzień. To tyran przeciw nam zawiesił Zbroczony krwawo sztandar ten. Zbroczony krwawo sztandar ten. Słyszycie z bitew pól niesiony Żołnierzy przeokrutnych ryk? Już idą, nam zaciągnąć stryk, By zarżnąć nasze syny, żony Jesli juz cos cytujesz to prosze zrozum najpierw sam co cytujesz
2020-07-29 21:57:46
Pogromca pogromców i cwaniaczków: Komentarza tego zawistnika, który dalej nie może pogodzić sie z przegraną nawet nie ma co ripostować. Jedyne co potrafi to szkalować innych. Ot taka jego tolerancja i mowa nienawiści.
2020-07-29 22:05:16
Pogromca pogromców i cwaniaczków: stefanbbn tak tak dalej. Czemu nie cytujesz dalej? Wytykasz jasperowi a sam robisz to samo. Jezus ulitowal sie mowiac-- jesli ktos z was jest bez grzechju niech rzuci pierwszy kamien. No i dopisz co powiedział dalej... Powiedział idź dobra siostro i rób co chcesz tak? Czy raczej idź i nie czyń tego więcej?
2020-07-30 08:25:38
jasper: Księga Przysłów 16:4 „Wszystko celowo uczynił Pan, także grzesznika na dzień nieszczęścia“. Cos mi sie wydaje, ze chodzi o cwaniaczka pogromcy.
2020-07-30 18:34:17
stefanbbn: jasne ze jezus nie chwali grzechu tylko wybacza, wybacza wszytkie grzechy bez wyjatku,sad nalezy do Boga nie do nas, my zyjmy--miluj blizniego swego . Wykluczajac osadzasz ludzi a to nie nasze zadanie.
2020-07-31 00:06:35
Pogromca pogromców i cwaniaczków: stefanbbn Nikogo nie wykluczam. Jak ktoś nie chce zmian, dalej brnie to jego sprawa. Każdy odpowie za siebie.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: