Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Gość Ox.pl - Daniel Korbel

Gość Ox.pl - Daniel Korbel o setnej rocznicy podziału Śląska Cieszyńskiego. 28 lipca 1920 roku decyzją Rady Ambasadorów podzielono region (i Cieszyn) pomiędzy oba kraje - Polskę i Czechosłowację. Jakie były przyczyny konfliktu zbrojnego o teren Śląska Cieszyńskiego pomiędzy Czechosłowacją a II Rzeczpospolitą? Jacek Porzycki zapytał również o Juliana Fałata, Skoczów i rodzinę Wojtyłów. Zapraszamy do obejrzenia rozmowy i przeczytania informacji o Gościu.

Daniel Korbel - doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pod kierunkiem prof. Józefa Ciągwy przygotowuje rozprawę o ustroju Śląska Zaolziańskiego pod polskim prawem. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących polsko-czeskich relacji w pierwszej połowie XX w.

Wersje elektroniczne wybranych artykułów:
Pamiętnik Cieszyński – „Walki o Stonawę 26 stycznia 1919” 

Miesięcznik „Tramwaj Cieszyński” – 11 krótkich artykułów dot. polsko-czechosłowackiego konfliktu o Śląsk Cieszyński: https://tramwajcieszynski.pl/author/dak/

W znajdującym się aktualnie w sprzedaży nr 2/2020 kwartalnika „Polska Zbrojna - Historia” artykuł pt. Szarża „Hallerczyka” o pojedynku czeskiego i polskiego pociągu pancernego pod Drogomyślem 30 stycznia 1919 r.  - LINK

Osoby, które posiadają zdjęcia, pamiątki i pamiętniki rodzinne itp. dot. polsko-czechosłowackiego konfliktu o Śląsk Cieszyński proszone są o kontakt z Gościem: rasdan@poczta.onet.pl

JP

źródło: ox.pl
dodał:

Komentarze

12
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2020-07-26 13:48:48
Ruben: Cieszymy się że wygraliśmy bitwę pod Skoczowem, ale tak faktycznie przegraliśmy tę wojnę. Zaolzie z przemysłem zostało przy Czechosłowacji, a nam Czesi zostawili rolniczą i ubogą część Śl. Cieszyńskiego. Piszę zostawili, bo gdyby rzeczywiście chcieli zajęliby cały region. Przypomnę, stosunek sił był 1:5 Na korzyść Czechów. Czesi wygrali militarnie i dyplomatycznie, a my bezpowrotnie straciliśmy Zaolzie z Trzyncem i Karwiną. Uważam, że Zagłębie Ostrawskie się nam nie należało.
2020-07-26 15:23:47
donekT: Region (Śląsk Cieszyński) miał zostać podzielony, wedle woli jego mieszkańców. Podział zakładali miejscowi już w umowie z 5 listopada 1918 r. Kwestia zasadnicza odnosi się do przeprowadzenia podziału, w założeniu mieli decydować miejscowi. Wówczas, wedle założeń i aspiracji mieszkańców, niemal cały Śląsk Cieszyński znalazłby się w granicach odrodzonej Polski. Wyszło jak zwykle, nikt ze zdaniem mieszkańców się nie liczył, a ostateczną decyzję podjęły mocarstwa, dzieląc region sztucznie, wedle WŁASNYCH INTERESÓW. Zabrana przez Czechosłowację spora część regionu niemal w całości zastała zajęta przez Polskę w 1938 r. Co ciekawe, lokalną zmianę granicy uznawała nawet III Rzesza po zaanektowaniu tego regionu w ramy własnej państwowości. Śląsk Cieszyński znalazł się w '39 w granicach prowincji górnośląskiej zarządzanej przez Fritza Brachta. W trakcie "wyzwalania" tego terenu spod władzy nazistowskiej teren zaolziańskiej części Śląska Cieszyńskiego jako pierwsza przejęła administracja Polska i wiele wskazywało, iż w regionie Polska utrzyma granice z końca '38. Niestety Praga posiadała lepszą dyplomację niż Polska i powrót do granicy sprzed '38 okupiła cesją Rusi Zakarpackiej na rzecz ZSRR (ściśle USRR). Warto zwrócić uwagę, iż w '45 ZSRR celowo traktował cieszyński odcinek frontu jako drugorzędny, z tego względu, iż był świadomy polsko-czechosłowackich sporów granicznych i Stalin zdawał sobie sprawę, iż całkiem możliwa jest konfrontacja zbrojna pomiędzy polskimi i czechosłowackimi siłami. Co więcej, Praga była świadoma, iż w potencjalnej konfrontacji zbrojnej z Warszawą jest na straconej pozycji, dlatego wysiłku zbrojnego podejmowała się tylko wówczas, kiedy polskie siły zbrojne były zaangażowane na innym froncie. Kiedy Polska nie znajdowała się w stanie wojny z kimś silnym, Czechosłowacja posługiwała się narzędziami dyplomatycznymi. Warto wspomnieć, iż Czechosłowacja z uzasadnieniem obawiała się wyniku potencjalnego plebiscytu, nie chciała, aby na spornym terenie zostały przeprowadzone wybory do Sejmu Ustawodawczego (dlaczego?). Wbrew temu, co się przedstawia, Śląsk Cieszyński pełni bardzo ważną strategiczną rolę w obronności Polski i Czech (dawniej Czechosłowacji) i bynajmniej nie chodzi tylko o zasoby i przemysł. W pierwszej kolejności mowa jest o POŁOŻENIU w pobliżu BRAMY MORAWSKIEJ...
2020-07-26 15:24:17
donekT: Na marginesie warto odnieść się do wydarzenia POWROTU DO MACIERZY zaolziańskiej części Śląska Cieszyńskiego w '38. Często zarzuca się II RP, iż dokonała wspólnej z III Rzeszą agresji zbrojnej na teren Czechosłowacji. Pragnę przypomnieć, iż nie była to żadna agresja, chociażby z tego względu, iż zmiany granicy odbyły się za zgodą Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Niemiec. Polska tylko wykorzystała sytuację międzynarodową, do czego jako państwo miało prawo, tak samo, jak Węgry, tym bardziej, iż argumenty historyczne, etniczne i geograficzne przemawiały za Polską. Jeżeli ktoś szuka winnych wydarzeń z '38, niech ich upatruje w Londynie, Paryżu, Rzymie i w Berlinie. Warto dodać, iż w trakcie zajmowania zaolziańskiej części Ślaska Cieszyńskiego nie zginął ani jeden czechosłowacki żołnierz, za to ze strony polskiej poległ, chociażby syn Tadeusza Regera, wybitnego lewicowego działacza, który jak najbardziej opowiadał się za zmianami terytorialnymi.
2020-07-26 15:35:52
donekT: Ruben, OBIEKTYWNIE RZECZ UJMUJĄC, pod względem militarnym bitwę pod Skoczowem należy uznać za nierozstrzygniętą. Oczywiście Polacy uznają wydarzenie za swoje zwycięstwo, ponieważ osiągnęli pokładane cele militarne (utrzymali Skoczów). Warto dodać, iż polski dowódca Franciszek Latinik, per analogiam, zachowywał się jak Henryk Sucharski na Westerplatte w '39 i Latinik lepiej sprawdził się na polu publicystycznym i literackim polu walki niż w konfrontacji zbrojnej. Gdyby nie upór jego podkomendnych i zasilenie w chwili krytycznej pułkiem wadowickim to z dużym prawdopodobieństwem dziś nie byłoby Bielska- Białej i to tam przebiegałaby granica. Siły czechosłowackie atakowały polskie pozycje pod Skoczowem nawet po formalnym zawarciu rozejmu, czego świadomy był ich dowódca Josef Šnejdárek, à propos zbrodniarz wojenny.
2020-07-26 15:49:26
donekT: Ruben, na pewne sprawy patrzysz pod kątem jednego wydarzenia, tymczasem w perspektywie dziejowej Polsce realnie udało się odzyskać zaolziańską część Śląska Cieszyńskiego. Nie utrzymaliśmy jej w '45, ponieważ o tym zadecydował ówczesny hegemon (Stalin), jeżeli chodzi o tę część Europy. Polska jak najbardziej posiadała i posiada argumenty przemawiające za zmianami granicznymi w regionie, obecnie sytuacja międzynarodowa temu nie sprzyja, co nie oznacza, iż obecny podział należy uznawać za trwały. Pragnę przypomnieć, iż do ostatecznego (na obecne warunki) wytyczenia granicy pomiędzy Polską a Republiką Czeską (wówczas Czechosłowacją) doszło dopiero w 1958 i porozumienie z tego okresu należy uznać za obowiązujące. To, iż kierowano się nawiązaniem do wcześniejszego podziału przeprowadzonego przez Radę Ambasadorów, należy potraktować jako kwestię drugorzędną.
2020-07-26 15:59:47
donekT: Jako sposób przeprowadzenia podziału regionu, najpierw wskazano zdanie mieszkańców (plebiscyt). Niestety przez wzgląd na WIELKĄ POLITYKĘ, jak zwykle zadecydowała KONFRONTACJA ZBROJNA i POLITYKA PAŃSTW. Konflikt polsko-czechosłowacki z 1919 zmienił przebieg linii demarkacyjnej, na korzyść Czechosłowacji, z pogwałceniem woli mieszkańców, która to linia zdaniem woli Rady Ambasadorów uznawaną została za granicę państwową w roku 1920. PODSTAWĄ OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEGO PODZIAŁU JEST DOKUMENT Z 1958, który tylko nawiązuje do wcześniejszych, już nieobowiązujących postanowień. Obiektywnie rzecz ujmując, obecnie obowiązujący podział regionu wedle kryterium państwowego ostatecznie nastąpił w 1958 r.
2020-07-26 16:00:22
donekT: KONSEKWENTNIE... Obecnie obowiązujący, ostateczny podział regionu Śląska Cieszyńskiego pomiędzy państwami nastąpił w 1958, a nie w 1920!!!!
2020-07-26 16:05:02
donekT: Alternatywnie rzecz ujmując, gdyby nie obecność sił ZSRR na tym terenie w '45, z dużym prawdopodobieństwem doszłoby do wojny kontynuacyjnej pomiędzy Polską a Czechosłowacją, którą wówczas z dużym prawdopodobieństwem wygrałaby strona Polska i granica w regionie przebiegałaby pod dyktando Warszawy. Niestety historia potoczyła się inaczej, a wola Stalina była inna. Obecna granica i podział regionu wynika w pierwszej kolejności z woli STALINA.
2020-07-26 16:16:09
donekT: Gwoli przypomnienia i oddania zasług Gustawowi Morcinkowi, w okresie upadku Austro-Węgier w 1918 cieszyński garnizon upadającego państwa opowiedział się po stronie POLSKIEJ... #CIESZYŃSKA NOC LISTOPADOWA
2020-07-26 16:42:39
donekT: Co do rozwoju "Perły w Koronie Habsburgów" warto odnieść się do ówczesnej struktury własnościowej regionu... Bardzo wiele do powiedzenia miał ród Larischów, który teren traktował jako swą podstawową bazę ekonomiczną i sporo inwestował w pomnożenie majątku, czasy temu sprzyjały. Czesi w swych nacjonalistycznych urojeniach (np. Karel Kramář) w 1919 przy sprzyjającej sytuacji gotowi byli zająć nie tylko Śląsk Cieszyński, również całą byłą Galicję. Per analogiam, w '45 takie aspiracje mieli względem np. Dolnego Śląska do linii Odry. Co do początków wojny polsko-bolszewickiej, rozpoczęła się bezpośrednio po wycofania sił niemieckich z linii dawnego frontu wschodniego. Bolszewicy, podobnie jak obecna skrajna lewica (lewactwo) uznawali naród i państwo narodowe za WSPÓLNOTĘ UROJONĄ. Ich zdaniem każde państwo ma wymiar tymczasowy i stanowi pewien punkt etapu na drodze do społeczeństwa komunistycznego. Odwrót tego rodzaju założenia nastąpił dopiero w czasach Stalina.
2020-07-26 19:34:49
: nie fanzol, donuś
2020-07-27 11:46:08
Tustela: tak się jakoś nieszczęśliwie się składa, że zawsze tu mamy jakoś pod kopiec, nie wiedzieć do końca czemu....jak nie Stalin to Niemce,albo Czesi a teraz warszafffka zaczyno....skuli wyborów....,chyba jednak za nieboszczki AustryjeCK, było tak najbardziej normalnie nawet....starka tak rządziła przed śmiercią w 1968 a miała 94 roki....
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: