Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Coś ciekawego dla dorosłych i dla dzieci (112)

Praktycznie raz w miesiącu osoby z dysfunkcją wzroku otrzymują informację, że do księgozbioru dostarczane są kolejne książki do pobranie w standardzie DAISY. Dzisiejsze propozycje pochodzą z najnowszej części udostępnionych książek.

Pierwsza książka, którą dzisiaj polecam to angielska, współczesna powieść obyczajowa „Moja siostra mieszka na kominku” autorstwa Annabel Pitcher. Od tamtego wydarzenia dziesięcioletni Jamie nie płakał ani razu. Chłopiec wie, że powinien przecież Jasmine płakała, i mama, a tacie zdarza się to do dziś. Roger wprawdzie nie uronił ani jednej łzy, ale to w końcu kot, poza tym nie znał Rose aż tak dobrze. Wszyscy dookoła zapewniali, że czas leczy rany, tylko że to jedno z tych kłamstw powtarzanych przez dorosłych, gdy nie wiedzą, co powiedzieć. Minęło już pięć lat, a jest jeszcze gorzej: tata wciąż pije, mama zniknęła, a Jamie został z pytaniami, na które sam musi sobie odpowiedzieć. Ta historia to właśnie jego opowieść. To niewyobrażalnie prawdziwa i wzruszająca relacja z wysiłków małego chłopca, próbującego zrozumieć tragedię, która rozbiła jego rodzinę.

Druga nowość, która ukazała się w lipcu z Centralnej Bibliotece dla osób z dysfunkcją wzroku to powieść obyczajowa o tematyce żydowskiej, której akcja toczy się zarówno podczas II wojny światowej jak i współcześnie. Tytuł książki to: „Motyl i skrzypce. Dramatyczna historia o sile kobiet i miłości w Auschwitz” autorstwa Kristy Cambron. Dramatyczna historia o sile kobiet i miłości Adele von Bron, utalentowana skrzypaczka, poświęciła wszystko, żeby ratować ostatnich wiedeńskich Żydów. Kiedy na polecenie własnego ojca, wysokiego rangą generała Trzeciej Rzeszy, trafiła do obozu w Auschwitz, jej piękny świat legł w gruzach. Przerażającą codziennością stały się głód, strach i cierpienie. Kilkadziesiąt lat później Sera James, właścicielka galerii sztuki na Manhattanie, angażuje się w poszukiwania portretu młodej skrzypaczki, który pierwszy raz ujrzała, będąc jeszcze dzieckiem. Podczas próby odnalezienia zaginionego arcydzieła los stawia na jej drodze Williama Hanovera, którego dziadek może być kluczem do rozwiązania zagadki dziewczyny z obrazu. Motyl i skrzypce to poruszająca opowieść o odkrywaniu piękna w najstraszniejszych miejscach: mrocznych zakątkach Auschwitz i zakamarkach poranionych serc. To również historia o tym, jak nie stracić wiary w Boga nawet w samym środku piekła.

Pozostajemy w czasie II wojny światowej i polecamy polski romans obyczajowy Mirosławy Karety „Pokochałam wroga”. Przekleństwo uczuć, bezlitosna wojna i rodowe tajemnice To był związek nie do pomyślenia. Dla otoczenia, dla rodziny i dla samej Jadwigi. Podczas wojny nawet szlachetny człowiek ubrany w niewłaściwy mundur - zawsze będzie śmiertelnym wrogiem. Zwłaszcza gdy rywalem do serca kobiety jest członek ruchu oporu Kilkadziesiąt lat później tajemnicze słowa matki wypowiedziane na łożu śmierci i odnaleziony osobisty pamiętnik z wojennych lat naprowadzą Maksymiliana na trop mrocznej rodzinnej tajemnicy i zarazem narodowego tabu. Szanowany krakowski lekarz szybko przekona się, że są osoby, które nie cofną się przed niczym, aby uniemożliwić mu poznanie prawdy. Pierwszy tom sagi rodziny Petrycych zachwyca intrygującą fabułą, autentycznością moralnych dylematów i wiernym oddaniem realiów okupowanej Polski. Podobne historie pisało samo życie - na ich ślady autorka, dziennikarka i historyk, natrafiła w Krakowie i w Monachium, miastach, z którymi związana jest od lat.

Dzieciakom w wieku 9-11 lat polecam wraz ze skoczowską biblioteką książkę „Powrót do krainy czarów”. Zbiór opowiadań inspirowany książkami Lewisa Carrolla. Poznajcie zupełnie nowe przygody postaci znanych z Krainy Czarów: Kapelusznika, Kota, Marcowego Zająca, Królowej Kier czy Białego Królika. To oni stają się głównymi bohaterami tego zbioru! Idealna książka nie tylko dla miłośników i fanów Alicji, ale dla każdego, kto ma ochotę powrócić do Krainy Czarów. Atuty:
• Idealna książka nie tylko dla miłośników i fanów Alicji, ale dla każdego, kto ma ochotę powrócić do Krainy Czarów.
• ciekawe, wciągające, zabawne, a czasem sentymentalne opowiadania oddające klimat Krainy Czarów
• piękne wydanie doskonałe na prezent: twarda oprawa, tłoczenie folią, tasiemka.
• autorzy opowiadań w dużej mierze są również autorami powieści, które wydaliśmy.

Życząc udanego wypoczynku zapraszamy do odwiedzenia biblioteki. Książki też potrzebują świeżego powietrza na plaży czy w przydomowym ogródku.

AK

źródło: ox.pl
dodał: red

Komentarze

30
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2021-07-24 10:59:18
robespierre: Lektura dla tych dopuszczających się prowokacji wymierzonych w Policję. Art. 231. [Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza] § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego określonego w art. 228.
2021-07-24 10:59:50
robespierre: Lektura dla tych dopuszczających się prowokacji wymierzonych w Policję. Przedmiotem ochrony art. 231 k.k. jest prawidłowa działalność instytucji państwowych i samorządu terytorialnego (główny przedmiot ochrony) oraz interes społeczny i prywatny (dodatkowy przedmiot ochrony). Interes społeczny lub prywatny może być zindywidualizowany dopiero w konkretnej sprawie. Za „Kodeks karny. Komentarz” pod red. Stefański Ryszard, Warszawa 2015.
2021-07-24 11:00:14
robespierre: W komentowanym przepisie zostały określone dwa typy podstawowe i kwalifikowany. Podstawowymi typami są: 1) umyślne przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego ze szkodą dla interesu publicznego lub prywatnego. 2) Typem kwalifikowanym jest umyślne przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego ze szkodą dla interesu publicznego lub prywatnego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Za „Kodeks karny. Komentarz” pod red. Stefański Ryszard, Warszawa 2015.
2021-07-24 11:00:37
robespierre: Czynność sprawcza została ujęta alternatywnie i polega na przekroczeniu uprawnień albo niedopełnienie obowiązków. W związku z tym realizuje znamiona przestępstwa przekroczenie uprawnień albo niedopełnienie obowiązków. Słusznie zauważył SN, że: „Okoliczność, że działanie oskarżonego znalazło wyraz swój równocześnie i w przekroczeniu władzy i w niedopełnieniu obowiązków, nie pozbawiała czynu oskarżonego charakteru jednego przestępstwa” (wyr. SN z 23.5.1935 r., I K 395/35, OSN(K) 1936, Nr 1, poz. 23). Uprawnienie lub obowiązki muszą wynikać z ustawy lub innego aktu prawnego, np. statutu, regulaminu, instrukcji, zarządzenia o podziale czynności, a także z umowy o pracę lub istoty pełnionej funkcji, czy polecenia służbowego. Mogą to być przepisy odnoszące do wszystkich funkcjonariuszy publicznych lub poszczególne regulujące działalność określonych funkcjonariuszy. OBOWIĄZKI FUNKCJONARIUSZA PUBLICZNEGO MOGĄ WYNIKAĆ Z ISTOTY URZĘDOWANIA I CHARAKTERU ZAJMOWANEGO STANOWISKA. Jeśli chodzi o obowiązki wynikający z istoty pełnionej funkcji, to dotyczą one tych, które mają charakter pierwotny. Za „Kodeks karny. Komentarz” pod red. Stefański Ryszard, Warszawa 2015.
2021-07-24 11:01:03
robespierre: Przekroczenie uprawnień obejmuje wszelkie działania, wykraczające poza granice wyznaczone przepisami prawa lub ich istotę. Obejmuje złamanie prawa lub odmówienie prawa, tj. podjęcie czynności wychodzących poza uprawnienia lub przedsięwzięcie czynności w zakresie uprawnień, lecz bezprawnych, spełnienie czynności, która nie leży w zakresie uprawnień funkcjonariusza publicznego albo spełnienie czynności, co do której w konkretnym wypadku nie było podstawy prawnej lub faktycznej, czynność leżąca poza sfera uprawnień, ale pozostającą z formalnym lub merytorycznym związku z czynnością urzędową, działanie w ramach uprawnień, lecz niezgodne z prawnymi warunkami czynności funkcjonariusza publicznego lub nieleżące w ramach jego uprawnień. Ale pozostające w związku z pełnioną przez niego funkcją, czynność wykraczającą poza uprawnienia funkcjonariusza publicznego lub mieszczącą się w zakresie jego uprawnień lecz podjętą bez podstawy faktycznej lub prawnej albo wykonanie czynności z pogwałceniem przepisanego trybu. Za „Kodeks karny. Komentarz” pod red. Stefański Ryszard, Warszawa 2015.
2021-07-24 11:01:34
robespierre: Niedopełnienie obowiązków zachodzi wtedy, gdy funkcjonariusz publiczny nie podejmuje określonej czynności, mimo że był obowiązany to uczynić albo czyni to w sposób wadliwy. Polega ono na tym, że funkcjonariusz publiczny albo zupełnie nie wykonał czynności, które w danych okolicznościach powinien był wykonać, albo wykonał je nienależycie. Chodzi o bezczynność władzy, polegające na całkowitym lub częściowym niewykonaniu obowiązku służbowego. Za „Kodeks karny. Komentarz” pod red. Stefański Ryszard, Warszawa 2015.
2021-07-24 11:02:07
robespierre: Działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków stanowi przestępstwo tylko wówczas, gdy było to ze szkodą dla interesu społecznego lub prywatnego. Zasadnie podkreśla się w orzecznictwie, że: „Podmiotowo-przedmiotowe znamiona czynu z art. 231 par. 1 k.k., z uwagi na swoje ogólne i blankietowe określenie w ustawie każdorazowo podlegają ocenie Sądu orzekającego wedle kryteriów o charakterze modalnym. Sąd musi w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy waga i stopień przekroczenia lub niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego i wynikające z niego zagrożenie dla interesu publicznego lub prywatnego uzasadnia w ogóle odpowiedzialność karna”. Za „Kodeks karny. Komentarz” pod red. Stefański Ryszard, Warszawa 2015.
2021-07-24 11:02:31
robespierre: Interes. Interesem publicznym są dobra ogółu, a nie wąskiej grupy osób, a interesem prywatnym – określonej osoby lub grupy osób. W literaturze wskazuje się, że ma to być interes oparty na prawie materialnym, a nie interes dla samej właściwości procedury, bowiem wówczas każde przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków należałoby utożsamiać z działaniem na szkodę interesu społecznego lub prywatnego. Interesem jest bądź istniejące bądź przyszłe dobro materialne lub osobiste lub dobro idealne , związane z organizacją życia zbiorowego i prawidłowością jej funkcjonowania. Publicznym jest interes zbiorowy organizacji społecznej, państwa lub samorządu, albo w ogóle życia społecznego; prywatnym jest interes poszczególnej jednostki. Sprawca odpowiada wówczas, jeżeli verba legis „działa na szkodę interesu społecznego lub prywatnego”. Nie jest wymagane spowodowanie konkretnej szkody, a wystarczające jest, że zachowanie funkcjonariusza mogło wyrządzić szkodę; chodzi o możliwość jej nastąpienia. Działanie na szkodę polega na tym, że zachowanie sprawcy stwarza zagrożenie dla jakiegokolwiek dobra ze sfery publicznej lub prywatnej. Za „Kodeks karny. Komentarz” pod red. Stefański Ryszard, Warszawa 2015.
2021-07-24 11:02:56
robespierre: Szkoda. Wprawdzie ustawa nie wymaga nastąpienia skutku w postaci szkody, lecz konieczne jest wystąpienie jej realnego niebezpieczeństwa, a nie wystarcza zagrożenie potencjalne lub ogólne. Jest to przestępstwo z konkretnego narażenia. Zwrot działa na szkodę wskazuje na skutkowy charakter czynu. Jest to zatem przestępstwo materialne, a skutkiem realne narażenie na powstanie szkody. Rację ma Sąd Najwyższy, że: „występek określony w art. 231 par. 1k.k. należy do kategorii przestępstw z konkretnego narażenia na niebezpieczeństwo, a więc materialnych znamiennych skutkiem, którym jest wystąpienie niebezpieczeństwa powstania szkody w interesie publicznym lub prywatnym. Za „Kodeks karny. Komentarz” pod red. Stefański Ryszard, Warszawa 2015.
2021-07-24 11:03:33
robespierre: Istotna szkoda. Szkoda jest ustawowym znamieniem nieumyślnego przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków (art. 231 par. 3). „Przepis wymaga, by w wyniku zachowań funkcjonariusza publicznego została wyrządzona istotna szkoda. Chodzi zarówno o szkodę majątkową, jak i niemajątkową”. Rację ma Sąd Najwyższy, że istotna szkoda stanowiąca znamię art. 231 par. 3 k.k. – jest pojęciem ocennym, przy czym w wypadku wyrządzenia przez funkcjonariusza publicznego szkody o charakterze wyłącznie materialnym, ocena ta powinna być relatywizowana do sytuacji majątkowej pokrzywdzonego, ale też powinna obiektywnie wyrażać się orientacyjnie wartością znaczną określoną w art. 115 par. 5 k.k. Ponieważ jednak istotna szkoda – w rozumieniu art. 231 par. 3 k.k. – nie ogranicza się tylko do szkody materialnej i jest pojęciem szerszym, to o tym, na ile jest to szkoda istotna, w konkretnych okolicznościach, mogą również decydować – obok faktycznej szkody materialnej- dodatkowe względy, stanowiące znaczną dolegliwość dla strony pokrzywdzonej”. Za „Kodeks karny. Komentarz” pod red. Stefański Ryszard, Warszawa 2015.
2021-07-24 11:04:07
robespierre: Znamię kwalifikujące. Znamieniem kwalifikującym czynu jest działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej (art. 231 par. 2 k.k.) Jest ono kwalifikowane ze względu na stronę podmiotową. Pojęcia korzyść majątkowa i korzyść osobista mają tożsame znaczenie z tymi określeniami użytymi w art. 228. Za „Kodeks karny. Komentarz” pod red. Stefański Ryszard, Warszawa 2015.
2021-07-24 11:04:43
robespierre: Podmiot. Sprawcą tych przestępstw może być tylko funkcjonariusz publiczny. Są to przestępstwa indywidualne (delicta propria). Pojęcie funkcjonariusza publicznego ma takie samo znaczenie, jak w art. 222. Jego sprawcą nie może być osoba, która – na mocy ustawy szczególnej - korzysta z ochrony prawnokarnej jak funkcjonariusz publiczny. Za „Kodeks karny. Komentarz” pod red. Stefański Ryszard, Warszawa 2015.
2021-07-24 11:05:15
robespierre: Strona podmiotowa. Przestępstwo z art. 231 par. 1 jest umyślne (crimen dolosa) i może być popełnione zarówno z zamiarem bezpośrednim (cum dolo directo), jak i zamiarem ewentualnym (cum dolo eventuali). Przestępstwo z art. 231 par. 3 jest nieumyślne, co podkreśla zawarty w tym przepisie zwrot „działa nieumyślnie”. Może być popełnione w wyniku nieostrożności (luxuria) lub niedbalstwa (neglegentia). W typie kwalifikowanym (art. 231. Par. 2 k.k.) może być popełnione wyłącznie z zamiarem bezpośrednim zabarwionym (cum dolo directo colorato). Przestępstwo to jest znamienne celem działania, jakim jest dążenie do osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Za „Kodeks karny. Komentarz” pod red. Stefański Ryszard, Warszawa 2015.
2021-07-24 11:12:37
robespierre: Można odnieść wrażenie, jak łatwo np. w czasie różnego rodzaju demonstracji i manifestacji opluwać funkcjonariuszy policji i zarzucać im rzekome „przekroczenie uprawnień” i jeszcze upubliczniać ich dane osobowe, zupełnie niepotrzebnie, te są dla informacji osoby (osób), wobec której przeprowadzano interwencję. Przecież od stwierdzenia winy jest i tak Sąd, który dokonuje OCENY, czy w danej konkretnej sytuacji doszło do przekroczenia uprawnień. Skoro Sąd dokonuje oceny, tę uprzednio może dokonać każdy. Pojęcie oceny ma to do siebie, iż ma charakter subiektywny. „Podmiotowo-przedmiotowe znamiona czynu z art. 231 par. 1 k.k., z uwagi na swoje ogólne i blankietowe określenie w ustawie każdorazowo podlegają ocenie Sądu orzekającego wedle kryteriów o charakterze modalnym. Sąd musi w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy waga i stopień przekroczenia lub niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego i wynikające z niego zagrożenie dla interesu publicznego lub prywatnego uzasadnia w ogóle odpowiedzialność karna.” W związku, z czym bardzo łatwo zarzucać funkcjonariuszowi przekroczenie uprawnień, bo w czyimś subiektywnym odczuciu, niemal każde działanie może uchodzić za przekroczenie uprawnień, a niepodjęcie działania, za ich zaniechanie. Bardzo sprytnie Wam ktoś doradził, co spokojnie i bez obaw można zarzucać funkcjonariuszom — medialnie się to dobrze sprzedaje.
2021-07-24 13:08:44
: donuś polecam stoperan (p.s. obrazek ci ukradli!)
2021-07-24 13:13:13
censor: Dziecko! Dorośnij! krzy-sio+sran-dus+fortepatrycjuszu+pozostałe osoby w różnych wcieleniach+włącznie z tymi kradzionymi.
2021-07-24 13:19:55
suski: taki z ciebie "censor" jak ze mnie ta małpa z pytajnikiem na pustej głowie - spróbuj sobie u fotografa zrobić zdjęcie bo selfie cię przerosło
2021-07-24 14:42:53
suski: ciekawe słowa Donalda Tuska - jak zwykle w punkt: "Obecna władza chce robić zło, kraść bez żadnej kontroli, nie chce sądów, nie chce wolnych mediów, nie chce nawet swojego prezesa NIK, bo każda prawda działa przeciwko tej władzy, nie możemy już dłużej tego tolerować. PiS-owskie państwo pokazuje swoją najbardziej odrażającą twarz."
2021-07-24 14:48:01
bolo 5064: Witam.Nie wiem robespierku po co wpisywać teksty paragrafów skoro tak tego nikt nie czyta.Ja wiem,że od razu będzie o trolach,ale ja trolem nie jestem.Mam 190 cm wrostu,więc na trola jestem zbyt wysoki.Jestem również niestety stary /w wieku wodza naczelnego/.A tak w ogóle to studiowanie kodeksu karnego w wakacje, to chyba lekka przesada . Może coś lżejszego,jakiś Mróz. A tak kończąc zmień tego Robespierra na na kogoś innego .Robezpierra poddano dekepitacji /odcięciu głowy/ na gilotynie w Paryżu w wieku 36 lat 28 lipca 1794 roku.Mówiąc krótko "nosił wilk razy kilka ,ponieśli i wilka".
2021-07-24 15:13:04
censor: To nie k.k. tylko KOMENTARZ do k.k., a to zasadnicza różnica.
2021-07-24 15:13:39
censor: bolo 5064 już dawno zostałeś rozpoznany jako kolejne konto (wcielenie) związane z działalnością szajki nienawistników. Pozdrów pozostałych — coś zabolało krzy-sio+sran-dus+fortepatrycjuszu+pozostałe osoby w różnych wcieleniach+włącznie z tymi kradzionymi. Niekoniecznie wasz protektor zawsze dobrze doradzi, a kapitał polityczny zbije zawsze.
2021-07-24 15:38:44
suski: "Oni cofnęli nas o dziesięciolecia, w najczarniejszą otchłań. Musimy o tym głośno mówić. Wczoraj w telewizji publicznej usłyszałem, że Słońce kręci się wokół Ziemi. Rządzi nami ekipa płaskoziemców. Oni powinni w każdym swoim gabinecie zawiesić kartkę z napisem "edukacja, durniu".
2021-07-24 15:39:54
suski: bolo - witaj w klubie, gratulacje
2021-07-24 15:40:31
suski: "Prezes NIK ma być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. PiS chce aresztować swojego prezesa, a wcześniej aresztował jego syna. Nie jest moją rolą rozstrzygać o grzechach rodziny Banasiów, ale dobrze wiemy, że ci, którzy proponowali Banasia na to stanowisko, wiedzieli o nim dużo. Może właśnie dlatego zdecydowali się mianować go prezesem NIK. Kiedy postanowili go aresztować? Gdy publicznie ujawnił, że blisko 200 mld zł rząd PiS chce wydawać, wydał czy będzie wydawał podobne kwoty poza jakąkolwiek kontrolą parlamentu i kontrolą społeczną"
2021-07-24 15:41:20
suski: "Nie ma takiego zła, które w PiS nie uchodzi płazem pod warunkiem, że jest się lojalnym, posłusznym wykonawcą woli Jarosława Kaczyńskiego i jego partii. Ale wystarczy, że komuś z jakiegokolwiek powodu przyjdzie powiedzieć głośno prawdę i to jest wtedy powód, by zamknąć mu za wszelką cenę usta"
2021-07-24 15:42:08
suski: "Prezydent mówi o braterstwie wojennym polsko-japońskim. Ok, może przejęzyczenie. Minister Błaszczak mówi o czołgach Abrams, które będą stacjonowały w "Bramie Smoleńskiej". Śmieszne? Minister obrony powinien mieć o geografii elementarne pojęcie"
2021-07-24 16:49:17
psychiatra: Osobowość dyssocjalna.
2021-07-24 17:43:10
bolo 5064: Przepraszam że tak długo Ci nie odpowiadałem censorku .Jak pisałem jestem w wieku wodza naczelnego.Ja jestem analogowy a nie cyfrowy. Mam laptopa,umiem go załączyć, odebrać maila,wysłać maila.Nie kupuję przez internet bo boję się że mnie okradną.Przeglądam strony i tyle.Konto na OX założył mi chrześniak.Człowieku,ja nie rozumiem co to jest kradzione konto.Lubię czytać,wypożyczam książki w 3 bibliotekach .Dla mnie internet może nie istnieć.Niestety dla niektórych to jedyne źródło informacji.Radzę ci ,jeżeli bierzesz to bierz połowę.A podobno idzie se nazbiyrać fajnych grzibków na Czantoryji /za darmo/
2021-07-24 19:28:52
censor: bolo 5064, Nam już wystarczy, nie musisz dalej tłumaczyć się ze swojej "niewinności". Skoro zaglądasz do trzech bibliotek, polecam Ci zapoznać się, albo przypomnieć sobie twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego i w pierwszym, rzucie pochłonąć "Starą Baśń", "Lubonie" i "Hrabinę Cosel".
2021-07-24 21:26:01
pół_Sasina_z_Wiślicy: bolo co to jest kradzione konto to na pewno minister Dworczyk coś wie na ten temat, ale milczy jak zaklęty
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: