Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Budżet powiatu na rok 2020 przyjęty

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego przyjęto 28 głosami "za", przy jednym głosie wstrzymującym się, budżet powiatu na rok 2020.

Dochody budżetu powiatu cieszyńskiego na rok 2020 wyniosą 229 091 192 zł, zaś wydatki budżetu na 2020 rok 228 235 060 zł.

Wydatki majątkowe w 2020 roku: roboty drogowe - Rozbudowa z przebudową ul. Czarne w Wiśle na odc. 1,4 km (kontynuacja), Przebudowa drogi powiatowej 2602 S ul. Górecka w Skoczowie - II etap (kontynuacja), Przebudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długa w Hażlachu, Modernizacja drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie, Przebudowa ul. Hallera w zakresie odwodnienia, Rozbudowa ul. Lipowskiej w Ustroniu; projekty techniczne - Przebudowa ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską (PT), Przebudowa odcinka drogi 2602 S - ul. Bukowa w Brennej (PT), Przebudowa drogi powiatowej 2702 S - ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera (PT), Przebudowa odcinków dróg powiatowych 2623S (ul. Katowicka) i 2624S ( ul. Cieszyńska) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Pogwizdów (PT), Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej 2627 S nad Piotrówką oraz torami kolejowymi w Kończycach Małych (PT), Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT); Roboty budowlane (Zadania współfinansowane środkami zewnętrznymi) - Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ZST w Cieszynie, Podniesienie jakości kształcenia w ZST w Cieszynie poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Podniesienie jakości kształcenia w CKZ w Bażanowicach, Budowa nowej siedziby KP PSP w Cieszynie (kontynuacja), Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich - poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego; Roboty budowlane (Zadania finansowane środkami własnymi) - Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa przy ul. Bobreckiej, Wydział Komunikacji - pierwsze wyposażenie w nowej lokalizacji, Adaptacja pomieszczeń na potrzeby archiwum oraz przeniesienie agend z obiektu przy ul. Wojska Polskiego 5, Przyłączenie budynku szkoły ZST w Ustroniu do kanalizacji miejskiej, Modernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej ZST w Ustroniu, Malowanie obiektu I LO w Cieszynie - II etap, Modernizacja posadzki w pomieszczeniach CKZ w Bażanowicach, Modernizacja elewacji budynku II LO im. M.Kopernika (koszty niekwalifikowane w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności …") (kontynuacja), Utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie (kontynuacja), Remont dachu budynku A PDPS Pogórze, Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach Powiatu Cieszyńskiego ( w zakresie WTZ Drogomyśl), Modernizacja dachu budynku SSM Granit w Wiśle, Remont drogi dojazdowej wokół budynku DD Cieszyn; Dokumentacje projektowe - Roboty budowlane - Roboty blacharsko-dekarskie w budynku I LO w Cieszynie (dokumentacja), Modernizacja klatki schodowej NDPS Skoczów (dokumentacja), Adaptacja strychu na sale lekcyjne w ZPSWR w Cieszynie (dokumentacja), Przeniesienie siedziby ZPPP filia w Skoczowie (dokumentacja), Modernizacja internatu ZS w Cieszynie (dokumentacja); Zakupy inwestycyjne w 2020 r. - Zakup specjalistycznego samochodu typu WUKO, Wykupy działek pod modernizowanymi drogami powiatowymi, Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości, Zakup kserografu na potrzeby Wydziału Geodezji, Zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji, Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa, Zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZSEG Cieszyn, Zakup samochodu osobowego na potrzeby OPDiR Międzyświeć.

Ogółem zadania drogowe - 28 318 590 zł, roboty budowlane - 12 962 839 zł, zadania inwestycyjne - 41 281 429 zł, zakupy inwestycyjne - 502 000 zł.  RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE - 42 393 429 zł 

Głównie źródła dochodów budżetu stanowią: subwencja oświatowa 83 mln zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych prawie 50 mln zł. W zakresie dochodów własnych zwracają uwagę utrzymujące się na wysokim poziomie opłata komunikacyjna 4,5 mln zł dochody DPSów prawie 12 mln zł, podatek dochodowy osób prawnych 2 mln zł, opłata geodezyjna 1 mln 200 tys. zł i kilka mniejszych pozycji. Relacja wydatków majątkowych do ogółu wydatków wynosi 19% (ponad 42 mln zł). (…) Zabezpieczono środki na wydatki bieżące dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. Środki oszczędne, ale wystarczające dla prowadzenia płynnej działalności przez cały rok budżetowy. W wydatkach płacowych zabezpieczono skutki wyrównań do minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w łącznej wysokości blisko 2 mln zł. (...) Po raz pierwszy w takiej wysokości zaplanowano 500 tys. zł na organizację publicznego transportu zbiorowego. Po raz pierwszy w historii powiatu musieliśmy zpalanować 800 tys. zł na zastępcze usunięcie odpadów - mówił na sesji Starosta Cieszyński Mieczysław Szcurek.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał opinię Klubu Radnych PiS ws. projektu budżetu na rok 2020. To pierwszy budżet przygotowany w pełni przez aktualną koalicję. To budżet za który Państwo będziecie ponosili pełną odpowiedzialność. (…) To budżet skrojony na miarę możliwości. Wpisujący się w wieloletnią politykę finansową powiatu. Bezpieczny. Zapewniający w naszej opinii stabilność finansową powiatu – czytał Król. Wiceprzewodniczący Rady zwrócił jednak uwagę na kilka kwestii zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej. Po stronie dochodowej m.in. na niższe przychody i dochody niż w roku 2019 oraz spadające z roku na rok wpływy z dzierżawy nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Boguszowicach.

Janusz Król poprosił o wprowadzenie w imieniu Klubu PiS do budżetu trzech wniosków. Pierwszy  dotyczył modernizacji drogi powiatowej ul. Bielskiej w Zabłociu – projekt techniczny, drugi zmiany zakresu przebudowy drogi w Brennej ul. Bukowa – projekt techniczny, zaś trzeci to zwiększenie wydatków na obchody, takich rocznic jak: powstanie Solidarności, 100. rocznica urodzin papieża Jana Pawła II, 25-ta rocznica wizyty papieża Jana Pawła II w Skoczowie.

Po długiej dyskusji ostatecznie wniosek ws. drogi w Brennej został wycifany przez Króla po zapewnieniu przez Starostę wprowadzenia takiego zadania w późniejszym czasie. Dwa pozostałe wnioski przegłosowano pozytywnie: Modernizacja ul. Bielskiej w Zabłociu wraz z poboczem – p.t. na odc. 1 km od OSP Zabłocie do mostu w Strumieniu – za 17, przeciw 9, wstrzymało się 3 radnych. Przeznaczenie kwoty 15 tys. zł na obchody rocznicowe – za 28, wstrzymał się 1 radny.

Ostatecznie radni głosowali nad uchwałą wraz z wnioskami które zostały przyjęte na sesji. Budżet został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

 

MSZ

 

 

źródło: ox.pl
dodał: MSZ

Komentarze

1
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2020-03-29 21:14:43
Goral: Budżet ważna rzecz, ale trzeba też stworzyć sprzyjające warunki inwestorom, żeby łatwiej mogli realizować swoje inwestycje. W Brennej zastopowany został wspaniały projekt budowy Centrum Aktywnego Wypoczynku, który doskonale przyczyniłby się do rozwoju gminy. Jeżeli będziemy inwestorów zniechęcać do działania, to pieniędzy publicznych z pewnością na wszystko nie starczy.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: