Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Brenna - jaki budżet?

Przełom roku to czas podejmowania przez radnych w gminach uchwał budżetowych. Dzisiaj zaglądamy do Brennej. Jak wygląda tamtejszy budżet i jakie wydatki inwestycyjne zaplanowano w roku 2017?

Planowane dochody budżetu Gminy na rok 2017 szacowane są na poziomie 47,8 miliona zł zaś wydatki: 53,5 miliona. Na łączną kwotę wydatków budżetowych składają się wydatki bieżące w kwocie: 39,5 miliona zł oraz wydatki majątkowe w kwocie blisko 14 milionów zł.
Największe pozycje wydatków bieżących w 2017 roku stanowią wydatki ponoszone przez Gminę na zadania z zakresu oświaty i wychowania to blisko 20,4 miliona zł oraz pomocy społecznej: 12,3 miliona zł.

Dla mieszkańców najistotniejsze znaczenie mają jednak planowane w 2017 roku inwestycje, których wartość w 2017 roku stanowi około 26% budżetu gminy. Najistotniejszymi z nich są: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich oraz Górkach Małych Etap II zadanie 4 i zadanie 5 oraz w Górkach Małych Etap III zadanie I na kwotę:1.5 miliona zł. - Zadanie to współfinansowane jest ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie pożyczki oraz umorzenia pożyczki - informuje wójt Brennej Jerzy Pilch.

Planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna w 2017 roku na kwotę: 2.58 miliona zł. Inwestycja ta obejmuję budowę sieci wodociągowej w Brennej Leśnicy (od Ośrodka Zdrowia do ulicy Trowniki) o łącznej długości około. 3,9km oraz budowę wodociągu w Górkach Wielkich, Etap III (Wymoliny, Parszywiny, Zebrzydka) o łącznej długości około 16 km. - Szacowany koszt inwestycji do 2019 roku wynosi około 11,5 miliona. Inwestycja ta została zgłoszona dofinansowania w ramach RPO – dodaje wójt.

W budżecie gminy przewidziano również środki w kwocie: 1,1 miliona na wykonanie inwestycji w zakresie modernizacji dróg gminnych i powiatowych. W zakresie dróg powiatowych przewidziano pomoc rzeczową dla Powiatu Cieszyńskiego w zakresie wykonania chodnika w Brennej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Jatny do skrzyżowania z ulica Makówka, dotację celową na przebudowę drogi powiatowej 2602S ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich od mostu nad rzeką Brennicą do obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie. - W zakresie dróg gminnych do realizacji w 2017 roku przewidziano modernizację ul. Jaworowej w Brennej. Pozostałe zadania do realizacji zostaną ustalone po dokonaniu corocznego przeglądu dróg gminnych po zimie. Mamy nadzieję, że inwestycje te wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy podobnie jak budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego – opisuje Pilch.

W tym roku zostanie wykonane oświetlenie między innymi przy ulicy Góreckiej do Brennej Spalonej do Gimnazjum. Na ten cel budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 200 tysięcy złotych. W planach jest również wykonanie innych mniejszych punktów oświetlenie ulicznego oraz zlecenie zaprojektowania kolejnych odcinków oświetlenia i pojedynczych lamp.

Ciekawie zapowiada się ten rok w zakresie inwestycji w infrastrukturę turystyczną i sportową. Wiele zadań finansowanych będzie ze środków zewnętrznych. Projekty te to, „Beskid Śląski wspólne dziedzictwo” pod tą nazwą kryje się rekonstrukcja i modernizacji budynku Starego Kina w Brennej na Beskidzki Dom Zielin. Pisaliśmy o tym w materiale: Brenna ziołami pachnąca.

Kolejnym projektem przygotowanym do realizacji w ramach programu INTERREG tym razem ze słowacką gminą Babin jest projekt „Za woniom drzewa”. Projekt ten dotyczy budowy infrastruktury (ławeczek, koszy na śmieci, oświetlenie) na wałach Brennicy w Brennej. Chodzi o kilkusetmetrowy odcinek od amfiteatru w dół rzeki. Wzdłuż wału ustawione mają być ciekawe ławki, które powstaną w ramach zaplanowanego pikniku rzeźbiarskiego. Wartość projektu to 493 tysiące złotych.

W ramach Lokalnej Grupy Działania Cieszyńska Kraina zgłoszony został projekt budowy obiektów małej architektury w ramach rozbudowy terenu „Pod Brandysem” w Górkach Wielkich. Wartość projektu 220 tysięcy. - W ramach funduszu mikroprojektów INTERREG z czeską gminą Bystrzyca zostały zgłoszone projekty „Sport łączy pokolenia” dzięki któremu Park Turystyki w Brennej Centrum zostanie wzbogacony o nowe urządzenia dla dzieci i dorosłych, oraz projekt „Pumptrack dla każdego” polegający na budowie w okolicy Gimnazjum w Brennej tego specyficznego toru rowerowego. - wymienia wójt.

W 2017 roku zaplanowano również inwestycje związane z infrastrukturą oświaty takie jak termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Szacowana wartość tego zadania to 1.65 miliona zł. Inwestycja ta została zgłoszona do dofinansowania w ramach RPO. Ponadto w obecnym roku kontynuowana jest inwestycja związana z rozbudową Przedszkola Publicznego Nr 1 w Górkach Małych. W budżecie na ten cel zabezpieczono kwotę: 1,4 miliona. Na realizację tego zadania otrzymano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano również środki w kwocie: 400 tysięcy na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Górkach Wielkich.

Kolejny rok z rzędu Gmina Brenna realizować będzie przyjęte programy związane z ochroną środowiska. W planach na 2017 roku jest udzielenie mieszkańcom dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. - Chodzi o miejsca, gdzie kanalizacja ma małe szanse na powstanie, bądź nie jest to ekonomicznie uzasadnione – tłumaczy Jerzy Pilch. W ubiegłym roku powstało 13 takich oczyszczalni, w tym planowanych jest dofinansowanie 20 urządzeń oraz inwestycji związanych z usuwaniem azbestu oraz realizację planu gospodarki niskoemisynej.

Jan Bacza

źródło: ox.pl
dodał: JB

Komentarze

2
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2017-01-13 22:21:47
ma1234: Widzę, że nowy przewodniczący komisji finansów od razu zakasał rękawy i wziął się ostro do pracy! Lista inwestycji dosyć długa. Brawo!
2017-01-14 13:14:00
koszor: Plaga naszych czasów: dochody 47 milionów, wydatki 53 miliony i tak w każdej gminie od lat. Każdy średnio rozgarnięty człowiek zauważy, że to jest zaciskanie pętli na szyi. Tak rajcujcie, żeby na koniec nie było trzeba budynku gminy sprzedawać na zapłacenie długów.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: