Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Brągiel na żywo w OX.pl

We wtorek (30 grudnia) między 12:00 a 13:00 w naszej redakcji na Wasze pytania odpowiadał na żywo Paweł Brągiel, kandydat na burmistrza Wisły

Kandydat na burmistrza Wisły odpowiadał na Wasze pytania, które moglście zadawać na naszym facebookowym wallu (nazwa naszej strony na facebooku; portalox – tam zadawaliśmy pytania). 


11:49 - Kandydat już gotowy, czeka na Wasze pytania

Na facebooku szukaj nas: portalox

 

 
W środę (1 grudnia) Włodzimierz Cybulski od 14:00 do 15:00 na żywo będzie odpowiadał na Państwa pytania. Już teraz możecie je zadawać na naszym facebookowym wallu (na facebooku szukaj: portalox). Pierwszeństwo mają jednak pytania zadane na żywo jutro między 14 a 15. Serdecznie zapraszamy do dyskusji.
 DEBATA NA ŻYWO:

Marek Podżorski Kim powinien być Burmistrz według Ciebie Pawle? (Chodzi mi o to jaki powinien być)

Paweł Brągiel: Burmistrz powinien być dla mieszkańców, nie mieszkańcy dla burmistrza. Przede wszystkim powinien być wśród ludzi.

Marek Kwolek Jakie ma Pan pomysły na rozwój turystyki w Wiśle?

Paweł Brągiel: Pozyskanie inwestorów na atrakcje turystyczne, większa obecność w mediach, współpraca z przedsiębiorcami, ciekawe i orginalne imprezy. Określenie grupy podstawowych turystów: biznes i firmy, rodziny z dziećm oraz młodzież i zielone szkoły.

Bruno Schultze Dlaczego uważa Pan, że bedzie lepszym burmistrzem niz pan Poloczek? Dlaczego Wisła powinna głosować własnie na Pana?

Paweł Brągiel: Po pierwsze nie uważam, że jestem lepszym - o tym zadecydują wyborcy. Natomiast mamy program, który został stworzony również przez Wiślan. W radzie jest ośmiu radnych, którzy chcą realizować ten program i możemy liczyć na współpracę ze Starostą i Marszłakiem Województwa przy jego realizacji.

Roman Leśniewski Pawle, jak widzisz kwestię aktywizowania WCKu do skuteczniejszego działania w kwestii organizowania imprez zarówno w centrum miast, jak i przede wszystkim w poszczególnych dzielnicach? Czy otrzymają także "zielone światło" do współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie organizacji imprez oraz ich promocji (do te...j pory indywidualne inicjatywy nie spotykały się z akceptacją burmistrza)?

Paweł Brągiel: Funkcjonowanie WCK zawsze budziło wiele kontrowersji. Myślę, że dużo imprez i inicjatyw popdejmuje ta instytucja. Należy jednak pójść również w kierunku organizacji imprez w dolinach, a także większego pozyskiwania sponsorów na ciekawsze imprezy. Ważnym również jest to, aby dbać o tradycję i regionalną kulturę Wisły - jak grupy śpiewacz i Zespół Wisła.

Kasia Grudniewska pytanie1: jakie będą pana pierwsze decyzje po wyborze na burmistrza?

Paweł Brągiel: Spotkanie ze Starostą oraz Marszałkiem Województwa oraz rozmowy z nimi na najważniejsze problemy miasta Wisły: pozyskanie funduszy na skocznię w Centrum, kwestie układu komunikacyjnego miasta oraz środki unijne 2014 - 2020.
 


Kasia Grudniewska pytanie2: jak pan widzi współpracę z sąsiednimi miastami w najbliższej kadencji?

Paweł Brągiel: Rozwój współpracy poprzez Beskidzką Piątkę oraz pozostałymi gminami powiatu cieszyńskiego. Jako członek Zarządu Powiatu doprowadziłem do podpisania porozumienia między powiatami beskidów (tę współpracę - jak zostane wybrany - pragnę rozwijać. Wisła byłaby liderem tej beskidzkiej współpracy.

Patryk Grzedziński: Pytanie 1: Co z parkingami w Wiśle ? Co z opłatami do 22 w dniu imprezy ? Czy to jest dobry pomysł ? Jak Pan planuje rozwiązań problem z parkowaniem podczas imprez w Wiśle?

Paweł Brągiel: Należy poszukiwać nowych terenów pod parkingi - np. budowa parkingu wielopoziomowego przez prywatnego inwestora. Kwestia pobierania opłat po 22 można rozwiązać technicznie. Miasto - jako gmina - nie posiada parkingów w centrum miasta, dlatego te kwestie należy negocjować z ich właścicielami. Usprawnienie parkowania może nastąpić poprzez wstworzenie systemu informacji o wolnych miejsach na parkingach.

Andrzej Drobik Czy ma Pan pomysł na rozwiązanie problemu nieładu architektonicznego Wisły? Jaką wizję architektoniczą, czy estetyczną powinno przyjąć miasto?

Paweł Bragiel: Miasto musi opracować nowy plan zagospodarowania przestrzennego z uwagi na problemy prawne. Przy tej okazji należy podjąć działania związane z ładem architektonicznym Wisły. Bardzo ważną kwestią jest tradycyjna zabudowa wiślańska wraz z dużą liczbą budynków powstałych w czasie modernizmu okresu międzywojennego. Decydująca w tym zakresie jest współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Roman Leśniewski Dziękuje za odpowiedź na poprzednie pytanie. Chciałbym jeszcze poznać Twoje zdanie na temat idei funkcjonowania "Beskidzkiej 5" a także Wiślańskiej Organizacji Turystycznej.

Paweł Brągiel: Miasto musi być bardziej aktywne zarówno w Beskidzkiej 5, jak i WOT. Inicjowanie nowych działań i proponowanie nowych rozwiązań - np "skipass".

Bruno Schultze Jest Pan kandydatem Platformy Obywatelskiej. Dlaczego Pańskim zdaniem upolitycznienie wyborów lokalnych na poziomie gmin i małych miast jest własciwszym rozwiązaniem aniżeli tworzenie lokalnych sojuszy?

Paweł Brągiel: Uważam, że złą rzeczą jest na czas kampanii wyborczej tworzenie czegoś sztucznego. Dlatego w Wiśle osobiście startuję z ramienia PO. Jeśli chodzi o upolitycznienie - to mieszkańcy Wisły zdecydowali popierając 8 radnych z PO. Należy dodać, że wśród nich tylko jedna osoba jest członkiem PO. Burmsitrz z PO oraz radni wybrani z listy PO dają o wiele większą możłiwość lepszej i szerszej współpracy ze Starostą i Marszałkiem

Piotrek Czyż czym zareklamuje Pan Wisłe ??"chodzi o tą wiekszą obecnośc w mediach"

Paweł Brągiel: Osobiście od 2007 roku poprzez stowarzyszenie Imko Wisełka współpracuję z mediami przy okazji wielu imprez. Akcja Made in Wisła - jako duża forma forma promocji miasta - dzięki dobremu pomysłowi dotarła do 12 mln odbiorców w kraju. Bieg Kelnerów był obecny we wszystkich głównych wydaniach wszystykich stacji telewizyjnych: TVP, TVP2, TVN, TVN 24, Polstat, Polsat News, TVP Katowice i TVS. Informacja dotarła do 30 mln Polaków.

Wisła O Krok W stosunku do Pana jest prowadzona nieczysta kampania, oparta na pomówieniach. Jak Pan się do tego ustosunkowuje i czy nie ma Pan ochoty czasami, mówiąc kolokwialnie, się odgryźć?

Paweł Brągiel: Nie jestem osobą, która chce się "odgrywać" na innych. Rzeczywiście, tuż przed pierwszą turą pojawiły się informacje, które miały na celu przedstawienie mojej osoby w bardzo niekorzystnym świetle w kwestiach wyznaniowych. Pewna duża grupa osób wprowadzała Wiślan w błąd przypisując mi słowa, których nigdy nie byłem autorem.

Wojciech Rozkoszny: Pawle, na spotkaniu, które odbyło się w restauracji Dom Zdrojowy zaraz po debacie, poruszony został problem "rozruszania" miasta dla młodych ludzi (mieszkańców i przyjezdnych). Powiedziałeś wtedy, że będzie to wymagało porządnej współpracy z przedsiębiorcami. Moje pytanie: Jak zamierzasz nakłonić przedsiębiorców do wsp...ółpracy z UM skoro jak pokazują inicjatywy typu Wiślańska Organizacja Turystyczna tak współpraca nie ma sensu, ponieważ praktycznie nie istnieje? Również inne organizacje takie jak Fundacja Na Rzecz Rozwoju Miasta Wisły czy Stowarzyszenie Kupców Wiślańskich się nie sprawdziły.

Paweł Brągiel: Miasto musi być aktywną stroną we współpracy z przedsiębiorcami i między innymi WOT. Musi pewne rzeczy inicjować i czuwać nad ich realizacją. Nie może pozostawiać wielu spraw "samym sobie". Przykładem jak nie powinno się postępować jest brak wsparcia dla akcji Wisła za pół darmo.

Adam Goszyk ADAGOS: czy planuje pan przywrócić forum dyskusyjne, które Molin zlikwidował obawiają się trudnych i niewygodnych pytań ?

Paweł Brągiel: Myślę, że byłąby to jedna z moich pierwszych decyzji jako burmistrza miasta.

Andrzej Drobik: Co dalej z Tygodniem Kultury Beskidzkiej? czy jest szansa, żeby ponownie stał się tygodniem Kultury a nie tygodniem sprzedawania wszystkiego co się da wszędzie gdzie się da? Nie mówię tutaj o występach, ale przede wszystkim o straganach z chińszczyzną...

Paweł Brągiel: TKB to szansa na większą i lepszą promocję tradycji i kultury wiślańskiej. Należy powrócić do charakteru TKB sprzed lat, bardziej podobne do Gorolskiego Święta w Jabłonkowie. Mniej chińszczyzny więcej beskidzkiej tradycji

 

Bruno Schultze Proponowane sposoby promocji, poprzez spotkania z mediami, promowanie w prasie, wizyty w powiecie i województwie wymagaja wiele wysiłku i czasu. Czy nie obawia się Pan jednak braku tego czasu na bycie burmistrzem wśród ludzi? Jak formy spotkań z mieszkańcami Wisły bedzie chciał Pan realizować?

Paweł Brągiel: Kwestia czasu to przede wszystkim dobra organizacja pracy Urzędu Miejskiego. A także (z drugiej strony) znajomość "świata mediów", a także osobiste kontakty i relacje np. z władzami samorządowymi. Jeśli chodzi o spotkania z mieszkańcami - to każda forma komunikacji będzie musiała być dostosowana do ich potrzeb i oczekiwań.

Dariusz Kędzior Witaj Pawle. Cieszę się, że zdecydowałeś się startować w wyborach na Burmistrza Wisły. W Wiśle jest potrzebna młoda, prężna osoba. Mam nadzieję, że w drugiej turze wyborów Wiślanie postawią na Przyszłość i rozwój Wisły... A moje pytanie brzmi następująco: Mówiłeś na spotkaniach, że chcesz w przyszłości wprowadzić wsp...ólną Kartę dla Wyciągów Narciarskich, niestety nie wszyscy Właściciele są za tym, dlatego w jaki sposób chcesz nakłonić przedsiębiorców do tego pomysłu, z jakich pieniędzy ma to być finansowane???

Paweł Brągiel: Jeśli chodzi o "skipass" - tę kwestię należy rozpocząć od współpracy z kilkoma przedsiębiorcami. Pierwsze działania mogą mieć charakter wspólnej reklamy. Następnie - przez wprowadzenie drugiego sytemu sprzedaży karnetów (biletów "skipass"), dzięki któremu właściciele nie będą musieli rezygnować ze swoich rozwiązań. Środki mogą pochodzić z funduszy unijnych lub w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Joanna PŁaczek Wrotniak Pawle, czy przewiduje pan wykorzystanie estrady na rynku bardziej niż do tej pory?

Paweł Brągiel: Scena na wiślańskim Rynku jest zbyt mało wykorzystywana należy podjąć działania, aby częściej na niej były organizowane różnego rodzaju imprezy dla mieszkańców i turystów.

Bruno Schultze: Jak zdążyłem sie zorientować stawia pan na kontakty i relacje z władzami samorzadowymi, obecność w prasie i telewizji. Czy nie obawia się Pan, że taki medialny burmistrz nie zapomni o przyziemnych prblemach mieszkańców Wisły?

Paweł Brągiel: To nie burmistrz ma być aktywny w mediach, ale większa obecność samego miasta. Burmistrz jest dla mieszkańców i to jest podstawa każdego dnia pracy włodarza miasta.

Wojciech Rozkoszny: Od kiedy odszedłeś z referatu promocji przy UM Wisła, można zauważyć, że miasto praktycznie przestało inwestować w materiały promocyjne, typu foldery. Jako że prowadzę jeden z punktów IT widzę ogromny problem w tym temacie. Jednym z problemów jest to że trzeba się w ręcz prosić o jakiekolwiek materiały bezpłatne, drugą... stroną medalu jest oczywiście ich brak np. nowy skansen przy Muzeum Beskidzkim nie doczekał się żadnych informacji drukowanych, to samo dotyczy innych atrakcji. Czy twoim zdaniem jest możliwość tworzenia nowych materiałów i co bardzo ważne z góry zaplanowanym wystarczającym nakładem dla tych trzech istniejących punktów informacji turystycznej?

Paweł Brągiel: Miasto zmniejszyło wydatki na promocję i turystykę co się odbiło na mniejszej liczbie materiałów promocyjnych. Pracownicy PTS również dostali nowe obowiązki, które nie mają nic wspólnego z promocją i turystyką w mieście - np. zakupem huśtawek na gminne place zabaw lub wymianą piasku w piaskownicach.

Paweł Brągiel: Dziękuję za zaproszenie ze strony OX.pl, Internautom dziękuję za wszystkie zadane pytania, na część z nich nie udało się odpowiedzieć. Zachęcam do udziału w II turze wyborów na burmistrza Wisły i oddania głosu za konkretnym programem "Rozwój Wisły dla Pokoleń".

(łg)źródło: Ox.pl
dodał: ŁG

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: