Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

W Ustroniu trwa głosowanie na projekty

Od 25 czerwca do 5 lipca mieszkańcy Ustronia mogą głosować na zakwalifikowane do realizacji projekty w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 2022r.

Mieszkańcy Ustronia mogą zagłosować na wybrane projekty drogą elektroniczną lub osobiście na karcie papierowej, w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Ustroń (parter, pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu (pn. – pt. 7:30 – 15:30).

W tegorocznej edycji głosują mieszkańcy Hermanic, Nierodzimia, Polany, Ustronia Dolnego i Ustronia Górnego. W pozostałych dzielnicach (Lipowiec, Ustroń Centrum, Poniwiec oraz Zawodzie) zgłoszono po jednym projekcie. Po ich weryfikacji projekty automatycznie trafiły na listę wybranych do realizacji.

Na jakie projekty można głosować w poszczególnych dzielnicach?

Hermanice


- Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 4 w Hermanicach - 40 000,00zł

Przedszkole posiada duży ładny ogród. Z uwagi na brak środków na inwestycje niektóre urządzenia na placu zabaw są zniszczone. Plac zabaw zostanie wyposażony w trzy nowe urządzenia tj. karuzelę tarczową, lokomotywę z wagonikiem oraz domek sklepik. Lokomotywa wyposażona jest w przejście tubowe oraz pochylnię i podest. Pod karuzelą zostanie wykonana bezpieczna nawierzchnia dostosowana do wysokości upadku urządzenia z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa. Do przedszkola uczęszcza 90 dzieci. Plac zabaw zaopatrzony w odpowiedni sprzęt, przyczyni się do stymulowania ich wszechstronnego rozwoju.

- Plac zabaw na ul. Różanej - zestaw wspinaczkowy - 40 000,00zł

Zarząd Osiedla Hermanice proponuje dokończenie projektu z 2021 roku. Chcemy wykorzystać dokumenty, które zostały już opracowane i nie trzeba będzie płacić za kolejny projekt. Zestaw wspinaczkowy wraz z bezpieczną nawierzchnią będzie wspaniałym uzupełnieniem na placu zabaw i stanie się on atrakcyjny dla starszych dzieci.

 Nierodzim


- Cyfrowa pracownia językowa ADVENTURE - 40 000,00zł
Projekt „Cyfrowa pracownia językowa ADVENTURE” dotyczy wyposażenia sali językowej w specjalistyczne oprogramowanie, rejestrator cyfrowy, monitor interaktywny oraz 24 samodzielne stanowiska ze słuchawkami i mikrofonami dynamicznymi dla każdego ucznia. Realizacja projektu umożliwi pracę z uczniami na różnych poziomach zaawansowania językowego w tym samym czasie. Pozwoli na naukę dostosowaną do indywidualnych możliwości, tempa pracy ucznia. Da sposobność swobodnego, głośnego treningu wymowy przez dialogi, doskonaląc mowę, umiejętności komunikacyjne, jednocześnie przełamując naturalny opór do rozmów w języku obcym. Nowoczesne rozwiązania w edukacji to narzędzia, po które zawsze warto sięgać, zwłaszcza jeśli dają nam gwarancję bardziej wydajnego nauczania. Współcześni uczniowie najlepiej odnajdują się w cyfrowej rzeczywistości, nie pozostaje nam więc nic innego, jak tylko dać im taką możliwość.

- Wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych - 33 000,00zł

W związku ze złym stanem technicznym wiat dla zawodników rezerwowych, wystąpiła konieczność ich wymiany. Projekt dotyczy dwóch wiat z siedziskami z tworzywa sztucznego w ilości 10szt każda wraz z wykonaniem podestu z kostki brukowej.

- Doposażenie placu zabaw w Nierodzimiu - 16 000,00zł

Doposażenie placu zabaw poprzez zakup i montaż dwóch urządzeń - tzw. sprężynowców.

- Malowanie dachu oraz zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu-Nierodzimiu - 40 000,00zł

W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Nierodzimiu zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie naszego projektu. Pierwsza część zadania przewiduje zakup nowych hełmów strażackich, co pozwoli wymienić już wysłużone i zniszczone hełmy, zapewniając bezpieczne i komfortowe warunki pracy dla strażaków podczas działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszej dzielnicy jak i całego miasta. Natomiast druga część zamierzenia dotyczy pomalowania połaci dachowych budynków znajdujących się na terenie „Olszynki”. Renowacja jest niezbędna w celu uniknięcia postępującej korozji poszycia blaszanego, w konsekwencji rozszczelnienia dachu i zniszczenia konstrukcji nośnej. Bez funduszy z Budżetu Obywatelskiego, realizacja danych planów będzie niemożliwa, dlatego z góry dziękujemy za każdy oddany głos.

 Polana

- Twórcze Dziecko = Przedsiębiorczy Dorosły - 5 000,00zł

W ramach projektu zostaną zakupione materiały plastyczno-techniczne do warsztatów świetlicowych dla dzieci z naszego Osiedla , które uczęszczają do SP-3 z OP Ustroń. Kreatywne działania dzieci rozwijają przedsiębiorczość. Dzięki warsztatom nasze dzieci będą aktywnie spędzać czas wolny i rozwijać swój potencjał i zainteresowania. Pozyskane środki finansowe umożliwią zakup zaproponowanych przez dzieci artykułów plastycznych oraz urządzenia do wycinania i wytłaczania kształtów oraz wzorów przy pomocy gotowych wykrojników i szablonów. Zainwestuj w przyszłość swojego Osiedla, gdyż twórcze dziecko to w przyszłości przedsiębiorczy dorosły, który zadba o rozwój naszego Osiedla.

- Bezpieczna Szkoła - wideodomofon oraz monitoring zewnętrzny SP-3 z OP - 35 000,00zł

W ramach projektu zostanie zamontowany system monitoringu zewnętrznego wokół budynku szkoły oraz wideodomofony przy wejściach do szkoły i oddziałach przedszkolnych. Kamery nie tylko zwiększą poczucie bezpieczeństwa dzieci i rodziców, ale również mieszkańców Osiedla. Wideodomofon zwiększy bezpieczeństwo dzieci a także usprawni rodzicom odbieranie dzieci ze świetlicy i przedszkola.

- Film dokumentalny ukazujący unikatowy charakter dzielnicy wczasowej Jaszowiec - 39 940,00zł

Krótkometrażowy film dokumentalny ukazujący unikatowy charakter dzielnicy wczasowej Jaszowiec. Poprzez obraz i słowo chcemy uzmysłowić wszystkim odbiorcom dokumentu, dlaczego dawne peerelowskie obiekty wczasowe są tak cenne z punktu widzenia historii architektury oraz traktowane są jako dziedzictwo kultury narodowej, które należy chronić. Do współpracy zaprosimy autorów znanego już filmu „Uzdrowisko. Architektura Zawodzia”. Mamy nadzieję, że film będzie istotnym głosem w dyskusji nad rewitalizacją dzielnicy.

 Ustroń Dolny

- Bezpieczne przejście dla pieszych - 35 000,00zł

Doświetlenie przejścia dla pieszych, wraz z poprawą oznakowania poziomego.

- Budowa mini placu zabaw - 40 000,00zł

Budowa placu zabaw dla dzieci. Urządzenia dla dzieci w różnym wieku.

- "Uzdrowisko. Niezrealizowany przedwojenny plan rozwoju Ustronia" - wydanie publikacji z oryginalnym opisem i współczesnym komentarzem do pierwszego w historii miasta kompleksowego projektu urbanistycznego. - 31 700,00zł

Pierwszy miejscowy plan rozwoju uzdrowiska dla środkowej części Ustronia pokrywa się z obszarem obecnej dzielnicy Ustroń Dolny. W zachowanej dokumentacji możemy znaleźć m. in. pomysł, iż dawny ustroński dworzec miał być początkiem, bramą do nowoczesnego, modernistycznego w formie kurortu, a chociażby reprezentacyjna promenada od niego wychodząca miała ciągnąć się aż do obecnego rynku. Plany tej realizacji przekreśliła II Wojna Światowa. Projekt zakłada wydanie publikacji, w której zawarty będzie plan rozwoju ustrońskiego uzdrowiska z 1931 roku autorstwa Eugeniusza Zaczyńskiego wraz z jego opisem. Jest to projekt kulturalny, który pozwoli uświadomić mieszkańcom dzielnicy jaką rolę mogłaby pełnić ta część Ustronia gdyby nie wybuch wojny. Pozwoli to także promować lokalny patriotyzm. Egzemplarze wydawnictwa przekazane zostaną do szkół, bibliotek i innych instytucji w mieście, dzięki czemu każdy będzie miał szanse zapoznać się z dawnymi pomysłami i planami. Dodatkowym atutem będzie udostępnienie bezpłatnej wersji w sieci internetowej.

- W świecie zmysłów- zintegrowani sensorycznie - 37 099,00zł

Przestrzeń sali Integracji Sensorycznej i sali terapii na piętrze edukacji wczesnoszkolnej wymaga doposażenia, a także odnowienia. Do szkoły uczęszcza ok 500 uczniów, wielu z nich potrzebuje tego miejsca do prawidłowego rozwoju, funkcjonowania, rozwijania w sobie mocnych stron, wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa oraz przynależności do społeczności szkolnej. Miejsce to na dzień dzisiejszy jest bardzo niedoinwestowane, zaopatrzone w stare stoliki i szafy, pamiętające początki szkoły. Rozwiązaniem problemu będzie wyposażenie pomieszczenia sali terapeutycznej na piętrze edukacji wczesnoszkolnej w nowoczesne, przytulne i sprzyjające rozwojowi dziecka na każdym poziomie miejsce, dające możliwość odnalezienia się w otaczającej go rzeczywistości w sposób ciekawy i namacalny- służyć temu mają metody i sprzęty, które będą się tam znajdować, a także doposażenie Sali Integracji Sensorycznej w profesjonalny atlas z pełnym wyposażeniem i kosze do koszykówki (kosze umieszczone będą w sali gimnastycznej, dzięki czemu będą z nich korzystać dzieci nie tylko objęte terapią SI, ale wszystkie pozostałe) oraz stworzenie uczniom azylu, w którym stosowane będą specjalistyczne metody takie jak: Integracja Sensoryczna, terapia ręki, Metoda Weroniki Sherborne, Dennisona, Arte-terapii, Integracji Bilateralnej. Odpowiednie i fachowe sprzęty oraz pomoce w maksymalny sposób ułatwią, a także urozmaicą rehabilitację i trapię dzieci.

- Aktywny Ustroń Dolny - zajęcia na basenie dla dzieci, dorosłych i seniorów - 40 000,00zł

Projekt obejmuje darmowe zajęcia rekreacyjne na basenie dla mieszkańców: - aqua aerobik dla seniorów 30h - aqua aerobik dla dorosłych 30 h - nauka pływania dla dzieci w wieku 7-11 - 33h - szkolenie nordic walking - piknik dla wszystkich uczestników.

 Ustroń Górny

- Ogród przedszkolny - wspaniała sprawa, cenna nauka i świetna zabawa - 38.327,00zł

Projekt ma służyć najmłodszym mieszkańcom Osiedla Ustroń Górny, na co dzień uczęszczającym do Przedszkola nr 1 w Ustroniu oraz ich najbliższym. Założeniem projektu jest renowacja i modernizacja sprzętu znajdującego się na terenie ogrodu przedszkolnego, a także doposażenie w sprzęt rekreacyjny i edukacyjny. Pragniemy, by „Jedynkowy” ogród przedszkolny stał się bazą “zielonego przedszkola” oraz był integralnym elementem całego procesu wychowawczego, miejscem wielopłaszczyznowego rozwoju dzieci. Przestrzeń ogrodu może w przyszłości w jeszcze większym stopniu służyć do przeprowadzania zajęć dydaktycznych o charakterze przyrodniczym oraz rozwijających zabaw ruchowych. Dzieci, które aktywnie spędzają czas w otoczeniu przyrody mają mniejsze problemy z koordynacją ruchową, koncentracją, przyswajaniem wiedzy, nawiązywaniem kontaktów, są bardziej otwarte i empatyczne. Na placu zabaw i podczas prac ogrodniczych dzieci poznają świat, eksperymentują, bawią się i tworzą. Nauczą się posługiwania prostymi narzędziami ogrodniczymi i wyrobią nawyk systematycznego pielęgnowania roślin w ogrodzie.

 - "Biblioteka bliżej nas" - 39 000,00zł

Projekt „Biblioteka bliżej nas” zakłada zakup i instalację zewnętrznej wrzutni do książek i materiałów bibliotecznych. Wrzutnia (zwana też trezorem bibliotecznym) pozwala na wygodny, całodobowy zwrot wypożyczonych lektur i płyt. Urządzenie jest odporne na warunki zewnętrzne i nie wymaga zasilania elektrycznego. Zostanie zamontowane przy wejściu do budynku biblioteki od strony parkingu. Dzięki wrzutni wypożyczone materiały biblioteczne można oddać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Zaplanowano także cykl spotkań autorskich dla dorosłych i dzieci oraz koncertów mających uświetnić montaż urządzenia oraz uświadomić jego funkcjonalność. Projekt zakłada też zakup nowości wydawniczych, tak aby oferta placówki była atrakcyjna i stanowiła zachętę do odwiedzin dla mieszkańców Ustronia oraz odwiedzających miasto turystów.

Szczegóły dotyczące projektów znajdują się na https://budzetobywatelski.ustron.pl/. Do 13.07.2022 ogłoszone zostaną wyniki głosowania i lista projektów przyjętych do realizacji w 2022 roku.

MD 

źródło: ox.pl
dodał: md

Komentarze

1
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2022-06-29 14:48:29
CosaNostra: Może pobudujcie jeszcze trochę siłowni plenerowych bo te istniejące już rdzewieją, pozarastały chaszczami i ich nie widać.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: