Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

W Międzyświeciu kształcimy nie tylko rolników!

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu jest szkołą z wiekową tradycją. Od prawie stu lat kształci młodzież głównie z terenu powiatu cieszyńskiego, będąc wierną kierunkom przyrodniczym, służąc tym samym społeczności całego regionu. Umożliwia zdobywanie wiedzy w ramach siedmiu głównych kierunków kształcenia zawodowego, nieustannie dostosowując ofertę edukacyjną do zmieniających się potrzeb rynku pracy i nowej rzeczywistości.

Znana w środowisku jako Szkoła Rolnicza, kilka lat temu  zmieniła swoją nazwę i od 2014 roku funkcjonuje jako Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu.

Nazwa ta podkreśla, że poszerzono dotychczasową ofertę kształcenia o dodatkowe kierunki przyrodnicze i techniczne.

Proponowane techniczne kierunki kształcenia w roku szkolnym 2020/2021 to:

1. Technik weterynarii – nowość! - czytaj więcej...
2. Technik rolnik - czytaj więcej...
3. Technik architektury krajobrazu - czytaj więcej...
4. Technik żywienia i usług gastronomicznych - czytaj więcej...
5. Technik logistyk - czytaj więcej...

oraz branżowe

1. Kucharz - czytaj więcej...
2. Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych - czytaj więcej...
3. Klasa wielozawodowa - czytaj więcej...

Ponadto dla tegorocznych absolwentów szkół branżowych I stopnia oraz absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (którzy ukończyli ZSZ w latach 2015-2019) planowane jest otwarcie od września:

Branżowej szkoły II stopnia (2-letnia, zaoczna) w zawodach:

1. Technik żywienia i usług gastronomicznych
2. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

     O tym, że nasza szkoła prowadzi edukację na wysokim poziomie, świadczy bardzo dobra zdawalność egzaminów zawodowych, osiągnięcia w ogólnopolskich olimpiadach zawodowych oraz inne sukcesy uczniów i absolwentów. Troje uczniów to stypendyści elitarnego Stypendium Ministra Edukacji Narodowej, a na przestrzeni ostatnich lat - kilkunastu uczniów było laureatami centralnych eliminacji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Nauczyciele z dużym poświęceniem pracują ze zdolnymi uczniami, umożliwiając im osiąganie takich sukcesów, a słabszym udzielają dodatkowego wsparcia.  Miło usłyszeć, jak na ogólnopolskich finałach Olimpiady w gronie zwycięzców wymieniana jest szkoła w Międzyświeciu.  

Od kilku lat placówka uczestniczy w  projektach międzynarodowych Erasmus+,  umożliwiających uczniom odbywanie stażów zagranicznych, m.in. w Hiszpanii, we Włoszech, w Niemczech. Nasi uczniowie poznają europejskie rynki pracy, kulturę innych narodów. Zagraniczne praktyki dowodzą, że bardzo dobrze odnajdują się oni w europejskiej rzeczywistości.  Z tych praktyk korzystają głównie przyszli technicy logistycy, architekci krajobrazu oraz uczniowie kierunków gastronomicznych.

Dzięki zróżnicowanej ofercie kształcenia ZSP-T w Międzyświeciu  stwarza możliwości rozwoju zainteresowań i pasji uczniów. Z inicjatywy nauczycieli powstał na przykład autorski projekt „Szkoła bez Granic”, którego celem jest rywalizacja sportowa i  zawodowa  w branży przyrodniczo-technicznej oraz integracja z młodzieżą szkół w Czechach i na Słowacji. Odbywają się spotkania, wyjazdy, konkursy i zawody. Młodzież twórczo spędza razem czas, uczy się komunikacji i współpracy.

Szczególny nacisk kładzie się na edukacyjne wyjazdy szkoleniowe, współpracując z wieloma okolicznymi przedsiębiorstwami, a w szczególności gospodarstwami rolnymi, zakładami gastronomicznymi, firmami logistycznymi  i ogrodniczymi oraz lecznicami weterynaryjnymi. Wielkim zainteresowaniem cieszy się coroczna edukacja w najlepszych polskich kombinatach rolnych w Kietrzu i Głubczycach. Organizując te wyjazdy, szkoła stara się pokazywać najnowsze i najlepsze technologie, które uczniowie mogą wykorzystać  w przyszłej pracy zawodowej.

I tak oto z pozoru archaiczny zawód technika rolnika, jak również mechanika operatora pojazdów i maszyn rolniczych - okazuje się być dzisiaj zajęciem nowoczesnym, wymagającym umiejętności w wielu dziedzinach, nie tylko przyrodniczych  ale także logistycznych, informatycznych i wielu innych. Współcześni  rolnicy korzystają ze smartfonów i nowatorskich programów komputerowych, a w ich gospodarstwach stoją nowoczesne maszyny wiodących marek. Dbając o kształcenie w tych trudnych i wymagających zawodach, nie zaniedbujemy kształcenia w pozostałych profilach.

Dla architektów krajobrazu została stworzona pracownia projektowa, w której mogą doskonalić swoje rzemiosło. Architekci wyjeżdżają do ogrodów botanicznych, próbują swoich sił we własnych ogrodach oraz podczas praktycznych zajęć na terenie szkoły, a także u pracodawców.

Żywieniowcy i kucharze - zdobywają szlify  w dziedzinie kulinarnej, osiągając przy tym niemałe sukcesy np. czołowe lokaty w rywalizacji powiatowej „Ciasteczkowy zawrót głowy”. Można ich też spotkać podczas różnych lokalnych uroczystości, gdzie obsługują bankiety i imprezy plenerowe. 

Logistycy – uczą się, jak sprostać potrzebom współczesnego świata poprzez dobre planowanie i właściwą organizację pracy. To zawód bardzo uniwersalny, jednocześnie wymagający wielu umiejętności i elastyczności myślenia, a przede wszystkim umiejętności dostosowania się do konkretnych warunków rzeczywistości zawodowej.

Wychodząc naprzeciw  potrzebom rynku, otwieramy od września nowy kierunek - technik weterynarii. Szkoła nawiązała już współpracę z okolicznymi lecznicami weterynaryjnymi, gdzie prowadzone będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

     W Międzyświeciu  od wielu lat realizowane są takie inicjatywy jak: Tydzień Ekologiczny, Dni Promocji Zdrowia i Urody, konkurs gastronomiczny o tytuł Mistrza Szkolnej Patelni, konkursy artystyczne, zawody sportowe, a także Rok Dobrych Manier, Rok Mowy Ojczystej czy konkurs ortograficzny o  tytuł Mistrza ortografii. Na terenie szkoły od lat odbywa się również coroczny Powiatowy Turniej Motoryzacyjny. Placówkę widać w środowisku przy okazji Dożynek Gminnych czy Dni Skoczowa, a także w akcjach dobroczynnych oraz różnorakich lokalnych przedsięwzięciach. Absolwenci są pozytywnie postrzegani i często wysoko oceniani na rynku pracy.

Siłą szkoły w Międzyświeciu są niewątpliwie nauczyciele – pasjonaci zawodu. W dwóch dotychczasowych edycjach plebiscytu „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” na Najlepszego Nauczyciela Powiatu Cieszyńskiego, gdzie uczniowie zgłaszają kandydatury swoich nauczycieli, w kategorii szkół ponadpodstawowych - laureatami zostały nauczycielki właśnie Zespołu Szkół Przyrodniczo –Technicznych w Międzyświeciu.  

Przed współczesną szkołą stoi wiele wyzwań. Celem nadrzędnym zawsze jednak pozostanie  wyposażenie uczniów w nowoczesną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą im  w przyszłości stać się kreatywnymi, dobrymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której przyjdzie im żyć i funkcjonować.

Zapraszamy zatem do Międzyświecia!

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na naszej stronie internetowej: Zasady rekrutacji

Zachęcamy także do śledzenia wiadomości na naszym profilu facebookowym: Szkoła na FB

Zespół ds. promocji ZSP-T w Międzyświeciu

Artykuł sponsorowany

źródło: ox.pl
dodał: red.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: