Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Twój komitet wyborczy? To proste!

Wybory samorządowe zostały ogłoszone na 21 października 2018r. Do poniedziałku 27 sierpnia 2018r. można zarejestrować komitety wyborcze. Jak to zrobić w gminie do 20 tys. mieszkańców? Podpowiadamy.

Pięcioro chętnych i bez podpisów. Najłatwiej zarejestrować komitet wyborczy wyborców w gminie do 20 tys. mieszkańców.

Zgodnie z wytycznymi PKW taki komitet wyborczy może utworzyć co najmniej pięciu obywateli mających prawo wybierania. Wystarczy, że złożą pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów PESEL.

Nie muszą zbierać podpisów obywateli popierających utworzenie takiego komitetu; nie muszą też stale zamieszkiwać w gminie, w której komitet zamierza zgłaszać kandydatów.

Ze swojego grona – popierających komitet trzeba wyłonić pełnomocnika wyborczego, który będzie jednocześnie pełnomocnikiem finansowym. Pełnomocnik ten nie może pełnić funkcji pełnomocnika wyborczego lub pełnomocnika finansowego w innym komitecie wyborczym; nie może też być funkcjonariuszem publicznym.

Komitet wyborczy o swoim utworzeniu zawiadamia komisarza wyborczego, właściwego ze względu na siedzibę komitetu. To obowiązek pełnomocnika wyborczego. Właściwy dla naszego regionu jest komisarz wyboczy w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej.
Warto wiedzieć, że po wydaniu przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców nie będą już dopuszczalne zmiany nazwy komitetu wyborczego.

Kluczowe jest podanie nazwy która musi rozpoczynać się od słów - Komitet Wyborczy Wyborców, a kolejno zawrzeć nazwę komitetu wyborczego oraz skrót – oba powinny wyraźnie odróżniać się od nazw i skrótów nazw innych komitetów wyborczych. Cała nazwa nie może być dłuższa niż 45 znaków łącznie ze spacjami. Na urzędowych obwieszczeniach i na karcie do głosowania umieszczony będzie skrót nazwy komitetu wyborczego

Zawiadomienie to musi być złożone w terminie do 55. dnia przed dniem wyborów, czyli najpóźniej w dniu 27 sierpnia w godzinach urzędowania komisarza wyborczego.

Dopiero od dnia wydania przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborców może wykonywać czynności wyborcze, w tym prowadzić agitację wyborcza, podejmować działania związane ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych i kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), tj. np. zbierać podpisy poparcia, a także pozyskiwać i wydatkować środki finansowe, co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego

Środki finansowe komitetu wyborczego wyborców mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami.

Wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia stanowi także podstawę do otwarcia rachunku bankowego, dokonania wpisu do Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) oraz nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

Więcej informacj http://bielsko-biala.kbw.gov.pl

źródło: ox.pl
dodał: red

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: