Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Św. Augustyn: mistrz Ojców Kościoła

To będzie już czwarte spotkanie Akademii Filozoficznej. Tym razem w piątek, 10 stycznia 2020 w Książnicy Cieszyńskiej posłuchać będzie można o oostaci największego myśliciela w pokoleniu Ojców Kościoła (Patres Ecclesiae), a także najwybitniejszego chrześcijańskiego filozofa świata antycznego – św. Augustyna.

Podobnie jak w przypadku poprzednich spotkań Akademii Filozoficznej dodatkową atrakcją towarzyszącą najbliższym zajęciom będzie możliwość ujrzenia rzadkiego egzemplarza streszczenia dzieł zebranych św. Augustyna o tytule Epitome omnium operum Divi Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi, wydanego w Genewie w 1555 r., na którym znajduje się własnoręczny podpis założyciela cieszyńskiej Biblioteki Dekanatu – Jana Brzuski.

Św. Augustyn (Aurelius Augustinus, 354-430 r.), biskup Hippony oraz Doktor Kościoła (o przydomku Doktor Łaski – Doctor Gratiae), był teologiem i filozofem urodzonym w afrykańskiej Tagaście (Numidia), a jego bogata twórczość zalicza się do szczytowych osiągnięć wczesnochrześcijańskiej myśli patrystycznej, która stała fundamentem kościelnej tradycji (auctoritas), wyznaczającym doktrynalne i światopoglądowe ramy dla wszelkiej późniejszej refleksji chrześcijańskiej. Augustyn w trakcie swego niezwykle burzliwego i dynamicznego żywota, nim nawrócił się na wiarę chrześcijańską, zapoznał się z większością najważniejszych osiągnięć starożytnej filozofii pogańskiej, przechodząc w młodości okres fascynacji stoicką myślą Cycerona, a następnie platonizmu, sceptycyzmu, neoplatonizmu oraz manicheizmu, dzięki czemu dogłębnie poznał intelektualne bogactwo świata późnej starożytności, które jednak niezdolne było zadowolić go w nieustannych duchowych poszukiwaniach. Dopiero dzięki nawróceniu na chrześcijaństwo znalazł – tak w życiu, jak i na płaszczyźnie myśli – niewzruszony punkt odniesienia, czyli prawdę, której nadaremnie poszukiwał w rozmaitych szkołach starożytnej filozofii. Jednocześnie zaś dzięki przebytej drodze intelektualnej stał się największym erudytą wśród łacińskich Ojców Kościoła, zaś filozoficzna i retoryczna wiedza, którą nabył, posłużyła mu zarówno do systematycznej artykulacji wiary chrześcijańskiej w oparciu o kategorie filozoficzne starożytnych Greków, jak i do bezbłędnej krytyki rozmaitych koncepcji filozofii pogańskiej, przeprowadzanej z punktu widzenia chrześcijańskiego Objawienia. Wszystko to sprawiło, że myśl św. Augustyna stała się absolutnym fundamentem chrześcijańskiej tradycji świata zachodniego, która przez cały okres wieków średnich i aż po XVIII stulecie wyznaczała ramy filozoficznego dyskursu cywilizacji europejskiej.
Systematyczna artykulacja podstaw wiary chrześcijańskiej, dokonana przez św. Augustyna na kartach licznych monumentalnych dzieł (Wyznania, O państwie Bożym, O Trójcy św., Solilokwia czy O wolnej woli), stanowi doskonałe świadectwo rewolucji w rozumieniu świata i człowieka, jaka dokonała się w myśli europejskiej pod wpływem treści chrześcijańskiego objawienia, a dodać należy, że rewolucja ta stanowiła największą cezurę w dziejach ludzkiej myśli, za sprawą której do dziś dzielimy historię powszechną na okres poprzedzający narodzenie Chrystusa oraz nową erę następującą po nim. Pod wpływem religii chrześcijańskiej człowiek po raz pierwszy pojęty został jako osoba stworzona z miłości na obraz i podobieństwo Boga, a tradycyjna postawa starożytnych pogan wobec świata, odzwierciedlająca się w powszechnym naturalizmie, finityzmie, antropocentryzmie, racjonalizmie i intelektualizmie, a także w koncentracji na rzeczach zewnętrznych, ustąpiła miejsca wartościom czysto duchowym: supranaturalizmowi, infinityzmowi, teocentryzmowi, woluntaryzmowi oraz koncentracji na wnętrzu człowieka i zbawieniu duszy. We wszystkich tych przemianach myśl św. Augustyna odgrywała pierwszoplanową rolę, stając się punktem wyjścia oraz wzorcem dla wszelkich dalszych filozoficznych poszukiwań prawdy na gruncie wiary chrześcijańskiej. W tym miejscu nie sposób wymienić wszystkich istotnych obszarów refleksji św. Augustyna, które odcisnęły swój trwały i nieusuwalny ślad w historii filozofii; do najważniejszych spośród nich zaliczyć można: w metafizyce – supranaturalizm, jednoznaczny teocentryzm oraz chrystocentryzm, interpretacja statycznego świata platońskich idei jako żywych myśli Bożych – egzemplaryzm, kreacjonizm, prywatywna koncepcja zła, teoria rozwoju świata jako realizacji „racji zarodkowych” tkwiących u podstaw wszelkich rzeczy; w teorii poznania – doktryna iluminacji, intuicjonizm, introwertyzm; w antropologii – woluntaryzm, dualizm ciała i duszy; oraz w historiozofii – której św. Augustyn jest twórcą – teoria teodycei, koncepcja rozwoju dziejów jako nieustannej walki państwa Bożego i państwa ziemskiego czy idea predestynacji.
Znaczna część spośród wymienionych powyżej zagadnień będzie przedmiotem wspólnej, grupowej dyskusji toczonej w oparciu o wybór najważniejszych fragmentów dzieł św. Augustyna, które (wraz z pytaniami pomocniczymi do tekstów) znaleźć można w tym miejscu: Augustyn – pytania do tekstów

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie prowadzonym przez dr. Artura Lewandowskiego oraz we wspólnej debacie, które odbędą się w dniu 10.01.2020 o godz. 16:30 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej.

(red/mat.pras. )

źródło: ox.pl
dodał: red

Komentarze

4
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2020-01-06 10:31:10
donekT: Jeden z pierwszych myślicieli wskazujących ETYKĘ PRACY, prekursor PREDESTYNACJI (kwestię, czy Istota Najwyższa w samym akcie kreacji istotę ludzką przeznacza do zbawienia do życia, czy śmierci pozostawił otwartą, rozwinęli to inni), podkreślił kwestię INDYWIDUALIZMU, stwierdził, iż należy kochać cały świat (pozostałość po Manicheizmie), który skrytykował przez samo podejście do kwestii stworzenia świata, którego biblijny opis uznał za SYMBOLICZNY. Autor słynnych powiedzeń, np. Kochaj i rób co chcesz, Kto śpiewa to dwa razy się modli. Ambroży, biskup Mediolanu, poproszony o rozmowy w sprawie nawrócenia Augustyna, stwierdził, iż należy dać mu nieco czasu i sam zrozumie. Przesiąknięty platonizmem, którego z dorobkiem i błędami Kościół uporał się dopiero w okresie Tomasza z Akwinu. Niewątpliwie Augustyn należy do nietuzinkowych postaci, reprezentował myśl zachodnią Z TERENU AFRYKI PÓŁNOCNEJ, regionu, który wówczas jak najbardziej należał do cywilizacji zachodniej. Jednak przez wzgląd na porównanie z innymi, niewątpliwie w kwestii myśli chrześcijańskiej, św. Augustyn zmuszony jest ustąpić miejsca św. Pawłowi.
2020-01-06 21:18:40
krzysztofmn: i takie oto pierdoły przesłoniły kompletnie przekaz ewangelii, przez wieki służyły kościołowi do budowania monstrualnego gmachu teologicznych bredni mających uzasadnić jego władzę i pozycję
2020-01-06 22:51:23
donekT: Zdaje się, iż moderacja usunęła komentarz użytkownika inigo, wskazujący na osoby, które wypaczyły pewne idee, które na grunt chrześcijaństwa i kultury zachodniej przeniósł właśnie Augustyn.
2020-01-06 23:10:10
donekT: Moim zdaniem, Augustyna należy w pierwszej kolejności zapamiętać, przez wzgląd na wyłaniające się z jego pism postrzeganie/ etykę pracy (konstruktywnej, twórczej pracy), uznania każdego człowieka za wartościowego i wyjątkowego, który na ziemi ma do spełnienia wyznaczony cel. Kwestia postrzegania pracy, w cywilizacji zachodniej konkretnego okresu, została rozwinięta przez Benedykta z Nursji. To właśnie ETYKA PRACY (konstruktywnej), zaważyła o stopniowej odbudowie cywilizacji zachodniej i swego czasu zaowocowała dominacją Europy na świecie. Obecny kryzys w Europie jest w dużej mierze spowodowany UPADKIEM ETYKI PRACY (Twórczej Pracy), nastawieniem na samorealizację, zabawę, hedonizm prowadzący do TWÓRCZEJ DESTRUKCJI, inspirowanej i realizowane przez skrajnie lewicowe (lewackie) środowiska. Augustyn bynajmniej nie sprzeniewierzył się EWANGELII, wprost przeciwnie, zagłębił się w DUCHA i dostosował do aktualnych sobie okoliczności. Zostało napisane: Starajcie się najpierw o królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a to wszystko (co potrzebne do życia) będzie wam dodane. PS Ludziom o TOTALITARNYCH SKŁONNOŚCIACH z pewnością bliższa będzie lektura pism Grzegorza z Nyssy, została tam wyznaczona jednostce droga mieszcząca się pomiędzy imperium władzy świeckiej i wyznaniowej. Augustyn do sprawy podchodził inaczej.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: