Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Mariusz Andrukiewicz - kandydat na Burmistrza Cieszyna

Dziś prezentujemy rozmowę z Mariuszem Andrukiewiczem, kandydatem na stanowisko Burmistrza Cieszyna. W kolejnych dniach ukażą się sylwetki pozostałych kandydatów.

MARIUSZ ANDRUKIEWICZ

Wiek: 46 lat
Stan cywilny: żonaty z Laurą Andrukiewicz
Dzieci: syn Kryspin (20 lat) student  prawa na Uniwersytecie Warszawskim i córka Olga (18 lat) uczennica LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie
Wykształcenie: polonista, dziennikarz, terapeuta, pedagog.
Zawód wykonywany:  prezes zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”
Osiągnięcia zawodowe: współzałożyciel Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” i Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w Cieszynie. Ekspert w dziedzinie organizacji pozarządowych, przedsiębiorczości społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. Był inicjatorem i jednym z założycieli działających w Cieszynie:
• Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt” (1997),
• Hostelu „Przeciw przemocy – wyrównać szanse” obecnie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie(1999),
• Centrum Edukacji Socjalnej wraz z trzema domami wspólnoty dla osób bezdomnych (2001),
• Domu Matki i Dziecka „Słonecznik” (2006),
• Centrum Wolontariatu (2006),
• Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” (2007). Promotor spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych. Laureat „biznesowych Oskarów” czyli Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. J. Wejcherta w kategorii „Działalność społeczna” (2013). Założone przez niego Stowarzyszenie „Być Razem” zostało Laureatem Głównej Nagrody Totus 2009 - „katolickiego Nobla”, przyznawanej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Co wpłynęło na Pana decyzję o zgłoszeniu swojej kandydatury na stanowisko Burmistrza Miasta Cieszyna.

Decyzja o   kandydowaniu jest konsekwencją mojego wieloletniego zaangażowania na rzecz miasta i jego mieszkańców. Cieszyn to miasto, któremu poświęciłem całe swoje zawodowe życie. Z pomocy miejsc, które wspólnie z przyjaciółmi uruchomiliśmy korzysta rocznie około 3,5 tysiąca ludzi – głównie mieszkańców Cieszyna. Na realizację zadań własnych Gminy, utrzymanie i remonty budynków pozyskaliśmy w ostatnich latach spoza budżetu Gminy kilka milionów złotych nie licząc środków, które w ramach projektów otrzymały dzięki naszej działalności pierwsze na Śląsku Cieszyńskim spółdzielnie socjalne – to kolejne ponad dwa miliony złotych. Dzięki temu zadania własne Gminy mogą być realizowane skuteczniej i taniej. Niektóre z  zarządzanych przez nas obiektów były kiedyś bardzo zaniedbane lub zniszczone. Wyremontowaliśmy je  – wielokrotnie pozyskując na ten cel środki zewnętrzne. Poznawałem Cieszyn od  strony autentycznych problemów jego mieszkańców. Problemów związanych z przemocą, uzależnieniami, bezdomnością, brakiem pracy. Od prawie 20 lat mój obraz miasta dopełniał się historiami ludzi, którzy mieszkają tu od pokoleń i tymi, którzy postanowili tu zostać np. po studiach -  prowadzą działalność gospodarczą, są zaangażowani w szereg inicjatyw społecznych. Ten obraz dopełniał się historią, tradycją, specyfiką granicy. Dziś chciałbym swoją wiedzę i  doświadczenie wykorzystać w najlepszy dla miasta sposób.

Czy jest Pan związany z konkretnym ugrupowaniem politycznym.

Nie – nigdy nie byłem członkiem żadnej partii.

Czy ma Pan jakieś doświadczenie pracy w samorządzie.

W latach 1995 – 2001 pracowałem w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie. Pełniłem funkcję kierownika działu pracy specjalistycznej,  a także Pełnomocnika Zarządu Miasta Cieszyna ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odpowiadałem m.in. za pierwsze strategie rozwiązywania problemów społecznych, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, współpracę z organizacjami pozarządowymi, a także za projekty na rzecz osób niepełnosprawnych. Razem z innymi pracownikami MOPS –u i innych wydziałów Urzędu Miejskiego przygotowywaliśmy również pierwsze programy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. Cieszyn był wówczas w tym zakresie liderem w Polsce. Od nas uczyli się inni. Od wielu lat współpracuję z samorządami różnego szczebla w Polsce realizując wspólnie z nimi wiele przedsięwzięć – głównie związanych z budowaniem partnerstw między samorządem a organizacjami pozarządowymi.

Jakie są Pana zdaniem najważniejsze problemy Cieszyna, które burmistrz będzie musiał rozwiązać w nadchodzącej kadencji?

Najbardziej palące problemy Cieszyna dostrzegamy wszyscy. To oczywiście przedłużająca się modernizacja kanalizacji, którą trzeba jak najszybciej zakończyć i uprzątnąć miasto po tej inwestycji.  Po drugie komunikacja. Wszyscy widzimy jak fatalnie Cieszyn jest skomunikowany z innymi miastami, podróżni nie mają przyzwoitych warunków w jakich mogliby poczekać na autobus. Będę zabiegał o przywrócenie połączeń nie tylko z innymi miastami powiatu, ale również województwa. Chcę także by z Cieszyna można było bez problemu dojechać do naszych czeskich sąsiadów. Po trzecie moim celem będzie również zatrzymanie młodych ludzi w mieście, stworzenie im odpowiednich warunków, dzięki którym będą mogli tu godnie żyć. Potrzebne są do tego mieszkania oraz miejsca pracy. Możliwości jest wiele. W najbliższym okresie programowania środków europejskich będzie dużo narzędzi wspierających przedsiębiorczość – dotacje, pożyczki na własną działalność gospodarczą, czy spółdzielnie socjalne. Po czwarte budowanie realnego partnerstwa między przedsiębiorcami, samorządem i organizacjami pozarządowymi w celu wspólnego szukania możliwości pozyskania środków na realizację projektów w tym inwestycyjnych. Wiele działań w obszarze kultury czy pomocy społecznej może być sfinansowane ze środków zewnętrznych. Ważne aby miasto pełniło rolę promotora i inicjatora takich przedsięwzięć. Mój program jest dostępny na stronie www.wyborycieszyn.pl. Są to założenia ambitne i wymagające perspektywy wykraczającej poza jedną kadencję. Taki program marzeń, które naprawdę można urzeczywistnić. Chcę także zaznaczyć, że to także program moich kandydatów na radnych. Nie idę do wyborów sam. Idę razem ze wspaniałym zespołem ludzi. Ludzi na których warto postawić i oddać swój głos.

Jaki Pana zdaniem jest potencjał Cieszyna i jak zamierza go Pan wykorzystać?

Potencjał naszego miasta tkwi właśnie w ludziach. I nie są to puste słowa. Cieszyniacy są ludźmi niezwykle aktywnymi. Nigdzie w Polsce nie spotkałem tak wielu inicjatyw społecznych skoncentrowanych na tak niewielkim obszarze. Przyglądając się choćby kampanii wyborczej uważam, że ilość spotkań, debat, materiałów prasowych, publikacji na portalach internetowych, dyskusji o przyszłości miasta jest zdecydowanie więcej niż w innych znanych mi miejscowościach. Mimo tego, że słychać też wiele narzekania a frekwencja wyborcza pozostawia sporo do życzenia myślę, że Cieszyn ma sporo szczęścia do ludzi, którzy go po prostu kochają. Dla burmistrza i radnych kolejnej kadencji najważniejszym będzie aby ten potencjał wykorzystać budując przyjazne warunki do współpracy wszystkich cieszyńskich środowisk.
 
Jak przyciągnąć do Cieszyna potencjalnych inwestorów?

Po wielu rozmowach z przedsiębiorcami i samorządowcami pojawiło się dużo pomysłów. Część z nich nie wymaga nakładów finansowych a tylko zreorganizowania pracy w urzędzie. Ponieważ ważne jest dla mnie słuchanie innych i wykorzystywanie mądrych propozycji przedstawiam kilka postulatów, refleksji, uwag, które pojawiły się trakcie tych rozmów: - zmiana atmosfery współpracy - sprawna i profesjonalna obsługa potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców - podstawa budowania zaufania do administracji samorządowej - audyt istniejących i potencjalnych terenów inwestycyjnych, należących zarówno do Gminy jak i osób prywatnych - opracowanie kompleksowej informacji na temat ofert inwestycyjnych Miasta Cieszyna - inwentaryzacja istniejących aktywów miasta, tj. najważniejszych sektorów działalności lokalnych przedsiębiorstw, liczby studentów na poszczególnych kierunkach studiów, kosztu najmu powierzchni biurowej, handlowej, magazynowej, itp. - wykorzystanie istniejących projektów dotyczących zagospodarowania obiektu po drukarni na miejsca dla nowych firm - wykorzystanie istniejących projektów na zagospodarowanie terenu po amfiteatrze na parking z możliwością organizacji imprez plenerowych (np. koncertów) - aktualizację i przeredagowanie strony internetowej w celu wyeksponowania treści gospodarczych - opracowanie systemu zachęt inwestycyjnych – finansowych (np. przyjazna polityka czynszowa) i niefinansowych - nawiązanie współpracy z mediami ekonomicznymi oraz lokalnymi w celu wzmocnienia wizerunku Cieszyna jako lokalizacji inwestycyjnej - opracowanie katalogu cieszyńskich firm i ich promocja w Polsce i na świecie - wzmocnienie współpracy z miastami partnerskimi Cieszyna ze szczególnym uwzględnieniem budowania relacji między przedsiębiorcami - pozyskanie środków na organizację szkoleń i wizyt studyjnych  dla lokalnych przedsiębiorców (np. w zakresie budowania wspólnych produktów turystycznych Cieszyna, wymiany doświadczeń, budowania sieci współpracy itp.) - współpraca z przedsiębiorcami przy organizacji branżowych targów w Cieszynie - promocja cieszyńskich firm w Polsce i poza granicami – wspólne uczestnictwo w międzynarodowych  targach - promocja Cieszyna jako miasta biznesu społecznie odpowiedzialnego - promocja Cieszyna jako miasta przedsiębiorczości społecznej - tworzenie klimatu dla rozwoju firm i organizacji działających w obszarze kultury i pomocy społecznej;

O przedsiębiorców i inwestorów należy zadbać o taki sposób, by poczuli, że  miasto jest dla nich przyjazne. Pomysłów jest wiele, trzeba je przeanalizować i te, które mają największe szanse na powodzenie, zrealizować.

Jak uatrakcyjnić Cieszyn dla mieszkańców Miasta i turystów.

Cieszyn ze swoimi  zabytkami, 1200-letnią tradycją, Uniwersytetem Śląskim jest miastem atrakcyjnym samym w sobie. Trzeba tylko to wyeksponować, odpowiednio promować i przypominać zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Wiele zabytków, placów czy ulic jest niezagospodarowanych i niewykorzystanych. Tkwi w nich naturalny potencjał. Spójrzmy np. jak wygląda zniszczony cmentarz żydowski, który wprawdzie jest ważnym świadkiem historii, ale jego stan nie pozwala nawet na odwiedziny. W Pradze cmentarz żydowski w dzielnicy Josefov z połowy XV wieku jest dużą atrakcją turystyczną. Cieszyński jest o dwieście lat młodszy ale mógłby z powodzeniem stanowić jedną z atrakcji turystycznych miasta. Takich wyjątkowych miejsc w Cieszynie jest dużo. To niewykorzystany turystyczny rezerwuar. Popatrzmy na  lokalnych rzemieślników, twórców ludowych, którzy są niedoceniani. Odpowiednia promocja miasta, ciekawa oferta kulturalna, dobre restauracje, miejsca noclegowe – to podstawowe atuty dla turysty. Ofertę i produkty turystyczne Cieszyna trzeba budować również w oparciu w transgraniczną współpracę. Jest tu naprawdę sporo do zrobienia.

 

MSZ

źródło: ox.pl
dodał: MSZ

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: