Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Zaolzie. Wizyta delegacji Rządu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Delegacja Rządu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP gościła z dwudniową wizytą na Zaolziu. Delegacji przewodniczył pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak. Była to czwarta już jego wizyta na lewym brzegu Olzy podczas dwuletniej kadencji. Odwiedzając kilka Domów PZKO oraz podczas zorganizowanej w Centrum Polskim w budynku Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego w Republice Czeskiej konferencji prasowej Dziedziczak nie szczędził zaolziańskim polskim działaczom słów uznania.

Tematem wizyty była pomoc finansowa, jaka z kiesy polskiego podatnika płynie na wspieranie działalności na rzecz podtrzymania polskości na Zaolziu. Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak nie ma wątpliwości, że pomoc ta wykorzystywana jest dobrze. - Polskiej społeczności na Zaolziu warto pomagać, dobrze bowiem wykorzystuje przyznane środki. Polska to dostrzega, Polska jest pod wrażeniem gospodarności naszych rodaków na Zaolziu i polskość tutaj wspiera. Polska o was nie zapomniała – mówił podczas konferencji prasowej.

Kancelaria Premiera w minionym roku na wspieranie działań Polaków podejmowanych na terenie RC przeznaczyła 1,679 mln zł. Około 1,5 mln zł trafiło na Zaolzie, gdzie zrealizowano 31 spośród 36 dofinansowanych projektów. Nic w tym dziwnego, to na Zaolziu bowiem żyje wciąż jeszcze spora mniejszość polska. Są to Polacy żyjący na terenie historycznego Śląska Cieszyńskiego od pokoleń w przeciwieństwie do Polonii, która osiadła w Pradze czy Brnie.

Podczas zorganizowanej we wtorek 25 stycznia konferencji prasowej Dziedziczak wymienił najważniejsze cele, na jakie Kancelaria Premiera w minionym roku przyznała dotacje. Było wśród nich wsparcie kampanii informacyjnej związanej ze Spisem Powszechnym 2021. Polski rząd przeznaczył na ten cel 427 tys. zł. Drugim bardzo ważnym celem było dofinansowanie inicjatyw edukacyjnych szkół i przedszkoli, które wyniosło 112,5 tys. zł. Dziedziczak podkreślał też wielkie znaczenie tak symboliczne, jak i praktyczne akcji „Bon Pierwszaka”. Pełne wyprawki szkolne otrzymało w tym roku szkolnym 239 uczniów klas pierwszych z 25 polskich szkół podstawowych działających w ramach czeskiego systemu szkolnictwa. Na ten cel poszło z budżetu państwa 200 tys. zł. – Wybór polskiej szkoły w XXI wieku jest przejawem patriotyzmu, trwania przy polskości i szacunku do poprzednich pokoleń Polaków, do dziedzictwa naszych rodziców, dziadków i pradziadków – Jan Dziedziczak wyjaśniał, dlaczego tym rodzicom, którzy zdecydowali się na wybór polskiej szkoły, należy szczególnie podziękować.

Wsparcie finansowe otrzymała także polska prasa, na którą przeznaczono 757 tys. zł.

Członkiem delegacji był też dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ Sławomir Kowalski. Po wizytach w Domach PZKO, które w zeszłam roku skorzystały z dotacji z Polski, podczas wspomnianej konferencji wyliczył inwestycje związane z infrastrukturą polskich organizacji działających na Zaolziu, które zostały wsparte środkami z MSZ. I tak Miejscowe Koło PZKO w Mostach koło Cz. Cieszyna wyremontowało kuchnię w swym Domu PZKO tak, jak i MK PZKO w Lesznej Dolnej. Polska wsparła także remonty w Domach PZKO kół w Karwinie Raju, Karwinie Frysztacie, i Wędryni. Większą inwestycją jest remont siedziby ZG PZKO, tzw. „Fasalówki”. Na razie udało się z środków MSZ opracować dokumentację projektową. Budynek, w którym mieści się m.in. Zarząd Główny PZKO czy redakcje obu tytułów wychodzącej na Zaolziu polskiej prasy: „Zwrot” i „Głos” ma służyć wszystkim polskim organizacjom działającym w Republice Czeskiej. - Już widzę ogromne zmiany. Sam jeszcze pamiętam, gdy tutaj, gdzie teraz siedzimy, działała pralnia – stwierdził podczas zorganizowanej w Centrum Polskim na parterze budynku konferencji prasowej Dziedziczak.

(indi)

źródło: ox.pl
dodał: indi

Komentarze

4
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2022-01-28 15:46:21
robespierre: Śląsk Cieszyński był, jest i będzie konstruktem kulturowym zbudowanym na podstawie Państwowości Polskiej, z którą ten region jest związany. Praga od momentu dokonania zaboru na części Śląska Cieszyńskiego próbowała mniej lub bardziej skutecznie zerwać związki tego terenu z Polską. Polityka czeska miała swój cel, włącznie ze zmianą postrzegania zajętej przez siebie części Śląska Cieszyńskiego i przedstawiania tej jako "Śląsk czeski" (określenie błędne, podobnie jak Czeski Cieszyn), czy część Moraw (Kraj morawsko-śląski). Republika Czeska (współcześnie) składa się z trzech równoważnych części elementarnych (Czechy, Morawy, Śląsk) i nie wszyscy obywatele Czech (Czesi) uważają się za osoby narodowości czeskiej, ponieważ są wśród nich również Morawianie, czy Ślązacy. Ci ostatni są de facto Polakami albo osobami o polskim pochodzeniu. Są to pikantne szczegóły, które nie zawsze sobie uświadamiamy. Jest to szczególnie bolesne dla mieszkańców czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, którzy przez rodaków z przeciwnego brzegu Olzy są traktowani jako "Czesi", choć nimi nie czują się, ponieważ zamieszkują Śląsk, a nie Czechy (region).
2022-01-28 15:47:44
robespierre: Jeżeli mowa o przedwojennej Czechosłowacji (1918-1938), później Czecho-Słowacji (1938-1939), mieszkańcy tego wielonarodowościowego państwa (Niemcy, Czesi, Słowacy, Polacy, Węgrzy, Ukraińcy, Rusini, etc.) w porównaniu z krajami sąsiednimi cieszyli się większą swobodą w zakresie praw politycznych. Czechosłowacja pozostała demokracją, wbrew pozorom było to państwo kontynuujące założenia i tradycje dawnych Austro-Węgier, a także najbardziej oddające ducha naddunajskiej monarchii. Inaczej sprawa przedstawiała się pod względem praw mniejszości narodowych. Polacy na zajętej przez Pragę części Śląska Cieszyńskiego byli dyskryminowani. Istniały wyraźne tarcia na linii funkcjonowania innych narodowości. Kontynuowany z okresu poprzedniego był spór niemiecko-czeski, zakończony wysiedleniem po II wojnie Niemców, którzy wcześniej byli obywatelami Czechosłowacji. Napięta była sytuacja pomiędzy Węgrami i Słowakami, a także Czechami i Słowakami. Nietypowo przedstawiała się sytuacja Rusinów.
2022-01-28 15:50:22
robespierre: Sprawa celowej dyskryminacji Polaków w przedwojennej Czechosłowacji, mowa o zajętej przez Pragę części Śląska Cieszyńskiego, do tej pory znajdowała się co najwyżej na marginesie zainteresowania krajowej opinii publicznej i środowisk naukowych. Pochyleniu się nad tym trudnym i przykrym tematem nie sprzyjała sytuacja polityczna, jaka zaistniała od samego zarania II wojny, ponieważ Polska i Czechosłowacja (później Republika Czeska) lokowane były w tych samych blokach sojuszy polityczno-militarnych, bardziej jako sojusznicy z przypadku, niż z dobrowolnego wyboru. Najpierw była to koalicja antyhitlerowska, później blok wschodni, a obecnie Polska i Republika Czeska integrują się w ramach UE-NATO. Na dodatek Śląsk Cieszyński jest postrzegany jako niewielki peryferyjny region, położony w pobliżu Bramy Morawskiej, której strategiczne znaczenie uświadamiają sobie jedynie zainteresowani. Do dziś teren ten stanowi tygiel kultur i wyznaniowości i to o bardzo symbolicznym dla Polski znaczeniu.
2022-01-28 16:46:42
krzysztof  mm: no jeszcze tam tej zarazy brakowało
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: