Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Władysław Orawski, radny Skoczowa [ankieta]

Zbliżają się wybory samorządowe. Poprosiliśmy naszych samorządowców o wypełnienie ankiety, która podsumowuje ich pracę. Dziś publikujemy pierwszą ankietę, na którą odpowiada Władysław Orawski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skoczowie.

ANKIETA OX.PL; WYBORY SAMORZĄDOWE

1. Imię i nazwisko:

Władysław Orawski - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skoczowie

2. Miejsce zamieszkania:

Skoczów

3. Nazwa komitetu (listy), z której startowałem w wyborach samorządowych:

Komitet Wyborczy Wyborców „Wspólnota Dla Skoczowa”.
 

4. Nazwa komisji, w których zasiadam (i funkcje):

- Komisja Budżetu, Polityki Finansowej i Administracji: członek
- Komisja Rozwoju Infrastruktury Komunalnej i Zagospodarowania Przestrzennego: członek
- Komisja Regulaminowa: z-ca przewodniczącego.

5. Jak oceniam własną działalność podczas ostatniej kadencji? Czy zrealizowałem swoje wyborcze obietnice? Jak oceniam działalność całej Rady?

Trudno samemu oceniać działalność w Radzie, ocenę pozostawiam mieszkańcom (wyborcom). Z mego punktu widzenia, starałem się wykonywać i wywiązywać z podjętych obowiązków z należytą starannością i uczciwością. Zawsze miałem na względzie dobro mieszkańców oraz rozwój i przyszłość naszej skoczowskiej Gminy. Te właśnie cele są priorytetem Stowarzyszenia „Wspólnota Dla Skoczowa”, którego od początku powstania jestem aktywnym członkiem oraz radnym wywodzącym się z tejże wyborczej apolitycznej opcji.

O ile chodzi o działalność całej Rady, to oceniam ją ogólnie jako zaangażowaną i aktywną, choć spotykaliśmy się także z bardzo krytycznymi uwagami mieszkańców, że niektórzy radni zajmowali się sprawami mniej znaczącymi, ale za to medialnymi. Na minus należy także odnotować niejednokrotnie długotrwałe dyskusje radnych przedłużające sesje do późnych godzin nocnych. Wiele spośród poruszanych tematów na sesjach powinny mieć miejsce na posiedzeniach stałych Komisji Rady, czego niektórzy radni nie potrafili zrozumieć. Mimo tych uchybień działalność całej Rady oceniam jako dobrą.

6. Mój największy sukces:

Trudno mówić o największym osobistym sukcesie, skoro na przestrzeni ostatnich ośmiu lat jakie przepracowałem w Radzie Miejskiej Skoczowa nastąpiło wiele korzystnych zmian w różnych dziedzinach życia mieszkańców naszej Gminy. Mam tu na myśli wiele zrealizowanych inwestycji w gminnych obiektach oświatowych, obiektach OSP, komunalnych oraz inwestycji drogowych. Starczy tylko obiektywnie spojrzeć na nasze miasto czy sołectwa - jak wiele się zmieniło na korzyść i jak wiele jest kontynuowanych różnych inwestycji. Oczywiście wiele pozostało jeszcze do zrobienia.

Do moich osobistych starań i składanych interpelacji zakończonych sukcesem zaliczyłbym: długo oczekiwany remont i przebudowę ul. Cieszyńskiej, ul. Objazdowej z rondami, ul. Południowej i Słonecznej a także ul. Bielskiej w Skoczowie. Jest oczywiście jeszcze wiele innych pozytywnych, dokonań i zmian, które tu nie sposób wszystkich wymienić.

7. Moja największa porażka (przyczyna):

Chciałoby się zrealizować wszystkie postulowane potrzeby mieszkańców, ale wiadomo że z uwagi na ograniczone możliwości finansowe jest to niemożliwe, stąd niekiedy spotykałem się z niezadowoleniem mieszkańców. Do największej porażki zaliczam brak realizacji postulowanego od lat rozwiązania komunikacyjnego dojazdów do swoich posesji mieszkańców przy ul. Katowickiej (brak drogi zbiorczej i ekranów) oraz brak realizacji (z uwagi na znaczne koszty) postulowanej przeze mnie konieczności budowy drugiego mostu drogowego na rzece Wiśle w Skoczowie (w okolicach mostu kolejowego). Wybudowanie dodatkowego mostu drogowego umożliwi rozładowanie korków komunikacyjnych w centrum miasta, a także będzie alternatywą przeprawy w przypadku awarii istniejącego mostu drogowego. Jest to oczywiście przyszłościowa nieunikniona konieczność.

8. Proszę dokończyć zdanie: Ostatnia kadencja nauczyła mnie, że …

wiele można zrealizować w atmosferze spokoju, czego przykładem mogą być inwestycje, które długo czekały na swój remontowy finał (były Ośrodek Zdrowia, czy ul. Bielska w Skoczowie). Oczywiście realia inwestycyjne zawsze są powiązane z możliwościami finansami, które staraniem władz naszego miasta oraz władz powiatowych, częściowo pozyskano z unijnych dotacji.

Ostatnia kadencja nauczyła mnie także, że realizacja długoterminowych i kosztownych inwestycji mających na celu ochronę środowiska w którym żyjemy i żyć będą nasze następne pokolenia musi być kontynuowana w tym m. in. sporna kanalizacja Gminy. Temat ten był i nadal jest dyskutowany. To dobrze, ale inwestycja musi zostać zrealizowana - mimo znaczących kosztów realizacji inwestycji chroniących naszą „matkę ziemię” musimy mieć świadomość wspólnej odpowiedzialności wobec wszystkich obecnych i przyszłych pokoleń.

„CONCORDIA CIVICUM MURUS URBIUM” czyli „ZGODA OBYWATELI TO MUR OBRONNY MIAST” (napis widniejący na jednej z miejskich pieczęci) posiada w swej treści logiczną prawdę, która nie przez wszystkich była i jest właściwie rozumiana, także i w Radzie naszego miasta.

9. Planuje Pan kandydować w zbliżających się wyborach? Dlaczego? Na jaki urząd?

Na obecną chwilę nie zamierzam kandydować w najbliższych wyborach. Przez ostatnich osiem lat mojej pracy w Radzie Miejskiej Skoczowa, starałem się służyć i rozwiązywać problemy najlepiej jak potrafiłem, kierując się moim doświadczeniem z różnych zakresów oraz wizją przyszłości naszej Gminy. Zawsze na pierwszym miejscu miałem wspólne dobro mieszkańców bez względu na pochodzenie, światopogląd czy opcje polityczne.

Dziękując za współpracę oraz za mandat zaufania jaki dwukrotnie obdarzyli mnie skoczowscy wyborcy pozostaję w przekonaniu, że nie zawiodłem ich pokładanych nadziei.

W tym miejscu nieskromnie muszę dodać że dzięki właśnie skoczowskim wyborcom znalazłem się w ścisłym w gronie radnych Województwa Śląskiego, którym za dotychczasową działalność samorządową przyznano wyróżnienie i statuetkę „Samorządowca Roku - 2009 ”, co przyniosło mi wiele radości i satysfakcji.

Dziękuję Wszystkim Radnym, Burmistrzom oraz pracownikom Urzędu Miasta za współpracę, która niekiedy miała znamiona współpracy trudnej, lecz w rezultacie konstruktywnej przynoszącej nam wszystkim satysfakcję z tego co wspólne zrobiliśmy do naszej ukochanej skoczowskiej Gminy i jej mieszkańców.

(opracował łg)


Ankiety publikujemy zgodnie z kolejnością, jaką trafiają do redakcji portalu. Wszelkie informacje pod adresem: lukasz.grzesiczak@ox.pl.

źródło: ox.pl
dodał: ŁG

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: