Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Uchwała rady niezgodna z prawem - główną przyczyną numer PESEL

Rada Miejska w Cieszynie pracuje nad uchwałami, jednak nie wszystkie mogą wejść do lokalnego porządku prawnego. Nad każdą z nich w aspekcie merytorycznym i prawnym czuwa organ nadzorczy, jakim jest wojewoda, który może zakwestionować dany akt prawa miejscowego.

Sytuacja taka miała miejsce w przypadku uchwały z dnia 30 sierpnia, dotycząca określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Organ nadzorczy uznał, że jest ona niezgodna z art. 41a uchwały o samorządzie gminnym.

Wszystko za sprawą ustępu 5. Przytoczonej ustawy, który stanowi, że „Rada gminy określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy”. Chodzi konkretnie o fakt, że rada gminy ma prawo podejmować odpowiednie decyzje, które w jakiś sposób regulują określone kwestie formalne, jednak muszą być one zgodne z obowiązującym prawem. Wskazuje na to również art. 87 ust. 2 Konstytucji RP, który stwierdza, iż uchwały rady gminy są źródłem powszechnie obowiązującego prawa RP, na obszarze danej gminy, w związku z czym musi ona być zgodna z unormowaniami zawartymi w aktach prawnych wyższego rzędu (w tym przypadku np. Konstytucja, ustawy, czy też ratyfikowane umowy międzynarodowe).  - W § 4 ust. 2 uchwały Rada postanowiła, że Komitet może utworzyć grupa co najmniej 5 mieszkańców, którzy mają prawo wybierania do Rady i złożyli pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Komitetu, ze wskazaniem imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL. Zdaniem organu nadzoru obowiązek wskazywania numeru PESEL wykracza poza granice upoważnienia przyznane organowi gminy wskazane w art. 41a ustawy. Wprowadzenie takiego unormowania jest nie tylko nieuprawnionym tworzeniem przez organ stanowiący dodatkowych, nieprzewidzianych ustawowo kryteriów niesłużących przecież określeniu "mieszkańca gminy", ale stanowi także ograniczenie kręgu "mieszkańców gminy" do osób legitymujących się numerem PESEL, a więc pomija przypadki, w których mieszkaniec gminy nie dysponuje takim numerem. Ponadto wskazać należy, że numer PESEL nie jest niezbędnym elementem pozwalającym na weryfikację mieszkańca gminy, w żaden sposób nie wskazuje bowiem na miejsce zamieszkania danej osoby – wskazał organ nadzorczy w uzasadnieniu.

Oznacza to więc, że w uchwale Rady Miejskiej Cieszyna, podanie numeru PESEL stało się obligatoryjne w celu podjęcia odpowiednich czynności. Jak zauważył organ nadzorczy, nie każdy mieszkaniec gminy dysponuje takim numerem (uchwała nie przewiduje alternatywy). Co więcej, w żadnym innym przepisie prawa nie występuje konieczność podania numeru PESEL w takiej czynności, w związku z czym jest to „piętrzenie formalności”.

Organ nadzorczy zakwestionował również postanowienie, w którym wskazano, iż w imieniu i na rzecz Komitetu występuje Pełnomocnik, lub jego zastępca, wskazani w pisemnym oświadczeniu osób, tworzących Komitet. Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym komitet może, ale nie musi wskazać takiego pełnomocnika. Dodatkowo uchwała znacznie przekracza kompetencje, jakie radzie gminy — W § 11 uchwały postanowiono, iż wydatki związane z wykonywaniem inicjatywy uchwałodawczej pokrywa Komitet. Regulacja ta wykracza poza upoważnienie ustawowe zawarte w art. 41a ust. 5 ustawy. Wypada również zauważyć, że w omawianym przypadku – przy uwzględnieniu konstrukcji uchwały – nie jest możliwe wyeliminowanie wyłącznie wskazanych wadliwych postanowień uchwały. Taka ingerencja nadzorcza byłaby równoznaczna z wypaczeniem woli Rady Miejskiej Cieszyna – wskazał organ nadzorczy.

W związku z tymi uchybieniami stwierdzono niezgodność uchwały z prawem, uchwała więc jest nieważna. Rada Miejska Cieszyna będzie musiała więc po raz kolejny pochylić się nad uchylonymi rozstrzygnięciami.

 

źródło: ox.pl
dodał: JŚ

Komentarze

6
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
2018-10-31 07:22:15
Mach: To, że wojewoda ustępującej RM tak często uchyla uchwały wynika z tego,że radni minionej i obecnej kadencji zajmują miejsce w RM z łapanki jaką przeprowadzają na kandydatów na radnych liderzy, którym jako jedynym zależy na mandacie. Do RM dostają się ludzie przypadkowi, nie ci którzy tam powinni zasiadać ale ci, którzy upatrują w sprawowaniu mandatu jakieś mniejsze lub większe korzyści dla siebie. W latach 1990- 1994 RM w swoim składzie miała 3 radnych z tytułami naukowymi, doktorskimi, zasiadało w niej 3 doświadczonych adwokatów i jeden czynny radca prawny. Przytłaczająca większość radnych ukończyła wyższe studia w zakresie politechnicznym i ekonomicznym. Kandydaci na radnych przechodzili w tym czasie pra -wybory w swoich komitetach wyborczych i odsiewano ludzi niekompetentnych. Z 130 kandydatów ,tak trudno stwierdzić, kto z nich się nadaje do pełnienia tej funkcji. Tak że po wyborach skład RM, jest trudny do określenia i dość przypadkowy. nie ma z kim współpracować. Dlatego, tak pochopnie jest tworzone prawo miejscowe.
2018-10-31 08:51:59
koszor: Tak. I ci naukowcy i adwokaci sprowadzili Cieszyn na manowce. Z miasta tętniącego życiem, Cieszyn stał się miastem bez perspektyw. Potem Nogowczyki i inni "kompetentni" dołożyli swoje trzy grosze.
2018-10-31 09:56:22
krzysztof.mm: to niby logiczne i słuszne, że w aktach prawnych każdy przecinek się liczy i każdy błąd może być podstawą do ich zakwestionowania - jednak kiedy porównamy gorliwość wojewody w tym na przykład przypadku z horrorem beznadziejnych, pisanych przez absolutnych dyletantów na kolanie i pełnych koszmarnych pomyłek ustaw uchwalanych w Sejmie, później bez mrugnięcia okiem podpisywanych przez Andrzeja Du^ę, na chaos w sądownictwie, absurdalny bubel prawny w związku z hipotetycznym dniem wolnym 12. listopada, to wniosek nasuwa się jeden: to państwo już nawet teoretyczne nie jest, ono się po prostu za czasów rządów kaczystów kompletnie rozleciało
2018-10-31 12:13:32
Roberta: Szanowna Pani redaktor lub Panie redaktorze, zanim się coś napisze wypadałoby zrobić jakieś merytoryczne rozeznanie. Uchwał nie przygotowują sami radni ale merytoryczne wydziały Urzędu Miejskiego , pod względem prawnym sprawdzają prawnicy i to z dwóch kancelarii prawnych. Dziwi to nagłe zainteresowanie uchylonymi uchwałami u schyłku kadencji samorządu. Jaki cel miała publikacja informacji o uchylonych uchwałach i dlaczego tylko w Cieszynie. A może to i dobrze , bo burmistrz nową kadencję winien rozpocząć od zapewnienia miastu dobrej obsługi prawnej.
2018-11-01 07:07:16
Mach: Koszor, a tyś powrócił do cieszyńskiej rzeczywistości z bacówki "łod" baranów.?Radni są po to aby dobrze stanowili prawo miejscowe, są od ustalania wysokości miejscowych podatków i rozsądnego ich wydawania w ramach planowanego budżetu. Rozwój gospodarczy miasta leży w rękach podatników , ich zdolności i kreatywnego myślenia. Gmina nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec podatnika, czytaj przedsiębiorcy i ich pracowników. Jeżeli mieszkańcy nie widzą perspektyw i brak u nich przedsiębiorczości to podatki są słabe i stan miasta jest adekwatny. Gmina może i powinna robić wszystko by ograniczać przerosty administracyjne. Kiedy w ratuszu była rada o której ci wspominałem było 77 pracowników w ratuszu dziś ponad 200.
2018-11-01 09:26:57
tom lem: Nie byłbym taki pewny Mach-u czy poprzedni i obecni radni wiedzą od czego są lub byli. Obecnie przerost administracji służy tylko i wyłącznie lepszemu wynikowi wyborczemu, kandydata wywodzącego się z tego środowiska.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: