Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Test wielka piątka – czym jest i jak może pomóc w biznesie?

Pomocnym narzędziem stosowanym w procesie rekrutacji – oprócz weryfikacji kompetencji twardych – jest badanie cech osobowości. Ta sfera ma bowiem istotne znaczenie w życiu zawodowym. Jedną z najlepiej sprawdzonych w warunkach biznesowych metod pomiaru osobowości jest test Wielkiej Piątki. Przedstawiamy jego charakterystykę i znaczenie.

Czym jest model Wielkiej Piątki?

 Wielka Piątka (ang. Big Five) to pięcioczynnikowy model osobowości stworzony przez amerykańskich psychologów Paula Costę i Roberta McCrae’a. Wyodrębnia on pięć czynników tworzących osobowość człowieka: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność. W ramach każdego czynnika wyróżniono 6 charakteryzujących go składników. Przykładowo dla ekstrawersji będą to m.in. aktywność, towarzyskość i asertywność, a dla sumienności: kompetencje, obowiązkowość, samodyscyplina i rozwaga.

Model Wielkiej Piątki zakłada, że wszystkie wymienione czynniki są niezmienne, uniwersalne (niezależne od płci, rasy, kultury) oraz uwarunkowane biologicznie (w wysokim stopniu podlegają dziedziczeniu). Ponadto – co najważniejsze – realnie istnieją i mają wpływ na przystosowanie człowieka do środowiska. W efekcie wpływają również na jakość wykonywanej pracy, osiągnięcia zawodowe oraz ogólną satysfakcję życiową.

5-czynnikowy model osobowości i jego znaczenie w biznesie

Kompetencje pracownika mają istotny wpływ na pracę i rozwój firmy. Z tego powodu przed rozpoczęciem rekrutacji pracowników warto stworzyć model kompetencji (profil kompetencyjny). To nic innego jak opis cech pożądanych na określonym stanowisku, w danym zespole lub dziale. Może być wykorzystywany nie tylko podczas procesu rekrutacyjnego, ale także przy tworzeniu planów rozwoju przedsiębiorstwa oraz organizacji procesu szkoleń pracowników.

Najczęściej stosuje się podział na kompetencje twarde i kompetencje miękkie:

  • Kompetencje twarde – inaczej funkcjonalne – mają charakter mierzalny. Przykład stanowi znajomość programów komputerowych czy języków obcych.
  • Kompetencje miękkie – zwane behawioralnymi – odnoszą się do umiejętności społecznych, określonych zachowań i postaw. Można tutaj wymienić takie cechy jak komunikatywność, asertywność, kreatywność czy samodyscyplina.

Jak już wspomniano, cechy osobowościowe kształtują określony wzorzec zachowań człowieka. Wpływają na wszelkie dziedziny życia człowieka i odgrywają znaczącą rolę w obszarze związanym z pracą zawodową. Pracownik nieprzejawiający kluczowych cech ujętych w modelu kompetencyjnym może napotkać trudności w wykonywaniu obowiązków i przejawiać mniejszą efektywność pracy.

Warto zdecydować się na nowoczesne rozwiązania w obszarze HR i oprócz weryfikacji wiedzy merytorycznej, dokonywać obiektywnej oceny cech osobowości – wsparciem okaże się np. Master Management Poland i test Wielkiej Piątki.

 

Wielka Piątka – test dla pracowników

Wyobraźmy sobie, że na rozmowie kwalifikacyjnej stawiło się kilku kandydatów z dobrym CV i sporą wiedzą. Dodatkowo każdy zapewnia o swoich wysokich umiejętnościach interpersonalnych. Wybór jest trudny – tak naprawdę nie wiadomo, który z nich najlepiej sprawdzi się w pracy. Obiektywnej oceny pomagają dokonać testy osobowości oraz ich fachowa interpretacja. Sprawdźmy, co można wyczytać z wyników testu Wielkiej Piątki.

W modelu pięcioczynnikowym ekstrawersja charakteryzuje się wysokim poziomem aktywności skierowanej na zewnątrz. Takie osoby są towarzyskie, energiczne i optymistycznie nastawione do życia. Osoby otwarte na doświadczenia mają skłonność do poszukiwania nowych doświadczeń życiowych. Neurotyczność w Wielkiej Piątce oznacza podatność na przeżywanie różnych negatywnych emocji takich jak strach, gniew i niezadowolenie, a także wrażliwość na stres.

Osoby ugodowe są pozytywnie nastawione do innych ludzi oraz chętnie udzielają pomocy. Sumienność przejawia się w wytrwałości i dużej motywacji w działaniu i osiąganiu zamierzonych celów.

 

Artykuł sponsorwany

źródło: ox.pl
dodał: NG
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: