Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Studniówka naszych posłów

Od wyborów parlamentarnych minęło sto dni. Parlamentarzyści mają za sobą wiele dni pracy. Czas na podsumowanie ich działalności. Jak spisują się posłowie okręgu wyborczego nr 27, których wybraliśmy? Podsumowaliśmy ich przynależność do komisji, wystąpienia, interpelacje, zapytania...

Zacznijmy, o tych posłów którzy Sejm znają jak własną kieszeń. Mirosława Nykiel z Platformy Obywatelskiej była senator VI kadencji, poseł VI kadencji może uznać Sejm za swój drugi dom. Do tej pory w VII kadencji Sejmu RP brała udział w stu procentach głosowań (113 z 113), złożyła trzy interpelacje: w sprawie planu finansowego NFZ na 2012 r.,.w sprawie aplikacji o środki z Unii Europejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w sprawie świadczeń zdrowotnych oraz planu finansowego NFZ na 2012r. Zadała też trzy pytania o opłaty elektroniczne na drogach, finansowanie oświaty i struktury w Poczcie Polskiej. W nowej kadencji sejmu ma za sobą również jedno wystąpienie w sprawie wolnego handlu z państwami UE i Koreą. Mirosława Nykiel zasiada w Komisji Gospodarki i Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Pracuje też w pięciu zespołach parlamentarnych - Parlamentarny Zespół Cyfryzacji, Innowacyjności i Przedsiębiorczości (wiceprzewodnicząca) Parlamentarny Zespół ds. Energetyki (wiceprzewodnicząca) Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt, Poselski Zespół Strażaków, Zespół ds. Afryki.

Stanisław Szwed  z Prawa i Sprawiedliwości ma za sobą już trzy kadencje posłowania. W nowej kadencji również nie opuścił ani jednego głosowania. Wygłosił jedno oświadczenie w sprawie rocznicy tragedii w kopalni „Wujek”, zadał też trzy pytania: w sprawie interpretacji art. 17 ust. 5 pkt 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczącego prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla współmałżonka rezygnującego z zatrudnienia w celu sprawowania opieki, w sprawie podwyższenia kwoty ryczałtów samochodowych oraz w sprawie budowy i przebudowy ekranów akustycznych na drodze S1 na odcinku Cieszyn - Bielsko-Biała. Poseł Stanisław Szwed złożył też 10 interpelacji: w sprawie prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy dla osób z długim okresem zatrudnienia, .w sprawie zniesienia limitu sumy gwarancyjnej w przypadku szkód z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego, w sprawie zmiany ustawy o emeryturach pomostowych, w sprawie zmiany ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, w sprawie zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w sprawie charakteru prawnego ugód zawieranych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z NFZ,  w sprawie finansowania wdrożenia i funkcjonowania zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,w  sprawie nowelizacji art. 26 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych, w sprawie finansowania systemu oświaty. Ma za sobą również 8 wystąpień na posiedzeniach Sejmu. Poseł należy do Komisji Polityki Społecznej i rodziny, gdzie jest wiceprzewodniczącym, zasiada też w podkomisji ds. rynku pracy i Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. Ponadto uczestniczy w obradach zespołów parlamentarnych: ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 pod Smoleńskiem, ochrony życia i rodziny, strażaków, katolickiej nauki społecznej, zespołu karpackiego.

Sławomir Kowalski z Platformy Obywatelskiej w poprzedniej kadencji był senatorem RP. Do tej pory nie opuścił ani jednego ze 113 głosowań. Póki co nie zadał jednak ani jednego pytania, nie złożył interpelacji, nie pojawił się też na sejmowej mównicy. Należy do Komisji Finansów Publicznych, Podkomisji stałej ds. monitorowania wykorzystania środków unijnych, Komisji Skarbu Państwa. Należy też do zespołu parlamentarnego ds. narciarstwa i turystyki, ratownictwa medycznego i strażaków.

Jacek Falfus (PiS) poseł IV,V, VI kadencji. Od początku nowej kadencji Sejmu RP był obecny na 79 ze 113 głosowań. Złożył cztery interpelacje: w sprawie nawiązania stosunku pracy z kierownikiem samodzielnego publicznego zakładu opieki społecznej, w sprawie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycje drogowe, w sprawie likwidacji Pracowni Badań Konsultacyjnych w oddziale terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku-Białej, w sprawie opłat za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego. Należy tylko do jednej Komisji Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki. Ponadto działa w zespole parlamentarnym ds. energetyki, ochrony życia i zdrowia, zbadania przyczyn katastrofy TU-154 pod Smoleńskiem, karpackim i sportowym.

Stanisław Pięta, Prawo i Sprawiedliwość poseł V iVI . W VII kadencji wziął do tej pory udział w 111 z 113 głosowań. Pojawił się 7 razy na sejmowej mównicy. Złożył 4 interpelacje w sprawie rezygnacji ze służby funkcjonariuszy Policji, w sprawie przestrzegania zapisów ustawy o broni i amunicji przez funkcjonariuszy Policji, w sprawie policyjnego nadzoru nad symbolami zniewolenia komunistycznego w Polsce, w sprawie dotychczasowego braku reakcji polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na krwawe zamachy terrorystyczne przeprowadzone przez radykalnych islamistów na kościoły katolickie w Nigerii. Zadał też 7 zapytań w sprawie zamiaru zakłócenia w Warszawie przez niemiecką lewicową organizację Antifa legalnej demonstracji z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w sprawie ataków niemieckich lewicowych bojówek na uczestników pokojowej manifestacji, postępowania służb porządkowych i zabezpieczenia Marszu Niepodległości w Warszawie, w sprawie likwidacji pracowni konsultacyjnej przy Oddziale Terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku-Białej i ograniczenia godzin pracy banku krwi, w sprawie niedofinansowania Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ,w sprawie ewentualnych zwolnień pracowników energetyki dawnej spółki Enion oraz w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych na Żywiecczyźnie,w sprawie sprzedaży przez NASK domen Polska.pl i Poland.pl spółce Agora S.A. Pracuje w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Ustawodawczej i Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. Ponadto jest członkiem dwóch zespołów parlamentarnych - miłośników historii i zespołu ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 pod Smoleńskiem.


CDN

źródło: ox.pl
dodał: DK

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: