Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Skoczów - sesja na żywo

Na dzisiaj - wtorek 20 marca, Przewodniczący Skoczowskiej Rady Miejskiej Rajmund Dedio zwołał 38. sesję Rady. Transmisja obrad rozpocznie się o godzinie 15.00.

 

Bezpośredni link do transmisji TUTAJ

Porządek obrad sesji:

Otwarcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej Skoczowa VII kadencji, przywitanie radnych i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej Skoczowa.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 01.02.2018 r. do 28.02.2018 r. (druk nr 732).
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Skoczowie za 2017 rok (druk nr 734).
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok (druk nr 733).
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2017 rok (druk nr 743).
Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2017 w Gminie Skoczów (druk nr 744).
Informacja na temat zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Skoczów, realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 (druk nr 745).
Informacja na temat zadań inwestycyjnych wykonanych w 2017 roku oraz zaplanowanych na 2018 rok (druk nr 751).
Wpływy z podatków i opłat za 2017 rok (druk nr 731).
Podjęcie uchwał:
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Skoczów na 2018 rok (druk nr 748).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/400/2017 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 grudnia 2017 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skoczów na lata 2018-2028 (druk nr 749).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/372/2009 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 26 lutego 2009 roku, w sprawie zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich obciążania, wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (druk nr 736).
Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skoczów w 2018 roku (druk nr 737).
Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu wyborów Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Południe” oraz Zarządu Osiedla „Południe” (druk nr 738).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/440/2013 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 21 listopada 2013 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla „Za Wisłą” (druk nr 739).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Słoneczny Ustroń i Skoczów – program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych” (druk nr 740).
Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Skoczów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (druk nr 750).
Interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Sprawy organizacyjne.
Wolne wnioski.
Informacje, oświadczenia, komunikaty.
Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej Skoczowa.

źródło: ox.pl/mat.prasowe
dodał: JB

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: