Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?

Problem z ośrodkami wsparcia w Hażlachu - na szczęście tylko formalny

Jak można zauważyć w biuletynie informacji publicznej urzędu wojewódzkiego w Katowicach, uchwały rad gminnych, czy też powiatowych (nie tylko na terenie Śląska Cieszyńskiego) nie zawsze są zgodne z prawem. Tym razem problem pojawił się w przypadku Rady Gminy Hażlach, która będzie musiała szybko pochylić się ponownie nad uchwałą dot. zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wstrzymuje jego wykonanie z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Na szczęście uchwała Rady Gminy Hażlach został „unieważniona” tylko w części, jednak radni i tak będą musieli w miarę szybko ponownie przygotować uchylone elementy, tym razem jednak już z pominięciem błędnych sformułowań i niezgodnych z prawem regulacji.
Problem w tym przypadku jest dosyć istotny, ponieważ uchylony został ust. 4 załącznika do uchwały, podjętej przez Radę Gminy Hażlach na sesji 19 września 2018 roku. Zgodnie z treścią uchylonej regulacji, miesięczny koszt utrzymania osoby w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym, zasady odpowiedzialności oraz szczegółowe zasady funkcjonowania ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego ustalane będą na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Hażlach a kierownikiem ośrodka wsparcia, lub mieszkania chronionego, na którego terenie przebywa osoba skierowana. Jak stwierdził organ nadzorczy, jakim jest wojewoda, regulacja ta nie mogła zostać podjęta, gdyż żaden z obowiązujących przepisów nie daje możliwości wprowadzenia takiego zapisu.
- Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z kolei art. 17 ust 1 pkt 12 ww. ustawy (o pomocy społecznej – przyp.red.) mówi o prowadzeniu przez gminę mieszkań chronionych. Zadania te każda gmina jest zobowiązana wykonać, jednak to od jej decyzji zależy, czy zadanie to będzie realizowała samodzielnie, przy pomocy gminnych jednostek organizacyjnych, czy też przekaże je do realizacji innym podmiotom na podstawie zawartej z nimi umowy. Wobec powyższego należy stwierdzić brak kompetencji Rady Gminy Hażlach do regulowania przedmiotowych kwestii – czytamy w uzasadnieniu decyzji.
Co jednak decyzja wojewody oznacza dla osób, które przez gminę Hażlach zostały skierowane do ośrodka wsparcia, lub mieszkania chronionego? W tym przypadku bezpieczeństwo realizacji zadania gminy nie jest zagrożone – osoby, którym pomoc taka została udzielona i w przypadku których istnieją przesłanki, aby pomoc była kontynuowana, w dalszym ciągu będą otrzymywały odpowiednie wsparcie. W tym przypadku uchwała ważna jest tylko w części, zaś uchylone fragmenty sprawiają, że pojawiają się problemy natury formalnej, jednak ustawa o pomocy społecznej w dalszym ciągu gwarantuje bezpieczeństwo osobom, objętych pomocą ze strony gminy.

 

źródło: ox.pl
dodał: JŚ

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: