Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

PFRON: Konkurs grantowy „Dostępność ponad barierami”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ogłosił 30 kwietnia br. na swojej stronie internetowej konkurs grantowy w ramach pilotażowego programu „Dostępność ponad barierami”. Celem konkursu jest rozwój i zwiększenie dla osób z niepełnosprawnościami dostępności przestrzeni fizycznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, a także dostępności produktów i usług, w tym dotyczących turystyki i rekreacji.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw, poprzez dofinansowanie projektów grantowych, które służyć mają poprawie poziomu dostępności, w szczególności dostępności bazy i oferty turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z różnymi dysfunkcjami.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie grantu w konkursie są: organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki jest jednym z celów lub zadań statutowych, które prowadzą przez co najmniej 2 lata działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, podmioty gospodarcze prowadzące działalność z zakresu turystyki i rekreacji.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty grantowe dotyczące realizacji następujących zadań:
- zwiększenia poziomu dostępności turystyki, rekreacji i wypoczynku dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poprawy poziomu dostępności bazy turystyczno-rekreacyjnej dla osób o specjalnych potrzebach związanych z niepełnosprawnościami, poprzez działania związane z ich częściową lub całkowitą przebudową,
- wsparcia inicjatyw sprzyjających włączeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami poprzez turystykę i rekreację,
- wsparcia działań sprzyjających tworzeniu warunków do rozwoju turystyki i rekreacji osób z niepełnosprawnościami w celu poprawy aktywnego wypoczynku,
- poprawy dostępności oferty turystyczno-rekreacyjnej.

Warunkiem udziału w konkursie i uzyskania grantu w ramach konkursu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec: PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej, w tym wobec jednostek samorządu terytorialnego.

Podmioty zainteresowane udziałem w konkursie grantowym „Dostępność ponad barierami” wnioski mogą składać od 1 czerwca 2021 r. do 2 sierpnia 2021 r. Więcej szczegółowych informacji oraz formularz zgłoszeniowy wniosku do udziału w konkursie wraz załącznikami do pobrania można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl

AK, PFRON

źródło: ox.pl
dodał: red

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: